Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
RIPiOŚ.6733.1.2017.RS Obwieszczenie o wyznaczeeniu nowego terminu załatwienia sprawy Renata Szymańska 2017-07-21 13:28:32 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.4.2016.RS Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie wodociągu rozdzielczego i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wyczechy, Gmina Czarne. Inwestycja realizowana będzie na terenie działek nr: 4/38, 4/37, 4/34, 4/36, 4/35, 54/4, 9/3, 9/11, 9/9, 9/8, 7/1, 14/4, 13, 76 Obręb Wyczechy, Gmina Czarne. Renata Szymańska 2017-07-21 13:26:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.39.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czarne na lata 2016-2023. Renata Szymańska 2017-07-21 11:16:00 edycja dokumentu
Uchwała Nr 0007.39.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie przyjęcia Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czarne na lata 2016-2023. Renata Szymańska 2017-07-21 11:14:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.159.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 19.07.2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. dz. nr 42, o pow. 0,20 ha, obręb Sokole) Renata Szymańska 2017-07-21 10:21:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.158.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 19.07.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów i rokowań na zbycie, najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarne. Renata Szymańska 2017-07-21 10:20:41 dodanie dokumentu
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. Świadczeń Rodzinnych Renata Szymańska 2017-07-20 13:55:50 edycja dokumentu
Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektora ds. Świadczeń Rodzinnych Renata Szymańska 2017-07-20 13:54:57 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (dz. nr 4/19, pow. 0,0831 ha, m. Czarne, ul. Piaskowa) Renata Szymańska 2017-07-20 12:17:08 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezbudowanej (dz. nr 4/17, pow. 0,0641 ha, m. Czarne, ul. Piaskowa) Renata Szymańska 2017-07-20 12:15:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.155.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 18.07.2017 w sprawie zbycia nieruchomości (dz. nr 4/24, pow. 0,1011 ha, m. Czarne, ul. Piaskowa) Renata Szymańska 2017-07-20 12:14:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.156.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 18.07.2017 w sprawie zbycia nieruchomości (dz. nr 4/25, pow. 0,0923 ha, m. Czarne, ul. Piaskowa) Renata Szymańska 2017-07-20 12:12:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.157.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 19.07.2017 w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 0050.144.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 27.06.2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. Renata Szymańska 2017-07-20 12:11:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.152.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu "Piękna Wieś 2017" na terenie gminy Czarne. Renata Szymańska 2017-07-18 13:25:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.153.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 14.07.2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. dz. nr 203/9 o pow. 0,0189, m. Czarne, ul. Szkolna) Renata Szymańska 2017-07-18 07:04:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.154.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017" Renata Szymańska 2017-07-17 12:33:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.154.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017" Renata Szymańska 2017-07-17 12:30:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.151.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (Domisław nr 63/1, dz. nr 301/10) Renata Szymańska 2017-07-14 13:31:49 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.2.2017.RS Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Wronkowo, gmina Czarne na terenie działek nr: 328/20, 328/19, 328/23, 328/3, 328/10, 328/1, 328/4, 328/5, 328/6, 328/7, 328/8, 328/9 w obrębie ewidencyjnym Nadziejewo, gmina Czarne, powiat Człuchów. Renata Szymańska 2017-07-12 13:27:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.150.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 07 lipca 2017r w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego w Czarnem Renata Szymańska 2017-07-12 13:19:24 dodanie dokumentu
Konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego w Czarnem Tomasz Kulpita 2017-07-07 09:23:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.150.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 07 lipca 2017r w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego w Czarnem Tomasz Kulpita 2017-07-07 09:22:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.149.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. dz. nr 1/12 o pow. 0,0064 ha, ul. Zielona, m. Czarne) Renata Szymańska 2017-07-05 14:39:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.148.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (cz. dz. nr 99/6 o pow. 0,540 ha ul. Ogrodowa m. Czarne; cz. dz. nr 28/3, pow. 0,0684 ha, ul. Kościuszki, m. Czarne) Renata Szymańska 2017-07-05 14:38:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.138a.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zbycia udziału w nieruchomości (dz. nr 116/3, pow. 0,13ha, m. Bińcze) Renata Szymańska 2017-07-05 14:37:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.29.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 10 maja 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w mieście Czarne pomiędzy rzeką Czernicą i ul. Ogrodową. Renata Szymańska 2017-07-03 11:04:41 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na najem garażu przy ul. Ogrodowej (dz. nr 50/5, pow. 22 m2) Renata Szymańska 2017-06-30 13:45:57 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień - II kwartał 2017 Renata Szymańska 2017-06-30 13:44:35 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.3.2017.RS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowo-napowietrznej 15kV oraz rozbiórka sieci napowietrznej 15 kV w m. Raciniewo, gm. Czarne, na działkach nr: 79, 82, 80/1, 220302_5-Czarne - Obszar Wiejski, obręb: 0007 - Raciniewo. Renata Szymańska 2017-06-30 10:40:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.144.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. dz. nr 4/2 o pow. 0,0172 ha, m. Czarne, ul. Strzelecka) Renata Szymańska 2017-06-29 14:21:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.143.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (dz. nr 4/37 o pow.0,3195 ha, m. Czarne, ul. Polna 5) Renata Szymańska 2017-06-29 14:20:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.142.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (dz. nr 4/36 o pow. 0,3774 ha, m. Czarne, ul. Polna 5) Renata Szymańska 2017-06-29 14:20:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.141.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (dz. nr 13/12 o pow.0,1302 ha, m. Czarne, ul. Leśna 4) Renata Szymańska 2017-06-29 14:19:16 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Tomasz Kulpita 2017-06-29 07:43:14 edycja dokumentu
RIPiOŚ.6721.1.2017.RS Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo oraz prognozy oddziaływania na środowisko do w/w planu. Renata Szymańska 2017-06-29 07:05:40 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.16.2017.RS Przebudowa drogi gminnej Nr 232080G w miejscowości Raciniewo gmina Czarne zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Renata Szymańska 2017-06-28 09:15:41 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Tomasz Kulpita 2017-06-27 10:43:03 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Tomasz Kulpita 2017-06-27 10:40:58 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Tomasz Kulpita 2017-06-27 10:40:08 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 0050.140.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Wyczechach Tomasz Kulpita 2017-06-27 09:31:25 dodanie dokumentu