Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
RIPiOŚ.271.2.312019.JK Utrzymanie czystości i porządku oraz pielęgnacja terenów zielonych w Parku Miejskiego i na ścieżce pieszo- rowerowej (Promenada) - zamówienie poniżej 30.000 EURO Renata Szymańska 2019-08-22 07:51:36 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.2.30.2019.RS Nadzór archeologiczny w ramach zadania inwestycyjnego "Wspólna sprawa - Rewitalizacja obszaru ,,B" w Czarnem" w zakresie Zadania 4: Przebudowa Placu Wolności realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta (zamówienie poniżej 30.000 EURO) Renata Szymańska 2019-08-20 14:44:37 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.2.34.2019 Odwodnienie drogi gminnej nr 232075G przy posesji nr 33 w Nadziejewie (zamówienie poniżej 30.000 EURO) Renata Szymańska 2019-08-20 10:43:48 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.2.33.2019 Remont przepustu w ciągu drogi gminnej nr 232075 G przy posesji nr 26 w Nadziejewie (zamówienie poniżej 30.000 EURO) Renata Szymańska 2019-08-20 10:41:30 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.2.32.2019 Montaż ogrodzenia stadionu sportowego w miejscowości Nadziejewo (zamówienie poniżej 30.000 EURO) Renata Szymańska 2019-08-20 10:38:45 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.2.18.2019 Przebudowa drogi gminnej nr 232074 G w miejscowości Nadziejewo (zamówienie poniżej 30.000 EURO) Renata Szymańska 2019-08-20 10:34:40 dodanie dokumentu
Praca w obwodowych komisjach wyborczych Michał Rulski 2019-08-19 14:05:33 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. okręgu wyborczym w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Michał Rulski 2019-08-19 14:00:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. Michał Rulski 2019-08-19 10:39:31 edycja dokumentu
Obwieszczenie Państwowej Komisji Wyborczej z dnia 6 sierpnia 2019 r. Michał Rulski 2019-08-19 10:38:53 dodanie dokumentu
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019 - SERWIS INFORMACYJNY Michał Rulski 2019-08-19 10:37:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.146.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie powołania Zespołu ds.przygotowania wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Michał Rulski 2019-08-19 10:36:13 dodanie dokumentu
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019 - SERWIS INFORMACYJNY Michał Rulski 2019-08-19 10:30:59 edycja dokumentu
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019 - SERWIS INFORMACYJNY Michał Rulski 2019-08-19 10:25:46 edycja dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Czarnego z dnia 14 sierpnia 2019r. w sprawie sprzedaży ruchomości - ciągnik rolniczy marka 4512K rok produkcji 1997, stanowiący własność Gminy Czarne. Renata Szymańska 2019-08-14 07:43:56 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Czarnego z dnia 14 sierpnia 2019r. w sprawie sprzedaży ruchomości - ciągnik rolniczy marka 4512K rok produkcji 1997, stanowiący własność Gminy Czarne. Renata Szymańska 2019-08-14 07:43:16 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Czarnego z dnia 14 sierpnia 2019r. w sprawie sprzedaży ruchomości - ciągnik rolniczy marka 4512K rok produkcji 1997, stanowiący własność Gminy Czarne. Renata Szymańska 2019-08-14 07:42:06 dodanie dokumentu
WYBORY DO SEJMU I SENATU 2019 - SERWIS INFORMACYJNY Michał Rulski 2019-08-13 13:50:02 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.1.2019.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 15kV od GPZ Czarne do Zielonego Parku Przemysłowego Cierznie, projektowanej na terenie działek: 226/2 Obręb 049 Czarne, dz. 36, 196 Obręb Sokole, dz. nr 1/2, 1/3 Obręb Sierpowo, dz. nr 123/1, 174/1, 174/2, 177 Obręb Krzemieniewo, dz. 5, 68, 94, 100/3, 100/4, 243/3, 243/8, 243/9, 474, 502, 507, 3237/2, Obręb Cierznie. Renata Szymańska 2019-08-13 08:02:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.145.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 8 sierpnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Michał Rulski 2019-08-08 12:10:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.144.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 8 sierpnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Michał Rulski 2019-08-08 12:08:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.143.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 8 sierpnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. Michał Rulski 2019-08-08 12:07:50 dodanie dokumentu
Wniosek dot. szacowania szkód powstałych w wyniku suszy 2019 r. (termin składania wniosków do dnia 14.08.2019 r.) Monika Wons 2019-08-08 09:22:38 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.18.2018.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie domu opieki społecznej pn. "Dom Spokojnej Starości" dla ok. 30 pensjonariuszy na działce nr 326, położonej w miejscowości Wronkowo, obręb 0006 Nadziejewo, Gmina Czarne. Renata Szymańska 2019-08-08 09:16:19 edycja dokumentu
Stanisław Wróbel - Prezes PWK w Czarnem Michał Rulski 2019-08-07 14:37:13 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.139.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 01 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazy nieruchomości przeznaczonej do zbycia (Sokole, dz. nr 42 o pow. 1,00 ha). Monika Wons 2019-08-06 14:56:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.140.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 06 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 0050.64.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego na 2020 rok. Michał Rulski 2019-08-06 12:37:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.138.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 01 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia (Czarne, ul. Szosowa). Monika Wons 2019-08-05 15:40:31 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu Małgorzata Kłobukowska 2019-08-05 15:12:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.136A.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 31 lipca 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok Michał Rulski 2019-08-05 10:28:07 dodanie dokumentu
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem ogłasza konkurs na stanowisko: OPIEKUN OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNEM  Michał Rulski 2019-08-02 09:55:16 edycja dokumentu
Zarządzenia Nr 0050.137.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 1 sierpnia 2019r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Czarne oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Michał Rulski 2019-08-02 07:46:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.95.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 09 maja 2019r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Czarne Michał Rulski 2019-08-01 11:09:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.65.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 27 marca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmianw Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Czarne wprowadzonego Zarządzeniem Nr 0050.141.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Czarne. Michał Rulski 2019-08-01 11:08:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.49.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 4 marca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Czarne wprowadzonego Zarządzeniem Nr 0050.141.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Czarne Michał Rulski 2019-08-01 10:03:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.37.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 01 lutego 2019r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urządu Miasta i Gminy w Czarnem Michał Rulski 2019-08-01 10:01:21 dodanie dokumentu
Rok 2019 Michał Rulski 2019-07-31 08:30:04 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (m. Czarne, ul. Wiśniowa, dz. nr 10/23 o pow. 0,4683 ha). Monika Wons 2019-07-30 11:55:07 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (m. Czarne, ul. Wiśniowa, dz. nr 10/23 o pow. 0,4683 ha). Monika Wons 2019-07-30 11:54:34 dodanie dokumentu
Zmiana treści ogłoszenia o przetargu, dotyczy działki nr 31 położonej w Czarnem, ul. Cmentarna. Monika Wons 2019-07-30 08:10:13 dodanie dokumentu