Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 0050.191.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok Michał Rulski 2020-12-29 13:53:58 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.208.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok Michał Rulski 2020-12-29 11:14:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.46A.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pt. ?Wspólna sprawa ? rewitalizacja obszaru "B? w Czarnem? realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPPM.08.01.02-22-0007/17-00 z dnia 18.12.2017r. Renata Szymańska 2020-12-29 11:13:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.193.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 19 listopada 2020r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej Michał Rulski 2020-12-29 11:11:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.158A.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 18 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pod nazwą: ,,Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo?. Renata Szymańska 2020-12-29 11:11:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.193.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 19 listopada 2020r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej Michał Rulski 2020-12-29 11:11:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.193.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 19 listopada 2020r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej Michał Rulski 2020-12-29 11:11:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.46A.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pt. ?Wspólna sprawa ? rewitalizacja obszaru "B? w Czarnem? realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPPM.08.01.02-22-0007/17-00 z dnia 18.12.2017r. Renata Szymańska 2020-12-29 11:10:11 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.46A.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pt. ?Wspólna sprawa ? rewitalizacja obszaru "B? w Czarnem? realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPPM.08.01.02-22-0007/17-00 z dnia 18.12.2017r. Renata Szymańska 2020-12-29 11:09:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.191.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok Michał Rulski 2020-12-29 11:08:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.180.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok Michał Rulski 2020-12-29 11:06:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.173.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok Michał Rulski 2020-12-29 11:01:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.152.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok Michał Rulski 2020-12-29 10:56:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.151.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie: zmiany informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze za 2020 rok. Michał Rulski 2020-12-29 10:53:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.209.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021" Michał Rulski 2020-12-24 04:12:17 dodanie dokumentu
I. Burmistrz Czarnego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Czarne realizowanych w 2021 r. Michał Rulski 2020-12-24 04:09:29 edycja dokumentu
I. Burmistrz Czarnego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Czarne realizowanych w 2021 r. Michał Rulski 2020-12-24 04:06:38 edycja dokumentu
I. Burmistrz Czarnego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Czarne realizowanych w 2021 r. Michał Rulski 2020-12-24 04:05:07 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na realizację usługi polegającej na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach niezamieszkałych z terenu Miasta i Gminy będących własnością Gminy Czarne w latach 2021-2023r. (zamówienie poniżej 30.000 EURO). Renata Szymańska 2020-12-23 14:26:34 edycja dokumentu
PPiZP.271.1.13.2020.RS Przebudowa oraz remont pomieszczeń kuchni wraz z zapleczem kuchennym w budynku Przedszkola Gminnego w m. Czarne przy ul. Parkowa 7 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Remont kuchni Przedszkola Gminnego w Czarnem. Renata Szymańska 2020-12-22 12:41:01 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownika klubu seniora, projektu pn. "Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica" realizowanego przez Beneficjenta Gminę Czarne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Krzysztof Mazurek 2020-12-22 12:37:23 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko kierownika klubu seniora, projektu pn. "Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica" realizowanego przez Beneficjenta Gminę Czarne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Krzysztof Mazurek 2020-12-22 12:36:50 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na wykonywanie sukcesywnie zlecanych wycen nieruchomości na terenie miasta i gminy Czarne w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku (zamówienie poniżej 30.000 EURO). Renata Szymańska 2020-12-22 11:52:53 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na wykonywanie sukcesywnie zlecanych usług geodezyjnych na terenie miasta i gminy Czarne w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku (zamówienie poniżej 30.000 EURO). Renata Szymańska 2020-12-22 11:52:39 edycja dokumentu
PPiZP.271.1.14.2020 Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G ul. Strzelecka, nr 232035G ul. Południowej, nr 232013G ul. Pomorskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne - dofinansowanej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Renata Szymańska 2020-12-22 11:27:26 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku (zamówienie poniżej 30.000 EURO). Renata Szymańska 2020-12-21 13:10:03 edycja dokumentu
RIPiOŚ 6220.4.2019JK Obwieszczenie - raport "Budowa w obrębie Sokola oraz obrębie Sierpowa, w gminie Czarne elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzysząca w tym przyłączami energetycznymi, stacjami transformatorowymi oraz rozdzielnicami SN/SN". Michał Rulski 2020-12-21 12:42:40 edycja dokumentu
RIPiOŚ 6220.4.2019JK Obwieszczenie - raport "Budowa w obrębie Sokola oraz obrębie Sierpowa, w gminie Czarne elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzysząca w tym przyłączami energetycznymi, stacjami transformatorowymi oraz rozdzielnicami SN/SN". Michał Rulski 2020-12-21 12:40:41 dodanie dokumentu
PPiZP.6733.8.2020.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu i przebudowie istniejących urządzeń melioracji wodnych w celu odprowadzenia wód gruntowych z terenu Parku Historycznego w m. Bińcze, na dz. nr 169/1 w obrębie 0002-Bińcze, gmina Czarne, powiat Człuchowski, województwo Pomorskie. Renata Szymańska 2020-12-18 11:41:43 edycja dokumentu
PPiZP.271.1.14.2020 Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G ul. Strzelecka, nr 232035G ul. Południowej, nr 232013G ul. Pomorskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne - dofinansowanej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Renata Szymańska 2020-12-17 13:02:11 edycja dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu dla CWRiD w Czarnem (działając na podstawie art. 138h i 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) zamierza udzielić zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1, na: "Świadczenie usług opiekuńczych, świadczenie usług opieki wytchnieniowej, świadczenie usługi- asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej" w ramach projektu pn.: "Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, RPPM.06.02.02-22-0071/20. Renata Szymańska 2020-12-16 15:35:45 edycja dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu dla CWRiD w Czarnem (działając na podstawie art. 138h i 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) zamierza udzielić zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1, na: "Świadczenie usług opiekuńczych, świadczenie usług opieki wytchnieniowej, świadczenie usługi- asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej" w ramach projektu pn.: "Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, RPPM.06.02.02-22-0071/20. Renata Szymańska 2020-12-16 15:34:58 edycja dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu dla CWRiD w Czarnem (działając na podstawie art. 138h i 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) zamierza udzielić zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1, na: "Świadczenie usług opiekuńczych, świadczenie usług opieki wytchnieniowej, świadczenie usługi- asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej" w ramach projektu pn.: "Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, RPPM.06.02.02-22-0071/20. Renata Szymańska 2020-12-16 15:34:36 edycja dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu dla CWRiD w Czarnem (działając na podstawie art. 138h i 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) zamierza udzielić zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1, na: "Świadczenie usług opiekuńczych, świadczenie usług opieki wytchnieniowej, świadczenie usługi- asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej" w ramach projektu pn.: "Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, RPPM.06.02.02-22-0071/20. Renata Szymańska 2020-12-16 15:34:14 edycja dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu dla CWRiD w Czarnem (działając na podstawie art. 138h i 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) zamierza udzielić zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1, na: "Świadczenie usług opiekuńczych, świadczenie usług opieki wytchnieniowej, świadczenie usługi- asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej" w ramach projektu pn.: "Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, RPPM.06.02.02-22-0071/20. Renata Szymańska 2020-12-16 15:33:49 edycja dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu dla CWRiD w Czarnem (działając na podstawie art. 138h i 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) zamierza udzielić zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1, na: "Świadczenie usług opiekuńczych, świadczenie usług opieki wytchnieniowej, świadczenie usługi- asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej" w ramach projektu pn.: "Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, RPPM.06.02.02-22-0071/20. Renata Szymańska 2020-12-16 15:33:17 edycja dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu dla CWRiD w Czarnem (działając na podstawie art. 138h i 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) zamierza udzielić zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1, na: "Świadczenie usług opiekuńczych, świadczenie usług opieki wytchnieniowej, świadczenie usługi- asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej" w ramach projektu pn.: "Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, RPPM.06.02.02-22-0071/20. Renata Szymańska 2020-12-16 15:32:49 edycja dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu dla CWRiD w Czarnem (działając na podstawie art. 138h i 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) zamierza udzielić zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1, na: "Świadczenie usług opiekuńczych, świadczenie usług opieki wytchnieniowej, świadczenie usługi- asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej" w ramach projektu pn.: "Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, RPPM.06.02.02-22-0071/20. Renata Szymańska 2020-12-16 15:30:46 edycja dokumentu
Ogłoszenie o zamówieniu dla CWRiD w Czarnem (działając na podstawie art. 138h i 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) zamierza udzielić zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1, na: "Świadczenie usług opiekuńczych, świadczenie usług opieki wytchnieniowej, świadczenie usługi- asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej" w ramach projektu pn.: "Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, RPPM.06.02.02-22-0071/20. Renata Szymańska 2020-12-16 15:29:43 dodanie dokumentu
RIPiOŚ 6220.4.2019JK obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przedłożeniu przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia realizacje przedsięwzięcia pn.:?Budowa w obrębie Sokola oraz obrębie Sierpowa, w gminie Czarne elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzysząca w tym przyłączami energetycznymi, stacjami transformatorowymi oraz rozdzielnicami SN/SN?. Michał Rulski 2020-12-16 13:27:25 edycja dokumentu