Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 0050.005.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 08 stycznia 2018r. w sparwie: ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Skarbnika - Główny Księgowy Urzędu. Tomasz Kulpita 2018-01-11 12:45:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.264.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 31 grudnia 2017r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok Tomasz Kulpita 2018-01-11 12:44:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.259.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok Tomasz Kulpita 2018-01-11 12:42:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.002.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 05 stycznia 2018 r. w sprawie planu kontroli problemowych wykonania zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych na 2018 rok Tomasz Kulpita 2018-01-11 12:40:47 dodanie dokumentu
Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Czarnem Tomasz Kulpita 2018-01-11 12:37:39 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.1.2018.RS Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 10/8, 10/18 i 1/9 ul. Zielonej w m. Czarne. Renata Szymańska 2018-01-11 09:15:37 dodanie dokumentu
Zaproszenie na spotkanie w ceku dokonania prezentacji zamierzeń inwestycyjnych - budowa dróg i parkingu przy ul. Ogrodowej Tomasz Kulpita 2018-01-10 12:18:05 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.2.1.2018 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu do 30 000 euro na "Przebudowę drogi gminnej nr 232076G w m. Nadziejewo na odcinku od km 0+379,94 do km 0+ 443,00". Renata Szymańska 2018-01-09 09:58:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.005.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 08 stycznia 2018r. w sparwie: ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Skarbnika - Główny Księgowy Urzędu. Tomasz Kulpita 2018-01-08 13:04:16 dodanie dokumentu
Nabór kandydatów na stanowisko Zastępca Skarbnika-Główny Księgowy w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne Tomasz Kulpita 2018-01-08 13:01:49 dodanie dokumentu
Nabór kandydatów na stanowisko Zastępca Skarbnika-Główny Księgowy w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne Tomasz Kulpita 2018-01-08 11:15:14 edycja dokumentu
Komunikat Burmistrza Miasta i Gminy Czarne że w miesiącu marcu 2018r. ogłoszony zostanie konkurs na stanowiskko Dyrektora Przedszkola Gminnego w Czarnem. Renata Szymańska 2018-01-05 13:57:50 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.272.4.2018.RS Dostawa szafek szkolnych skrytkowych do Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem, realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Nr 4 na 2018 rok pn. "Wyposażenie szatni uczniowskich" Renata Szymańska 2018-01-05 12:46:53 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.83.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie wprowadzenia zmian do WPF Gminy Czarne na lata 2018-2027. Tomasz Kulpita 2018-01-05 12:04:12 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.82.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2018r. Tomasz Kulpita 2018-01-05 12:03:12 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.81.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie ustalenia wykazu wydatków budżetowych Gminy Czarne, które w roku 2017 nie wygasną z upływem roku budżetowego. Tomasz Kulpita 2018-01-05 12:02:33 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.80.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie wprowadzenia zmian do WPF Gminy Czarne na lata 2015-2024. Tomasz Kulpita 2018-01-05 12:02:10 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.79.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 grudnia 2017r w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2017r. Tomasz Kulpita 2018-01-05 12:01:09 dodanie dokumentu
Komunikat Burmistrza Czarnego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie konsultacji Tomasz Kulpita 2018-01-05 11:54:59 dodanie dokumentu
Komunikat Burmistrza Czarnego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie konsultacji Tomasz Kulpita 2018-01-05 11:53:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 243/g313/F/II/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2017r dotycząca opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Czarne na lata: 2018-2027 Tomasz Kulpita 2018-01-03 12:48:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 242/g313/P/II/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 15 grudnia 2017r w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czarne na 2018 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. Tomasz Kulpita 2018-01-03 12:47:57 dodanie dokumentu
Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Czarnem Tomasz Kulpita 2018-01-03 12:39:39 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień - IV kwartał 2017 Renata Szymańska 2018-01-03 08:47:01 dodanie dokumentu
Zarzadzenie nr 0050.260.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie oddania w użyczenie (dz. nr 3064/7 pow. 0,28 ha, m. Czarne, ul. Al. Zwycięzców) Renata Szymańska 2017-12-29 12:17:58 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.27.2017.RS Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń biurowych na pomieszczenia biblioteki dla zadania pn.: Przebudowa pomieszczeń piwnicznych budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem na Bibliotekę Miejską w Czarnem Renata Szymańska 2017-12-29 11:36:55 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.272.2.32.2017.MS Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego drogowego przeznaczonego do modernizacji i remontów dróg na terenie gminy Czarne Renata Szymańska 2017-12-29 11:35:13 dodanie dokumentu
Informacja o wynikach naboru na stanowisko - OPIEKUN OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZARNEM Tomasz Kulpita 2017-12-29 10:38:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.261.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 29 grudnia 2017roku w sprawie przyznania prawa do lokal Tomasz Kulpita 2017-12-29 10:01:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.254.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany udziałów w częściach wspólnych gruntu i budynku administracyjno - biurowego. Renata Szymańska 2017-12-28 14:29:09 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.272.2.31.2017.RS Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla Zadania 4. Przebudowa Placu Wolności oraz Zadanie 6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Zamkowej i Podmurnej realizowanej zgodnie z podpisaną umowa o dofinansowanie Projektu: "Wspólna sprawa? rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Renata Szymańska 2017-12-27 14:56:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.247.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie przekazania ruchomości Tomasz Kulpita 2017-12-27 12:54:53 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.78.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie wysokości wynagrodzenia Burmistrza Czarnego Tomasz Kulpita 2017-12-27 12:40:48 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.77.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zmian do WPF Gminy Czarne na lata 2015-2024 Tomasz Kulpita 2017-12-27 12:40:12 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.76.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok Tomasz Kulpita 2017-12-27 12:39:04 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.75.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego Tomasz Kulpita 2017-12-27 12:37:49 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.74.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Czarne na 2018 rok Tomasz Kulpita 2017-12-27 12:22:34 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.73.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 20 grudnia 2017 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2018-2027 Tomasz Kulpita 2017-12-27 12:20:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.238a.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok. Tomasz Kulpita 2017-12-27 07:26:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.248.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok. Tomasz Kulpita 2017-12-27 07:25:18 dodanie dokumentu