Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
RIPiOŚ.6733.7.2017.RS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i kanałem tłocznym w miejscowości Malinowo, gmina Czarne na terenie działek nr: 191, 190/2, 190/3, 190/5, 190/11 w obrębie ewidencyjnym Krzemieniewo 0004, gmina Czarne, powiat Człuchów, zgodnie z załącznikiem graficznym nr do niniejszej decyzji - mapa ewidencji gruntów i budynków w skali 1:2000, arkusze 1 i 2. Renata Szymańska 2017-10-19 09:04:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.205.2015 z dnia 28 września 2017r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Tomasz Kulpita 2017-10-16 14:47:32 dodanie dokumentu
Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Czarnem Tomasz Kulpita 2017-10-13 08:54:33 edycja dokumentu
RIPiOŚ.272.2.23.2017.RS Zapytanie ofertowe prowadzone jest w uproszczonym postępowaniu w formie rozeznania cenowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę sprzętu edukacyjno - terapeutycznego i akcesoriów administracyjno - biurowych w ramach projektu "Świadomi i bezpieczni" realizowanego ze wsparcia finansowego na działania w ramach Rządowego programu "Bezpieczna+" do Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem przy ulicy Parkowej 4. Renata Szymańska 2017-10-12 14:49:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.210.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 11 października 2017r. w sprawie przyznania prawa do lokalu Tomasz Kulpita 2017-10-12 09:05:38 dodanie dokumentu
Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Czarnem Tomasz Kulpita 2017-10-10 12:11:06 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o obradach XLVII Sesji Rady Miejskiej w Czarnem Tomasz Kulpita 2017-10-10 12:07:03 dodanie dokumentu
Dorota Dębska - Skarbnik Gminy Tomasz Kulpita 2017-10-10 08:01:03 edycja dokumentu
Ewa Matraszek - Sekretarz Gminy Tomasz Kulpita 2017-10-10 08:00:47 edycja dokumentu
Grażyna Jaśkiewicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie Tomasz Kulpita 2017-10-10 08:00:06 edycja dokumentu
Kopczak Mariusz Tomasz Kulpita 2017-10-10 07:59:34 edycja dokumentu
Raplis Ireneusz Tomasz Kulpita 2017-10-10 07:58:16 edycja dokumentu
Balcerowicz Piotr Jan Tomasz Kulpita 2017-10-10 07:57:08 edycja dokumentu
Gawrońska Dorota Maria Tomasz Kulpita 2017-10-10 07:56:00 edycja dokumentu
Lonczak Bogusław Tomasz Kulpita 2017-10-10 07:55:32 edycja dokumentu
Stanisław Wróbel - Prezes PWK w Czarnem Tomasz Kulpita 2017-10-10 07:54:38 edycja dokumentu
Alina Roszak-Ciemińska - były Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyczechach Tomasz Kulpita 2017-10-10 07:53:48 edycja dokumentu
Breska Adam Leszek Tomasz Kulpita 2017-10-10 07:41:18 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.202.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 22 września 2017r. w sprawie regulaminu dowozu uczniów do szkół w Gminie Czarne. Tomasz Kulpita 2017-10-10 07:36:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.206.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok. Tomasz Kulpita 2017-10-10 07:34:57 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.5.2017.RS Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej i zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej nn 0.4 kV, na działkach nr: 53/15, 53/14, 55, 57/1, 53/6, 120 Obręb Wyczechy, gmina Czarne. Renata Szymańska 2017-10-04 08:05:56 dodanie dokumentu
Informacja dla pracodawców ubiegajacych sie o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Renata Szymańska 2017-10-03 13:47:45 dodanie dokumentu
Informacja dla pracodawców ubiegajacych sie o dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych pracowników Renata Szymańska 2017-10-03 13:45:56 usunięcie dokument
Zarządzenie nr 0050.199.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 15 września 2017 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok. Renata Szymańska 2017-10-03 08:43:04 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej teren rolny położony w obrębie geodezyjnym Domisław (dz. nr 64/5, pow. 0,6078 ha) Renata Szymańska 2017-09-29 13:21:16 edycja dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej teren rolny położony w obrębie geodezyjnym Domisław (dz. nr 64/5, pow. 0,6078 ha) Renata Szymańska 2017-09-29 13:20:53 edycja dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej teren rolny położony w obrębie geodezyjnym Domisław (dz. nr 64/5, pow. 0,6078 ha) Renata Szymańska 2017-09-29 13:14:41 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej stanowiącej teren rolny położony w obrębie geodezyjnym Domisław (dz. nr 64/5, pow. 0,6078 ha) Renata Szymańska 2017-09-29 13:14:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.201.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 20 września 2017 r.w sprawie powołania Gminnej Komisji do oceny strat w infrastrukturze komunalnej powstałych w wyniku deszczu nawalnego w okresie 26 lipca - 27 sierpnia 2017 r. na terenie gminy Czarne Tomasz Kulpita 2017-09-26 13:33:51 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień - III kwartał 2017 Renata Szymańska 2017-09-26 12:57:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.196.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (dz. nr 14/15, ul. Kolejowa 21, Czarne) Renata Szymańska 2017-09-25 10:20:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.196.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (dz. nr 14/15, ul. Kolejowa 21, Czarne) Renata Szymańska 2017-09-25 10:19:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.204.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 22 września 2017 roku w sprawie przyznania prawa do lokalu. Tomasz Kulpita 2017-09-22 12:56:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.203.2017 z dnia 22 września 2017r. w sprawie przyznania prawa do lokalu. Tomasz Kulpita 2017-09-22 12:55:20 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 0050.203.2017 z dnia 22 września 2017r. w sprawie przyznania prawa do lokalu. Tomasz Kulpita 2017-09-22 12:55:03 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.51.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 13 września 2017r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarne Tomasz Kulpita 2017-09-22 11:37:56 edycja dokumentu
Uchwała nr 0007.51.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 13 września 2017r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarne Tomasz Kulpita 2017-09-22 11:37:36 usunięcie załacznika
Kopczak Mariusz Tomasz Kulpita 2017-09-22 11:15:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.200.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 19 września 2017r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Wyczechach. Tomasz Kulpita 2017-09-22 08:29:19 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o obradach XLVI Sesji Rady Miejskiej w Czarnem Tomasz Kulpita 2017-09-21 11:46:54 dodanie dokumentu