Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 0050.166C.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2018 rok. Michał Rulski 2018-10-18 20:11:48 dodanie dokumentu
Breska Adam Leszek Michał Rulski 2018-10-18 13:45:04 edycja dokumentu
Breska Adam Leszek Michał Rulski 2018-10-18 13:44:41 usunięcie załacznika
Piotr Zabrocki - kadencja 2014-2018 Michał Rulski 2018-10-18 13:44:21 edycja dokumentu
Piotr Zabrocki - kadencja 2014-2018 Michał Rulski 2018-10-18 13:42:02 usunięcie załacznika
Piotr Zabrocki - kadencja 2014-2018 Michał Rulski 2018-10-18 13:34:11 edycja dokumentu
Breska Adam Leszek Michał Rulski 2018-10-18 13:32:39 edycja dokumentu
Uchwała nr 0007.60.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 03 października 2018r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 Renata Szymańska 2018-10-17 12:16:28 edycja dokumentu
Uchwała nr 0007.60.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 03 października 2018r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 Renata Szymańska 2018-10-17 12:14:49 dodanie dokumentu
Komunikat Burmistrza Czarnego w sprawie konsultacji Renata Szymańska 2018-10-17 12:13:57 edycja dokumentu
Komunikat Burmistrza Czarnego w sprawie konsultacji Renata Szymańska 2018-10-17 12:13:42 edycja dokumentu
Uchwała nr 0007.60.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 03 października 2018r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 Renata Szymańska 2018-10-17 12:10:30 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.55.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 10 września 2018r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 Renata Szymańska 2018-10-17 12:07:33 dodanie dokumentu
Komunikat Burmistrza Czarnego w sprawie konsultacji projektu zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czarnem "Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018". Renata Szymańska 2018-10-17 12:05:23 edycja dokumentu
Informacja o wynikach konsultacji projektu zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czarnem "Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" Renata Szymańska 2018-10-17 12:04:53 usunięcie dokument
Informacja o wynikach konsultacji projektu zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czarnem "Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" Renata Szymańska 2018-10-17 12:03:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.169.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 09 października 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2018r. Renata Szymańska 2018-10-17 12:01:42 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 0050.174.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018". Renata Szymańska 2018-10-17 11:46:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.172.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (Czarne, cz. dz. nr 50/5 o pow. 0,0022 ha). Monika Wons 2018-10-17 11:39:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.172.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (Czarne, cz. dz. nr 50/5 o pow. 0,0022 ha). Monika Wons 2018-10-17 11:38:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.173.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Czarne, ul. Kolejowa cz. dz. nr 19 o pow. 0,0136 ha, ul. Strzelecka cz. dz. nr 4/2 o pow. 0,0120 ha, ul. Ogrodowa cz. dz. nr 99/6 o pow. 0,0650 ha oraz cz. dz. nr 44/1 o pow. 0,0510 ha). Monika Wons 2018-10-17 11:27:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.173.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Czarne, ul. Kolejowa cz. dz. nr 19 o pow. 0,0136 ha, ul. Strzelecka cz. dz. nr 4/2 o pow. 0,0120 ha, ul. Ogrodowa cz. dz. nr 99/6 o pow. 0,0650 ha oraz cz. dz. nr 44/1 o pow. 0,0510 ha). Monika Wons 2018-10-17 11:25:46 dodanie dokumentu
Postanowienie KW III z dnia 16 października 2018 r. sprostowanie omyłki pisarskiej gm. Czarne Michał Rulski 2018-10-17 08:39:28 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.13.2018.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV w m. Wyczechy, dz. nr 1/11, 4/21, 3/3, 4/39, Obręb Wyczechy. Renata Szymańska 2018-10-16 12:26:56 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.12.2018.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 232076G łączącej drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Nadziejewo, na działkach nr: 235, 237/1, 238, 219/1, 234/1, 231/5 Obręb Nadziejewo, gmina Czarne. Renata Szymańska 2018-10-16 12:25:53 dodanie dokumentu
Zmiana w składzie Oręgowej Komisji Wyborczej Nr 3 Czarne Michał Rulski 2018-10-16 09:08:15 dodanie dokumentu
Zmiana w składzie Oręgowej Komisji Wyborczej Nr 10 Czarne Michał Rulski 2018-10-16 09:06:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.167.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 01 października 2018r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem Michał Rulski 2018-10-16 09:03:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.166B.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2018 rok Michał Rulski 2018-10-16 09:01:34 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia warsztatów z prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego wraz z dostawą produktów spożywczych na przeprowadzenie w/w warsztatów w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Renata Szymańska 2018-10-15 14:55:21 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia warsztatów asertywnej komunikacji w rodzinie w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Renata Szymańska 2018-10-15 14:53:06 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE Urzadzenie Otwartej Strefy Aktywności na terenie działki nr 6 przy ul. Młyńskiej w Czarnem Michał Rulski 2018-10-12 13:32:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.171.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (Bińcze, dz. nr 356/27 o pow. 1,0760 ha). Monika Wons 2018-10-12 12:49:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.171.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (Bińcze, dz. nr 356/27 o pow. 1,0760 ha). Monika Wons 2018-10-12 12:47:11 dodanie dokumentu
Zmiana w składzie Oręgowej Komisji Wyborczej Nr 7 Czarne Michał Rulski 2018-10-11 07:51:39 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko koordynatora projektu w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" Renata Szymańska 2018-10-10 14:51:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.169.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 09 października 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2018r. Renata Szymańska 2018-10-10 10:51:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.169..2018 Burmistrza Czarnego z dnia 09 października 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2018r. Renata Szymańska 2018-10-10 10:48:55 dodanie dokumentu
Uwaga ważna INFORMACJA Michał Rulski 2018-10-10 08:34:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Czarnego z dnia 9.10.2018r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 72, 78,79 w obrębie geodezyjnym Czarne, miasto Czarne. Renata Szymańska 2018-10-09 14:39:09 dodanie dokumentu