Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Podatek rolny Michał Rulski 2018-12-11 13:02:19 dodanie dokumentu
Podatek od nieruchomości Michał Rulski 2018-12-11 12:57:30 edycja dokumentu
Podatek od środków transportowych Michał Rulski 2018-12-11 12:57:13 dodanie dokumentu
Podatek od nieruchomości Michał Rulski 2018-12-11 12:53:32 edycja dokumentu
Podatek od nieruchomości Michał Rulski 2018-12-11 12:53:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.193.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem. Michał Rulski 2018-12-11 11:20:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.68.2018 z dnia 30 listopada w sprawie zmian w Statucie Gminy Czarne Michał Rulski 2018-12-11 11:19:45 edycja dokumentu
Uchwała Nr 0007.68.2018 z dnia 30 listopada w sprawie zmian w Statucie Gminy Czarne Michał Rulski 2018-12-11 11:18:50 usunięcie załacznika
Uchwała Nr 0007.68.2018 z dnia 30 listopada w sprawie zmian w Statucie Gminy Czarne Michał Rulski 2018-12-11 11:18:37 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 0050.199.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 04 grudnia 2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wyczechach. Michał Rulski 2018-12-11 11:14:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.197.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 30 listopada 2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie. Michał Rulski 2018-12-11 11:13:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.194.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 28 listopada 2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie. Michał Rulski 2018-12-11 11:11:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.202.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Monika Wons 2018-12-10 12:18:26 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na dostawę aparatów fotograficznych i kamer cyfrowych wraz ze statywami, kartami pamięci, obiektywami, torbami ochronnymi i oprogramowaniem na warsztaty fotograficzne i filmowe ramach projektu " Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem " współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Małgorzata Kłobukowska 2018-12-10 11:42:32 usunięcie załacznika
Uchwała Nr 0007.72.2018 z dnia 30 listopada w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2018-2027 Michał Rulski 2018-12-06 14:43:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.71.2018 z dnia 30 listopada w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2018 rok. Michał Rulski 2018-12-06 14:40:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.70.2018 z dnia 30 listopada w sprawie upoważnienia Burmistrza Czarnego do zawarcia porozumienia ze Skarbem Państwa - Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, na realizacje zadania pn. "Przebudowa drogi Gminnej nr 232111G w miejscowości Krzemieniewo na odcinku od 0+206 km do 0+550 km Gmina Czarne". Michał Rulski 2018-12-06 14:38:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.69.2018 z dnia 30 listopada w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Michał Rulski 2018-12-06 14:33:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.68.2018 z dnia 30 listopada w sprawie zmian w Statucie Gminy Czarne Michał Rulski 2018-12-06 14:32:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.67.2018 z dnia 30 listopada w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Burmistrza Czarnego Michał Rulski 2018-12-06 14:30:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.66.2018 z dnia 30 listopada w sprawie powołania składu osobowego komisji stałych Michał Rulski 2018-12-06 14:28:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.65.2018 z dnia 30 listopada w sprawie powołania składu osobowego Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Czarnem Michał Rulski 2018-12-06 14:26:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.200.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Monika Wons 2018-12-06 13:54:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.196.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości. Monika Wons 2018-12-05 09:08:56 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.31.2018.RS Zimowe odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Czarne w sezonie zimowym 2018/2019. Renata Szymańska 2018-12-04 14:46:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.198.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie przyznania prawa do lokalu. Michał Rulski 2018-12-04 12:44:03 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.30.2018.RS Dostawa i montaż mebli kuchennych w ramach wyposażenia pomieszczeń dla Zadania 2: "Przebudowa i remont pomieszczeń po miejskiej bibliotece publicznej wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka przy ulicy Kościuszki w Czarnem" dla projektu pt. "Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta. Renata Szymańska 2018-12-03 15:46:36 dodanie dokumentu
Obwieszczenie ul Cicha Michał Rulski 2018-11-30 11:51:54 edycja dokumentu
Obwieszczenie ul Cicha Michał Rulski 2018-11-30 11:51:30 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na dostawę aparatów fotograficznych i kamer cyfrowych wraz ze statywami, kartami pamięci, obiektywami, torbami ochronnymi i oprogramowaniem na warsztaty fotograficzne i filmowe ramach projektu " Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem " współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Małgorzata Kłobukowska 2018-11-28 14:42:34 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów metodycznych dla rodzin w ramach projektu " Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem " współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Małgorzata Kłobukowska 2018-11-28 14:38:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.191.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości. Monika Wons 2018-11-28 13:38:59 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.12.2018.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 232076G łączącej drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Nadziejewo, na działkach nr: 235, 237/1, 238, 219/1, 234/1, 231/5 Obręb Nadziejewo, gmina Czarne. Renata Szymańska 2018-11-28 12:57:04 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.188.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2018 rok Michał Rulski 2018-11-28 12:16:01 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.29.2018.RS Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń w ramach Zadania 2: "Przebudowa i remont pomieszczeń po miejskiej bibliotece publicznej wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka przy ulicy Kościuszki w Czarnem" dla projektu pt. "Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta. Renata Szymańska 2018-11-28 09:10:54 usunięcie załacznika
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów edukacyjnych w ramach projektu " Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem " współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Małgorzata Kłobukowska 2018-11-27 15:39:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.192.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie przyznania prawa do lokalu. Michał Rulski 2018-11-27 14:42:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.190.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Michał Rulski 2018-11-27 11:50:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.189.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Michał Rulski 2018-11-27 11:49:03 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.29.2018.RS Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń w ramach Zadania 2: "Przebudowa i remont pomieszczeń po miejskiej bibliotece publicznej wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka przy ulicy Kościuszki w Czarnem" dla projektu pt. "Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta. Renata Szymańska 2018-11-26 15:02:20 usunięcie załacznika