Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 0050.31.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie przyznania prawa do lokalu. Michał Rulski 2019-01-28 12:31:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.30.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie przyznania prawa do lokalu. Michał Rulski 2019-01-28 12:30:49 dodanie dokumentu
Sołectwa Michał Rulski 2019-01-28 12:26:47 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na usługę świadczenia dyżurów psychologa w Placówce Wsparcia Dziennego realizowanych w ramach projektu " Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem " współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Małgorzata Kłobukowska 2019-01-28 11:52:56 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia warsztatów z radzenia sobie ze stresem i lękiem realizowanych w ramach projektu " Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem " współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Małgorzata Kłobukowska 2019-01-28 09:47:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie NR 0050.29.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarne w 2019 r. Renata Szymańska 2019-01-25 12:48:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie NR 0050.29.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarne w 2019 r. Renata Szymańska 2019-01-25 12:45:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie NR 0050.28.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Renata Szymańska 2019-01-24 08:12:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie NR 0050.28.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Renata Szymańska 2019-01-24 08:11:41 usunięcie dokument
Zarządzenie NR 0050.28.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. Renata Szymańska 2019-01-24 08:11:00 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na usługę organizacji konferencji pn.: " Potrzeby osób niesamodzielnych i ich opiekunów " realizowaną w ramach projektu " Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem " Małgorzata Kłobukowska 2019-01-23 15:21:15 usunięcie załacznika
Zapytanie ofertowe na usługę świadczenia dyżurów logopedycznych realizowanych w ramach projektu " Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem " Małgorzata Kłobukowska 2019-01-23 15:17:40 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na usługę organizacji konferencji pn.: " Potrzeby osób niesamodzielnych i ich opiekunów " realizowaną w ramach projektu " Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem " Małgorzata Kłobukowska 2019-01-23 15:07:13 dodanie dokumentu
Odpowiedz na wystąpienie pokontrolne Regionalnej Izba Obrachunkowej w Gdańsku 22.01.2019 Michał Rulski 2019-01-23 14:57:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.27.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości. Monika Wons 2019-01-23 14:52:13 dodanie dokumentu
Sołectwa Michał Rulski 2019-01-23 11:22:47 edycja dokumentu
Sołectwa Michał Rulski 2019-01-23 11:14:24 edycja dokumentu
Zarządzanie Nr 0050.24A.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne 2019 rok. Michał Rulski 2019-01-23 07:57:34 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.2.6.2019.RS Zapytanie ofetrowe na realizację i emisję programów informacyjnych w lokalnej telewizji kablowej o tematyce: Aktualne wydarzenia Miasta i Gminy Czarne. Renata Szymańska 2019-01-18 13:04:23 dodanie dokumentu
Centralny rejestr umów organizacji pozarządowych IV kwartał 2018 Renata Szymańska 2019-01-17 15:01:38 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Spokojna dz. nr 2/24 o pow. 0,1938 ha). Monika Wons 2019-01-17 14:07:35 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o VI przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Spokojna dz. nr 2/24 o pow. 0,1938 ha). Monika Wons 2019-01-17 14:06:28 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej (m. Czarne, ul. Strzelecka, dz. nr 3/13). Monika Wons 2019-01-17 14:05:03 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym ograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej częściowo zabudowanej (m. Czarne, ul. Strzelecka, dz. nr 3/13). Monika Wons 2019-01-17 14:02:51 dodanie dokumentu
I ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" Renata Szymańska 2019-01-17 09:12:24 edycja dokumentu
Burmistrz Czarnego oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Czarnem informują, że dnia 18 stycznia 2019 r. o godzinie 14:00 przed budynkiem Urzędu przy ul. Moniuszki 12 uczcimy pamięć Pana Prezydenta Gdańska modlitwą i światłem pamięci oraz że będzie wyłożona Księga Kondolencyjna. Renata Szymańska 2019-01-17 08:42:18 dodanie dokumentu
I ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" Renata Szymańska 2019-01-17 08:10:19 edycja dokumentu
Zarządzanie Nr 0050.25.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019". Renata Szymańska 2019-01-17 08:07:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.24.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2019-2027 Michał Rulski 2019-01-17 07:01:07 dodanie dokumentu
PLAN POSTĘPOWAŃ O UDZIELENIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA ROK 2019 Renata Szymańska 2019-01-16 15:03:12 dodanie dokumentu
Zarzadzenia Nr 0050.203.2018.Burmistrza Czarnego z dnia 12 grudnia 2018r. w spraw przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania zieleni na działce nr 25 miejscowość Czarne przy ul. Zamkowej i na działce nr 2/27 w miejscowości Czarne przy al. Św. Józefa Michał Rulski 2019-01-16 14:37:12 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.187.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 16 listopada 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania zieleni na działce nr51/4 w miejscowości Czarne ul. Ciasna i na działce nr 58 w miejscowości Czarne przy skrzyżowaniu dwóch dróg ul. Mickiewicza i Kościelnej. Michał Rulski 2019-01-16 14:26:33 edycja dokumentu
Zarzadzenia Nr 0050.203.2018.Burmistrza Czarnego z dnia 12 grudnia 2018r. w spraw przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania zieleni na działce nr 25 miejscowość Czarne przy ul. Zamkowej i na działce nr 2/27 w miejscowości Czarne przy al. Św. Józefa Michał Rulski 2019-01-16 14:25:52 edycja dokumentu
Zarzadzenia Nr 0050.209.2017.Burmistrza Czarnego z dnia 20 grudnia 2018r. w spraw przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na tereni Gminy Czarne Michał Rulski 2019-01-16 14:24:13 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej Magdalena Wojciechowska 2019-01-16 11:53:14 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej Magdalena Wojciechowska 2019-01-16 11:53:01 usunięcie załacznika
Burmistrz Czarnego oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Czarnem informują, że w związku z ogłoszoną żałobą narodową związaną z tragiczną śmiercią Prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza zostaje odwołany V Ćwierćmaraton Komandosa, czyli "Czarno to widzę" Renata Szymańska 2019-01-16 09:37:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.12.2019 z dnia 07 stycznia w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Nadziejewo Michał Rulski 2019-01-15 14:34:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.217.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2018 rok. Michał Rulski 2019-01-15 14:32:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.22.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 14 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami komunalnymi i działalności gospodarczej. Michał Rulski 2019-01-15 08:37:56 dodanie dokumentu