Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Nabór na stanowisko kucharki w Przedszkolu Gminnym w Czarnem 2018-06-04 16:03:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.91.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 04 czerwca 2018r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko podinspektora ds.ewidencji ludności oraz dowodów osobistych 2018-06-04 15:56:16 dodanie dokumentu
Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Czarnem 2018-06-04 10:32:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.89.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 30 maja 2018r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem 2018-06-04 09:08:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.85.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 25 maja 2018r. w sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji. 2018-06-04 09:02:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.76.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 11 maja 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2018 rok. 2018-06-04 09:00:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.22.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie: wprowadzenia zmian w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 2018-06-04 08:57:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.87.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości ( Czarne, ul. Dolna dz. nr 15/27 o pow. 0,1133 ha) . 2018-06-04 08:54:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.90.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. 2018-06-04 08:54:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.86.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 25 maja 2018r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2018 rok. 2018-06-04 08:53:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.87.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości ( Czarne, ul. Dolna dz. nr 15/27 o pow. 0,1133 ha) . Renata Szymańska 2018-06-04 08:03:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.87.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości ( Czarne, ul. Dolna dz. nr 15/27 o pow. 0,1133 ha) . Renata Szymańska 2018-06-04 08:03:07 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.272.49.2018.AM Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro na realizację zadania pn.: Pełnienie funkcji koordynatora projektu "Zmieniamy Czarne na Zielone - modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Czernicą w Czarnem" w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. Renata Szymańska 2018-06-01 13:02:47 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.15.2018.RS Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biernatka na terenie działek nr 92, 94/3 obręb geodezyjny Biernatka, Gmina Czarne. Renata Szymańska 2018-06-01 12:57:46 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.16.2018.RS Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 5 sztuk tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu pn. "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Rzeczenica, Przechlewo i Czarne", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Renata Szymańska 2018-05-25 15:19:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.83.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 24 marca 2018 r. w sprawie: powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem. 2018-05-25 13:59:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.49.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 592 Burmistrza Gminy w Czarnem z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem. 2018-05-25 13:58:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.84.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 24 maja 2018 r w sprawie: powołania Pełnomocnika Burmistrza Czarnego do spraw Seniorów i Osób Niepełnosprawnych 2018-05-25 11:43:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.81.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 23 maja 2018 r w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (część dz. nr 66/7 o pow. 0,0010 ha przy ul. Kościuszki, m. Czarne) Renata Szymańska 2018-05-24 14:59:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.82.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Kierownikowi Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka 2018-05-24 14:27:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.77.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2018 rok 2018-05-24 14:24:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.80.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Gminy Czarne 2018-05-23 14:37:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.79.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy. Renata Szymańska 2018-05-23 13:43:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.79.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy. Renata Szymańska 2018-05-23 13:42:34 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.14.2018.RS Kompleksowa obsługa bankowa i kasowa budżetu miasta i gminy Czarne oraz jednostek organizacyjnych gminy. Renata Szymańska 2018-05-22 15:06:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko pracy - podinspektor d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych 2018-05-22 13:48:12 edycja dokumentu
Ogłoszenie o konkursie na wolne stanowisko pracy - podinspektor d/s ewidencji ludności i dowodów osobistych 2018-05-22 13:46:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.78.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 18 maja 2018r. w sprawie: przedstawienia sprawozdań finansowych gminy za 2017 rok. 2018-05-22 07:56:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 116/g313/R/II/18 Składu Rady Orzekającej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 27 kwietnia 2018t. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Czarne za 2017 rok. 2018-05-21 10:34:50 dodanie dokumentu
Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy w 2017 roku Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego. Renata Szymańska 2018-05-21 09:03:02 dodanie dokumentu
Sprawozdania budżetowe za pierwszy kwartał 2018r 2018-05-18 11:41:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.74.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 10 maja 2018r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie prac związanych z modernizacja energii cieplnej w ramach konkursu ?Czyste powietrze Gminy Czarne w roku 2018? 2018-05-18 11:39:06 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (dz. nr 2/23 o pow. 0,1521 ha - Czarne, ul. Spokojna) Renata Szymańska 2018-05-17 09:18:50 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (dz. nr 2/23 o pow. 0,1521 ha - Czarne, ul. Spokojna) Renata Szymańska 2018-05-17 09:18:15 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (dz. nr 2/24 o pow. 0,1938 ha - Czarne, ul. Spokojna) Renata Szymańska 2018-05-17 09:17:45 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (dz. nr 2/24 o pow. 0,1938 ha - Czarne, ul. Spokojna) Renata Szymańska 2018-05-17 09:17:10 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (dz. nr 2/20 o pow. 0,2025 ha - Czarne, ul. Spokojna) Renata Szymańska 2018-05-17 09:16:23 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (dz. nr 2/20 o pow. 0,2025 ha - Czarne, ul. Spokojna) Renata Szymańska 2018-05-17 09:15:46 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (dz. nr 4/38 o pow. 0,3372 ha - Czarne, ul. Polna) Renata Szymańska 2018-05-17 09:15:07 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (dz. nr 4/38 o pow. 0,3372 ha - Czarne, ul. Polna) Renata Szymańska 2018-05-17 09:14:20 dodanie dokumentu