KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 14 kwietnia 2018r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków tetytorialnych komisji wyborczych do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarzadzonych na dzień 21 października 2018 r.