2017 rok

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Sprawozdania za czwarty kwartał 2017r 2018-03-09 12:02:26
Uchwała Nr 243/g313/F/II/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2017r dotycząca opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Czarne na lata: 2018-2027 2018-01-03 12:48:47
Uchwała Nr 242/g313/P/II/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2017r w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czarne na 2018 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. 2018-01-03 12:47:57
Sprawozdania za trzeci kwartał 2017r 2017-11-09 07:48:24
Uchwała Nr 11/g313/B/II/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Czarne informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. 2017-09-21 08:12:23
Zarządzenie Nr 0050.164.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 rok. 2017-08-08 11:43:16
Sprawozdania za drugi kwartał 2017r 2017-07-27 11:09:08
Sprawozdania za pierwszy kwartał 2017r 2017-05-26 07:07:31
Uchwała Nr 047/g313/R/IV/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 kwietnia 2017r w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Czarne za 2016 rok. 2017-05-10 11:20:38
UCHWAŁA Nr 002/g313/D/IV/17. Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 stycznia 2017r. w sprawie opinii o planowanym sfinansowaniu deficytu budżetowego Miasta i Gminy Czarne w 2017 roku oraz prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Czarne na lata: 2017-2024 2017-03-02 13:56:16
Uchwała Nr 162/g313/F/IV/16 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Czarne na lata: 2017-2024 2017-01-04 07:24:33
Uchwała Nr 161/g313/P/IV/16 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 28 listopada 2016r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czarne na 2017 rok ora zmozliwości sfinansowania deficytu budżetowego 2017-01-04 07:24:02
Uchwała Nr 0007.72.2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Gminy Czarne na lata 2015-2024 2017-01-04 07:23:10
Uchwała Nr 0007.73.2016r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarne na 2017 rok 2016-12-19 11:10:49