Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr 0007.61.2018 z dnia 3 października w sprawie zmian w budzecie Gmin Czarne na 2018 rok. Michał Rulski 2018-10-04 14:13:45 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.2.25.2018.RS ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI na: Badania sondażowe i nadzór archeologiczny w ramach zadania inwestycyjnego "Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta. Renata Szymańska 2018-10-04 14:11:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.62.2018 w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2017 Michał Rulski 2018-10-04 14:11:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.60.2018 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami w art. 3 ust 3 ustawy o działalności poytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 Michał Rulski 2018-10-04 14:05:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.61.2018 z dnia 3 października w sprawie zmian w budzecie Gmin Czarne na 2018 rok. Michał Rulski 2018-10-04 13:59:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.61.2018 z dnia 3 października w sprawie zmian w budzecie Gmin Czarne na 2018 rok. Michał Rulski 2018-10-04 13:58:25 usunięcie dokument
Uchwała Nr 0007.60.2018 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Czarne zorganizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 Michał Rulski 2018-10-04 13:58:15 usunięcie dokument
Uchwała Nr 0007.61.2018 z dnia 3 października w sprawie zmian w budzecie Gmin Czarne na 2018 rok. Michał Rulski 2018-10-04 13:56:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.60.2018 w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Czarne zorganizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 Michał Rulski 2018-10-04 13:52:59 dodanie dokumentu
Uchwał Nr 220/g313/B/II/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 września 2018r. w sprawie opinni o przedłożonej prze Burmistrza Czarnego informacji o brzebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku. Michał Rulski 2018-10-04 13:48:26 usunięcie dokument
Uchwał Nr 220/g313/B/II/18 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 13 września 2018r. w sprawie opinni o przedłożonej prze Burmistrza Czarnego informacji o brzebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2018 roku. Michał Rulski 2018-10-04 13:48:09 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze Michał Rulski 2018-10-04 12:34:02 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pedagoga w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem Renata Szymańska 2018-10-01 15:52:02 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 0050.168.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 01 października 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości (Czarne, ul. Piaskowa, dz. nr 4/16). Monika Wons 2018-10-01 14:55:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.168.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 01 października 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości (Czarne, ul. Piaskowa, dz. nr 4/16). Monika Wons 2018-10-01 14:51:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.132.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budrzecie Gminy Czarne 2018 r. Michał Rulski 2018-10-01 14:48:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.164.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.159.2018 z dnia 19 września 2018 r. Michał Rulski 2018-10-01 14:43:17 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o obradach LX Sesji Rady Miejskiej w Czarnem Michał Rulski 2018-10-01 13:59:36 edycja dokumentu
Zawiadomienie o obradach LX Sesji Rady Miejskiej w Czarnem Michał Rulski 2018-10-01 13:52:49 edycja dokumentu
POSTANOWIENIE Komisarza Wyboczego w Słupsku z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Czarne Michał Rulski 2018-10-01 12:50:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.165.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 28 września 2018r. w sprawie powołania Opiekuna IV kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czarnem Michał Rulski 2018-10-01 12:45:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.160.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 20 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" Renata Szymańska 2018-10-01 09:42:01 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 0050.160.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 20 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" Renata Szymańska 2018-10-01 09:41:11 edycja dokumentu
INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI W CZARNEM Michał Rulski 2018-09-28 13:50:42 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 0050.163.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 25 września 2018r. w sprawie powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarzadzonych na dzień 21 października 2018 r. Michał Rulski 2018-09-28 13:50:16 usunięcie dokument
Zarządzenie Nr 0050.163.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 25 września 2018r. w sprawie powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarzadzonych na dzień 21 października 2018 r. Michał Rulski 2018-09-28 13:46:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.163.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 25 września 2018r. w sprawie powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarzadzonych na dzień 21 października 2018 r. Michał Rulski 2018-09-28 13:42:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.155a.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 10 września 2018r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pk. "KARAT 2018" Michał Rulski 2018-09-28 13:39:07 dodanie dokumentu
Centralny rejestr umów organizacji pozarządowych III kwartał 2018 Renata Szymańska 2018-09-28 13:23:32 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień III kwartał 2018 Renata Szymańska 2018-09-28 13:22:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.161.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 20 września 2018r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zaspępowania w przypadku nieobecnoci dyrektora Przedszkola Gminnego w Czarnem Michał Rulski 2018-09-28 11:13:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.158.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 11 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2018 rok. Michał Rulski 2018-09-28 11:08:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.159.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 19 września 2018r. w sprawie przyznania prawa do lokalu. Michał Rulski 2018-09-28 10:08:53 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko bibliotekarza Michał Rulski 2018-09-28 08:36:06 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o obradach LX Sesji Rady Miejskiej w Czarnem Michał Rulski 2018-09-28 08:26:27 edycja dokumentu
Zawiadomienie o obradach LX Sesji Rady Miejskiej w Czarnem Michał Rulski 2018-09-28 08:23:30 edycja dokumentu
Zawiadomienie o obradach LX Sesji Rady Miejskiej w Czarnem Michał Rulski 2018-09-28 08:22:23 edycja dokumentu
Zawiadomienie o obradach LX Sesji Rady Miejskiej w Czarnem Michał Rulski 2018-09-28 08:22:02 dodanie dokumentu
Małgorzata Kłobukowska P.O. Kierownik Centrum Wsparcia Rodziny w Czarnem Michał Rulski 2018-09-28 07:37:59 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze Burmistrza Czarnego zatrudni pracownika na umowę o pracę na czas określony (zastępstwo) na stanowisko konserwatora OSP Bińcze Renata Szymańska 2018-09-27 14:57:50 dodanie dokumentu