Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
RIPiOŚ 6220.2.2017JK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających o opinie oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RIPiOŚ 6220.2.2017 JK z dnia 31 maja 2017r zmienianą decyzją z dnia 15 czerwca 2018r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 72, 78 w obrębie geodezyjnym Czarne, miasto Czarne 2018-08-14 11:21:33
RIPiOŚ.6733.10.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie działek nr: 68/1, 68/3, 68/4, 88, 428, 5084/6 - gmina Czarne - 220302_5-Czarne-Obszar Wiejski, 0001 Biernatka. 2018-07-30 14:28:35
RIPiOŚ.6733.9.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w zakresie doświetlenia oraz doświetlenia placu przy świetlicy w m. Nadziejewo, na działkach ewidencyjnych gruntu: 100, 239 Obręb Nadziejewo, gmina Czarne. 2018-07-06 14:04:31
RIPiOŚ.6733.8.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w zakresie doświetlenia w m. Raciniewo, na działkach ewidencyjnych gruntu: 27/2, 82, 413 Obręb Raciniewo, gmina Czarne. 2018-07-06 14:03:49
RIPiOŚ.6733.7.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w zakresie doświetlenia w m. Biernatka, na działkach ewidencyjnych gruntu: 92, 94/3, 94/6, 94/7 Obręb Biernatka, gmina Czarne. 2018-07-06 14:02:39
RIPiOŚ.6733.6.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w zakresie doświetlenia oraz doświetlenia placu przy świetlicy w m. Sierpowo, na działkach ewidencyjnych gruntu: 1/3, 36/3 Obręb Sierpowo, gmina Czarne. 2018-07-06 14:01:34
RIPiOŚ.6733.5.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w zakresie doświetlenia w m. Nadziejewo, na działkach ewidencyjnych gruntu: 13/1, 74, 235 Obręb Nadziejewo, gmina Czarne. 2018-07-06 14:00:29
RIPiOŚ.6733.4.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w zakresie doświetlenia w m. Bińcze, na działkach ewidencyjnych gruntu: 145/4, 241/6, 356/23 Obręb Bińcze. 2018-07-06 13:58:45
RIPiOŚ.6733.3.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w zakresie doświetlenia w m. Nadziejewo, na działkach ewidencyjnych gruntu: 59, 61, 62/1, 235, 236 Obręb Nadziejewo, gmina Czarne. 2018-07-06 13:56:58
RIPiOŚ.6733.2.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi, zlokalizowanej na działce nr 9/8 obręb 0001 Czarne, na odcinku od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 do granicy działki nr 1 obręb 0001 Czarne na działce nr 9/8, obręb nr 0001, j. ewid. 220302_4, m. Czarne, gm. Czarne - Miasto, pow. człuchowski, woj. pomorskie, w ramach zadania: Budowa miejsc postojowych dla jednostek ciężkiego sprzętu oraz przebudowa budynków nr 45 i 37 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w obrębie obiektów. 2018-06-27 08:11:57
RIPiOŚ.6733.1.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV nn-0,4 kV polegająca na budowie linii kablowej nn-0,4 kV w m. Bińcze, Obręb Bińcze, dz. nr 121/1 i 121/2, gmina Czarne. 2018-03-19 15:14:54
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-02-23 08:08:06
RIPiOŚ.6733.9.2017.RS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej sieci nn-0,4 kV polegająca na budowie linii kablowej nn-0,4 kV oraz budowie złącza kablowo-pomiarowego typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F w m. Biernatka, Obręb Biernatka, dz. nr 5/4, gmina Czarne. 2018-01-19 13:02:43