Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Zarządzenie Nr 0050.146.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie powołania Zespołu ds.przygotowania wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-19 10:36:13
Zarządzenie Nr 0050.145.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 8 sierpnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2019-08-08 12:10:12
Zarządzenie Nr 0050.144.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 8 sierpnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2019-08-08 12:08:36
Zarządzenie Nr 0050.143.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 8 sierpnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2019-08-08 12:07:50
Zarządzenie Nr 0050.139.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 01 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazy nieruchomości przeznaczonej do zbycia (Sokole, dz. nr 42 o pow. 1,00 ha). 2019-08-06 14:56:46
Zarządzenie Nr 0050.140.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 06 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 0050.64.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego na 2020 rok. 2019-08-06 12:37:40
Zarządzenie Nr 0050.138.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 01 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia (Czarne, ul. Szosowa). 2019-08-05 15:40:31
Zarządzenie nr 0050.136A.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 31 lipca 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok 2019-08-05 10:28:07
Zarządzenia Nr 0050.137.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 1 sierpnia 2019r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Czarne oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 2019-08-02 07:46:48
Zarządzenie nr 0050.136.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 22 lipca 2019r. w sprawie nabycia nieruchomości 2019-07-22 13:53:31
Zarządzenie nr 0050.135.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie uprawnienia do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 2019-07-15 09:24:42
Zarządzenie Nr 0050.134.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 09 lipca 2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019". 2019-07-09 15:01:16
Zarządzenie nr 0050.133.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 9 lipca 2019r. w sprawie przyznania prawo do lokalu 2019-07-10 13:15:22
Zarządzenie Nr 0050.132.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 08 lipca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2019-07-12 07:23:15
Zarządzanie Nr 0050.131.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 08 lipca 2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019r. 2019-07-09 12:22:25
Zarządzenie Nr 0050.130.2019 Burmistrza Czarnedo z dnia 04 lipca 2019r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla kierownikia Ośrodka Pomocy Spolecznej w Czarnem 2019-07-09 08:08:06
Zarządzenie Nr 0050.129.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 04 lipca 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości. 2019-07-08 15:28:20
Zarządzenie Nr 0050.127.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 01 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenie zmian w Zarzdzeniu Nr 0050.3.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 02 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Óśrodka Pomocy Społecznej w Czarnem do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych 2019-07-03 11:40:29
Zarządzenie nr 0050.126B.2019 Burmistrza Czarnedo z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok. 2019-07-09 08:11:02
Zarządzenie Nr 0050.126A.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok. 2019-07-04 11:28:08
Zarządzenie Nr 0050.125.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu "Piękna Wieś 2019" na terenie gminy Czarne. 2019-07-02 13:37:18
Zarządzenie Nr 0050.124.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (Czarne, ul. Wiśniowa, dz. nr 10/23). 2019-06-28 08:20:53
Zarządzenie nr 0050.123.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 13 Czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne 2019 rok. 2019-07-15 10:37:48
Zarządzenie Nr 0050.122.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" 2019-07-04 11:35:19
Zarządzenie Nr 0050.121.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy urzędu miasta i gminy w Czarnem 2019-06-13 10:16:54
Zarządzenie Nr 0050.120.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Czarne za 2018 rok. 2019-06-18 08:30:40
Zarządzenie Nr 0050.119.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2019-06-10 10:36:24
Zarządzenie Nr 0050.118.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości (m. Czarne, ul. Strzelecka dz. nr 19/2). 2019-06-10 10:33:50
Zarządzenie Nr 0050.117.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości (m. Czarne, ul. Jagodowa dz. nr 250/28). 2019-06-10 10:30:57
Zarządzenie Nr 0050.116.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 04 czerwca 2019 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2019-06-10 10:27:59
Zarządzenie Nr 0050.115.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok. 2019-06-11 09:52:21
Zarządzenie Nr 0050.114.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości. 2019-05-30 09:36:56
Zarządzenie Nr 0050.113.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów i rokowań na zbycie, najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarne. 2019-05-30 09:35:26
Zarządzenie Nr 0050.112.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok. 2019-06-11 09:51:06
Zarządzenie nr 0050.111.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 28 maja 2019r. w spawie wprowadzenia zmian w Zarządzenie nr 0050.109.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 27 maja 2019r. w spawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko podinpektora ds. windykacji dochodów budżetowych 2019-05-28 13:44:54
Zarządzenie nr 0050.110.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 28 maja 2019r. w spawieprzygotowania i wydawania posiłków dla Gminnego Żłobka w Czarnem 2019-05-30 10:27:14
Zarządzenie nr 0050.109.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 27 maja 2019r. w spawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko podinpektora ds. windykacji dochodów budżetowych 2019-05-27 15:02:32
Zarządzenie nr 0050.108.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 23 maja 2019r. w spawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019". 2019-05-24 11:25:16
Zarządzenie nr 0050.107.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 23 maja 2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019r. 2019-05-24 11:24:17
Zarządzenie nr 0050.106.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 20 maja 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu Zespołu ds. przygotowania wyborów 2019-06-12 10:33:12
Zarządzenie nr 0050.105.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 20 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne 2019 rok. 2019-07-15 10:35:24
Zarządzenie nr 0050.104.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 16 maja 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania operatorów obsługi informtycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-22 15:08:36
Zarządzenie nr 0050.103.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 16 maja 2019r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego dla ustalenia okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy. 2019-05-20 12:20:05
Zarządzenie nr 0050.102.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 16 maja 2019r. w sprawie powołania Zespołu Przygotowania Rewitalizacji w Gminie Czarne. 2019-05-17 11:06:48
Zarządzenie Nr 0050.101.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości (Czarne, ul. Strzelecka, działka nr 3/13). 2019-05-24 09:15:44
Zarządzenie Nr 0050.100.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości (Czarne, ul. Strzelecka dz. nr 4/1 o pow. 0,0097 ha). 2019-05-17 10:43:25
Zarządzenie Nr 0050.99.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości (Nadziejewo, dz. nr 25/3 o pow. 0,5518 ha). 2019-05-17 10:42:14
Zarządzenie Nr 0050.98.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości (Łoża, dz. nr 87 o pow. 0,0700 ha). 2019-05-17 10:39:25
Zarządzenie nr 0050.97.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 10 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok. 2019-05-17 11:04:23
Zarządzenie nr 0050.96.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 09 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędowe -- ds. windykacji dochodów budżetowych 2019-05-09 14:57:58
Zarządzenie nr 0050.95.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 09 maja 2019r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Czarne 2019-05-09 14:53:34
Zarządzenie nr 0050.94.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 08 maja 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury tj. Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarnem za 2018 rok. 2019-07-15 10:31:53
Zarządzenie nr 0050.93.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 08 maja 2019r. w sprawie przyznania prawa do lokalu 2019-05-13 15:04:50
Zarządzenie nr 0050.92.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 08 maja 2019r. w sprawie uchylenia zarzdzenia Nr 0050.161.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 07 września 2015 roku. 2019-05-13 14:05:52
Zarządzenie nr 0050.91.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 08 maja 2019r. w sprawie przyznania prawa do lokalu 2019-05-13 14:03:30
Zarządzenie nr 0050.90.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 08 maja 2019r. w sprawie uchylenia zarzdzenia Nr 0050.176.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 14 października 2015 roku. 2019-05-13 14:01:36
Zarządzenie nr 0050.89.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 08 maja 2019r. w sprawie przyznania prawa do lokalu 2019-05-13 13:59:50
Zarządzenie nr 0050.88.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-09 13:19:00
Zarządzenie nr 0050.87.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie przedstawienia sprawozdań finansowych Gminy Czarne za 2018 rok. 2019-07-15 10:26:52
Zarządzenie Nr 0050.86.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2019-05-10 08:30:50
Zarządzenie Nr 0050.85.2019 Burmistrz Czarnego z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" 2019-04-30 13:47:34
Zarządzenie Nr 0050.84.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy. 2019-05-14 13:03:49
Zarządzenie Nr 0050.83.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne w 2019 roku 2019-05-07 10:35:03
Zarządzenie Nr 0050.82.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie powołania Zespołu ds. przeprowadzenia wyborów. 2019-05-08 09:24:59
Zarządzenie nr 0050.81.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 19 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne 2019 rok. 2019-07-15 10:22:53
Zarządzenie Nr 0050.80.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących dokumentu Planu Odnowy Miejscowości Bińcze na lata 2019-2026. 2019-04-17 15:00:31
Zarządzenie Nr 0050.79.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie: Wyznaczenia miejsc na terenie miasta i gminy Czarne, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w trakcie kampanii wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r 2019-04-25 14:44:47
Zarządzenie Nr 0050.78.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia czynszu i opłat za najem hal namiotowych. 2019-04-30 11:53:04
Zarządzenie Nr 0050.77.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.196.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości wraz z wykazem nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2019-04-30 11:22:42
Zarządzenie nr 0050.76.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie oddania w użczenie nieruchomości 2019-07-15 10:19:53
Zarządzenie nr 0050.75.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 05 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2019-04-11 10:43:27
Zarządzenie nr 0050.74.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 05 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2019-04-11 10:42:48
Zarządzenie nr 0050.73.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 05 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2019-04-11 10:42:07
Zarządzenie nr 0050.72.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 05 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2019-04-11 10:41:33
Zarządzenie nr 0050.71.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 03 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 2019-04-12 10:12:09
Zarządzenie nr 0050.70.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 03 kwietnia 2019r. w sprawie wykazów nieruchomoci przeznaczonych do zbycia 2019-04-11 10:31:01
Zarządzenie nr 0050.69.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 01 kwietnia 2019r. w sprawie powołania zastępcy Burmistrza 2019-04-02 09:27:36
Zarządzenie nr 0050.68.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 01 kwietnia 2019r. w sprawie odwołania zastępcy Burmistrza 2019-04-02 09:22:53
Zarządzenie nr 0050.67.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 29 marca 2019r. w sprawie wykonania budżetu za 2018 rok Gminy Czarne. 2019-04-03 11:26:11
Zarządzenie nr 0050.66.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporzadzania Informacji dodatkowej przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Czarne 2019-04-19 12:49:15
Zarządzenie nr 0050.66A.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne 2019 rok. 2019-04-05 12:00:52
Zarządzenie nr 0050.65.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 27 marca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmianw Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Czarne wprowadzonego Zarządzeniem Nr 0050.141.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Czarne. 2019-04-02 09:17:48
Zarządzenie nr 0050.64.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 27 marca 2019r. w sprawie budżetu obywatelskiego na 2020 rok. 2019-03-28 11:21:30
Zarządzenie nr 0050.63.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 25 marca 2019r. w sprawie przyznania prawa do lokalu 2019-04-02 10:26:36
Zarządzenie nr 0050.62.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (Nadziejewo, dz. nr 310/1 o pow. 15,7557 ha). 2019-03-28 10:13:24
Zarządzenie nr 0050.61.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (Nadziejewo, dz. nr 311/3 o pow. 21.5589 ha). 2019-03-28 10:08:54
Zarządzenie nr 0050.60.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 20 marca 2019r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem 2019-03-28 11:19:16
Zarządzenie nr 0050.59.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (Czarne, ul. Strzelecka dz. nr 13/2, 5/2). 2019-03-28 10:16:43
Zarządzenie nr 0050.58.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości. 2019-03-19 14:21:32
Zarządzenie nr 0050.57.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 18 marca 2019r. w sprawiw zmian w budżecie Gminy Czarne 2019 rok. 2019-04-02 09:09:24
Zarządzenie nr 0050.56.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem. 2019-03-26 14:10:01
Zarządzenie nr 0050.55.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2019-03-19 14:09:52
Zarządzenie nr 0050.54.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 08 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. sytuacji kryzysowej w związku z planowym strajkiem nauczycieli i procowników oświaty w przedszkolu, szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarne. 2019-03-11 07:03:33
Zarządzenie Nr 0050.53.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2019-03-18 10:19:15
Zarządzenie Nr 0050.52.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2019-03-13 09:30:47
Zarządzenie nr 0050.50.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 04 marca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Krzemieniewie. 2019-03-11 06:57:54
Zarządzenie nr 0050.49.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 4 marca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Czarne wprowadzonego Zarządzeniem Nr 0050.141.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Czarne 2019-03-04 15:55:38
Zarządzenie nr 0050.48.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie przyznania prawa do lokalu 2019-04-02 10:24:47
Zarządzenie nr 0050.46.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących składania propozycji nadania nazwy RONDA zlokalizowanego u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Sobieskiego w Czarnem 2019-02-13 11:19:37
Zarządzenie nr 0050.45.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przyznania prawa do lokalu 2019-04-02 10:23:15
Zarządzenie nr 0050.44.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Czarne obowiązkowej deratyzacji. 2019-02-13 11:13:26
Zarządzenie nr 0050.43.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 05 lutego 2019r. w sprawie przyznania prawa do lokalu 2019-02-08 12:58:54
Zarządzenie Nr 0050.42.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 04 luty 2019r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2019-02-05 12:42:48
Zarządzenie nr 0050.41.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 04 lutego 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości. 2019-02-06 11:58:30
Zarządzenie nr 0050.40.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 04 lutego 2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. 2019-02-06 11:37:07
Zarządzenie nr 0050.39.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 01 lutego 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (Czarne, ul. Ogrodowa, cz. dz. 99/6). 2019-02-06 11:45:50
Zarządzenie Nr 0050.38.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 01 lutego 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (Czarne, ul. Kolejowa, dz. 20 o pow. 0,0117 ha). 2019-02-06 11:42:16
Zarządzenie Nr 0050.37.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 01 lutego 2019r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urządu Miasta i Gminy w Czarnem 2019-02-03 14:41:34
Zarządzenie nr 0050.36.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie rozliczenia płatności podatku VAT w Gminie Czarne oraz jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment). 2019-03-12 11:52:05
Zarządzanie Nr 0050.35.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne 2019 rok. 2019-02-08 13:18:55
Zarządzenie nr 0050.34.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Czarne, ul. Targowa - dz. nr 4/2, ul. Szosowa - dz. nr 18/14, Aleja Zwycięzców - dz. nr 28/1). 2019-02-18 07:47:37
Zarządzenie Nr 0050.32.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postepowania konkursowego na stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi i działalności gospodarczej 2019-01-29 14:51:55
Zarządzenie Nr 0050.31.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie przyznania prawa do lokalu. 2019-01-28 12:31:29
Zarządzenie Nr 0050.30.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie przyznania prawa do lokalu. 2019-01-28 12:30:49
Zarządzenie NR 0050.29.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarne w 2019 r. 2019-01-25 12:45:47
Zarządzenie NR 0050.28.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 2019-01-24 08:12:04
Zarządzenie nr 0050.27.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości. 2019-01-23 14:52:13
Zarządzenie Nr 0050.26.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Gminy w Czarnem 2019-02-22 13:21:15
Zarządzanie Nr 0050.25.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019". 2019-01-17 08:07:50
Zarządzanie Nr 0050.24A.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne 2019 rok. 2019-01-23 07:57:34
Zarządzenie Nr 0050.24.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2019-2027 2019-01-17 07:01:07
Zarządzenie Nr 0050.23.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 14 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko ds. gospodarki odpoadami komunalnymi i działalności gospodarczej. 2019-01-15 07:08:01
Zarządzenie Nr 0050.22.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 14 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami komunalnymi i działalności gospodarczej. 2019-01-15 07:05:04
Zarządzenie Nr 0050.21.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 10 stycznia 2019r. w sprawie przyznania prawa do lokalu. 2019-01-14 13:05:18
Zarządzenie Nr 0050.20.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 10 stycznia 2019r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0050.179.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 30 października 2018 roku 2019-01-14 13:02:37
Zarządzenie Nr 0050.19.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 10 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru partnera do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacji dla obszaru rewitalizacji "B" w Czarnem, planowanego do dofinansowania ze srodków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Piorytetowa 6 Integracji i Działania 6.2 Usług Społecznych (Projekt zintegrowany) oraz Komisji ds. wyboru partnera projektu 2019-01-14 12:50:28
Zarządzenie Nr 0050.18.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie opracowania modułów zadaniowych dla Gminy Czarne. 2019-01-14 14:59:58
Zarządzenie nr 0050.17.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. 2019-01-10 10:44:02
Zarządzenie nr 0050.16.2019 z dnia 10 stycznia w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartum konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2019r. 2019-01-11 13:33:13
Zarządzenie Nr 0050.15.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie przyznania prawa do lokalu socjalnego 2019-01-11 13:35:22
Zarządzenie nr 0050.14.2019 z dnia 09 stycznia 2019 r. w sprawie planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych na 2019 rok 2019-01-10 11:39:57
Zarządzenie Nr 0050.13.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 08 stycznia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędy Miasta i Gminy w Czarnem 2019-01-14 14:50:02
Zarządzenie nr 0050.12.2019 z dnia 07 stycznia w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Nadziejewo 2019-01-15 14:34:15
Zarządzenie nr 0050.11.2019 z dnia 07 stycznia w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Wyczechy Łoża 2019-01-09 13:54:56
Zarządzenie nr 0050.10.2019 z dnia 07 stycznia w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Bińcze 2019-01-09 13:54:00
Zarządzenie nr 0050.9.2019 z dnia 07 stycznia w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Raciniewo 2019-01-09 13:52:51
Zarządzenie nr 0050.8.2019 z dnia 07 stycznia w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Birnatka 2019-01-09 13:50:21
Zarządzenie nr 0050.7.2019 z dnia 07 stycznia w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Domisław 2019-01-09 13:49:29
Zarządzenie nr 0050.6.2019 z dnia 07 stycznia w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Krzemieniewo 2019-01-09 13:48:27
Zarządzenie nr 0050.5.2019 z dnia 07 stycznia w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Siepowo 2019-01-09 13:47:35
Zarządzenie nr 0050.4.2019 z dnia 07 stycznia w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Sokole 2019-01-09 13:46:40
Zarządzenie nr 0050.3.2019 z dnia 07 stycznia w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Kijno 2019-01-09 13:45:45
Zarządzenie Nr 0050.217.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2018 rok. 2019-01-15 14:32:04
Zarządzenie nr 0050.215.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem. 2019-01-08 18:11:29
Zarządzenie Nr 0050.214.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Czarne na 2018 rok 2019-01-10 08:35:54
Zarządzenie Nr 0050.213.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej materiałów w Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) oraz ścisłego zarachowania. 2019-01-10 08:39:55
Zarządzenie Nr 0050.212.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzenia Nr 0050.210.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu OC 2019-01-03 13:49:28
Zarządzenie Nr 0050.211.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie : Jednolitej Analizy Kontrolnych Ram Interoperacyjności przy przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z ustawą o informatyzacji. 2019-01-29 14:57:03
Zarządzenie Nr 0050.210.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu OC 2019-01-09 14:03:10
Zarzadzenia Nr 0050.209.2018.Burmistrza Czarnego z dnia 20 grudnia 2018r. w spraw przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na tereni Gminy Czarne 2019-01-09 14:14:36
Zarządzenie Nr 0050.208.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Czarne na 2018 rok. 2019-01-09 14:16:56
Zarządzenie nr 0050. 207.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem. 2019-01-09 14:18:27
Zarządzenie Nr 0050.206.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie przyznania prawa do lokalu 2019-01-09 14:19:47
Zarządzenie Nr 0050.205.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" 2019-01-09 14:24:00
Zarządzenie Nr 0050.204.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie przyznania prawa do lokalu 2019-01-09 14:25:28
Zarzadzenia Nr 0050.203.2017.Burmistrza Czarnego z dnia 12 grudnia 2018r. w spraw przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania zieleni na działce nr 25 miejscowość Czarne przy ul. Zamkowej i na działce nr 2/27 w miejscowości Czarne przy al. Św. Józefa 2019-01-09 14:27:07
Zarządzenie nr 0050.202.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2019-01-09 14:28:45
Zarządzenie Nr 0050.201.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok 2019-01-10 08:42:50
Zarządzenie nr 0050.200.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2019-01-09 14:29:49
Zarządzenie nr 0050.199.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 04 grudnia 2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wyczechach. 2019-01-09 14:33:16
Zarządzenie Nr 0050.198.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie przyznania prawa do lokalu. 2019-01-09 14:34:24
Zarządzenie nr 0050.197.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 30 listopada 2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie. 2019-01-09 14:36:01
Zarządzenie nr 0050.196.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości. 2019-01-09 14:39:44
Zarządzenie Nr 0050.195.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 0050.192.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 26 listopada 2018 roku 2019-01-10 08:47:35
Zarządzenie nr 0050.194.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 28 listopada 2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie. 2019-01-09 14:42:00
Zarządzenie nr 0050.193.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem. 2019-01-09 14:43:20
Zarządzenie Nr 0050.192.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie przyznania prawa do lokalu. 2019-01-09 14:44:41
Zarządzenie nr 0050.191.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości. 2019-01-09 14:45:43
Zarządzenie nr 0050.190.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2019-01-09 14:47:12
Zarządzenie nr 0050.189.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2019-01-09 14:48:57
Zarządzenie Nr 0050.126.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy urzędu miasta i gminy w Czarnem 2019-06-26 13:24:49