Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 0050.13.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie: ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Geodeta Gminny Tomasz Kulpita 2018-01-26 08:52:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.12.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie: ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Skarbnika - Główny Księgowy Urzędu Tomasz Kulpita 2018-01-26 08:49:10 dodanie dokumentu
LI Sesja Rady Miejskiej w Czarnem - zawiadomienie o obradach Tomasz Kulpita 2018-01-26 08:46:26 edycja dokumentu
LI Sesja Rady Miejskiej w Czarnem - zawiadomienie o obradach Tomasz Kulpita 2018-01-26 08:42:33 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.2.1.2018 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu do 30 000 euro na "Przebudowę drogi gminnej nr 232076G w m. Nadziejewo na odcinku od km 0+379,94 do km 0+ 443,00". Renata Szymańska 2018-01-26 08:20:36 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej teren rolny (obręb Nadziejewo, dz. nr 311/3, pow. 21,5589 ha) Renata Szymańska 2018-01-24 12:38:39 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej teren rolny (obręb Nadziejewo, dz. nr 311/3, pow. 21,5589 ha) Renata Szymańska 2018-01-24 12:37:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.11.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2018r. Renata Szymańska 2018-01-24 08:07:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.11.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2018r. Renata Szymańska 2018-01-24 08:05:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.7.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2018 rok. Renata Szymańska 2018-01-22 16:00:39 dodanie dokumentu
Nabór kandydatów na stanowisko Zastępca Skarbnika-Główny Księgowy w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne Renata Szymańska 2018-01-22 13:12:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.267.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Burmistrza Nr 0050.257.2017 z dnia 28 grudnia 2017r. Renata Szymańska 2018-01-22 13:10:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.009.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem Renata Szymańska 2018-01-22 09:59:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.7.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2018 rok. Renata Szymańska 2018-01-22 08:59:59 usunięcie dokument
Zarządzenie nr 0050.008.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia udziałów. Renata Szymańska 2018-01-22 08:41:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.7.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2018 rok. Renata Szymańska 2018-01-22 08:40:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.266.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 31 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok. Renata Szymańska 2018-01-22 08:39:28 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej teren rolny (obręb Nadziejewo, dz. nr 310/1 o pow. 15,7557 ha) Renata Szymańska 2018-01-19 13:52:38 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej teren rolny (obręb Nadziejewo, dz. nr 310/1 o pow. 15,7557 ha) Renata Szymańska 2018-01-19 13:52:01 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.9.2017.RS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej sieci nn-0,4 kV polegająca na budowie linii kablowej nn-0,4 kV oraz budowie złącza kablowo-pomiarowego typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F w m. Biernatka, Obręb Biernatka, dz. nr 5/4, gmina Czarne. Renata Szymańska 2018-01-19 13:02:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.14.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie:wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Czarne wprowadzonego Zarzadzeniem Burmistrza Nr 0050.001.2017 z dnia 02 stycznia 2017r. Renata Szymańska 2018-01-18 14:00:49 usunięcie dokument
Zarządzenie nr 0050.14.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie:wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Czarne wprowadzonego Zarzadzeniem Burmistrza Nr 0050.001.2017 z dnia 02 stycznia 2017r. Renata Szymańska 2018-01-18 14:00:12 dodanie dokumentu
Plan postępowaniań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Czarne na rok 2018 Renata Szymańska 2018-01-17 14:59:17 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.5.2017.RS Zawiadomienie o wyznaczeeniu nowego terminu załatwienia sprawy Renata Szymańska 2018-01-17 14:41:12 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.5.2017.RS Obwieszczenie o ponownym wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej nn 0.4 kV, na działkach nr: 53/15, 53/14, 55, 57/1, 53/6, 120 Obręb Wyczechy, gmina Czarne. Renata Szymańska 2018-01-17 14:39:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.1.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 03.01.2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2018 rok. Renata Szymańska 2018-01-17 09:48:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.257.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 0050.158.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 30 września 2016r. w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem. Renata Szymańska 2018-01-16 14:50:23 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień - IV kwartał 2017 Renata Szymańska 2018-01-16 08:53:25 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 0050.006.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do oceny szkód w gminnej infrastrukturze drogowej powstałych w wyniku intensywnych i długotrwałych opadów deszczu w okresie od 26 lipca 2017 r. do 10 stycznia 2018 r. Renata Szymańska 2018-01-16 08:26:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.67.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2017r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018. Renata Szymańska 2018-01-12 12:17:06 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (czarne, ul. Robotnicza, dz. nr 48/20, pow. 0,0790 ha) Renata Szymańska 2018-01-11 14:04:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (czarne, ul. Robotnicza, dz. nr 48/20, pow. 0,0790 ha) Renata Szymańska 2018-01-11 14:03:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Robotnicza, dz. nr 48/19, pow. 0,0807 ha) Renata Szymańska 2018-01-11 14:02:23 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Robotnicza, dz. nr 48/19, pow. 0,0807 ha) Renata Szymańska 2018-01-11 14:01:44 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Robotnicza, dz. nr 48/18, pow. 0,0620 ha) Renata Szymańska 2018-01-11 14:00:53 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Robotnicza, dz. nr 48/18, pow. 0,0620 ha) Renata Szymańska 2018-01-11 13:59:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.004.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 05 stycznia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości (m. Łoża. dz. nr 20, pow. 0,07 ha) Renata Szymańska 2018-01-11 13:55:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.004.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 05 stycznia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości (m. Łoża. dz. nr 20, pow. 0,07 ha) Renata Szymańska 2018-01-11 13:53:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.003.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 05 stycznia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości (m. Wyczechy, dz. nr 9/8, pow. 0,1216 ha) Renata Szymańska 2018-01-11 13:53:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.003.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 05 stycznia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości (m. Wyczechy, dz. nr 9/8, pow. 0,1216 ha) Renata Szymańska 2018-01-11 13:52:16 dodanie dokumentu