Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Dyrektor Szkoły Podstawowej im Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: Nauczyciel historii Michał Rulski 2019-10-17 14:47:11 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 17 października 2019r. Burmistrz Czarnego podaje do publicznej wiadomości, że na terenie obwodu łowieckiego nr 313/317 w sezonie łowieckim 2019/2020 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie nr 229 "ŻUBR" - SZCZECINEK. Michał Rulski 2019-10-17 13:39:27 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 16 października 2019r. Burmistrz Czarnego podaje do publicznej wiadomości, że na terenie obwodu łowieckiego nr 306 Dzików w sezonie łowieckim 2019 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Wojskowe Koło Łowieckie "Cis". Michał Rulski 2019-10-17 13:37:16 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.2.37.2019JK Wykonanie prac związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Czarne w roku 2019/2020. Zadanie będzie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (zamówienie poniżej 30.000 EURO) Renata Szymańska 2019-10-15 14:57:43 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.2.39.2019 Montaż ogrodzenia stalowego działki nr 109 w Czarnem przy ul. Szkolna 1 (zamówienie poniżej 30.000 EURO) Renata Szymańska 2019-10-15 14:49:53 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.25.2019.RS Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 11 sztuk tablic informacyjnych w ramach promocji projektu pn. "Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta. Renata Szymańska 2019-10-15 14:44:10 dodanie dokumentu
Burmistrz Czarnego poszukuje pracownika obsługi - Dozoru i Monitoringu w Czarnem Michał Rulski 2019-10-15 14:39:04 dodanie dokumentu
Bogusław Lonczak Michał Rulski 2019-10-15 14:22:52 edycja dokumentu
Dorota Maria Gawrońska Michał Rulski 2019-10-15 14:22:28 edycja dokumentu
Janusz Wojciech Winnicki Michał Rulski 2019-10-15 14:22:05 edycja dokumentu
Krzysztof Rohde Michał Rulski 2019-10-15 14:21:44 edycja dokumentu
Rafał Wojciech Piekuś Michał Rulski 2019-10-15 14:21:25 edycja dokumentu
Zdzisław Orzłowski Michał Rulski 2019-10-15 14:21:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.173 .2019 Burmistrza Czarnego z dnia 15 października 2019r. w sprawie: pieczęci urzędowych i pieczątek stosowanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Czarnem Michał Rulski 2019-10-15 13:13:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.172 .2019 Burmistrza Czarnego z dnia 7 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok. Michał Rulski 2019-10-15 13:07:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 14 października 2019r. Burmistrz Czarnego podaje do publicznej wiadomości, że na terenie obwodu łowieckiego nr 313/317 w sezonie łowieckim 2019/2020 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie nr 229 "ŻUBR" - SZCZECINEK. Renata Szymańska 2019-10-14 14:52:18 dodanie dokumentu
Rok 2019 Renata Szymańska 2019-10-11 11:49:01 edycja dokumentu
Petycja Mieszkańców Nadziejewa 01.10.2019r. Michał Rulski 2019-10-11 08:29:23 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 11 października 2019r. Burmistrz Czarnego podaje do publicznej wiadomości, że na terenie obwodu łowieckiego nr 304 w sezonie łowieckim 2019/2020 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie "DZIK". Renata Szymańska 2019-10-11 08:17:19 dodanie dokumentu
Prezentacje szkoleniowe Sejm OKW Michał Rulski 2019-10-08 07:18:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.166 .2019 Burmistrza Czarnego z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok. Michał Rulski 2019-10-07 09:05:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 197/g313/B/V/19 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 września 2019 r. w sprawie opinii o przedłozonej przez Burmistrza Czarnego informacji o przebiegu wykonania budrzetu za pierwsze półrocze 2019 roku Michał Rulski 2019-10-04 12:07:28 dodanie dokumentu
Członkowie Młodzieżowa Rada V kadencja Michał Rulski 2019-10-04 11:55:32 dodanie dokumentu
Młodzieżowa rada IV kadencja Michał Rulski 2019-10-04 11:54:41 dodanie dokumentu
Pismo Breska Młodzieżowa Rada III kadencja Michał Rulski 2019-10-04 11:54:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.171.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 1 października 2019r. w sprawie powołania Opiekuna V kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czarnem. Michał Rulski 2019-10-04 11:31:48 dodanie dokumentu
Dyrektor Szkoły Podstawowej im Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem, ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy: nauczyciel wychowania fizycznego w Szkole Podstawowej im Danuty Siedzikówny ps. Inka w w Czarnem Michał Rulski 2019-10-04 11:10:04 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień III kwartał 2019 Renata Szymańska 2019-10-04 09:42:57 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.2.35.2019 Wykonanie rocznego i pięcioletniego przeglądu technicznego budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem przy ul. Moniuszki 12 (zamówienie poniżej 30.000 EURO) Renata Szymańska 2019-10-03 14:46:19 dodanie dokumentu
VII ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" Renata Szymańska 2019-10-01 15:16:34 dodanie dokumentu
VI ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" Renata Szymańska 2019-10-01 15:15:44 dodanie dokumentu
V ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" Renata Szymańska 2019-10-01 15:14:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.170.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 01 października 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" Renata Szymańska 2019-10-01 15:13:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.169.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 01 października 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" Renata Szymańska 2019-10-01 15:12:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.168.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 01 października 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" Renata Szymańska 2019-10-01 15:11:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.167.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 01 października 2019r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.164.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 26 września 2019r. Renata Szymańska 2019-10-01 15:10:13 dodanie dokumentu
IV ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" UNIEWAŻNIONY Renata Szymańska 2019-10-01 15:08:28 edycja dokumentu
RIPiOŚ.6733.10.2019.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w zamian istniejącej sieci napowietrznej SN-15kV, w tym budowę linii kablowej SN 15 kV oraz złącza kablowego SN na terenie działek nr: 5/1, 5/4, 5/5, 5/8, 14/4, 296, Obręb 0049 Czarne, gmina Czarne Miasto. Renata Szymańska 2019-10-01 09:20:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.162 .2019 Burmistrza Czarnego z dnia 23 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok. Michał Rulski 2019-09-30 15:54:10 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.2.36.2019 Przebudowa sieci kanalizacji burzowej dla potrzeb odwodnienia ul. Kwiatowej w Czarnem (zamówienie poniżej 30.000 EURO) Renata Szymańska 2019-09-30 15:17:55 dodanie dokumentu