Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 24 września 2018r. Michał Rulski 2018-09-25 09:08:25 dodanie dokumentu
Wyniki konsultacji społecznych odnośnie BUDŻETU OBYWATELSKIEGO na 2019r. Michał Rulski 2018-09-24 22:00:14 edycja dokumentu
Wyniki konsultacji społecznych odnośnie BUDŻETU OBYWATELSKIEGO na 2019r. Michał Rulski 2018-09-24 21:49:43 edycja dokumentu
Wyniki konsultacji społecznych odnośnie BUDŻETU OBYWATELSKIEGO na 2019r. Michał Rulski 2018-09-24 21:47:55 edycja dokumentu
Wyniki konsultacji społecznych odnośnie BUDŻETU OBYWATELSKIEGO na 2019r. Michał Rulski 2018-09-24 21:47:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.162.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 20 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2018 rok. Michał Rulski 2018-09-24 15:33:42 dodanie dokumentu
Maciej Piotr Bieńkowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wyczechach Michał Rulski 2018-09-24 15:19:41 edycja dokumentu
Aneta Antoszko - Dyrektor Przedszkola Gminnego w Czarnem Michał Rulski 2018-09-24 15:18:29 edycja dokumentu
Leszek Wilma - Prezes PGM w Czarnem Michał Rulski 2018-09-24 15:16:13 edycja dokumentu
Leszek Wilma - Prezes PGM w Czarnem Michał Rulski 2018-09-24 15:15:39 edycja dokumentu
Ewa Matraszek - Sekretarz Gminy Michał Rulski 2018-09-24 15:14:58 edycja dokumentu
Kopczak Paweł Michał Rulski 2018-09-24 15:11:29 edycja dokumentu
Orzłowski Zdzisław Michał Rulski 2018-09-24 15:11:05 edycja dokumentu
Gawrońska Dorota Maria Michał Rulski 2018-09-24 15:10:32 edycja dokumentu
Lonczak Bogusław Michał Rulski 2018-09-24 15:10:03 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy sprzątaczki w Szkole Podstawowej im Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem Michał Rulski 2018-09-24 15:01:27 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia warsztatów z coachingu rodzicielskiego w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych (projekt zintegrowany) Renata Szymańska 2018-09-21 13:53:40 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.2.24.2018.RS Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro na pełnienie funkcji koordynatora projektu: "Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 11 Środowisko, Działanie 11.2 Gospodarka odpadami. Renata Szymańska 2018-09-21 11:46:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.160.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 20 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" Renata Szymańska 2018-09-20 16:13:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.160.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 20 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" Renata Szymańska 2018-09-20 16:11:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.160.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 20 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" Renata Szymańska 2018-09-20 16:10:10 dodanie dokumentu
Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem Michał Rulski 2018-09-20 11:32:56 edycja dokumentu
Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem Michał Rulski 2018-09-20 11:31:41 edycja dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI SPOŁECZNE W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI na usługę wyżywienia Uczestników projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (usługa wyżywienia na terenie miasta Człuchów) Michał Rulski 2018-09-19 13:11:14 usunięcie załacznika
ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI SPOŁECZNE W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI na usługę wyżywienia Uczestników projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (usługa wyżywienia na terenie miasta Szczecinek). Michał Rulski 2018-09-19 13:10:46 usunięcie załacznika
Żyła Tadeusz Adam Michał Rulski 2018-09-19 12:53:58 edycja dokumentu
Winnicki Janusz Michał Rulski 2018-09-19 12:53:34 edycja dokumentu
Stanik Janusz Michał Rulski 2018-09-19 12:53:10 edycja dokumentu
Raplis Ireneusz Michał Rulski 2018-09-19 12:52:51 edycja dokumentu
Popowniak Krzysztof Michał Rulski 2018-09-19 12:52:30 edycja dokumentu
Pietras Artur Michał Rulski 2018-09-19 12:52:05 edycja dokumentu
Orzłowski Zdzisław Michał Rulski 2018-09-19 12:51:12 edycja dokumentu
Makowski Antoni Ryszard Michał Rulski 2018-09-19 12:50:49 edycja dokumentu
Lonczak Bogusław Michał Rulski 2018-09-19 12:50:14 edycja dokumentu
Kopczak Paweł Michał Rulski 2018-09-19 12:49:45 edycja dokumentu
Gawrońska Dorota Maria Michał Rulski 2018-09-19 12:49:11 edycja dokumentu
Badziński Bartosz Ryszard Michał Rulski 2018-09-19 12:48:30 edycja dokumentu
Balcerowicz Piotr Jan Michał Rulski 2018-09-19 12:47:06 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia warsztatów z mediacji dla rodzin w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych (projekt zintegrowany) Renata Szymańska 2018-09-19 11:04:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.152.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne2018 r. Renata Szymańska 2018-09-19 09:38:32 edycja dokumentu