Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
RIPiOŚ.271.1.18.2019.RS "Wspólna sprawa - Rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" w zakresie Zadania 4: Przebudowa Placu Wolności realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta. Renata Szymańska 2019-06-14 12:56:33 dodanie dokumentu
III ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" Michał Rulski 2019-06-13 12:34:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.121.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy urzędu miasta i gminy w Czarnem Michał Rulski 2019-06-13 10:16:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.106.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 20 maja 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu Zespołu ds. przygotowania wyborów Michał Rulski 2019-06-12 10:33:12 dodanie dokumentu
Ogłoszenie konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki Michał Rulski 2019-06-12 10:27:15 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.1.2019.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 15kV od GPZ Czarne do Zielonego Parku Przemysłowego Cierznie, projektowanej na terenie działek: 226/2 Obręb 049 Czarne, dz. 36, 196 Obręb Sokole, dz. nr 1/2, 1/3 Obręb Sierpowo, dz. nr 123/1, 174/1, 174/2, 177 Obręb Krzemieniewo, dz. 5, 68, 94, 100/3, 100/4, 243/3, 243/8, 243/9, 474, 502, 507, 3237/2, Obręb Cierznie. Renata Szymańska 2019-06-11 13:03:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.112.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok. Michał Rulski 2019-06-11 09:52:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.115.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok. Michał Rulski 2019-06-11 09:52:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.112.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok. Michał Rulski 2019-06-11 09:51:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.119.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Monika Wons 2019-06-10 10:36:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.118.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości (m. Czarne, ul. Strzelecka dz. nr 19/2). Monika Wons 2019-06-10 10:33:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.117.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości (m. Czarne, ul. Jagodowa dz. nr 250/28). Monika Wons 2019-06-10 10:30:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.116.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 04 czerwca 2019 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Monika Wons 2019-06-10 10:27:59 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.9.2019.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków wraz z przyłączami w miejscowości Bińcze, gmina Czarne na terenie działek nr: 241/6, 356/3, 158/1, Jednostka ewidencyjna: 220302_5 Czarne, Obręb ewidencyjny Bińcze 0002, powiat Człuchów. Renata Szymańska 2019-06-06 13:46:15 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.8.2019.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Biernatka, gmina Czarne na terenie działek nr: 428, 66/1, 68/3, Jednostka ewidencyjna: 220302_5 Czarne, Obręb ewidencyjny Biernatka 0001, powiat Człuchów. Renata Szymańska 2019-06-06 13:44:55 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.17.2019.RS Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 2 sztuk tablic informacyjnych w ramach promocji projektu pn. "Zmieniamy Czarne na Zielone - modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Czernicą w Czarnem" realizowanego w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Renata Szymańska 2019-06-05 14:33:41 dodanie dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadmi komunalnymi na terenie Gminy Czarne za rok 2018 Michał Rulski 2019-06-05 11:39:23 edycja dokumentu
RIPiOŚ.6733.7.2019.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, w m. Łoża, gmina Czarne, na działkach nr: 10/2, 10/1, 15/3, 46, 88/1, Obręb Łoża. Renata Szymańska 2019-06-05 10:28:28 edycja dokumentu
WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJI 2020-2023 Michał Rulski 2019-06-04 14:56:23 edycja dokumentu
WYBORY ŁAWNIKÓW KADENCJI 2020-2023 Michał Rulski 2019-06-04 14:55:50 dodanie dokumentu
Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie ogłasza nabór na stanowisko pracy Michał Rulski 2019-06-03 14:48:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.96.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 09 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędowe -- ds. windykacji dochodów budżetowych Michał Rulski 2019-06-03 14:45:15 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy nauczyciela w Przedszkolu Gminnym w Czarnem Michał Rulski 2019-05-31 13:41:28 dodanie dokumentu
Raport o stanie Gminy Czarne za 2018 Michał Rulski 2019-05-30 15:18:19 edycja dokumentu
Raport o stanie Gminy Czarne za 2018 Michał Rulski 2019-05-30 15:17:25 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.16.2019.RS Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 7 sztuk tablic informacyjnych w ramach promocji projektu pn. "Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta. Renata Szymańska 2019-05-30 14:54:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.110.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 28 maja 2019r. w spawieprzygotowania i wydawania posiłków dla Gminnego Żłobka w Czarnem Michał Rulski 2019-05-30 10:27:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.114.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości. Monika Wons 2019-05-30 09:36:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.113.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów i rokowań na zbycie, najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarne. Monika Wons 2019-05-30 09:35:26 dodanie dokumentu
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne w ramach ogłoszonego naboru na wolne stanowisko pracy ds. windykacji dochodów budżetowych Renata Szymańska 2019-05-28 15:00:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.96.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 09 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędowe -- ds. windykacji dochodów budżetowych Renata Szymańska 2019-05-28 14:49:55 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 0050.96.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 09 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędowe -- ds. windykacji dochodów budżetowych Renata Szymańska 2019-05-28 14:49:06 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 0050.111.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 28 maja 2019r. w spawie wprowadzenia zmian w Zarządzenie nr 0050.109.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 27 maja 2019r. w spawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko podinpektora ds. windykacji dochodów budżetowych Michał Rulski 2019-05-28 13:44:54 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.2.22.2019 Ogłoszenie na: Budowę parkingu przy Gontynie na terenie Parku w m. Bińcze (zamówienie poniżej 30.000 EURO) Renata Szymańska 2019-05-27 15:48:22 dodanie dokumentu
Wyniki Wyborów do Parlamentu Europejskiego Michał Rulski 2019-05-27 15:44:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.109.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 27 maja 2019r. w spawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko podinpektora ds. windykacji dochodów budżetowych Michał Rulski 2019-05-27 15:02:32 dodanie dokumentu
II ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" Renata Szymańska 2019-05-24 11:26:03 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 0050.108.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 23 maja 2019r. w spawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019". Renata Szymańska 2019-05-24 11:25:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.107.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 23 maja 2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019r. Renata Szymańska 2019-05-24 11:24:17 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Polna, działka nr 4/38 o pow. 0,3372 ha). Monika Wons 2019-05-24 09:48:51 dodanie dokumentu