Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ogłoszenie Kierownika OPS o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor ds. świadczeń rodzinnych Tomasz Kulpita 2018-02-26 07:53:53 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Renata Szymańska 2018-02-23 08:09:32 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Renata Szymańska 2018-02-23 08:08:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko Renata Szymańska 2018-02-23 08:08:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.33.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie przyznania prawa do lakalu Tomasz Kulpita 2018-02-22 14:52:16 dodanie dokumentu
LII Sesja Rady Miejskiej w Czarnem - zawiadomienie o obradach Tomasz Kulpita 2018-02-22 14:51:38 edycja dokumentu
LII Sesja Rady Miejskiej w Czarnem - zawiadomienie o obradach Tomasz Kulpita 2018-02-22 14:50:05 dodanie dokumentu
Odpowiedź 0003.1.2018 Tomasz Kulpita 2018-02-22 13:00:58 dodanie dokumentu
Czarneńskie Centrum Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowę budynku filii biblioteki i amfiteatru wraz z zagospodarowaniem działki i infrastrukturą towarzysząca na działkach nr 3/3, 4/39, 4/37, 1/11, 4/21 położonych w miejscowości Wyczechy dla zadania pn.: "Budowa i wyposażenie filii biblioteki w Wyczechach wraz z zagospodarowaniem terenu" w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 - UNIEWAŻNIONY Renata Szymańska 2018-02-22 07:28:15 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. nieruchomości i rolnictwa Tomasz Kulpita 2018-02-21 23:10:42 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. nieruchomości i rolnictwa Tomasz Kulpita 2018-02-21 23:09:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.031.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 21 lutego 2018r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem Tomasz Kulpita 2018-02-21 23:08:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.032.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 21 lutego 2018r. w sprawie: ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. nieruchomości i rolnictwa. Tomasz Kulpita 2018-02-21 23:08:28 dodanie dokumentu
Interpelacja 0003.1.2018 Tomasz Kulpita 2018-02-20 10:32:15 usunięcie dokument
Interpelacja 0003.1.2018 Tomasz Kulpita 2018-02-20 10:32:09 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.2.5.2018 Kruszenie gruzu budowlanego w ilości 1500 m3 Renata Szymańska 2018-02-15 14:29:46 dodanie dokumentu
Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Czarnem Tomasz Kulpita 2018-02-15 13:57:22 dodanie dokumentu
Wyciąg z ogłoszenia o przetargach Tomasz Kulpita 2018-02-15 10:51:13 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.9.2017.RS Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej i zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej sieci nn-0,4 kV polegająca na budowie linii kablowej nn-0,4 kV oraz budowie złącza kablowo-pomiarowego typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F w m. Biernatka, Obręb Biernatka, dz. nr 5/4, gmina Czarne. Renata Szymańska 2018-02-14 14:02:06 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.9.2017.RS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej sieci nn-0,4 kV polegająca na budowie linii kablowej nn-0,4 kV oraz budowie złącza kablowo-pomiarowego typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F w m. Biernatka, Obręb Biernatka, dz. nr 5/4, gmina Czarne. Renata Szymańska 2018-02-14 13:57:35 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.9.2017.RS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej sieci nn-0,4 kV polegająca na budowie linii kablowej nn-0,4 kV oraz budowie złącza kablowo-pomiarowego typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F w m. Biernatka, Obręb Biernatka, dz. nr 5/4, gmina Czarne. Renata Szymańska 2018-02-14 13:56:11 edycja dokumentu
RIPiOŚ.6733.5.2017.RS Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej i zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej nn 0.4 kV, na działkach nr: 53/15, 53/14, 55, 57/1, 53/6, 120 Obręb Wyczechy, gmina Czarne. Renata Szymańska 2018-02-14 13:55:39 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Skarbnika - Główny Księgowy Urzędu Tomasz Kulpita 2018-02-13 12:28:26 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Geodeta Gminny Tomasz Kulpita 2018-02-13 12:26:49 edycja dokumentu
Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Piaskowa, dz. nr 4/17, pow. 0,0641 ha) Renata Szymańska 2018-02-13 12:00:15 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Piaskowa, dz. nr 4/17, pow. 0,0641 ha) Renata Szymańska 2018-02-13 11:56:36 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.3.2018.RS Przebudowę dróg wewnętrznych na działkach nr 35/20, 35/21 i 35/24 w m. Czarne - Etap III. Renata Szymańska 2018-02-12 10:00:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.027.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 07 lutego 2018r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem Tomasz Kulpita 2018-02-12 07:40:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.257a.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia i pomocy dydatktycznej dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps "Inka" w Czarnem Tomasz Kulpita 2018-02-12 07:35:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.228a.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przekazania ruchomości Tomasz Kulpita 2018-02-12 07:35:06 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Głównego Księgowego Spółki PWK w Czarnem Tomasz Kulpita 2018-02-09 08:28:43 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.2.4.2018 Ogłoszenie na rozbudowę istniejącego chodnika w ciągu drogi gminnej nr 232111G w m. Krzemieniewo oraz przebudowę chodników na terenie działki nr 130 (cmentarz) w m. Sierpowo. Renata Szymańska 2018-02-08 14:41:50 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.11.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 31 stycznia 2018r w sprawie planu pracy komisji stałych na 2018r. Tomasz Kulpita 2018-02-08 14:04:45 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.10.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 31 stycznia 2018r w sprawie planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2018r. Tomasz Kulpita 2018-02-08 14:04:21 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.9.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 31 stycznia 2018r w sprawie przyjęcia programu profilaktyki i uzależnień dla Gminy Czarne na 2018 rok Tomasz Kulpita 2018-02-08 14:04:01 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.8.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 31 stycznia 2018r w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Tomasz Kulpita 2018-02-08 14:03:07 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.7.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 31 stycznia 2018r w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Tomasz Kulpita 2018-02-08 14:02:46 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.6.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 31 stycznia 2018r w sprawie zmian w WPF Gminy Czarne na lata 2018-2027 Tomasz Kulpita 2018-02-08 14:02:30 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.5.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 31 stycznia 2018r w sprawie zmian budżetu gminy Czarne na 2018 rok Tomasz Kulpita 2018-02-08 14:01:37 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.4.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 31 stycznia 2018r w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Tomasz Kulpita 2018-02-08 14:00:53 dodanie dokumentu