Zarządzenie nr 0050.0137.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 07 sierpnia 2018r. w sprawie skrócenia czasu pracy urzędu miasta i gminy w Czarnem.