Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Rok 2019 Michał Rulski 2019-06-18 14:03:44 edycja dokumentu
Rok 2019 Michał Rulski 2019-06-18 14:03:05 dodanie dokumentu
Rok 2018 Michał Rulski 2019-06-18 14:01:48 dodanie dokumentu
Rok 2017 Michał Rulski 2019-06-18 14:01:06 dodanie dokumentu
Rok 2016 Michał Rulski 2019-06-18 13:59:37 dodanie dokumentu
Rok 2016 Michał Rulski 2019-06-18 13:58:26 usunięcie dokumentu
Rok 2017 Michał Rulski 2019-06-18 13:58:23 usunięcie dokumentu
Rok 2018 Michał Rulski 2019-06-18 13:58:20 usunięcie dokumentu
Rok 2019 Michał Rulski 2019-06-18 13:58:17 usunięcie dokumentu
Rok 2019 Michał Rulski 2019-06-18 13:36:04 edycja dokumentu
Rok 2019 Michał Rulski 2019-06-18 13:33:03 edycja dokumentu
Rok 2019 Michał Rulski 2019-06-18 13:32:40 dodanie dokumentu
Rok 2018 Michał Rulski 2019-06-18 13:31:06 dodanie dokumentu
Rok 2017 Michał Rulski 2019-06-18 13:29:54 dodanie dokumentu
Rok 2016 Michał Rulski 2019-06-18 13:28:51 dodanie dokumentu
Rok 2016 Michał Rulski 2019-06-18 13:26:59 usunięcie dokumentu
RIPiOŚ.271.2.25.2019 Remont cząstkowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej ścieżki pieszo rowerowej w Czarnem (zamówienie poniżej 30.000 EURO) Renata Szymańska 2019-06-18 12:28:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.120.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Czarne za 2018 rok. Michał Rulski 2019-06-18 08:30:40 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.2.24.2019 Zadanie nr 1 : Przebudowa toalet dla chłopców Parter pom. 1/21 - w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny PS. INKA w Czarnem. Zadanie nr 2 Budowa instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny PS. INKA w Czarnem (zamówienie poniżej 30.000 EURO) Renata Szymańska 2019-06-18 08:19:51 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenie na opróznianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych Renata Szymańska 2019-06-17 13:40:44 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Urząd Mista i Gminy poszukuje osób do wykonywania prac związanych z trzymaniem terenów zielonych. Michał Rulski 2019-06-17 11:26:46 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.2.23.2019 Przebudowa drogi w zakresie budowy instalacji oświetlenia drogowego w m. Domisław, Gmina Czarne (zamówienie poniżej 30.000 EURO) Renata Szymańska 2019-06-17 09:45:29 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy w 2018 roku Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego Renata Szymańska 2019-06-17 08:08:13 edycja dokumentu
RIPiOŚ.271.1.18.2019.RS "Wspólna sprawa - Rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" w zakresie Zadania 4: Przebudowa Placu Wolności realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta. Renata Szymańska 2019-06-14 12:56:33 dodanie dokumentu
III ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" Michał Rulski 2019-06-13 12:34:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.121.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy urzędu miasta i gminy w Czarnem Michał Rulski 2019-06-13 10:16:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.106.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 20 maja 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu Zespołu ds. przygotowania wyborów Michał Rulski 2019-06-12 10:33:12 dodanie dokumentu
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Michał Rulski 2019-06-12 10:27:15 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.1.2019.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 15kV od GPZ Czarne do Zielonego Parku Przemysłowego Cierznie, projektowanej na terenie działek: 226/2 Obręb 049 Czarne, dz. 36, 196 Obręb Sokole, dz. nr 1/2, 1/3 Obręb Sierpowo, dz. nr 123/1, 174/1, 174/2, 177 Obręb Krzemieniewo, dz. 5, 68, 94, 100/3, 100/4, 243/3, 243/8, 243/9, 474, 502, 507, 3237/2, Obręb Cierznie. Renata Szymańska 2019-06-11 13:03:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.112.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok. Michał Rulski 2019-06-11 09:52:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.115.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok. Michał Rulski 2019-06-11 09:52:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.112.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok. Michał Rulski 2019-06-11 09:51:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.119.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Monika Wons 2019-06-10 10:36:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.118.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości (m. Czarne, ul. Strzelecka dz. nr 19/2). Monika Wons 2019-06-10 10:33:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.117.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości (m. Czarne, ul. Jagodowa dz. nr 250/28). Monika Wons 2019-06-10 10:30:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.116.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 04 czerwca 2019 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Monika Wons 2019-06-10 10:27:59 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.9.2019.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków wraz z przyłączami w miejscowości Bińcze, gmina Czarne na terenie działek nr: 241/6, 356/3, 158/1, Jednostka ewidencyjna: 220302_5 Czarne, Obręb ewidencyjny Bińcze 0002, powiat Człuchów. Renata Szymańska 2019-06-06 13:46:15 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.8.2019.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Biernatka, gmina Czarne na terenie działek nr: 428, 66/1, 68/3, Jednostka ewidencyjna: 220302_5 Czarne, Obręb ewidencyjny Biernatka 0001, powiat Człuchów. Renata Szymańska 2019-06-06 13:44:55 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.17.2019.RS Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 2 sztuk tablic informacyjnych w ramach promocji projektu pn. "Zmieniamy Czarne na Zielone - modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Czernicą w Czarnem" realizowanego w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Renata Szymańska 2019-06-05 14:33:41 dodanie dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadmi komunalnymi na terenie Gminy Czarne za rok 2018 Michał Rulski 2019-06-05 11:39:23 edycja dokumentu