RIPiOŚ.271.1.9.2017.RS Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna ? wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie o zamówieniu.pdf 2017-05-24 14:05:48 909KB 278 razy
2 91503-2017 Zmiana.html 2017-06-01 14:22:34 28.KB 238 razy
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 SIWZ Nadzór inwestoski.pdf po terminie otwarcia ofert 2017-05-24 14:05:48 9.3MB 123 razy
2 Zalaczniki 1-7 do SIWZ.doc po terminie otwarcia ofert 2017-05-24 14:07:40 244KB 103 razy
3 Dokumentacja projektowa załącznik Nr 8 do SIWZ Bud. SP w Krzemieniewie.zip po terminie otwarcia ofert 2017-05-24 14:27:09 22.MB 102 razy
4 Dokumentacja projektowa załącznik Nr 8 do SIWZ Budynek OPS Czarne.zip po terminie otwarcia ofert 2017-05-24 14:28:44 13.MB 104 razy
5 Dokumentacja projektowa załącznik Nr 8 do SIWZ Budynek SP Wyczechy.zip po terminie otwarcia ofert 2017-05-24 14:31:10 20.MB 103 razy
6 Dokumentacja projektowa załącznik Nr 8 do SIWZ Budynek ŚW Nadziejewo.zip po terminie otwarcia ofert 2017-05-24 14:32:24 9.2MB 101 razy
7 Dokumentacja projektowa załącznik Nr 8 do SIWZ Budynek ZS w Czarem.zip po terminie otwarcia ofert 2017-05-24 14:36:45 41.MB 91 razy
8 Dokumentacja projektowa załącznik Nr 9 do SIWZ.zip po terminie otwarcia ofert 2017-05-24 14:37:54 8.8MB 101 razy
Wyjaśnienia i zmiany SIWZ
1 Zmiana treści SIWZ.pdf 2017-06-01 14:21:33 67.KB 237 razy
2 Zalaczniki 1-7 do SIWZ po zmianie treści SIWZ.doc 2017-06-01 14:22:22 252KB 250 razy
Wynik postępowania
1 Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty inspektor nadzoru.pdf 2017-06-14 13:57:48 595KB 265 razy
Udzielenie zamówienia
1 102005_2017.html 2017-06-29 08:45:37 22.KB 224 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z otwarcia ofert.pdf 2017-06-07 13:13:15 366KB 270 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Szymańska 24-05-2017 14:05:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Renata Szymańska 24-05-2017
Ostatnia aktualizacja: Renata Szymańska 29-06-2017 08:45:37