Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 0050.232.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia czynszu najmu za wynajem lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Czarne Renata Szymańska 2017-11-22 14:37:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.231.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości (Czarne, ul. Robotnicza: dz. nr 48/18 pow. 0,0620 ha, dz. nr 48/19 pow. 0,0807 ha, 48/20 pow. 0,0790 ha) Renata Szymańska 2017-11-22 14:37:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.230.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości Renata Szymańska 2017-11-22 14:36:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.232.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia czynszu najmu za wynajem lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Czarne Renata Szymańska 2017-11-22 14:35:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.231.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości (Czarne, ul. Robotnicza: dz. nr 48/18 pow. 0,0620 ha, dz. nr 48/19 pow. 0,0807 ha, 48/20 pow. 0,0790 ha) Renata Szymańska 2017-11-22 14:34:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.230.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości Renata Szymańska 2017-11-22 14:32:03 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej teren rolny (Domisław, dz. nr 64/5, pow 0,6078) Renata Szymańska 2017-11-22 14:31:10 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej teren rolny (Domisław, dz. nr 64/5, pow 0,6078) Renata Szymańska 2017-11-22 14:30:27 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o obradach XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Czarnem Tomasz Kulpita 2017-11-22 10:27:09 edycja dokumentu
Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Czarnem Tomasz Kulpita 2017-11-22 10:26:55 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o obradach XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Czarnem Tomasz Kulpita 2017-11-22 10:25:33 edycja dokumentu
Zawiadomienie o obradach XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Czarnem Tomasz Kulpita 2017-11-22 10:24:09 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Nr 2 o postępowaniu kwalifikacyjnym do Rady Nadzorczej spółki: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Czarnem z dnia 31 października 2017 r. Tomasz Kulpita 2017-11-17 10:24:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.227.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2018-2027. Tomasz Kulpita 2017-11-16 12:46:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.226.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czarne na 2018 rok. Tomasz Kulpita 2017-11-16 12:45:32 dodanie dokumentu
Informacja o planowanych polowaniach zbiorowych w sezonie 2017/2018 Kół Łowieckich na terenie Gminy Czarne Renata Szymańska 2017-11-16 09:45:27 dodanie dokumentu
Nabór kandydatów na stanowisko pracownika obsługi - sprzątaczki w Szkole Podstawowej w Krzemieniewie Tomasz Kulpita 2017-11-14 13:04:48 dodanie dokumentu
Nabór kandydatów na stanowisko pracownika obsługi - sprzątaczki w Szkole Podstawowej w Krzemieniewie Tomasz Kulpita 2017-11-14 13:04:25 usunięcie dokument
Nabór kandydatów na stanowisko pracownika obsługi - sprzątaczki w Szkole Podstawowej w Krzemieniewie Tomasz Kulpita 2017-11-14 12:41:08 dodanie dokumentu
Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Czarne Tomasz Kulpita 2017-11-14 09:06:29 usunięcie dokument
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy Czarne Tomasz Kulpita 2017-11-14 09:06:26 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 0050.001.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 2 stycznia 2017r w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Czarne Tomasz Kulpita 2017-11-14 09:05:22 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.7.2017.RS Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej i zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i kanałem tłocznym w miejscowości Malinowo, gmina Czarne na terenie działek nr: 191, 190/2, 190/3, 190/5, 190/11 w obrębie ewidencyjnym Krzemieniewo 0004, gmina Czarne, powiat Człuchów, zgodnie z załącznikiem graficznym nr do niniejszej decyzji - mapa ewidencji gruntów i budynków w skali 1:2000, arkusze 1 i 2. Renata Szymańska 2017-11-14 08:48:55 edycja dokumentu
RIPiOŚ.6733.7.2017.RS Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej i zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i kanałem tłocznym w miejscowości Malinowo, gmina Czarne na terenie działek nr: 191, 190/2, 190/3, 190/5, 190/11 w obrębie ewidencyjnym Krzemieniewo 0004, gmina Czarne, powiat Człuchów, zgodnie z załącznikiem graficznym nr do niniejszej decyzji - mapa ewidencji gruntów i budynków w skali 1:2000, arkusze 1 i 2. Renata Szymańska 2017-11-14 08:48:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.217.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 23 października 2017 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej-kontrolnej obszaru Skladowiska Odpadów Komunalnych w Nadziejewie. Tomasz Kulpita 2017-11-13 12:25:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.225.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok. Tomasz Kulpita 2017-11-13 09:20:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.211.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 11 października 2017r. w sprawie przyznania prawa do lokalu Tomasz Kulpita 2017-11-13 08:16:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.210.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 11 października 2017r. w sprawie przyznania prawa do lokalu Tomasz Kulpita 2017-11-13 08:15:55 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej teren rolny (dz. nr 7, pow. 0,75 ha, m. Sierpowo) Renata Szymańska 2017-11-10 13:48:34 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej teren rolny (dz. nr 7, pow. 0,75 ha, m. Sierpowo) Renata Szymańska 2017-11-10 13:47:56 usunięcie dokument
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej teren rolny (dz. nr 7, pow. 0,75 ha, m. Sierpowo) Renata Szymańska 2017-11-10 13:47:43 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej teren rolny (dz. nr 7, pow. 0,75 ha, m. Sierpowo) Renata Szymańska 2017-11-10 13:47:01 usunięcie dokument
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej teren rolny (dz. nr 7, pow. 0,75 ha, m. Sierpowo) Renata Szymańska 2017-11-10 13:41:00 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej teren rolny (dz. nr 7, pow. 0,75 ha, m. Sierpowo) Renata Szymańska 2017-11-10 13:39:59 dodanie dokumentu
Nr 1/2018 Tomasz Kulpita 2017-11-10 11:09:34 usunięcie dokument
Nr 1/2018 Tomasz Kulpita 2017-11-10 11:00:12 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.8.2017.RS Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej i zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągu rozdzielczego w m. Krzemieniewo, gmina Czarne, na terenie działki nr 174/1. Renata Szymańska 2017-11-10 10:35:27 dodanie dokumentu
I Sesja Trzeciej Kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czarnem Tomasz Kulpita 2017-11-10 07:58:20 dodanie dokumentu
Nabór kandydatów na stanowisko pracownika obsługi - sprzątaczki w Szkole Podstawowej w Czarnem Tomasz Kulpita 2017-11-09 10:31:02 dodanie dokumentu
Sprawozdania za trzeci kwartał 2017r Tomasz Kulpita 2017-11-09 07:48:24 dodanie dokumentu