Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI SPOŁECZNE W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI na usługę wyżywienia Uczestników projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (usługa wyżywienia na terenie miasta Szczecinek). Renata Szymańska 2018-09-05 14:58:18 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI SPOŁECZNE W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI na usługę wyżywienia Uczestników projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (usługa wyżywienia na terenie miasta Człuchów) Renata Szymańska 2018-09-05 14:55:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.151.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o ksztaltowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej inwestycjikultury za I półrocze 2018 r. Michał Rulski 2018-09-05 14:45:03 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.9.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w zakresie doświetlenia oraz doświetlenia placu przy świetlicy w m. Nadziejewo, na działkach ewidencyjnych gruntu: 100, 239 Obręb Nadziejewo, gmina Czarne. Renata Szymańska 2018-09-05 10:11:12 edycja dokumentu
Komunikat Burmistrza Czarnego w sprawie konsultacji projektu zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czarnem "Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018". Renata Szymańska 2018-09-04 07:18:00 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 0050.153.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 03 września 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości (Czarne, ul. Kwiatowa dz. nr 173/14) Monika Wons 2018-09-03 14:09:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.153.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 03 września 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości (Czarne, ul. Kwiatowa dz. nr 173/14) Monika Wons 2018-09-03 13:25:55 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Robotnicza, dz. nr 48/20) Michał Rulski 2018-08-31 13:40:08 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Robotnicza, dz. nr 48/20) Monika Wons 2018-08-31 13:32:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Robotnicza, dz. nr 48/18) Michał Rulski 2018-08-31 13:17:01 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Robotnicza, dz. nr 48/19) Michał Rulski 2018-08-31 13:16:01 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI usługa przeprowadzenia warsztatów psychodramy w ramach projektu Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Michał Rulski 2018-08-31 13:13:50 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI usługa przeprowadzenia zajęć z muzykoterapii w ramach projektu Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Michał Rulski 2018-08-31 13:10:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Robotnicza, dz. nr 48/19) Monika Wons 2018-08-31 13:10:01 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Spokojna, dz. nr 2/20) Michał Rulski 2018-08-31 13:00:05 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Spokojna, dz. nr 2/24) Michał Rulski 2018-08-31 12:58:26 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Robotnicza, dz. nr 48/18) Monika Wons 2018-08-31 12:48:17 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Spokojna, dz. nr 2/20) Monika Wons 2018-08-31 12:24:50 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Spokojna, dz. nr 2/24) Monika Wons 2018-08-31 12:06:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.150.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie: zbycia nieruchomości Michał Rulski 2018-08-31 12:00:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.150.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości (dz. nr 21/5 o pow. 0,9478 ha, obręb geodezyjny 0005 - Łoża) Monika Wons 2018-08-31 11:33:09 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 0050.150.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości (dz. nr 21/5 o pow. 0,9478 ha, obręb geodezyjny 0005 - Łoża) Monika Wons 2018-08-31 11:28:47 usunięcie załacznika
Zarządzenie nr 0050.150.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 27 sierpnia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości (dz. nr 21/5 o pow. 0,9478 ha, obręb geodezyjny 0005 - Łoża) Monika Wons 2018-08-31 11:24:41 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.10.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie działek nr: 68/1, 68/3, 68/4, 88, 428, 5084/6 - gmina Czarne - 220302_5-Czarne-Obszar Wiejski, 0001 Biernatka. Renata Szymańska 2018-08-30 13:56:10 edycja dokumentu
RIPiOŚ.6733.8.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w zakresie doświetlenia w m. Raciniewo, na działkach ewidencyjnych gruntu: 27/2, 82, 413 Obręb Raciniewo, gmina Czarne. Renata Szymańska 2018-08-30 13:56:00 edycja dokumentu
RIPiOŚ.6733.7.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w zakresie doświetlenia w m. Biernatka, na działkach ewidencyjnych gruntu: 92, 94/3, 94/6, 94/7 Obręb Biernatka, gmina Czarne. Renata Szymańska 2018-08-30 13:55:49 edycja dokumentu
RIPiOŚ.6733.6.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w zakresie doświetlenia oraz doświetlenia placu przy świetlicy w m. Sierpowo, na działkach ewidencyjnych gruntu: 1/3, 36/3 Obręb Sierpowo, gmina Czarne. Renata Szymańska 2018-08-29 14:18:10 edycja dokumentu
RIPiOŚ.6733.5.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w zakresie doświetlenia w m. Nadziejewo, na działkach ewidencyjnych gruntu: 13/1, 74, 235 Obręb Nadziejewo, gmina Czarne. Renata Szymańska 2018-08-29 14:17:59 edycja dokumentu
RIPiOŚ.6733.4.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w zakresie doświetlenia w m. Bińcze, na działkach ewidencyjnych gruntu: 145/4, 241/6, 356/23 Obręb Bińcze. Renata Szymańska 2018-08-29 14:17:47 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 5-ciu lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej (m. Czarne, ul. Łąkowa, dz. nr 13/14). Michał Rulski 2018-08-29 13:12:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na dzierżawę na okres 5-ciu lat nieruchomości gruntowej niezabudowanej (m. Czarne, ul. Łąkowa, dz. nr 13/14). Monika Wons 2018-08-29 12:44:50 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Burmistrza Czarnego informujące o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Odnowy Miejscowości Nadziejewo na lata 2018-2024. Renata Szymańska 2018-08-29 08:09:24 dodanie dokumentu
Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku Michał Rulski 2018-08-28 14:13:00 usunięcie dokument
Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku Michał Rulski 2018-08-28 13:41:42 edycja dokumentu
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast Michał Rulski 2018-08-28 13:09:01 edycja dokumentu
Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku Michał Rulski 2018-08-28 13:05:52 edycja dokumentu
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast Michał Rulski 2018-08-28 11:34:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.144.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2018 r. Michał Rulski 2018-08-28 11:32:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.144.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2018 r. Michał Rulski 2018-08-28 11:32:04 dodanie dokumentu
Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku Michał Rulski 2018-08-28 10:47:24 edycja dokumentu