Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
LIII Sesja Rady Miejskiej w Czarnem - zawiadomienie o obradach Tomasz Kulpita 2018-03-26 07:56:56 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.6.2018.RS Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pt. "Wspólna sprawa" rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" realizowanego w ramach umowy dofinansowanie nr RPPM.08.01.02-22-0007/17-00 z dnia 18.12.2017r. Renata Szymańska 2018-03-23 07:19:49 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (dz. nr 9/8 o pow. 0,1216 ha - Wyczechy). Renata Szymańska 2018-03-22 09:20:18 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (dz. nr 9/8 o pow. 0,1216 ha - Wyczechy). Renata Szymańska 2018-03-22 09:19:49 dodanie dokumentu
Czarneńskie Centrum Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowę budynku filii biblioteki i amfiteatru wraz z zagospodarowaniem działki i infrastrukturą towarzysząca na działkach nr 3/3, 4/39, 4/37, 1/11, 4/21 położonych w miejscowości Wyczechy dla zadania pn.: "Budowa i wyposażenie filii biblioteki w Wyczechach wraz z zagospodarowaniem terenu" w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 - ETAP 1. Renata Szymańska 2018-03-21 13:56:13 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej 500zł w roku 2017 Tomasz Kulpita 2018-03-21 08:11:30 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Kierownika OPS o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - podinspektor ds. świadczeń rodzinnych Tomasz Kulpita 2018-03-21 07:32:13 edycja dokumentu
ogłoszenie Kierownika OPS o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor ds. świadczeń rodzinnych Tomasz Kulpita 2018-03-21 07:31:57 edycja dokumentu
RIPiOŚ.6733.1.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV nn-0,4 kV polegająca na budowie linii kablowej nn-0,4 kV w m. Bińcze, Obręb Bińcze, dz. nr 121/1 i 121/2, gmina Czarne. Renata Szymańska 2018-03-19 15:14:54 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (m. Czarne, ul. Robotnicza dz. nr 48/20 o pow. 0,0790 ha) Renata Szymańska 2018-03-19 11:57:51 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (m. Czarne, ul. Robotnicza dz. nr 48/19 o pow. 0,0807 ha) Renata Szymańska 2018-03-19 11:57:25 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (m. Czarne, ul. Robotnicza dz. nr 48/18 o pow. 0,0620 ha) Renata Szymańska 2018-03-19 11:56:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.45.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 16 marca 2018r w sparwie: maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów (kierowników) jednostek budżetowych i ich zastępców Tomasz Kulpita 2018-03-19 07:49:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.40.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 7 marca 2018r w sparwie zmian budżetu Gminy Czarne na 2018 rok Tomasz Kulpita 2018-03-19 07:45:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.41.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 8 marca 2018r w sparwie zmian o przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej materiałów w Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). Tomasz Kulpita 2018-03-19 07:44:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.258.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 28 grudnia 2017r o przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej w Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) Tomasz Kulpita 2018-03-19 07:44:26 dodanie dokumentu
ogłoszenie Kierownika OPS o naborze na wolne stanowisko urzędnicze- podinspektor ds. świadczeń rodzinnych Tomasz Kulpita 2018-03-19 07:38:11 edycja dokumentu
Telefony służbowe pracowników urzędu Tomasz Kulpita 2018-03-16 08:02:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.43.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów i rokowań na zbycie, najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarne Renata Szymańska 2018-03-16 07:25:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.42.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie zmiany umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i sprzedaż Renata Szymańska 2018-03-16 07:23:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.43.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów i rokowań na zbycie, najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarne Renata Szymańska 2018-03-16 07:21:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.42.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie zmiany umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i sprzedaż Tomasz Kulpita 2018-03-15 13:21:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.42.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie zmiany umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i sprzedaż Tomasz Kulpita 2018-03-15 13:20:57 usunięcie dokument
Zarządzenie nr 0050.42.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie zmiany umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i sprzedaż Tomasz Kulpita 2018-03-15 13:20:01 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (m. Czarne, ul. Robotnicza dz. nr 48/20 o pow. 0,0790 ha) Tomasz Kulpita 2018-03-15 13:19:17 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (m. Czarne, ul. Robotnicza dz. nr 48/19 o pow. 0,0807 ha) Tomasz Kulpita 2018-03-15 13:18:50 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (m. Czarne, ul. Robotnicza dz. nr 48/18 o pow. 0,0620 ha) Tomasz Kulpita 2018-03-15 13:18:05 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (dz. 4/38 o pow. 0,3372ha ul. Polna, m. Czarne) Renata Szymańska 2018-03-13 14:51:44 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (dz. 4/38 o pow. 0,3372ha ul. Polna, m. Czarne) Renata Szymańska 2018-03-13 14:51:08 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (dz. 4/37 o pow. 0,3195 ha ul. Polna, m. Czarne) Renata Szymańska 2018-03-13 14:48:53 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (dz. 4/37 o pow. 0,3195 ha ul. Polna, m. Czarne) Renata Szymańska 2018-03-13 14:47:55 usunięcie dokument
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (dz. 4/37 o pow. 0,3195 ha ul. Polna, m. Czarne) Renata Szymańska 2018-03-13 14:46:32 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (dz. 4/37 o pow. 0,3195 ha ul. Polna, m. Czarne) Renata Szymańska 2018-03-13 14:45:31 dodanie dokumentu
Transmisja video z obrad LII Sesji Rady Miejskiej w Czarnem Tomasz Kulpita 2018-03-12 10:21:14 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.20.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.4.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 31 stycznia 2018r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych podmiotów oświatowych oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania Tomasz Kulpita 2018-03-12 08:45:35 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.19.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 lutego 2018r. wysokości wynagrodzenia Burmistrza Czarnego. Tomasz Kulpita 2018-03-12 08:45:04 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.18.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do WPF Gminy Czarne na lata 2018-2027 , Tomasz Kulpita 2018-03-12 08:44:33 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.17.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2018r. Tomasz Kulpita 2018-03-12 08:43:18 edycja dokumentu
Uchwała nr 0007.17.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2018r. Tomasz Kulpita 2018-03-12 08:42:53 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.16.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 lutego 2018r. w sprawie zmian uchwały o zaciągnięciu pożyczki długoterminowej na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz środków budżetu państwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Tomasz Kulpita 2018-03-12 08:41:56 dodanie dokumentu