Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (m. Czarne, ul. Robotnicza dz. nr 48/20 o pow. 0,0790 ha) 2018-03-15 13:19:17
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (m. Czarne, ul. Robotnicza dz. nr 48/19 o pow. 0,0807 ha) 2018-03-15 13:18:50
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (m. Czarne, ul. Robotnicza dz. nr 48/18 o pow. 0,0620 ha) 2018-03-15 13:18:05
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (dz. 4/38 o pow. 0,3372ha ul. Polna, m. Czarne) 2018-03-13 14:51:44
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (dz. 4/37 o pow. 0,3195 ha ul. Polna, m. Czarne) 2018-03-13 14:46:32
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-02-23 08:08:48
Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Czarnem 2018-02-15 13:57:22
Wyciąg z ogłoszenia o przetargach 2018-02-15 10:51:13
Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Piaskowa, dz. nr 4/17, pow. 0,0641 ha) 2018-02-13 11:56:36
Burmistrz Czarnego ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna na pniu. 2018-01-30 09:53:21
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej teren rolny (obręb Nadziejewo, dz. nr 311/3, pow. 21,5589 ha) 2018-01-24 12:37:29
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej teren rolny (obręb Nadziejewo, dz. nr 310/1 o pow. 15,7557 ha) 2018-01-19 13:52:01
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (czarne, ul. Robotnicza, dz. nr 48/20, pow. 0,0790 ha) 2018-01-11 14:03:14
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Robotnicza, dz. nr 48/19, pow. 0,0807 ha) 2018-01-11 14:02:23
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Robotnicza, dz. nr 48/18, pow. 0,0620 ha) 2018-01-11 13:59:52
Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Czarnem 2018-01-11 12:37:39
Zaproszenie na spotkanie w ceku dokonania prezentacji zamierzeń inwestycyjnych - budowa dróg i parkingu przy ul. Ogrodowej 2018-01-10 12:18:05
Komunikat Burmistrza Czarnego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie konsultacji 2018-01-05 11:53:58
Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Czarnem 2018-01-03 12:39:39