Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
RIPiOŚ.271.2.6.2019.RS Zapytanie ofetrowe na realizację i emisję programów informacyjnych w lokalnej telewizji kablowej o tematyce: Aktualne wydarzenia Miasta i Gminy Czarne. Renata Szymańska 2019-01-18 13:04:23 dodanie dokumentu
Centralny rejestr umów organizacji pozarządowych IV kwartał 2018 Renata Szymańska 2019-01-17 15:01:38 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Spokojna dz. nr 2/24 o pow. 0,1938 ha). Monika Wons 2019-01-17 14:07:35 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Spokojna dz. nr 2/24 o pow. 0,1938 ha). Monika Wons 2019-01-17 14:06:28 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej (m. Czarne, ul. Strzelecka, dz. nr 3/13). Monika Wons 2019-01-17 14:05:03 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej (m. Czarne, ul. Strzelecka, dz. nr 3/13). Monika Wons 2019-01-17 14:02:51 dodanie dokumentu
I ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" Renata Szymańska 2019-01-17 09:12:24 edycja dokumentu
Burmistrz Czarnego oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Czarnem informują, że dnia 18 stycznia 2019 r. o godzinie 14:00 przed budynkiem Urzędu przy ul. Moniuszki 12 uczcimy pamięć Pana Prezydenta Gdańska modlitwą i światłem pamięci oraz że będzie wyłożona Księga Kondolencyjna. Renata Szymańska 2019-01-17 08:42:18 dodanie dokumentu
I ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" Renata Szymańska 2019-01-17 08:10:19 edycja dokumentu
Zarządzanie Nr 0050.25.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019". Renata Szymańska 2019-01-17 08:07:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.24.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2019-2027 Michał Rulski 2019-01-17 07:01:07 dodanie dokumentu
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019 Renata Szymańska 2019-01-16 15:03:12 dodanie dokumentu
Zarzadzenia Nr 0050.203.2018.Burmistrza Czarnego z dnia 12 grudnia 2018r. w spraw przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania zieleni na działce nr 25 miejscowość Czarne przy ul. Zamkowej i na działce nr 2/27 w miejscowości Czarne przy al. Św. Józefa Michał Rulski 2019-01-16 14:37:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.187.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 16 listopada 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania zieleni na działce nr51/4 w miejscowości Czarne ul. Ciasna i na działce nr 58 w miejscowości Czarne przy skrzyżowaniu dwóch dróg ul. Mickiewicza i Kościelnej. Michał Rulski 2019-01-16 14:26:33 edycja dokumentu
Zarzadzenia Nr 0050.203.2018.Burmistrza Czarnego z dnia 12 grudnia 2018r. w spraw przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania zieleni na działce nr 25 miejscowość Czarne przy ul. Zamkowej i na działce nr 2/27 w miejscowości Czarne przy al. Św. Józefa Michał Rulski 2019-01-16 14:25:52 edycja dokumentu
Zarzadzenia Nr 0050.209.2017.Burmistrza Czarnego z dnia 20 grudnia 2018r. w spraw przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na tereni Gminy Czarne Michał Rulski 2019-01-16 14:24:13 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej Magdalena Wojciechowska 2019-01-16 11:53:14 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej Magdalena Wojciechowska 2019-01-16 11:53:01 usunięcie załacznika
Burmistrz Czarnego oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Czarnem informują, że w związku z ogłoszoną żałobą narodową związaną z tragiczną śmiercią Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza zostaje odwołany V Ćwierćmaraton Komandosa, czyli "Czarno to widzę" Renata Szymańska 2019-01-16 09:37:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.12.2019 z dnia 07 stycznia w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Nadziejewo Michał Rulski 2019-01-15 14:34:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.217.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2018 rok. Michał Rulski 2019-01-15 14:32:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.22.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 14 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami komunalnymi i działalności gospodarczej. Michał Rulski 2019-01-15 08:37:56 dodanie dokumentu
Zarzadzenia Nr 0050.209.2018.Burmistrza Czarnego z dnia 20 grudnia 2018r. w spraw przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na tereni Gminy Czarne Michał Rulski 2019-01-15 08:34:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.23.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 14 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko ds. gospodarki odpoadami komunalnymi i działalności gospodarczej. Michał Rulski 2019-01-15 07:08:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.22.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 14 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami komunalnymi i działalności gospodarczej. Michał Rulski 2019-01-15 07:05:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.18.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie opracowania modułów zadaniowych dla Gminy Czarne. Michał Rulski 2019-01-14 14:59:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.13.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 08 stycznia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędy Miasta i Gminy w Czarnem Michał Rulski 2019-01-14 14:50:02 dodanie dokumentu
Plan audytu wewnętrznego na rok 2019 Michał Rulski 2019-01-14 13:18:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.19.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 10 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru partnera do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacji dla obszaru rewitalizacji "B" w Czarnem, planowanego do dofinansowania ze srodków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Piorytetowa 6 Integracji i Działania 6.2 Usług Społecznych (Projekt zintegrowany) oraz Komisji ds. wyboru partnera projektu Michał Rulski 2019-01-14 13:05:37 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.21.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 10 stycznia 2019r. w sprawie przyznania prawa do lokalu. Michał Rulski 2019-01-14 13:05:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.19.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 10 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru partnera do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacji dla obszaru rewitalizacji "B" w Czarnem, planowanego do dofinansowania ze srodków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Piorytetowa 6 Integracji i Działania 6.2 Usług Społecznych (Projekt zintegrowany) oraz Komisji ds. wyboru partnera projektu Michał Rulski 2019-01-14 13:03:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.20.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 10 stycznia 2019r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0050.179.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 30 października 2018 roku Michał Rulski 2019-01-14 13:02:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.19.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 10 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru partnera do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacji dla obszaru rewitalizacji "B" w Czarnem, planowanego do dofinansowania ze srodków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Piorytetowa 6 Integracji i Działania 6.2 Usług Społecznych (Projekt zintegrowany) oraz Komisji ds. wyboru partnera projektu Michał Rulski 2019-01-14 12:57:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.19.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 10 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru partnera do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacji dla obszaru rewitalizacji "B" w Czarnem, planowanego do dofinansowania ze srodków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Piorytetowa 6 Integracji i Działania 6.2 Usług Społecznych (Projekt zintegrowany) oraz Komisji ds. wyboru partnera projektu Michał Rulski 2019-01-14 12:50:28 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.2.2019.RS Przebudowa dróg gminnych nr 232008G ul. Dolna, Nr 232004G ul. Wiśniowa i Nr 232002G ul. Cisowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne - dofinansowaną w ramach Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019. Renata Szymańska 2019-01-14 11:42:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.15.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie przyznania prawa do lokalu socjalnego Michał Rulski 2019-01-11 13:35:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.16.2019 z dnia 10 stycznia w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartum konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2019r. Michał Rulski 2019-01-11 13:33:13 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie na nabór Partnera do wspólnej realizacji projektu pn.: " Centrum Wsparcia Rodzinny i Dziecka w Czarnem " współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, OŚ Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych (projekt zintegrowany) oraz powołaniu Komisji d/s wyboru Partnera projektu. Michał Rulski 2019-01-11 13:16:19 usunięcie dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie na nabór Partnera do wspólnej realizacji projektu pn.: " Centrum Wsparcia Rodzinny i Dziecka w Czarnem " współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, OŚ Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych (projekt zintegrowany) oraz powołaniu Komisji d/s wyboru Partnera projektu. Michał Rulski 2019-01-11 13:15:56 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o otwartym konkursie na nabór Partnera do wspólnej realizacji projektu pn.: " Centrum Wsparcia Rodzinny i Dziecka w Czarnem " współfinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, OŚ Priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych (projekt zintegrowany) oraz powołaniu Komisji d/s wyboru Partnera projektu. Małgorzata Kłobukowska 2019-01-10 18:30:37 edycja dokumentu