Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku Michał Rulski 2018-08-28 10:31:46 edycja dokumentu
Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku Michał Rulski 2018-08-28 10:29:38 edycja dokumentu
Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku Michał Rulski 2018-08-28 10:28:09 edycja dokumentu
Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku Michał Rulski 2018-08-28 10:27:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.148.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie: odwołania Pełnomocnika Burmistrza Czarnego do spraw Seniorów i Osób Niepełnosprawnych Michał Rulski 2018-08-28 09:00:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.148.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie: odwołania Pełnomocnika Burmistrza Czarnego do spraw Seniorów i Osób Niepełnosprawnych Michał Rulski 2018-08-28 08:58:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.74a.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 10 maja 2018r. w sprawie: powołania Grenium ds. Rewitalizacji na kadencje 2016-2023 Michał Rulski 2018-08-28 08:32:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.58a.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 09 kwietnia 2018r. w sprawie: powołania Zespołu ds. Rewitalizacji na kadencje 2016-2023 Michał Rulski 2018-08-28 08:29:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.147.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji spolecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarne na lata 2016-2023 Michał Rulski 2018-08-27 15:58:05 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 0050.147.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji spolecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarne na lata 2016-2023 Michał Rulski 2018-08-27 15:57:57 usunięcie załacznika
RIPiOŚ.6733.3.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w zakresie doświetlenia w m. Nadziejewo, na działkach ewidencyjnych gruntu: 59, 61, 62/1, 235, 236 Obręb Nadziejewo, gmina Czarne. Renata Szymańska 2018-08-27 14:21:03 edycja dokumentu
RIPiOŚ.6733.2.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi, zlokalizowanej na działce nr 9/8 obręb 0001 Czarne, na odcinku od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 do granicy działki nr 1 obręb 0001 Czarne na działce nr 9/8, obręb nr 0001, j. ewid. 220302_4, m. Czarne, gm. Czarne - Miasto, pow. człuchowski, woj. pomorskie, w ramach zadania: Budowa miejsc postojowych dla jednostek ciężkiego sprzętu oraz przebudowa budynków nr 45 i 37 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w obrębie obiektów. Renata Szymańska 2018-08-27 14:20:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.147.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji spolecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarne na lata 2016-2023 Michał Rulski 2018-08-27 13:33:34 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.147.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji spolecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarne na lata 2016-2023 Michał Rulski 2018-08-27 12:54:14 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 0050.147.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji spolecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarne na lata 2016-2023 Michał Rulski 2018-08-27 12:52:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.147.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji spolecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarne na lata 2016-2023 Michał Rulski 2018-08-27 12:39:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.147.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji spolecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarne na lata 2016-2023 Michał Rulski 2018-08-27 12:39:42 usunięcie załacznika
Obwieszczecnie Starosty Czluchowskiego z dnia 24.08.2018 Michał Rulski 2018-08-27 12:38:17 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy informatyk w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne Michał Rulski 2018-08-27 10:03:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.147.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji spolecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarne na lata 2016-2023 Michał Rulski 2018-08-27 10:00:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.147.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji spolecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarne na lata 2016-2023 Michał Rulski 2018-08-27 09:54:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.147.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji spolecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarne na lata 2016-2023 Michał Rulski 2018-08-27 08:32:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.149.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie: wyznaczenia miejsc na terenie gminy Czarne przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborow wójtow, burmistrzów i przezydentów miast. Michał Rulski 2018-08-27 08:30:57 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 0050.0137.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 07 sierpnia 2018r. w sprawie skrócenia czasu pracy urzędu miasta i gminy w Czarnem. Michał Rulski 2018-08-24 23:24:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.147.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji spolecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarne na lata 2016-2023 Michał Rulski 2018-08-24 23:08:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.147.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji spolecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarne na lata 2016-2023 Michał Rulski 2018-08-24 14:17:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.149.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie: wyznaczenia miejsc na terenie gminy Czarne przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborow wójtow, burmistrzów i przezydentów miast. Michał Rulski 2018-08-24 14:05:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.149.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie: wyznaczenia miejsc na terenie gminy Czarne przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie uezędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborow wójtow, burmistrzów i przezydentów miast. Michał Rulski 2018-08-24 13:49:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.149.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie: wyznaczenia miejsc na terenie gminy Czarne przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie uezędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborow wójtow, burmistrzów i przezydentów miast. Michał Rulski 2018-08-24 13:48:18 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI usługa przeprowadzenia zajęć teatralnych w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Michał Rulski 2018-08-24 13:20:31 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI usługa przeprowadzenia zajęć tanecznych w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Michał Rulski 2018-08-24 13:18:08 dodanie dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA CZARNEGO Z DNIA 23 SIERPNIA 2018 ROKU Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz.U.2018.754) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Czarnem Nr 0007.22.2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czarne na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urzęd. Woj. Pom. poz.1611) oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej Michał Rulski 2018-08-24 11:53:50 edycja dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA CZARNEGO Z DNIA 23 SIERPNIA 2018 ROKU Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz.U.2018.754) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Czarnem Nr 0007.22.2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czarne na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urzęd. Woj. Pom. poz.1611) oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej Michał Rulski 2018-08-24 11:51:49 edycja dokumentu
O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA CZARNEGO Z DNIA 23 SIERPNIA 2018 ROKU Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz.U.2018.754) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Czarnem Nr 0007.22.2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czarne na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urzęd. Woj. Pom. poz.1611) oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej Michał Rulski 2018-08-24 11:45:37 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę przeprowadzenia warsztatów fotograficznych i filmowych w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem Michał Rulski 2018-08-24 11:24:10 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Michał Rulski 2018-08-24 10:05:44 dodanie dokumentu
Komunikat Burmistrza Czarnego w sprawie konsultacji projektu zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czarnem "Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018". Michał Rulski 2018-08-23 13:38:34 dodanie dokumentu
Komunikat Burmistrza Czarnego w sprawie konsultacji Michał Rulski 2018-08-23 13:36:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.146.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie przeprowadzena konsultacji z organizacjami pozarzadowymioraz podmiotamiwymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego projektu zmiany uchwały "Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" Michał Rulski 2018-08-23 13:21:38 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.21.2018.RS Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i kanałem tłocznym w miejscowości Malinowo, gmina Czarne wraz z przebudową drogi gruntowej Renata Szymańska 2018-08-23 11:57:39 usunięcie załacznika