Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 0050.47.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 27 marca 2018r. w sprawie wykonania budżetu gminy za 2017 rok. Renata Szymańska 2018-04-12 10:51:38 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko Kierownika Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem 2018-04-11 14:42:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.60.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem Renata Szymańska 2018-04-10 15:05:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.58.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 09 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania oraz stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Czarne Renata Szymańska 2018-04-10 12:12:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.58.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 09 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania oraz stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Czarne Renata Szymańska 2018-04-10 12:08:20 dodanie dokumentu
Czarneńskie Centrum Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn: "Budowa budynku filii biblioteki i amfiteatru wraz z zagospodarowaniem działki i infrastrukturą towarzysząca na działkach nr 3/3, 4/39, 4/37, 1/11, 4/21 położonych w miejscowości Wyczechy dla zadania pn.: "Budowa i wyposażenie filii biblioteki w Wyczechach wraz z zagospodarowaniem terenu" w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 - ETAP 1" - UNIEWAŻNIONY Renata Szymańska 2018-04-10 09:42:44 dodanie dokumentu
Strategia Rozwoju Sportu i Turystyki dla Gminy Czarne na lata 2014-2020 Renata Szymańska 2018-04-10 08:31:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 050.50.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 29 marca 2018r. w sprawie zmian budżetu gminy Czarne na 2018 rok. Renata Szymańska 2018-04-05 15:07:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.55.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 3 kwietnia 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego w Czarnem. Renata Szymańska 2018-04-05 12:28:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.56.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 04 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (ul. Kolejowa, część działki nr 19) Renata Szymańska 2018-04-05 07:15:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.56.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 04 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (ul. Kolejowa, część działki nr 19) Renata Szymańska 2018-04-05 07:14:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.47.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 27 marca 2018r. w sprawie wykonania budżetu gminy za 2017 rok. Renata Szymańska 2018-04-05 07:13:26 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.6.2017 w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Czarne Renata Szymańska 2018-04-04 07:47:19 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 0050.54.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania oraz stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Czarne Renata Szymańska 2018-04-03 08:06:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.54.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania oraz stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Czarne Renata Szymańska 2018-04-03 08:05:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.52.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. działki nr 1/12, ul. Zielona w Czarnem) Renata Szymańska 2018-04-03 08:04:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.52.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. działki nr 1/12, ul. Zielona w Czarnem) Renata Szymańska 2018-04-03 08:03:32 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień I kwartał 2018 Renata Szymańska 2018-03-30 13:11:12 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień I kwartał 2018 Renata Szymańska 2018-03-30 13:10:24 dodanie dokumentu
Centralny rejestr umów organizacji pozarządowych I kwartał 2018 Renata Szymańska 2018-03-30 13:09:50 edycja dokumentu
Centralny rejestr umów organizacji pozarządowych I kwartał 2018 Renata Szymańska 2018-03-30 13:09:40 dodanie dokumentu
Centralny rejestr umów organizacji pozarządowych I Kwartał 2018 Renata Szymańska 2018-03-30 13:09:14 usunięcie dokument
Centralny rejestr umów organizacji pozarządowych I Kwartał 2018 Renata Szymańska 2018-03-30 13:08:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.26.2018 Rady Miejskiej w Czarnem wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2018-2027 2018-03-30 07:21:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.25.2018 Rady Miejskiej w Czarnem w sprawie określenia opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznym przedszkolu, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Czarne 2018-03-30 07:21:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.24.2018 Rady Miejskiej w Czarnem w sprawie udzielenia pomocy finansowej na rzecz Powiatu Człuchowskiego 2018-03-30 07:20:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.23.2018 Rady Miejskiej w Czarnem w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2018 rok 2018-03-30 07:19:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.22.2018 Rady Miejskiej w Czarnem w sprawie w sprawie podziału Gminy Czarne na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-03-30 07:19:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.21.2018 Rady Miejskiej w Czarnem w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu ?Czyste powietrze Gminy Czarne? w roku budżetowym 2018 2018-03-30 07:18:22 dodanie dokumentu
Burmistrza Czarnego ogłosza otwarty konkurs ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" Renata Szymańska 2018-03-29 12:45:18 dodanie dokumentu
Burmistrza Czarnego ogłosza otwarty konkurs ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" Renata Szymańska 2018-03-29 12:44:29 usunięcie dokument
Burmistrza Czarnego ogłosza otwarty konkurs ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" Renata Szymańska 2018-03-29 12:42:53 edycja dokumentu
Burmistrza Czarnego ogłosza otwarty konkurs ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" Renata Szymańska 2018-03-29 12:42:28 edycja dokumentu
Burmistrza Czarnego ogłosza otwarty konkurs ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" Renata Szymańska 2018-03-29 12:40:20 edycja dokumentu
Burmistrza Czarnego ogłosza otwarty konkurs ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" Renata Szymańska 2018-03-29 12:40:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.51.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 29 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" Renata Szymańska 2018-03-29 12:39:40 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 0050.51.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 29 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" Renata Szymańska 2018-03-29 12:38:56 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.51.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 29 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" Renata Szymańska 2018-03-29 12:38:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.51.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 29 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" Renata Szymańska 2018-03-29 12:29:56 dodanie dokumentu
Konsultacje w sprawie budowy pomnika Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego, którzy walczyli i oddali swoje życie za Ojczyznę na dawnych Kresach Wschodnich II RP w latach 1944-1954 2018-03-29 12:29:33 dodanie dokumentu