Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 0050.96.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 07 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem do prowadzenia w imieniu Burmistrza Czarnego jako organu właściwego postęowań w sprawach o świadczenia "Dobry start" w zakresie wynikajacym z Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start". Renata Szymańska 2018-06-13 14:23:19 dodanie dokumentu
Informacja o stanie mienia komunalnego gminy Czarne na dzień 31.12.2017r. Renata Szymańska 2018-06-13 13:29:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.97.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie przyznania prawa do lokalu socjalnego Renata Szymańska 2018-06-13 11:46:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.92.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 5 czerwca 2018r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2018 rok Renata Szymańska 2018-06-13 11:44:52 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.2.15.2018.RS Badania i nadzór archeologiczny w ramach zadania inwestycyjnego "Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" dofinasowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta. Renata Szymańska 2018-06-13 11:01:24 dodanie dokumentu
LV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem - zawiadomienie o obradach Tomasz Kulpita 2018-06-11 15:18:12 edycja dokumentu
Beata Kątnik - Kierownik Centrum Wsparcia Rodziny w Czarnem Tomasz Kulpita 2018-06-11 13:04:09 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2017 udzielono pomocy publicznej Tomasz Kulpita 2018-06-08 08:41:46 dodanie dokumentu
Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Czarnem Tomasz Kulpita 2018-06-08 08:19:57 edycja dokumentu
Uchwała Nr 158/g313/K/II/18 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku z dnia 29 maja 2018 r. Tomasz Kulpita 2018-06-07 12:56:47 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko sprzątaczki w Szkole Podstawowej w Krzemieniewie Tomasz Kulpita 2018-06-07 10:24:17 dodanie dokumentu
Piotr Zabrocki - kadencja 2014-2018 Tomasz Kulpita 2018-06-07 10:22:38 edycja dokumentu
Breska Adam Leszek Tomasz Kulpita 2018-06-07 10:22:06 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 0050.94.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. działki nr 24/4 o pow. 0,0788 ha, Czarne ul. Strzelecka). Renata Szymańska 2018-06-07 09:11:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.94.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. działki nr 24/4 o pow. 0,0788 ha, Czarne ul. Strzelecka). Renata Szymańska 2018-06-07 09:11:06 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko pomoc kuchenna w Przedszkolu Gminnym w Czarnem Tomasz Kulpita 2018-06-06 14:54:42 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko pracy - podinspektor d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych Tomasz Kulpita 2018-06-06 14:17:35 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.93.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie przyznania prawa do lokalu. Tomasz Kulpita 2018-06-06 12:59:44 dodanie dokumentu
Protokół kontroli nr HK 86.05.2018MH boisko sportowe w Czarnem (maj 2018) Tomasz Kulpita 2018-06-06 08:36:04 dodanie dokumentu
Protokół z okresowej kontroli przewodów kominowych w budynku Urzędu Miasta i Gminy Czarne (styczeń 2018) Tomasz Kulpita 2018-06-06 08:34:46 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.14.2018.RS Kompleksowa obsługa bankowa i kasowa budżetu miasta i gminy Czarne oraz jednostek organizacyjnych gminy. Renata Szymańska 2018-06-05 13:12:14 usunięcie załacznika
Nabór na pomoc nauczyciela w Przedszkolu Gminnym w Czarnem Tomasz Kulpita 2018-06-05 11:26:24 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko pracy - podinspektor d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych Tomasz Kulpita 2018-06-05 11:18:37 edycja dokumentu
Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem Tomasz Kulpita 2018-06-05 08:58:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.41.2015 w sprawie statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem Tomasz Kulpita 2018-06-05 08:48:54 usunięcie dokument
Ośrodek Pomocy Społecznej w Czarnem Tomasz Kulpita 2018-06-05 08:48:50 edycja dokumentu
LV Sesja Rady Miejskiej w Czarnem - zawiadomienie o obradach Tomasz Kulpita 2018-06-05 08:41:25 dodanie dokumentu
Nabór na stanowisko kucharki w Przedszkolu Gminnym w Czarnem Tomasz Kulpita 2018-06-04 16:03:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.91.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 04 czerwca 2018r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko podinspektora ds.ewidencji ludności oraz dowodów osobistych Tomasz Kulpita 2018-06-04 15:56:16 dodanie dokumentu
Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Czarnem Tomasz Kulpita 2018-06-04 10:32:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.89.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 30 maja 2018r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem Tomasz Kulpita 2018-06-04 09:08:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.85.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 25 maja 2018r. w sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji. Tomasz Kulpita 2018-06-04 09:02:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.76.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 11 maja 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2018 rok. Tomasz Kulpita 2018-06-04 09:00:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.22.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie: wprowadzenia zmian w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych Tomasz Kulpita 2018-06-04 08:57:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.87.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości ( Czarne, ul. Dolna dz. nr 15/27 o pow. 0,1133 ha) . Tomasz Kulpita 2018-06-04 08:54:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.90.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. Tomasz Kulpita 2018-06-04 08:54:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.86.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 25 maja 2018r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2018 rok. Tomasz Kulpita 2018-06-04 08:53:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.87.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości ( Czarne, ul. Dolna dz. nr 15/27 o pow. 0,1133 ha) . Renata Szymańska 2018-06-04 08:03:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.87.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości ( Czarne, ul. Dolna dz. nr 15/27 o pow. 0,1133 ha) . Renata Szymańska 2018-06-04 08:03:07 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.272.49.2018.AM Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro na realizację zadania pn.: Pełnienie funkcji koordynatora projektu "Zmieniamy Czarne na Zielone - modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Czernicą w Czarnem" w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Renata Szymańska 2018-06-01 13:02:47 dodanie dokumentu