Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór na stanowisko pracy nauczyciela w Przedszkolu Gminnego w Czarnem

Dyrektor Przedszkola Gminnego w Czarnem, ogłasza nabór na 1 wolne stanowisko pracy:

nauczyciela języka angielskiego w Przedszkolu Gminnym w Czarnem

Rodzaj zatrudnienia: Umowa o pracę na podstawie ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r. poz. 1379) na okres od 1 września 2017r. do 30 czerwca 2018r.

Czas pracy: zmianowo

Wymiar etatu: pełen etat, liczba godzin pracy w tygodniu: 40 h, w tym 25 h dydaktycznych

I. Wymagania niezbędne:

1. Posiadanie kwalifikacji do zajmowania stanowiska nauczyciela jezyka angielskiego w przedszkolach.

W myśl przepisów rozporządzenia MEN z dnia 12 marca 2009r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształceni nauczycieli (Dz. U. 2015.poz.1264.).

2. Niekaralność za przestępstwa umyślne oraz posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.

3. Obywatelstwo polskie.

4. Nieposzlakowana opinia.

II. Wymagania dodatkowe:

1. Łatwość w nawiązywaniu kontaktu z dziećmi, cierpliwość, opanowanie, spostrzegawczość, podzielność uwagi połączona z umiejętnością koncentracji,

2. Komunikatywność, odpowiedzialność, samodzielność.

3. Mile widziane umiejętności artystyczne, muzyczne.

III. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należy:

1. Prowadzenie zajęć z języka angielskiego w grupach dzieci 4-6 letnich.

2. Zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dziecka w Przedszkolu, a także zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków w trakcie zajęć organizowanych poza Przedszkolem.

3. Prowadzenie obserwacji pedagogicznych i rozpoznanie potrzeb i możliwości rozwojowych podopiecznych, zachowując właściwą jakość pracy wychowawczo-dydaktycznej.

4. Współpracowanie ze specjalistyczną kadrą świadczącą dzieciom pomoc pedagogiczno-psychologiczną i logopedyczną, oraz innymi wychowawcami pracującymi w przedszkolu.

5. Dbanie o warsztat pracy i estetykę pomieszczeń.

6. Zachowanie właściwej jakości pracy dydaktyczno-wychowawczej dzięki planowaniu własnego rozwoju zawodowego, podnosząc systematycznie swoje kwalifikacje przez udział i uczestnictwo w różnych formach doskonalenia zawodowego.

7. Dokumentowanie przebiegu działalności opiekuńczo-wychowawczej w danym okresie w formie dziennika zajęć, list obecności, obserwacji, diagnoz.

8. Współdziałanie z rodzicami / prawnymi opiekunami/ w sprawach związanych z wychowaniem dziecka, prowadzenie konsultacji i udzielanie porad rodzicom w zakresie pracy z dziećmi, respektowania praw rodziców/ prawnych opiekunów/ do wglądu i znajomości treści dydaktycznych realizowanych w przedszkolu, oraz udostępniają rodzicom informacji dotyczących ich dziecka, jego rozwoju i zachowania.

9. Współpracowanie z rodzicami i korzystanie z pomocy rodziców, organizując udział w pracy, współpracując w zakresie nauczania i wychowania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do znajomości zadań wynikających w szczególności z programu wychowania przedszkolnego oraz rozwoju dziecka, a także współpracowanie z Dyrektorem i Organem Prowadzącym.

10. Wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów ogólnych.

IV. Dokumenty wymagane:

1. Życiorys i list motywacyjny,

2. Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,

3. Kserokopie innych dokumentów o posiadanych kwalifikacjach i oświadczenia,

4. Kserokopie świadectw pracy,

5. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,

6. Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

7. Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na danym sta- nowisku.

8.Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014r., poz 1182j.t.),


 

Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętej kopercie z dopiskiem "Nabór na nauczyciela języka angielskiego w Przedszkolu Gminnym w Czarnem" należy składać w terminie do 21 sierpnia 2017r. do godziny 12.00 w siedzibie Przedszkola Gminnego w Czarnem, ul. Parkowa 7 , 77-330 Czarne, osobiście lub za pośrednictwem poczty (decyduje data faktycznego wpływu)

Z kandydatami spełniającymi wymogi formalne Dyrektor (Komisja) przeprowadzi rozmowę kwalifikacyjną w dniu 22 sierpnia od godziny 9.00.

Uwaga:

Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie, w inny sposób niż określony w ogłoszeniu, bez kompletu wymaganych dokumentów nie będą rozpatrywane.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefony – 59 83 32 714

Czarne,3 sierpnia 2017r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 20170802113738613.pdf (PDF, 18KB) 2017-08-03 07:19:40 215 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 03-08-2017 07:19:40
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Sabina Sobczak 03-08-2017
Ostatnia aktualizacja: 03-08-2017 07:19:40