Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sprawozdania budżetowe za trzeci kwartał 2018r. Michał Rulski 2019-03-27 12:13:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.56.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem. Michał Rulski 2019-03-26 14:10:01 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.10.2019.RS Przebudowa dróg gminnych nr 232008G ul. Dolna, Nr 232004G ul. Wiśniowa i Nr 232002G ul. Cisowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne - dofinansowaną w ramach Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019. Renata Szymańska 2019-03-25 14:48:48 dodanie dokumentu
Telefony służbowe pracowników urzędu Michał Rulski 2019-03-22 13:38:59 edycja dokumentu
Portokół kontrolny Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologiczna Michał Rulski 2019-03-22 13:37:20 dodanie dokumentu
UCHWAŁA NR 0007.36.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 czerwca 2018 roku w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo Renata Szymańska 2019-03-22 10:14:35 dodanie dokumentu
Osiedla Michał Rulski 2019-03-21 14:12:52 edycja dokumentu
RIPiOŚ.271.2.17.2019 Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 232099G w m. Domisław - UNIEWAŻNIONY Renata Szymańska 2019-03-21 13:53:55 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.2.16.2019 Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Przedszkola Gminnego w Czarnem Renata Szymańska 2019-03-21 13:52:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.58.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości. Monika Wons 2019-03-19 14:21:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.55.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Monika Wons 2019-03-19 14:09:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.53.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. Monika Wons 2019-03-18 10:19:15 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia szkolenia opiekunów osób niepełnosprawnych w zakresie zasad właściwego żywienia, realizowane w ramach projektu pn: Małgorzata Kłobukowska 2019-03-15 08:53:30 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu rehabilitacji i asekuracji osoby niepełnosprawnej wraz z dostawą materiałów dla uczestników szkolenia, realizowane w ramach projektu pn: Małgorzata Kłobukowska 2019-03-15 08:44:31 dodanie dokumentu
Prototół kontroli problemowej realizcji zadań obronnych Michał Rulski 2019-03-14 14:27:11 dodanie dokumentu
Ocena obszarowa dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z terenu Miasta i Gminy Czarne Michał Rulski 2019-03-14 14:19:29 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.52.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Monika Wons 2019-03-13 09:30:47 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.9.2018.RS Wykonanie prac konserwatorskich w ramach zadania pn. "Remont zabytkowego szachulcowego budynku Kościoła Filialnego pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Nadziejewie" dofinasowanego w ramach przyznanej pomocy na operację typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Renata Szymańska 2019-03-12 12:49:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.36.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie rozliczenia płatności podatku VAT w Gminie Czarne oraz jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment). Michał Rulski 2019-03-12 11:52:05 dodanie dokumentu
Dyrektor Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego budynek byłej świetlicy z jednoczesnym ustanowieniem użytkowania wieczystego gruntu dz. nr 14 i 15 o łącznej pow. 0,0250 ha. Michał Rulski 2019-03-12 10:14:03 dodanie dokumentu
Dyrektor Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego budynek byłej świetlicy z jednoczesnym ustanowieniem użytkowania wieczystego gruntu dz. nr 75/12 o pow. 0,2274 ha. Michał Rulski 2019-03-12 10:11:11 edycja dokumentu
Dyrektor Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem przeznacza do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego budynek byłej świetlicy z jednoczesnym ustanowieniem użytkowania wieczystego gruntu dz. nr 75/12 o pow. 0,2274 ha. Michał Rulski 2019-03-12 10:10:53 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.2.14.2019 Wykonanie poziomego cienkowarstwowego oznakowania dróg na terenie Miasta Czarne i w m. Wronkowo Renata Szymańska 2019-03-12 09:29:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.54.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 08 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. sytuacji kryzysowej w związku z planowym strajkiem nauczycieli i procowników oświaty w przedszkolu, szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarne. Michał Rulski 2019-03-11 07:06:19 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 0050.54.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 08 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. sytuacji kryzysowej w związku z planowym strajkiem nauczycieli i procowników oświaty w przedszkolu, szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarne. Michał Rulski 2019-03-11 07:03:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.50.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 04 marca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Krzemieniewie. Michał Rulski 2019-03-11 06:57:54 dodanie dokumentu
Zawiadamiam mieszkańców Osiedla Nr 3 Miasta Czarne, Michał Rulski 2019-03-07 10:05:17 dodanie dokumentu
Zawiadamiam mieszkańców Osiedla Nr 2 Miasta Czarne Michał Rulski 2019-03-07 10:03:54 dodanie dokumentu
Zawiadamiam mieszkańców Osiedla Nr 1 Miasta Czarne Michał Rulski 2019-03-07 10:02:55 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.18.2018.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie budynku "Spokojnej Starości" dla ok. 30-tu pensjonariuszy na działce nr ewid. 326, położonej w miejscowości Wronkowo, obręb 0006 Nadziejewo, gmina Czarne. Renata Szymańska 2019-03-06 14:55:15 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pedagoga w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem. Renata Szymańska 2019-03-06 08:55:28 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko koordynatora projektu w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem. Renata Szymańska 2019-03-06 08:54:26 dodanie dokumentu
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku Michał Rulski 2019-03-05 08:09:04 edycja dokumentu
Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 25 lutego 2019 r. Michał Rulski 2019-03-05 07:46:00 dodanie dokumentu
Wybory do Parlamentu Europejskiego w 2019 r. Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku Michał Rulski 2019-03-05 07:41:29 dodanie dokumentu
Zmiana w składzie Oręgowej Komisji Wyborczej Nr 7 Czarne Michał Rulski 2019-03-05 07:36:27 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 0050.49.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 4 marca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Czarne wprowadzonego Zarządzeniem Nr 0050.141.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Czarne Michał Rulski 2019-03-04 15:55:38 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.2.13.2019.RS ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI Badania sondażowe i nadzór archeologiczny w ramach zadania inwestycyjnego "Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" dofinasowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta (Zadanie 3, Zadanie 5 i Zadanie 6). Renata Szymańska 2019-03-01 13:48:49 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.8.2019.RS "Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo" realizowanego w formule "zaprojektuj i wybuduj" współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Środowisko, Działanie 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Renata Szymańska 2019-02-28 14:51:39 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.6.2018.RS Wykonanie prac konserwatorskich w ramach zadania pn. "Remont zabytkowego szachulcowego budynku Kościoła Filialnego pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Nadziejewie" dofinasowanego w ramach przyznanej pomocy na operację typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - UNIEWAŻNIONY Renata Szymańska 2019-02-28 14:43:04 dodanie dokumentu