Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 0050.111A.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmian budżetu gminy Czarne na 2018 rok. Tomasz Kulpita 2018-07-09 15:47:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.113.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie przyznania prawa do lokalu Tomasz Kulpita 2018-07-09 15:46:12 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy informatyk w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne Tomasz Kulpita 2018-07-09 08:53:26 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka Tomasz Kulpita 2018-07-06 15:14:26 usunięcie dokument
Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka Tomasz Kulpita 2018-07-06 14:07:17 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy sprzątaczki w Szkole Podstawowej w Czarnem Tomasz Kulpita 2018-07-06 14:07:02 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy pomocy kuchennej w Szkole Podstawowej w Czarnem Tomasz Kulpita 2018-07-06 14:06:42 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka Tomasz Kulpita 2018-07-06 14:05:28 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.9.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w zakresie doświetlenia oraz doświetlenia placu przy świetlicy w m. Nadziejewo, na działkach ewidencyjnych gruntu: 100, 239 Obręb Nadziejewo, gmina Czarne. Renata Szymańska 2018-07-06 14:04:38 edycja dokumentu
RIPiOŚ.6733.9.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w zakresie doświetlenia oraz doświetlenia placu przy świetlicy w m. Nadziejewo, na działkach ewidencyjnych gruntu: 100, 239 Obręb Nadziejewo, gmina Czarne. Renata Szymańska 2018-07-06 14:04:31 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.8.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w zakresie doświetlenia w m. Raciniewo, na działkach ewidencyjnych gruntu: 27/2, 82, 413 Obręb Raciniewo, gmina Czarne. Renata Szymańska 2018-07-06 14:03:49 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.7.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w zakresie doświetlenia w m. Biernatka, na działkach ewidencyjnych gruntu: 92, 94/3, 94/6, 94/7 Obręb Biernatka, gmina Czarne. Renata Szymańska 2018-07-06 14:02:39 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.6.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w zakresie doświetlenia oraz doświetlenia placu przy świetlicy w m. Sierpowo, na działkach ewidencyjnych gruntu: 1/3, 36/3 Obręb Sierpowo, gmina Czarne. Renata Szymańska 2018-07-06 14:01:34 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.5.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w zakresie doświetlenia w m. Nadziejewo, na działkach ewidencyjnych gruntu: 13/1, 74, 235 Obręb Nadziejewo, gmina Czarne. Renata Szymańska 2018-07-06 14:00:29 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.4.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w zakresie doświetlenia w m. Bińcze, na działkach ewidencyjnych gruntu: 145/4, 241/6, 356/23 Obręb Bińcze. Renata Szymańska 2018-07-06 13:59:00 edycja dokumentu
RIPiOŚ.6733.4.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w zakresie doświetlenia w m. Bińcze, na działkach ewidencyjnych gruntu: 145/4, 241/6, 356/23 Obręb Bińcze. Renata Szymańska 2018-07-06 13:58:45 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.3.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w zakresie doświetlenia w m. Nadziejewo, na działkach ewidencyjnych gruntu: 59, 61, 62/1, 235, 236 Obręb Nadziejewo, gmina Czarne. Renata Szymańska 2018-07-06 13:56:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.36.2018r. Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo Tomasz Kulpita 2018-07-05 12:59:42 edycja dokumentu
Uchwała Nr 0007.35.2018 z 13.06.2018r.w sprawie zmian budżetu gminy na 2018r. Tomasz Kulpita 2018-07-05 12:59:28 edycja dokumentu
Uchwała Nr 0007.34.2018 z 13.06.2018r.w sprawie ustalenia górnej stawki opłat w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Tomasz Kulpita 2018-07-05 12:58:38 edycja dokumentu
Uchwała Nr 0007.33.2018 z 13.06.2018r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Czarne za 2017r rok Tomasz Kulpita 2018-07-05 12:58:23 edycja dokumentu
Uchwała Nr 0007.32.2018 z 13.06.2018r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Czarne za 2017 rok Tomasz Kulpita 2018-07-05 12:58:09 edycja dokumentu
Uchwała Nr 0007.43.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 czerwca 2018r.w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Czarnego Tomasz Kulpita 2018-07-05 12:37:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.42.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do WPF Gminy Czarne na lata 2018- 2027 Tomasz Kulpita 2018-07-05 12:37:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.41.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 czerwca 2018r w sprawie zmian budżetu gminy na 2018r Tomasz Kulpita 2018-07-05 12:35:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.40.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny Tomasz Kulpita 2018-07-05 12:34:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.39.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie zmiany uchwały o zasadach udzielania i rozmiaru obniżonego tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach; przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów, psychologów, logopedów oraz zasady rozliczania tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin nauczycieli, dla których ustalony plan zajęć jest różny w poszczególnych okresach roku szkolnego Tomasz Kulpita 2018-07-05 12:34:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.38.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 czerwca 2018r. zmiany programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Gminie Czarne na rok 2018 Tomasz Kulpita 2018-07-05 12:33:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.37.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia projektu ?Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Czarne Tomasz Kulpita 2018-07-05 12:32:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.36.2018r. Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo Tomasz Kulpita 2018-07-05 12:31:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.35.2018 z 13.06.2018r.w sprawie zmian budżetu gminy na 2018r. Tomasz Kulpita 2018-07-05 12:29:41 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.34.2018 z 13.06.2018r.w sprawie ustalenia górnej stawki opłat w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych Tomasz Kulpita 2018-07-05 12:29:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.33.2018 z 13.06.2018r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Czarne za 2017r rok Tomasz Kulpita 2018-07-05 12:29:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.32.2018 z 13.06.2018r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Czarne za 2017 rok Tomasz Kulpita 2018-07-05 12:28:40 dodanie dokumentu
Przedszkole Gminne w Czarnem Tomasz Kulpita 2018-07-05 10:04:05 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 0050.113.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie przyznania prawa do lokalu Tomasz Kulpita 2018-07-05 10:02:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.105.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 22 czerwca 2018r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps "Inka" w Czarnem Renata Szymańska 2018-07-05 07:22:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.70.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno ? Architektonicznej i ustalenia jej pracy. Renata Szymańska 2018-07-05 07:20:29 dodanie dokumentu
Szkoła Podstawowa w Krzemieniewie Tomasz Kulpita 2018-07-04 14:26:45 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa w Wyczechach Tomasz Kulpita 2018-07-04 14:10:10 edycja dokumentu