Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie Nr 1 o postępowaniu kwalifikacyjnym do Rady Nadzorczej spółki: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Czarnem z dnia 31 października 2017 r. Renata Szymańska 2017-11-02 08:15:41 edycja dokumentu
Ogłoszenie Nr 1 o postępowaniu kwalifikacyjnym do Rady Nadzorczej spółki: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Czarnem z dnia 31 października 2017 r. Renata Szymańska 2017-11-02 08:15:12 usunięcie załacznika
RIPiOŚ.271.2.26.2017.MS Gmina Czarne informuje, że przyjmowane są oferty na: Zimowe utrzymanie dróg, ulic i parkingów na terenie Miasta Czarne w sezonie zimowym 2017/2018 UNIEWAŻNIONY Renata Szymańska 2017-10-31 12:45:23 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.2.25.2017.MS Gmina Czarne informuje, że przyjmowane są oferty na: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Czarne w sezonie zimowym 2017/2018 - likwidacja śliskości. Renata Szymańska 2017-10-31 12:42:10 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Nr 1 o postępowaniu kwalifikacyjnym do Rady Nadzorczej spółki: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Czarnem z dnia 31 października 2017 r. Renata Szymańska 2017-10-31 11:04:30 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Nr 1 o postępowaniu kwalifikacyjnym do Rady Nadzorczej spółki: Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą w Czarnem z dnia 31 października 2017 r. Renata Szymańska 2017-10-31 11:03:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.223.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem w zamian za dzień świąteczny przypadający 11 listopada 2017r. Renata Szymańska 2017-10-31 10:59:16 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza - Podstawowa kwota dotacji i statystyczna liczba uczniów Renata Szymańska 2017-10-31 07:16:54 edycja dokumentu
RIPiOŚ.271.1.24.2017 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Czarne oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2018 do 31.10.2019 r. Renata Szymańska 2017-10-30 14:47:41 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.23.2017.RS Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i kanałem tłocznym w m. Malinowo, gmina Czarne. Renata Szymańska 2017-10-26 14:06:09 dodanie dokumentu
Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. "Inka" w Czarnem Renata Szymańska 2017-10-26 10:14:26 edycja dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (dz. nr 4/25, pow. 0.0923 ha, m. Czarne, ul. Piaskowa) Renata Szymańska 2017-10-25 15:33:45 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej z przeznaczeniem na zabudowę produkcyjną, usług, składów i magazynów (dz. nr 4/37, pow. 0,3195 ha, m. Czarne, ul. Polna) Renata Szymańska 2017-10-25 15:33:04 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (dz. nr 4/17, pow. 0,0641, m. Czarne, ul. Piaskowa) Renata Szymańska 2017-10-25 15:32:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.219.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 24 października 2017r. w sprawie powołania Opiekuna III kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czarnem Renata Szymańska 2017-10-25 07:54:15 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.22.2017.RS Odbiór całej ilości odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu miasta i gminy Czarne oraz dostawę worków do selektywnej zbiórki odpadów wraz z wykonaniem usług dodatkowych - na żądanie. Renata Szymańska 2017-10-24 15:12:03 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.8.2017.RS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej budowie sieci wodociągu rozdzielczego w m. Krzemieniewo, gmina Czarne, na terenie działki nr 174/1. Renata Szymańska 2017-10-24 14:53:51 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.59.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 16 października 2017r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok. Tomasz Kulpita 2017-10-20 12:00:07 edycja dokumentu
Uchwała nr 0007.60.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 16 października 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian do WPF Gminy Czarne na lata 2015-2024 Tomasz Kulpita 2017-10-20 11:59:52 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.59.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 16 października 2017r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok. Tomasz Kulpita 2017-10-20 11:58:25 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.58.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 16 października 2017r. w sprawie stanowienia o kierunku działania Burmistrza Czarnego Tomasz Kulpita 2017-10-20 11:57:10 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.57.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 16 października 2017r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem jest gmina Czarne Tomasz Kulpita 2017-10-20 11:56:34 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.56.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 16 października 2017r. w sprawie uchwalenia statut Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem, Tomasz Kulpita 2017-10-20 11:55:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.212.2017 z dnia 18października 2017r. w sprawie zbycia nieruchomści (dz. nr 4/38 o pow. 0,3372 ha położonej w Czarnem przy ul. Polnej). Renata Szymańska 2017-10-20 10:16:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.212.2017 z dnia 18października 2017r. w sprawie zbycia nieruchomści (dz. nr 4/38 o pow. 0,3372 ha położonej w Czarnem przy ul. Polnej). Renata Szymańska 2017-10-20 10:15:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.209a.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 05 października 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. dz. nr: 3064/5, 35/8, 35/5, 28/3, 11 m. Czarne, ul. Aleja zwycięzców, Parkowa, Polna, Strzelecka). Renata Szymańska 2017-10-20 10:13:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.209a.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 05 października 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. dz. nr: 3064/5, 35/8, 35/5, 28/3, 11 m. Czarne, ul. Aleja zwycięzców, Parkowa, Polna, Strzelecka). Renata Szymańska 2017-10-20 10:12:49 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (dz. nr 2/20, pow. 0,2025 ha, m. Czarne) Renata Szymańska 2017-10-20 10:08:44 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (dz. nr 2/23, pow. 0,1521 ha, m. Czarne) Renata Szymańska 2017-10-20 10:07:51 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (dz. nr 2/24, pow. 0,1938 ha, m. Czarne) Renata Szymańska 2017-10-20 10:07:01 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.6.2017.RS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowo-napowietrznej 15kV wraz ze złączem kablowym 15kV kablowe (wym. szer. x głęb. x wys. /mm/ 1500 x 1100 x 1800) oraz rozbiórka sieci kablowej 15 kV w m. Czarne oraz Sokole, gm. Czarne. Lokalizacja: Obręb Czarne 49 nr ewid. działki: 119, 120, 123, 124, 126, 127, 128, 129/3, 130, 131, 227 oraz część dz.. nr 226/2. Obręb Sokole nr ewid. działki: 36, 49/5, 87, 90, 91. Renata Szymańska 2017-10-20 09:13:06 edycja dokumentu
RIPiOŚ.6733.6.2017.RS Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej i zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowo-napowietrznej 15kV wraz ze złączem kablowym 15kV kablowe (wym. szer. x głęb. x wys. /mm/ 1500 x 1100 x 1800) oraz rozbiórka sieci kablowej 15 kV w m. Czarne oraz Sokole, gm. Czarne. Lokalizacja: Obręb Czarne 49 nr ewid. działki: 119, 120, 123, 124, 126, 127, 128, 129/3, 130, 131, 227 oraz część dz.. nr 226/2. Obręb Sokole nr ewid. działki: 36, 49/5, 87, 90, 91. Renata Szymańska 2017-10-20 09:11:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.124a.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 29 maja 2017r. w sprawie przekazania mienia komunalnego w formie darowizny na rzecz parafii pw. Wniebowzięcia Najświetszej Maryi Panny w Czarnem Tomasz Kulpita 2017-10-19 13:17:45 dodanie dokumentu
Komunikat w sprawie konsultacji społecznych dot programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi Tomasz Kulpita 2017-10-19 13:15:07 edycja dokumentu
Komunikat w sprawie konsultacji społecznych dot programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi Tomasz Kulpita 2017-10-19 13:12:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.213.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 19 października 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego projektu "Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 rok" Tomasz Kulpita 2017-10-19 12:58:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.213.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 19 października 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego projektu "Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 rok" Tomasz Kulpita 2017-10-19 12:57:29 dodanie dokumentu
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładki dla pieszych przez rzekę Czernice w m. Czarne - UNIEWAŻNIONY Tomasz Kulpita 2017-10-19 11:07:19 usunięcie załacznika
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładki dla pieszych przez rzekę Czernice w m. Czarne - UNIEWAŻNIONY Tomasz Kulpita 2017-10-19 11:07:10 usunięcie załacznika
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładki dla pieszych przez rzekę Czernice w m. Czarne - UNIEWAŻNIONY Tomasz Kulpita 2017-10-19 10:38:51 dodanie dokumentu