Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 0050.001.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 2 stycznia 2017r w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Czarne Tomasz Kulpita 2017-11-14 09:05:22 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.7.2017.RS Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej i zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i kanałem tłocznym w miejscowości Malinowo, gmina Czarne na terenie działek nr: 191, 190/2, 190/3, 190/5, 190/11 w obrębie ewidencyjnym Krzemieniewo 0004, gmina Czarne, powiat Człuchów, zgodnie z załącznikiem graficznym nr do niniejszej decyzji - mapa ewidencji gruntów i budynków w skali 1:2000, arkusze 1 i 2. Renata Szymańska 2017-11-14 08:48:55 edycja dokumentu
RIPiOŚ.6733.7.2017.RS Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej i zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i kanałem tłocznym w miejscowości Malinowo, gmina Czarne na terenie działek nr: 191, 190/2, 190/3, 190/5, 190/11 w obrębie ewidencyjnym Krzemieniewo 0004, gmina Czarne, powiat Człuchów, zgodnie z załącznikiem graficznym nr do niniejszej decyzji - mapa ewidencji gruntów i budynków w skali 1:2000, arkusze 1 i 2. Renata Szymańska 2017-11-14 08:48:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.217.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 23 października 2017 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej-kontrolnej obszaru Skladowiska Odpadów Komunalnych w Nadziejewie. Tomasz Kulpita 2017-11-13 12:25:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.225.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok. Tomasz Kulpita 2017-11-13 09:20:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.211.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 11 października 2017r. w sprawie przyznania prawa do lokalu Tomasz Kulpita 2017-11-13 08:16:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.210.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 11 października 2017r. w sprawie przyznania prawa do lokalu Tomasz Kulpita 2017-11-13 08:15:55 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej teren rolny (dz. nr 7, pow. 0,75 ha, m. Sierpowo) Renata Szymańska 2017-11-10 13:48:34 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej teren rolny (dz. nr 7, pow. 0,75 ha, m. Sierpowo) Renata Szymańska 2017-11-10 13:47:56 usunięcie dokument
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej teren rolny (dz. nr 7, pow. 0,75 ha, m. Sierpowo) Renata Szymańska 2017-11-10 13:47:43 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej teren rolny (dz. nr 7, pow. 0,75 ha, m. Sierpowo) Renata Szymańska 2017-11-10 13:47:01 usunięcie dokument
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej teren rolny (dz. nr 7, pow. 0,75 ha, m. Sierpowo) Renata Szymańska 2017-11-10 13:41:00 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej teren rolny (dz. nr 7, pow. 0,75 ha, m. Sierpowo) Renata Szymańska 2017-11-10 13:39:59 dodanie dokumentu
Nr 1/2018 Tomasz Kulpita 2017-11-10 11:09:34 usunięcie dokument
Nr 1/2018 Tomasz Kulpita 2017-11-10 11:00:12 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.8.2017.RS Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej i zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągu rozdzielczego w m. Krzemieniewo, gmina Czarne, na terenie działki nr 174/1. Renata Szymańska 2017-11-10 10:35:27 dodanie dokumentu
I Sesja Trzeciej Kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czarnem Tomasz Kulpita 2017-11-10 07:58:20 dodanie dokumentu
Nabór kandydatów na stanowisko pracownika obsługi - sprzątaczki w Szkole Podstawowej w Czarnem Tomasz Kulpita 2017-11-09 10:31:02 dodanie dokumentu
Sprawozdania za trzeci kwartał 2017r Tomasz Kulpita 2017-11-09 07:48:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.224.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok. Tomasz Kulpita 2017-11-09 07:45:52 dodanie dokumentu
Wystąpienie pokontrolne FB-III.431.59.2017.AD Tomasz Kulpita 2017-11-08 11:59:21 dodanie dokumentu
Gmina Czarne informuje, że przyjmowane są oferty na: Zimowe utrzymanie dróg, ulic i parkingów na terenie Miasta Czarne w sezonie zimowym 2017. Renata Szymańska 2017-11-07 14:49:05 dodanie dokumentu
Gmina Czarne informuje, że przyjmowane są oferty na: Zimowe utrzymanie dróg, ulic i parkingów na terenie Miasta Czarne w sezonie zimowym 2017. Renata Szymańska 2017-11-07 14:42:37 usunięcie dokument
Gmina Czarne informuje, że przyjmowane są oferty na: Zimowe utrzymanie dróg, ulic i parkingów na terenie Miasta Czarne w sezonie zimowym 2017. Renata Szymańska 2017-11-07 14:40:57 dodanie dokumentu
Aneta Antoszko - po. Dyrektor Przedszkola Gminnego w Czarnem Tomasz Kulpita 2017-11-07 07:47:40 dodanie dokumentu
Maciej Piotr Bieńkowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyczechach Tomasz Kulpita 2017-11-07 07:44:07 dodanie dokumentu
Barbara Ewa Dąbrowa-Jaworska - Dyrektora Szkoły Podstawowej im Danuty Siedzikówny PS "Inka" w Czarnem Tomasz Kulpita 2017-11-07 07:42:46 edycja dokumentu
Barbara Ewa Dąbrowa-Jaworska - Dyrektora Szkoły Podstawowej im Danuty Siedzikówny PS "Inka" w Czarnem Tomasz Kulpita 2017-11-07 07:39:09 dodanie dokumentu
Alina Roszak-Ciemińska - były Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyczechach Tomasz Kulpita 2017-11-07 07:35:25 edycja dokumentu
Danuta Hinc - były Dyrektor Przedszkola Gminnego w Czarnem Tomasz Kulpita 2017-11-07 07:33:54 edycja dokumentu
Cezary Bakiewicz - były Dyrektor Zespółu Szkół w Czarnem Tomasz Kulpita 2017-11-07 07:31:59 edycja dokumentu
Grażyna Jaśkiewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie Tomasz Kulpita 2017-11-07 07:29:32 edycja dokumentu
Grażyna Jaśkiewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie Tomasz Kulpita 2017-11-07 07:28:42 edycja dokumentu
Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Czarnem Tomasz Kulpita 2017-11-07 07:22:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.220.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie użyczenia mienia komunalnego na rzecz Gminnego Żłobka w Czarnem Tomasz Kulpita 2017-11-07 07:18:37 dodanie dokumentu
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładki dla pieszych przez rzekę Czernice w m. Czarne Renata Szymańska 2017-11-06 07:30:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Nr 1 o postępowaniu kwalifikacyjnym do Rady Nadzorczej spółki: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Czarnem z dnia 31 października 2017 r. Renata Szymańska 2017-11-02 08:23:45 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Nr 1 o postępowaniu kwalifikacyjnym do Rady Nadzorczej spółki: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Czarnem z dnia 31 października 2017 r. Renata Szymańska 2017-11-02 08:21:30 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Nr 1 o postępowaniu kwalifikacyjnym do Rady Nadzorczej spółki: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Czarnem z dnia 31 października 2017 r. Renata Szymańska 2017-11-02 08:19:56 usunięcie dokument
Ogłoszenie Nr 1 o postępowaniu kwalifikacyjnym do Rady Nadzorczej spółki: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Czarnem z dnia 31 października 2017 r. Renata Szymańska 2017-11-02 08:18:18 usunięcie dokument