Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (dz. nr 48/19 o pow. 0,0807 ha - Czarne, ul. Robotnicza). Renata Szymańska 2018-07-11 15:04:08 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (dz. nr 48/18 o pow. 0,0620 ha - Czarne, ul. Robotnicza). Renata Szymańska 2018-07-11 15:03:30 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (dz. nr 48/18 o pow. 0,0620 ha - Czarne, ul. Robotnicza). Renata Szymańska 2018-07-11 15:02:55 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (dz. nr 4/38 o pow. 0,3372 ha - Czarne, ul. Polna). Renata Szymańska 2018-07-11 15:02:24 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (dz. nr 4/38 o pow. 0,3372 ha - Czarne, ul. Polna). Renata Szymańska 2018-07-11 15:01:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.119.2018 Burmistrza Czarngo z dnia 11 lipca 2018r w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka 2018-07-11 14:59:27 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przewozowych - jednodniowych wycieczek dla Uczestników projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Renata Szymańska 2018-07-11 14:54:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.117.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie przyznania prawa do lokalu 2018-07-11 10:06:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.116.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie przyznania prawa do lokalu socjalnego 2018-07-11 10:05:42 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (dz. nr 15/27 o pow. 0,1133 ha - Czarne, ul. Dolna). Renata Szymańska 2018-07-11 09:52:43 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (dz. nr 15/27 o pow. 0,1133 ha - Czarne, ul. Dolna). Renata Szymańska 2018-07-11 09:51:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.115.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. działki nr 118/1 o pow. 5,90 m2, ul. Strzelecka, m. Czarne). Renata Szymańska 2018-07-11 09:48:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.115.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. działki nr 118/1 o pow. 5,90 m2, ul. Strzelecka, m. Czarne). Renata Szymańska 2018-07-11 09:47:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.36.2018r. Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo 2018-07-10 11:28:10 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 0050.111A.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmian budżetu gminy Czarne na 2018 rok. 2018-07-09 15:47:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.113.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie przyznania prawa do lokalu 2018-07-09 15:46:12 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy informatyk w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne 2018-07-09 08:53:26 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka 2018-07-06 15:14:26 usunięcie dokument
Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka 2018-07-06 14:07:17 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy sprzątaczki w Szkole Podstawowej w Czarnem 2018-07-06 14:07:02 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy pomocy kuchennej w Szkole Podstawowej w Czarnem 2018-07-06 14:06:42 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko informatyka 2018-07-06 14:05:28 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.9.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w zakresie doświetlenia oraz doświetlenia placu przy świetlicy w m. Nadziejewo, na działkach ewidencyjnych gruntu: 100, 239 Obręb Nadziejewo, gmina Czarne. Renata Szymańska 2018-07-06 14:04:38 edycja dokumentu
RIPiOŚ.6733.9.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w zakresie doświetlenia oraz doświetlenia placu przy świetlicy w m. Nadziejewo, na działkach ewidencyjnych gruntu: 100, 239 Obręb Nadziejewo, gmina Czarne. Renata Szymańska 2018-07-06 14:04:31 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.8.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w zakresie doświetlenia w m. Raciniewo, na działkach ewidencyjnych gruntu: 27/2, 82, 413 Obręb Raciniewo, gmina Czarne. Renata Szymańska 2018-07-06 14:03:49 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.7.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w zakresie doświetlenia w m. Biernatka, na działkach ewidencyjnych gruntu: 92, 94/3, 94/6, 94/7 Obręb Biernatka, gmina Czarne. Renata Szymańska 2018-07-06 14:02:39 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.6.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w zakresie doświetlenia oraz doświetlenia placu przy świetlicy w m. Sierpowo, na działkach ewidencyjnych gruntu: 1/3, 36/3 Obręb Sierpowo, gmina Czarne. Renata Szymańska 2018-07-06 14:01:34 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.5.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w zakresie doświetlenia w m. Nadziejewo, na działkach ewidencyjnych gruntu: 13/1, 74, 235 Obręb Nadziejewo, gmina Czarne. Renata Szymańska 2018-07-06 14:00:29 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.4.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w zakresie doświetlenia w m. Bińcze, na działkach ewidencyjnych gruntu: 145/4, 241/6, 356/23 Obręb Bińcze. Renata Szymańska 2018-07-06 13:59:00 edycja dokumentu
RIPiOŚ.6733.4.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w zakresie doświetlenia w m. Bińcze, na działkach ewidencyjnych gruntu: 145/4, 241/6, 356/23 Obręb Bińcze. Renata Szymańska 2018-07-06 13:58:45 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.3.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w zakresie doświetlenia w m. Nadziejewo, na działkach ewidencyjnych gruntu: 59, 61, 62/1, 235, 236 Obręb Nadziejewo, gmina Czarne. Renata Szymańska 2018-07-06 13:56:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.36.2018r. Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo 2018-07-05 12:59:42 edycja dokumentu
Uchwała Nr 0007.35.2018 z 13.06.2018r.w sprawie zmian budżetu gminy na 2018r. 2018-07-05 12:59:28 edycja dokumentu
Uchwała Nr 0007.34.2018 z 13.06.2018r.w sprawie ustalenia górnej stawki opłat w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 2018-07-05 12:58:38 edycja dokumentu
Uchwała Nr 0007.33.2018 z 13.06.2018r. w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Czarne za 2017r rok 2018-07-05 12:58:23 edycja dokumentu
Uchwała Nr 0007.32.2018 z 13.06.2018r. w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania budżetu Gminy Czarne za 2017 rok 2018-07-05 12:58:09 edycja dokumentu
Uchwała Nr 0007.43.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 czerwca 2018r.w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrza Czarnego 2018-07-05 12:37:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.42.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian do WPF Gminy Czarne na lata 2018- 2027 2018-07-05 12:37:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.41.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 czerwca 2018r w sprawie zmian budżetu gminy na 2018r 2018-07-05 12:35:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.40.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 czerwca 2018r. w sprawie nabycia nieruchomości w drodze darowizny 2018-07-05 12:34:28 dodanie dokumentu