Telefony służbowe pracowników urzędu

 

Nr pokoju

 

Imię i nazwisko

 

Nr telefonu

wewnętrznego i kom.

1

Krzysztof Dobień – kierownik USC

w.12, kom.530-767-351

3

Piotr Zabrocki – Burmistrz Czarnego

w.14, kom.662-374-240

kom.604-171-415

3

Ewa Matraszek – Sekretarz

Henryka Czępińska

w.30, kom.604-231-387

10,35 kom.531-447-194

21

Agnieszka Marek – kierownik RIPiOŚ

w. 8, kom.732-812-750

6

Tadeusz Kowalski – OC i obronne, windykacja

w.20, kom.530-766-995

8

Jagna Chmielewska - biuro Rady Miejskiej

w.11, kom.530-767-335

9

Anna Hałuszka - ewidencja ludności

w.13, kom.530-767-347

12

Agnieszka Wanda - zatr. bezrobotnych promocja i strategia gminy

w.19, kom.530-767-338

14

Joanna Kosowska – ochrona środowiska i gosp. odpadami

w.36, kom.530-767-355

15

Magdalena Wojciechowska – opłaty za gosp. odpadami

Joanna Kosowska - ochrona środowiska

w.28, kom.530-767-336

w.28 , kom.530-767-355

16

Renata Szymańska– pl. przest. zamówienia publiczne

w.24, kom.530-767-366

17

Marek Szoska –inwestycje i drogownictwo

w.24, kom.530-767-337

18

Elżbieta Rückemann, Czesława Sobczak ,Monika Hoftman, Marcin Małys- księgowość budżetowa

w.27, kom.530-767-313

19

Dorota Dębska- skarbnik

w.16, kom.731-973-990

20

Sabina Sobczak,

Marzena Hryńczuk-Wit,

Zyk Mariola - księgowość oświaty

w.17, kom. 530-767-324

w.17, kom. 664-082-503

w.17, kom. 533-119-698

22

Andrzej Lewandowski - geodeta

Sidoryk Natalia - obrotu nieruch. i rolnictwa

w.26, kom.530-767-319

w.26, kom.732-812-750

23

Wioletta Marek - podatki

Iwona Winnicka- księgowość podatkowa

w.22, kom.530-767-331

w.22, kom.530-767-339

24

Monika Boradyn – stypendia, bezrobotni, oświata

w.25, kom.732-838-684

27

Tomasz Kulpita – informatyk ,BHP

kom. 530-767-868

14

Anna Andrusieczko – dodatki mieszkaniowe

w.33, kom.530-451-955

15

Katarzyna Lemańczyk - goniec

w.28, kom.535-556-274

21

Agnieszka Marek - Kierownik Referatu

w.18, 59 83-32-078

OSP

Roman Bala– OSP Czarne

602-637-949

OSP

Józef Czępiński – OSP Bińcze

604-793-746

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 29-11-2016 11:25:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 29-11-2016
Ostatnia aktualizacja: 16-03-2018 08:02:05