Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
RIPiOŚ.271.1.26.2017.RS Przebudowa drogi gminnej nr 232011G ul. Sobieskiego i drogi gminnej nr 232012G ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne- dofinansowaną w ramach programu wieloletniego pn.: Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019. Renata Szymańska 2017-12-21 16:46:46 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.25.2017.RS Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 10/8, 10/18 i 1/9 ul. Zielonej w m. Czarne - UNIEWAŻNIONY Renata Szymańska 2017-12-21 16:44:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.252.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" Renata Szymańska 2017-12-21 14:58:07 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.252.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" Renata Szymańska 2017-12-21 14:57:55 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.252.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" Renata Szymańska 2017-12-21 14:56:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.252.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" Renata Szymańska 2017-12-21 14:52:28 dodanie dokumentu
Harmonogramy odbiorów odpadów komunalnych w 2017r. Magdalena Wojciechowska 2017-12-21 11:22:40 usunięcie dokument
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2018 rok Rejon 2 Magdalena Wojciechowska 2017-12-21 11:19:54 dodanie dokumentu
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2018 rok Rejon 1 Magdalena Wojciechowska 2017-12-21 11:19:24 dodanie dokumentu
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2018 rok Czarne firmy Magdalena Wojciechowska 2017-12-21 11:19:01 dodanie dokumentu
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2018 rok Czarne zab. wielorodzinna Magdalena Wojciechowska 2017-12-21 11:17:37 dodanie dokumentu
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2018 rok Czarne zab. jednorodzinna Magdalena Wojciechowska 2017-12-21 11:16:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.255.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem w zamian za dzień świąteczny przypadający 06 stycznia 2018r. Tomasz Kulpita 2017-12-21 09:40:53 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 0050.253.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie: ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Skarbnika - Główny Księgowy Urzędu Tomasz Kulpita 2017-12-21 09:40:36 edycja dokumentu
Nabór kandydatów na stanowisko Zastępca Skarbnika-Główny Księgowy w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne Tomasz Kulpita 2017-12-21 09:36:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.253.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie: ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Skarbnika - Główny Księgowy Urzędu Tomasz Kulpita 2017-12-21 09:34:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.255.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem w zamian za dzień świąteczny przypadający 06 stycznia 2018r. Tomasz Kulpita 2017-12-21 09:17:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.251.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 14 grudnia 2017r. w sparwie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem Tomasz Kulpita 2017-12-21 08:39:29 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o obradach XLIX Sesji Rady Miejskiej w Czarnem Tomasz Kulpita 2017-12-15 11:14:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.250.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie użyczenia nieruchomości Renata Szymańska 2017-12-14 10:34:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.250.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie użyczenia nieruchomości Renata Szymańska 2017-12-14 10:34:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.249.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (m. Domisław, cz. dz. nr 308/7 o pow. 0,2145 ha) Renata Szymańska 2017-12-14 10:33:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.249.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (m. Domisław, cz. dz. nr 308/7 o pow. 0,2145 ha) Renata Szymańska 2017-12-14 10:33:19 dodanie dokumentu
Informacja o przetargach zaplanowanych na styczeń 2018 r. Renata Szymańska 2017-12-11 13:03:03 dodanie dokumentu
Informacja o przetargach zaplanowanych na styczeń 2018 r. Renata Szymańska 2017-12-11 13:02:38 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (Czarne, ul. Polna, dz. nr 4/37 o pow. 0,3195 ha) Renata Szymańska 2017-12-11 13:02:01 dodanie dokumentu
Informację o planowanych przetargach na styczeń 2018 r Renata Szymańska 2017-12-11 13:01:10 usunięcie dokument
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej (Czarne, ul. Polna, dz. nr 4/37 o pow. 0,3195 ha) Renata Szymańska 2017-12-11 13:00:54 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę na okres 5 -ciu lat boksu gospodarczego położonego w Czarnem przy ul. Kolejowej 21 Renata Szymańska 2017-12-08 12:17:45 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na dzierżawę na okres 5 -ciu lat boksu gospodarczego położonego w Czarnem przy ul. Kolejowej 21 Renata Szymańska 2017-12-08 12:17:22 dodanie dokumentu
Informację o planowanych przetargach na styczeń 2018 r Tomasz Kulpita 2017-12-07 13:34:49 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Piaskowa, dz. nr 4/17 o pow. 0,0641 ha) Renata Szymańska 2017-12-07 11:01:00 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Piaskowa, dz. nr 4/17 o pow. 0,0641 ha) Renata Szymańska 2017-12-07 10:54:57 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Piaskowa, dz. nr 4/25 o pow. 0,0923 ha) Renata Szymańska 2017-12-07 10:54:00 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Piaskowa, dz. nr 4/25 o pow. 0,0923 ha) Renata Szymańska 2017-12-07 10:53:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.244.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Czarne, ul. Strzelecka dz. nr 17/9 o pow. 0,0190 ha; dz. nr 17/6 o pow. 0,0192 ha; dz. nr 18/17 o pow. 0,0282 ha; dz. nr 18/16 o pow. 0,0223 ha; dz. nr 18/15 o pow. 0,0192 ha) Renata Szymańska 2017-12-07 10:52:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.244.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Czarne, ul. Strzelecka dz. nr 17/9 o pow. 0,0190 ha; dz. nr 17/6 o pow. 0,0192 ha; dz. nr 18/17 o pow. 0,0282 ha; dz. nr 18/16 o pow. 0,0223 ha; dz. nr 18/15 o pow. 0,0192 ha) Renata Szymańska 2017-12-07 10:51:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.243.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Czarne, ul. Strzelecka dz. nr 6/3 pow. 0,0204 ha; dz.nr 35/3 o pow. 0,0353 ha; dz. nr 35/2 o pow. 0,0222 ha; dz. nr 35/1 o pow. 0,0247 ha; dz. nr 16/1 o pow. 0,233 ha) Renata Szymańska 2017-12-07 10:50:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.243.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Czarne, ul. Strzelecka dz. nr 6/3 pow. 0,0204 ha; dz.nr 35/3 o pow. 0,0353 ha; dz. nr 35/2 o pow. 0,0222 ha; dz. nr 35/1 o pow. 0,0247 ha; dz. nr 16/1 o pow. 0,233 ha) Renata Szymańska 2017-12-07 10:49:45 dodanie dokumentu
Nabór kandydatów na stanowisko pracownika obsługi - sprzątaczki w Szkole Podstawowej w Krzemieniewie Tomasz Kulpita 2017-12-07 08:19:52 edycja dokumentu