Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o naborze na czas zastepstwa nieobecnego pracownika obsługi w Gminnym Żłobku w Czarnem Michał Rulski 2018-11-05 15:55:26 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.16.2018.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w Nadziejewie. Renata Szymańska 2018-10-31 09:27:57 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Spokojna dz. nr 2/24 o pow. 0,1938 ha). Monika Wons 2018-10-31 08:28:01 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Spokojna dz. nr 2/24 o pow. 0,1938 ha). Monika Wons 2018-10-31 08:27:13 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Spokojna dz. nr 2/20 o pow. 0,2025 ha). Monika Wons 2018-10-31 08:26:25 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o V przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Spokojna dz. nr 2/20 o pow. 0,2025 ha). Monika Wons 2018-10-31 08:23:38 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia warsztatów z prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego wraz z dostawą produktów spożywczych na przeprowadzenie w/w warsztatów w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Renata Szymańska 2018-10-29 14:58:27 usunięcie załacznika
RIPiOŚ.6733.15.2018.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego w m. Wyczechy, dz. nr 4/12, 4/24 Obręb Wyczechy, gmina Czarne. Renata Szymańska 2018-10-29 12:17:57 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.14.2018.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 232107G w m. Sierpowo, na działkach o nr ewidencyjnym: 91/13, 92, 149/10 w Obrębie Sierpowo. Renata Szymańska 2018-10-29 12:16:38 edycja dokumentu
RIPiOŚ.6733.14.2018.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 232107G w m. Sierpowo, na działkach o nr ewidencyjnym: 91/13, 92, 149/10 w Obrębie Sierpowo. Renata Szymańska 2018-10-29 12:16:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 25 października 2018r. Burmistrza Czarnego podaje do publicznej wiadomości, że na terenie obwodu łowieckiego nr 313/317 w sezonie łowieckim 2018/2019 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie nr 229 "ŻUBR" - SZCZECINEK. Renata Szymańska 2018-10-29 12:14:01 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.175.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 17 października 2018r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Michał Rulski 2018-10-26 12:58:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.176.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 17 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2018 rok Michał Rulski 2018-10-26 12:26:03 dodanie dokumentu
O B W I ES ZCZ EN I E BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 26 października 2018r. Michał Rulski 2018-10-26 12:22:00 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej teren rolny (Domisław, dz. nr 82/4 o pow. 0,3000 ha). Monika Wons 2018-10-26 11:29:37 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej teren rolny (Domisław, dz. nr 82/4 o pow. 0,3000 ha). Monika Wons 2018-10-26 11:28:11 dodanie dokumentu
Stowarzyszenia działające na terenie Miasta i Gminy Czarne Renata Szymańska 2018-10-26 10:44:19 edycja dokumentu
Obwieszczenie z dnia 25 października 2018r. Burmistrza Czarnego podaje do publicznej wiadomości, że na terenie obwodu łowieckiego nr 313/317 w sezonie łowieckim 2018/2019 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie nr 229 "ŻUBR" - SZCZECINEK. Renata Szymańska 2018-10-25 14:21:29 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 25 października 2018r. Burmistrza Czarnego podaje do publicznej wiadomości, że na terenie obwodu łowieckiego nr 306 Dzików w sezonie łowieckim 2018/2019 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Wojskowe Koło Łowieckie nr 329 "CIS". Renata Szymańska 2018-10-25 14:19:58 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.25.2018.RS Zimowe utrzymanie dróg, ulic, parkingów i przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Czarne w sezonie zimowym 2018/2019 Renata Szymańska 2018-10-25 14:11:33 dodanie dokumentu
Wyniki Wyboru Burmistrza Gminy Czarne Michał Rulski 2018-10-25 11:53:16 dodanie dokumentu
Wyniki Wyboru do Rady Miejskiej w Czarnem Michał Rulski 2018-10-25 11:52:11 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko koordynatora projektu w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" Renata Szymańska 2018-10-25 08:48:55 edycja dokumentu
RIPiOŚ.271.2.25.2018.RS Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności Badania sondażowe i nadzór archeologiczny w ramach zadania inwestycyjnego "Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" dofinasowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta (Zadanie 1 i Zadanie 2). Renata Szymańska 2018-10-24 14:39:53 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu prezentacyjnego do przeprowadzenia warsztatów dla rodziców oraz namiotów plenerowych, sprzętu estradowego i studyjnego do przeprowadzenia warsztatów m.in. teatralnych i tanecznych dla dzieci realizowanych w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Renata Szymańska 2018-10-24 07:49:53 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej teren rolny (Łoża, dz. n 21/5 o pow. 0,9478 ha). Monika Wons 2018-10-23 14:24:05 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej teren rolny (Łoża, dz. n 21/5 o pow. 0,9478 ha). Monika Wons 2018-10-23 14:22:52 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI na usługę przeprowadzenia warsztatów z asertywnej komunikacji w rodzinie realizowanych w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Renata Szymańska 2018-10-23 11:01:34 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu prezentacyjnego do przeprowadzenia warsztatów dla rodziców oraz namiotów plenerowych, sprzętu estradowego i studyjnego do przeprowadzenia warsztatów m.in. teatralnych i tanecznych dla dzieci realizowanych w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 UNIEWAŻNIONY Renata Szymańska 2018-10-23 08:43:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.177.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Czarne, ul. Ogrodowa cz. dz. nr 99/7 o pow. 0,0020 ha, cz. dz. nr 53/8 o pow. 0,0020 ha). Monika Wons 2018-10-23 08:43:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.177.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Czarne, ul. Ogrodowa cz. dz. nr 99/7 o pow. 0,0020 ha, cz. dz. nr 53/8 o pow. 0,0020 ha). Monika Wons 2018-10-23 08:41:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.166C.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2018 rok. Michał Rulski 2018-10-18 20:11:48 dodanie dokumentu
Breska Adam Leszek Michał Rulski 2018-10-18 13:45:04 edycja dokumentu
Breska Adam Leszek Michał Rulski 2018-10-18 13:44:41 usunięcie załacznika
Piotr Zabrocki - kadencja 2014-2018 Michał Rulski 2018-10-18 13:44:21 edycja dokumentu
Piotr Zabrocki - kadencja 2014-2018 Michał Rulski 2018-10-18 13:42:02 usunięcie załacznika
Piotr Zabrocki - kadencja 2014-2018 Michał Rulski 2018-10-18 13:34:11 edycja dokumentu
Breska Adam Leszek Michał Rulski 2018-10-18 13:32:39 edycja dokumentu
Uchwała nr 0007.60.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 03 października 2018r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 Renata Szymańska 2018-10-17 12:16:28 edycja dokumentu
Uchwała nr 0007.60.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 03 października 2018r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 Renata Szymańska 2018-10-17 12:14:49 dodanie dokumentu