Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 0050.237.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości (działka nr 4/38 ul. Polna w m. Czarne) Renata Szymańska 2017-12-01 07:02:29 dodanie dokumentu
Podatek leśny Tomasz Kulpita 2017-11-30 12:13:44 edycja dokumentu
Podatek od nieruchomości Tomasz Kulpita 2017-11-30 11:19:43 edycja dokumentu
Podatek od nieruchomości Tomasz Kulpita 2017-11-30 11:19:30 dodanie dokumentu
Podatek rolny Tomasz Kulpita 2017-11-30 11:11:29 edycja dokumentu
Podatek rolny Tomasz Kulpita 2017-11-30 11:11:17 dodanie dokumentu
Podatek leśny Tomasz Kulpita 2017-11-30 10:50:24 edycja dokumentu
Podatek leśny Tomasz Kulpita 2017-11-30 10:50:08 dodanie dokumentu
Podatek od środków transportowych Tomasz Kulpita 2017-11-30 10:47:29 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.272.2.30.2017.RS Zapytanie ofertowe prowadzone jest w uproszczonym postępowaniu w formie rozeznania cenowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - Aktywna tablica Renata Szymańska 2017-11-29 14:55:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.236.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (ul. Ogrodowa cz. dz. nr 99/6 pow. 0,0150 ha; ul. Strzelecka cz. dz. nr 23/2 pow. 0,0140 ha, ul. Ogrodowa cz. dz. nr 99/6 pow. 0,0384 ha) Renata Szymańska 2017-11-29 14:51:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.236.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (ul. Ogrodowa cz. dz. nr 99/6 pow. 0,0150 ha; ul. Strzelecka cz. dz. nr 23/2 pow. 0,0140 ha, ul. Ogrodowa cz. dz. nr 99/6 pow. 0,0384 ha) Renata Szymańska 2017-11-29 14:50:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.235.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (ul. Zamkowa cz. dz. nr 40/4, 40/6, 28 o łącznej pow. 0,0470 ha; ul. Strzelecka cz. dz. 24/7 o pow. 0,0318 ha; ul. Ogrodowa cz. dz. nr 99/6 o pow. 0,0384 ha; cz. dz. nr 50 o pow. 0,0300 ha) Renata Szymańska 2017-11-29 14:49:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.235.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (ul. Zamkowa cz. dz. nr 40/4, 40/6, 28 o łącznej pow. 0,0470 ha; ul. Strzelecka cz. dz. 24/7 o pow. 0,0318 ha; ul. Ogrodowa cz. dz. nr 99/6 o pow. 0,0384 ha; cz. dz. nr 50 o pow. 0,0300 ha) Renata Szymańska 2017-11-29 14:49:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.229.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok. Tomasz Kulpita 2017-11-28 08:50:43 dodanie dokumentu
Informacja dotycząca naboru na członka Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwa Gosporaki Mieszkaniowej w Czarnem Renata Szymańska 2017-11-24 16:51:00 dodanie dokumentu
Informacja dotycząca naboru na członka Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwa Gosporaki Mieszkaniowej w Czarnem Renata Szymańska 2017-11-24 16:49:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.233.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (ul. Kościelna, cz. dz. nr 40/6 pow. 0,0016 ha; ul. Ogrodowa cz. dz. 59/5 o pow. 0,0018 ha; ul. Parkowa cz. dz. nr 66/2 pow. 0,0016 ha; ul. Strzelecka cz. dz. nr 21/9 pow. 0,0024 ha) Renata Szymańska 2017-11-24 08:41:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.233.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (ul. Kościelna, cz. dz. nr 40/6 pow. 0,0016 ha; ul. Ogrodowa cz. dz. 59/5 o pow. 0,0018 ha; ul. Parkowa cz. dz. nr 66/2 pow. 0,0016 ha; ul. Strzelecka cz. dz. nr 21/9 pow. 0,0024 ha) Renata Szymańska 2017-11-24 08:40:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.232.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia czynszu najmu za wynajem lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Czarne Renata Szymańska 2017-11-22 14:37:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.231.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości (Czarne, ul. Robotnicza: dz. nr 48/18 pow. 0,0620 ha, dz. nr 48/19 pow. 0,0807 ha, 48/20 pow. 0,0790 ha) Renata Szymańska 2017-11-22 14:37:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.230.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości Renata Szymańska 2017-11-22 14:36:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.232.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia czynszu najmu za wynajem lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Czarne Renata Szymańska 2017-11-22 14:35:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.231.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości (Czarne, ul. Robotnicza: dz. nr 48/18 pow. 0,0620 ha, dz. nr 48/19 pow. 0,0807 ha, 48/20 pow. 0,0790 ha) Renata Szymańska 2017-11-22 14:34:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.230.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości Renata Szymańska 2017-11-22 14:32:03 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej teren rolny (Domisław, dz. nr 64/5, pow 0,6078) Renata Szymańska 2017-11-22 14:31:10 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości rolnej stanowiącej teren rolny (Domisław, dz. nr 64/5, pow 0,6078) Renata Szymańska 2017-11-22 14:30:27 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o obradach XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Czarnem Tomasz Kulpita 2017-11-22 10:27:09 edycja dokumentu
Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Czarnem Tomasz Kulpita 2017-11-22 10:26:55 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o obradach XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Czarnem Tomasz Kulpita 2017-11-22 10:25:33 edycja dokumentu
Zawiadomienie o obradach XLVIII Sesji Rady Miejskiej w Czarnem Tomasz Kulpita 2017-11-22 10:24:09 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Nr 2 o postępowaniu kwalifikacyjnym do Rady Nadzorczej spółki: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Czarnem z dnia 31 października 2017 r. Tomasz Kulpita 2017-11-17 10:24:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.227.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2018-2027. Tomasz Kulpita 2017-11-16 12:46:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.226.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czarne na 2018 rok. Tomasz Kulpita 2017-11-16 12:45:32 dodanie dokumentu
Informacja o planowanych polowaniach zbiorowych w sezonie 2017/2018 Kół Łowieckich na terenie Gminy Czarne Renata Szymańska 2017-11-16 09:45:27 dodanie dokumentu
Nabór kandydatów na stanowisko pracownika obsługi - sprzątaczki w Szkole Podstawowej w Krzemieniewie Tomasz Kulpita 2017-11-14 13:04:48 dodanie dokumentu
Nabór kandydatów na stanowisko pracownika obsługi - sprzątaczki w Szkole Podstawowej w Krzemieniewie Tomasz Kulpita 2017-11-14 13:04:25 usunięcie dokument
Nabór kandydatów na stanowisko pracownika obsługi - sprzątaczki w Szkole Podstawowej w Krzemieniewie Tomasz Kulpita 2017-11-14 12:41:08 dodanie dokumentu
Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Czarne Tomasz Kulpita 2017-11-14 09:06:29 usunięcie dokument
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy Czarne Tomasz Kulpita 2017-11-14 09:06:26 usunięcie dokument