Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr 0007.53.2018 w sprawie zmiany uchwały o zasadach udzielania i rozmiaru obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczyciela, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach; przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, tygodniowego obowiazkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiazki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiazkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasady rozliczenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego. Michał Rulski 2018-09-14 10:18:51 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.52.2018 w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania Michał Rulski 2018-09-14 10:03:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.51.2018 w sprawie uchwalenia zmiany Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czarne na lata 2016-2023 Michał Rulski 2018-09-14 10:01:31 dodanie dokumentu
INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI W CZARNEM Michał Rulski 2018-09-13 14:40:53 edycja dokumentu
INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI W CZARNEM Michał Rulski 2018-09-13 14:40:40 usunięcie załacznika
INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI W CZARNEM Michał Rulski 2018-09-13 14:38:24 dodanie dokumentu
INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI W CZARNEM Michał Rulski 2018-09-13 12:41:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnem Michał Rulski 2018-09-13 11:56:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnem Michał Rulski 2018-09-13 11:55:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pedagoga w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem Renata Szymańska 2018-09-12 13:57:40 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pedagoga w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem Renata Szymańska 2018-09-12 13:57:38 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.2.23.2018 Ogłoszenie na przebudowę drogi gminnej nr 232101G w miejscowości Krzemieniewo (polbruk) Renata Szymańska 2018-09-12 13:51:48 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.2.22.2018 Ogłoszenie na przebudowę drogi gminnej nr 232111G w miejscowości Krzemieniewo na odcinku od 0+000 km do 0+206 km (asfalt) Renata Szymańska 2018-09-12 13:48:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnem Michał Rulski 2018-09-12 13:44:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.157.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonyc w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" Renata Szymańska 2018-09-11 14:56:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.157.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonyc w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" Renata Szymańska 2018-09-11 14:55:08 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę poradnictwa specjalistycznego świadczonego przez pedagoga specjalnego - oligofrenopedagoga w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem Renata Szymańska 2018-09-11 14:43:06 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę poradnictwa specjalistycznego świadczonego przez pedagoga specjalnego - oligofrenopedagoga w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem Renata Szymańska 2018-09-11 14:42:47 usunięcie dokument
Telefony służbowe pracowników urzędu Renata Szymańska 2018-09-11 13:38:25 edycja dokumentu
Telefony służbowe pracowników urzędu Renata Szymańska 2018-09-11 13:33:25 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę poradnictwa specjalistycznego świadczonego przez pedagoga specjalnego - oligofrenopedagoga w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem Renata Szymańska 2018-09-11 13:22:27 dodanie dokumentu
Postanowienie KW III z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnem Michał Rulski 2018-09-11 11:02:09 dodanie dokumentu
Zarządzenia Nr 0050.156.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 11.09.2018r. w sprawie zarządzenia wyborów na IV kadencję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czarnem Michał Rulski 2018-09-11 10:54:48 dodanie dokumentu
Komunikat Burmistrza Czarnego w sprawie konsultacji projektu zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czarnem "Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018". Michał Rulski 2018-09-10 11:10:00 usunięcie załacznika
Komunikat Burmistrza Czarnego w sprawie konsultacji projektu zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czarnem "Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018". Michał Rulski 2018-09-10 11:09:51 edycja dokumentu
Telefony służbowe pracowników urzędu Michał Rulski 2018-09-10 10:09:23 edycja dokumentu
Komunikat Burmistrza Czarnego w sprawie konsultacji projektu zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czarnem "Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018". Michał Rulski 2018-09-10 09:40:05 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI SPOŁECZNE W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI na usługę wyżywienia w formie świadczenia usług cateringowych dla dorosłych uczestników projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Renata Szymańska 2018-09-07 13:53:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.155.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 06 września 2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Czarneńskiego Centrum Kultury. Renata Szymańska 2018-09-07 11:28:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.147.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji spolecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarne na lata 2016-2023 Michał Rulski 2018-09-06 14:35:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.147.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji spolecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarne na lata 2016-2023 Michał Rulski 2018-09-06 14:33:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.147.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji spolecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarne na lata 2016-2023 Michał Rulski 2018-09-06 14:15:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.152.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne2018 r. Michał Rulski 2018-09-06 12:52:16 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 0050.152.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne2018 r. Michał Rulski 2018-09-06 12:50:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.144.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2018 r. Michał Rulski 2018-09-06 12:05:35 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 0050.132.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budrzecie Gminy Czarne 2018 r. Michał Rulski 2018-09-06 12:04:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.154.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 05 września 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości (Domisław, dz. nr 82/4) Monika Wons 2018-09-06 09:28:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.154.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 05 września 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości (Domisław, dz. nr 82/4) Monika Wons 2018-09-06 09:26:25 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (m. Czarne, ul. Kolejowa, dz. nr 25/6). Monika Wons 2018-09-06 08:56:09 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (m. Czarne, ul. Kolejowa, dz. nr 25/6). Monika Wons 2018-09-06 08:54:33 dodanie dokumentu