Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 0050.43.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów i rokowań na zbycie, najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarne Renata Szymańska 2018-03-16 07:25:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.42.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie zmiany umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i sprzedaż Renata Szymańska 2018-03-16 07:23:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.43.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów i rokowań na zbycie, najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarne Renata Szymańska 2018-03-16 07:21:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.42.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie zmiany umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i sprzedaż Tomasz Kulpita 2018-03-15 13:21:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.42.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie zmiany umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i sprzedaż Tomasz Kulpita 2018-03-15 13:20:57 usunięcie dokument
Zarządzenie nr 0050.42.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie zmiany umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i sprzedaż Tomasz Kulpita 2018-03-15 13:20:01 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (m. Czarne, ul. Robotnicza dz. nr 48/20 o pow. 0,0790 ha) Tomasz Kulpita 2018-03-15 13:19:17 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (m. Czarne, ul. Robotnicza dz. nr 48/19 o pow. 0,0807 ha) Tomasz Kulpita 2018-03-15 13:18:50 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (m. Czarne, ul. Robotnicza dz. nr 48/18 o pow. 0,0620 ha) Tomasz Kulpita 2018-03-15 13:18:05 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (dz. 4/38 o pow. 0,3372ha ul. Polna, m. Czarne) Renata Szymańska 2018-03-13 14:51:44 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (dz. 4/38 o pow. 0,3372ha ul. Polna, m. Czarne) Renata Szymańska 2018-03-13 14:51:08 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (dz. 4/37 o pow. 0,3195 ha ul. Polna, m. Czarne) Renata Szymańska 2018-03-13 14:48:53 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (dz. 4/37 o pow. 0,3195 ha ul. Polna, m. Czarne) Renata Szymańska 2018-03-13 14:47:55 usunięcie dokument
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (dz. 4/37 o pow. 0,3195 ha ul. Polna, m. Czarne) Renata Szymańska 2018-03-13 14:46:32 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (dz. 4/37 o pow. 0,3195 ha ul. Polna, m. Czarne) Renata Szymańska 2018-03-13 14:45:31 dodanie dokumentu
Transmisja video z obrad LII Sesji Rady Miejskiej w Czarnem Tomasz Kulpita 2018-03-12 10:21:14 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.20.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.4.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Tomasz Kulpita 2018-03-12 08:45:35 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.19.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 lutego 2018r. wysokości wynagrodzenia Burmistrza Czarnego. Tomasz Kulpita 2018-03-12 08:45:04 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.18.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do WPF Gminy Czarne na lata 2018-2027 , Tomasz Kulpita 2018-03-12 08:44:33 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.17.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2018r. Tomasz Kulpita 2018-03-12 08:43:18 edycja dokumentu
Uchwała nr 0007.17.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2018r. Tomasz Kulpita 2018-03-12 08:42:53 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.16.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmian uchwały o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Tomasz Kulpita 2018-03-12 08:41:56 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.15.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmian uchwały zaciągnięcia kredytu długoterminowego, Tomasz Kulpita 2018-03-12 08:41:15 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.14.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarne w 2018 r. , Tomasz Kulpita 2018-03-12 08:40:44 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.13.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, Tomasz Kulpita 2018-03-12 08:40:16 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.12.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki organizacyjnej pod nazwą Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem i nadania jej statutu Tomasz Kulpita 2018-03-12 08:39:39 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. nieruchomości i rolnictwa Renata Szymańska 2018-03-09 12:54:18 edycja dokumentu
Sprawozdania za czwarty kwartał 2017r Tomasz Kulpita 2018-03-09 12:02:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.037.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2018 rok. Renata Szymańska 2018-03-09 07:12:54 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.5.2018.RS Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 232011G ul. Sobieskiego i drogi gminnej nr 232012G ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne- dofinansowaną w ramach programu wieloletniego pn.: Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019". Renata Szymańska 2018-03-08 09:33:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.10.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 0050.158.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 30 września 2016r. w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w czarnem. Renata Szymańska 2018-03-08 08:54:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.38.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 02 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego w Czarnem Renata Szymańska 2018-03-06 07:16:26 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Kierownika OPS o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. świadczeń rodzinnych Renata Szymańska 2018-03-05 16:01:44 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. nieruchomości i rolnictwa Renata Szymańska 2018-03-02 11:00:05 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 0050.036.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (m. Domisław, dz. nr 160/2 o pow. 0,6455) Renata Szymańska 2018-03-02 10:41:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.036.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (m. Domisław, dz. nr 160/2 o pow. 0,6455) Renata Szymańska 2018-03-02 10:40:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.035.2018 r. Burmistrza Czarnego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (Czarne, ul. Ogrodowa, cz. dz. nr 51/9 o pow. 0,0018 ha; Czarne, ul. Przemysłowa, cz. dz. nr 158 o pow. 0,0027 ha). Renata Szymańska 2018-02-28 13:43:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.035.2018 r. Burmistrza Czarnego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (Czarne, ul. Ogrodowa, cz. dz. nr 51/9 o pow. 0,0018 ha; Czarne, ul. Przemysłowa, cz. dz. nr 158 o pow. 0,0027 ha). Renata Szymańska 2018-02-28 13:42:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.034.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (Domisław, dz. nr 89 o pow. 0,33 ha) Renata Szymańska 2018-02-28 13:41:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.034.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (Domisław, dz. nr 89 o pow. 0,33 ha) Renata Szymańska 2018-02-28 13:41:05 dodanie dokumentu