Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała nr 0007.3.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 31 stycznia 2018r w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Czarne Tomasz Kulpita 2018-02-08 14:00:08 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.2.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 31 stycznia 2018r w sprawie ustalenia planu form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli w 2018r Tomasz Kulpita 2018-02-08 13:59:48 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.1.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 31 stycznia 2018r w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli szkół i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarne Tomasz Kulpita 2018-02-08 13:59:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.19.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2018 rok. Tomasz Kulpita 2018-02-07 14:05:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 039/g313/D/II/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2018 roku oraz o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Czarne na lata: 2018-2027 Tomasz Kulpita 2018-02-07 10:12:08 edycja dokumentu
Uchwała Nr 039/g313/D/II/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetowego w 2018 roku oraz o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Czarne na lata: 2018-2027 Tomasz Kulpita 2018-02-07 10:11:44 dodanie dokumentu
Transmisja video z obrad LI Sesji Rady Miejskiej w Czarnem Tomasz Kulpita 2018-02-07 10:07:44 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 0050.24.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 05 lutego 2018r. w sprawie przyznania prawa do lokalu Tomasz Kulpita 2018-02-06 13:25:37 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Skarbnika - Główny Księgowy Urzędu Tomasz Kulpita 2018-02-06 09:41:39 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze - Gospodarz Stadionu Tomasz Kulpita 2018-02-06 09:38:37 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 0050.26.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 05 lutego 2018r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Geodety Gminnego Tomasz Kulpita 2018-02-05 15:12:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.25.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 05 lutego 2018r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Skarbnika ? Główny Księgowy Urzędu. Tomasz Kulpita 2018-02-05 15:11:51 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Geodeta Gminny Tomasz Kulpita 2018-02-05 15:03:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.23.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 02 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Geodeta Gminny Tomasz Kulpita 2018-02-05 15:02:34 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.2.2018.RS Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn: "Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń biurowych na pomieszczenia biblioteki dla zadania pn.: Przebudowa pomieszczeń piwnicznych budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem na Bibliotekę Miejską w Czarnem". Renata Szymańska 2018-02-05 14:44:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.20.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Czarne, ul. Kościuszki cz. dz nr. 27/2 i 28/3 o pow.0,0466 ha; Czarne ul. Kościuszki cz. dz. nr 28/3 o pow. 0,0184) Renata Szymańska 2018-02-05 10:32:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.20.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Czarne, ul. Kościuszki cz. dz nr. 27/2 i 28/3 o pow.0,0466 ha; Czarne ul. Kościuszki cz. dz. nr 28/3 o pow. 0,0184) Renata Szymańska 2018-02-05 10:31:17 dodanie dokumentu
Transmisja video z obrad LI Sesji Rady Miejskiej w Czarnem Tomasz Kulpita 2018-02-05 07:54:27 dodanie dokumentu
Rejestr żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie Miasta i Gminy Czarne Renata Szymańska 2018-02-01 13:52:05 edycja dokumentu
RIPiOŚ.271.2.3.2018 Ogłoszenie na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na realizację inwestycji drogowej pn. : Przebudowa dróg gminnych nr 232044G ul. Strzelecka, Nr 232013G ul. Pomorska i Nr 232035 ul. Południowa wraz z przebudowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne Renata Szymańska 2018-02-01 13:00:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.21.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarne na rok szkolny 2018/2019 Renata Szymańska 2018-02-01 09:31:01 dodanie dokumentu
LI Sesja Rady Miejskiej w Czarnem - imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Czarnem w dniu 31 stycznia 2018r, Tomasz Kulpita 2018-01-31 13:57:03 edycja dokumentu
LI Sesja Rady Miejskiej w Czarnem - zawiadomienie o obradach Tomasz Kulpita 2018-01-31 13:56:30 edycja dokumentu
LI Sesja Rady Miejskiej w Czarnem - zawiadomienie o obradach Tomasz Kulpita 2018-01-31 13:56:14 edycja dokumentu
LI Sesja Rady Miejskiej w Czarnem - imienny wykaz głosowania Radnych Rady Miejskiej w Czarnem w dniu 31 stycznia 2018r, Tomasz Kulpita 2018-01-31 13:55:39 dodanie dokumentu
Ogłoszenia Burmistrza - Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów Renata Szymańska 2018-01-31 11:15:41 edycja dokumentu
Burmistrz Czarnego ogłasza przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż drewna na pniu. Renata Szymańska 2018-01-30 09:53:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.17.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie sprzedaży drzew wyciętych z działki nr 356/27 w Bińczu będącej własnością Gminy Czarne. Renata Szymańska 2018-01-30 09:28:05 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 0050.17.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie sprzedaży drzew wyciętych z działki nr 356/27 w Bińczu będącej własnością Gminy Czarne. Renata Szymańska 2018-01-30 09:25:11 dodanie dokumentu
LI Sesja Rady Miejskiej w Czarnem - zawiadomienie o obradach Tomasz Kulpita 2018-01-29 09:46:11 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 0050.15.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia Renata Szymańska 2018-01-26 13:37:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.15.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia Renata Szymańska 2018-01-26 13:36:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.14.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu niemieszkalnego i sprzedaży Renata Szymańska 2018-01-26 13:36:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.14.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu niemieszkalnego i sprzedaży Renata Szymańska 2018-01-26 13:35:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.018.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018". Renata Szymańska 2018-01-26 13:25:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.018.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018". Renata Szymańska 2018-01-26 13:24:57 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.272.2.2.2018.RS Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Czarne o wartości nie przekraczającej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579t.j.). określonego w art. 4 pkt 8. Renata Szymańska 2018-01-26 13:06:17 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze - Gospodarz Stadionu Tomasz Kulpita 2018-01-26 12:58:57 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Geodeta Gminny Tomasz Kulpita 2018-01-26 08:54:07 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Skarbnika - Główny Księgowy Urzędu Tomasz Kulpita 2018-01-26 08:53:16 dodanie dokumentu