Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Dane teleadresowe Michał Rulski 2018-11-25 09:44:52 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Michał Rulski 2018-11-25 09:41:46 edycja dokumentu
Dane teleadresowe Michał Rulski 2018-11-25 09:41:11 edycja dokumentu
Gawrońska Dorota Maria Michał Rulski 2018-11-24 22:14:47 dodanie dokumentu
Popowniak Krzysztof Michał Rulski 2018-11-24 22:14:14 dodanie dokumentu
Badziński Bartosz Ryszard Michał Rulski 2018-11-24 22:13:52 dodanie dokumentu
Orzłowski Zdzisław Michał Rulski 2018-11-24 22:13:29 dodanie dokumentu
Raplis Ireneusz Michał Rulski 2018-11-24 22:13:04 dodanie dokumentu
Piekuś Rafał Wojciech Michał Rulski 2018-11-24 22:12:48 dodanie dokumentu
Winnicki Janusz Wojciech Michał Rulski 2018-11-24 22:12:32 dodanie dokumentu
Rohde Krzysztof Michał Rulski 2018-11-24 22:12:07 dodanie dokumentu
Satyła Tomasz Daniel Michał Rulski 2018-11-24 22:11:44 dodanie dokumentu
Brodecka Katarzyna Michał Rulski 2018-11-24 22:11:29 dodanie dokumentu
Stanik Janusz Michał Rulski 2018-11-24 22:11:00 dodanie dokumentu
Kopczak Mariusz Michał Rulski 2018-11-24 22:10:39 dodanie dokumentu
Balcerowicz Piotr Jan Michał Rulski 2018-11-24 22:10:21 dodanie dokumentu
Żyła Tadeusz Adam Michał Rulski 2018-11-24 22:09:56 dodanie dokumentu
Lonczak Bogusław Michał Rulski 2018-11-24 22:09:31 dodanie dokumentu
Piotr Zabrocki - kadencja 2018-2023 Michał Rulski 2018-11-24 22:06:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.64.2018 z dnia 22 listopada w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnem Michał Rulski 2018-11-24 22:05:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.63.2018 z dnia 22 listopada w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnem Michał Rulski 2018-11-24 22:03:11 dodanie dokumentu
Kadencja 2018-2023 Michał Rulski 2018-11-24 21:51:03 usunięcie dokument
Kadencja 2018-2023 Michał Rulski 2018-11-24 21:50:55 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.29.2018.RS Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń w ramach Zadania 2: "Przebudowa i remont pomieszczeń po miejskiej bibliotece publicznej wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka przy ulicy Kościuszki w Czarnem" dla projektu pt. "Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta. Renata Szymańska 2018-11-22 14:54:02 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.16.2018.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w Nadziejewie. Renata Szymańska 2018-11-21 14:51:28 edycja dokumentu
RIPiOŚ.6733.15.2018.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego w m. Wyczechy, dz. nr 4/12, 4/24 Obręb Wyczechy, gmina Czarne. Renata Szymańska 2018-11-21 14:51:17 edycja dokumentu
RIPiOŚ.6733.14.2018.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 232107G w m. Sierpowo, na działkach o nr ewidencyjnym: 91/13, 92, 149/10 w Obrębie Sierpowo. Renata Szymańska 2018-11-21 14:51:09 edycja dokumentu
RIPiOŚ.6733.13.2018.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV w m. Wyczechy, dz. nr 1/11, 4/21, 3/3, 4/39, Obręb Wyczechy. Renata Szymańska 2018-11-21 14:50:59 edycja dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji. Michał Rulski 2018-11-21 12:46:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.183.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 9 listopada 2018r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Czarne na 2018 rok. Michał Rulski 2018-11-21 12:41:13 dodanie dokumentu
Dostawa ścianek ekspozycyjnych wewnętrznych i zewnętrznych realizowana w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Małgorzata Kłobukowska 2018-11-21 11:57:55 dodanie dokumentu
Dostawa ścianek ekspozycyjnych wewnętrznych i zewnętrznych realizowane w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Małgorzata Kłobukowska 2018-11-21 11:56:40 usunięcie dokument
Dostawa ścianek ekspozycyjnych wewnętrznych i zewnętrznych realizowane w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Małgorzata Kłobukowska 2018-11-21 11:51:38 dodanie dokumentu
Konsultacje społeczne dotyczących koncepcja zagospodarowania zieleni przy placu zabaw. Michał Rulski 2018-11-20 07:47:46 edycja dokumentu
Konsultacje społeczne dotyczących koncepcja zagospodarowania zieleni przy siłowni. Michał Rulski 2018-11-20 07:47:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.187.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 16 listopada 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania zieleni na działce nr51/4 w miejscowości Czarne ul. Ciasna i na działce nr 58 w miejscowości Czarne przy skrzyżowaniu dwóch dróg ul. Mickiewicza i Kościelnej. Michał Rulski 2018-11-20 07:47:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.187.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 16 listopada 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania zieleni na działce nr51/4 w miejscowości Czarne ul. Ciasna i na działce nr 58 w miejscowości Czarne przy skrzyżowaniu dwóch dróg ul. Mickiewicza i Kościelnej. Michał Rulski 2018-11-20 07:44:30 dodanie dokumentu
Konsultacje społeczne dotyczących koncepcja zagospodarowania zieleni przy siłowni. Michał Rulski 2018-11-20 07:38:57 dodanie dokumentu
Konsultacje społeczne dotyczących koncepcja zagospodarowania zieleni przy placu zabaw. Michał Rulski 2018-11-20 07:37:46 edycja dokumentu
Konsultacje społeczne dotyczących koncepcja zagospodarowania zieleni przy placu zabaw. Michał Rulski 2018-11-20 07:36:17 dodanie dokumentu