Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr 11/g313/B/II/17 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 sierpnia 2017r. w sprawie opinii o przedłożonej przez Burmistrza Miasta i Gminy Czarne informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2017 roku. Tomasz Kulpita 2017-09-21 08:12:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.183.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok. Tomasz Kulpita 2017-09-20 11:14:19 dodanie dokumentu
Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Czarnem Tomasz Kulpita 2017-09-19 08:03:20 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.55.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 13 września 2017r. 2017r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Tomasz Kulpita 2017-09-18 14:17:04 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.54.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 13 września 2017r. w sprawie przyjęcia zasad udzielania i rozliczenia dotacji celowej na dofinansowanie prac związanych z modernizacją źródeł energii cieplnej w ramach konkursu ?Czyste powietrze Gminy Czarne ? w roku budżetowym 2017 . Tomasz Kulpita 2017-09-18 14:16:12 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.53.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 13 września 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian do WPF Gminy Czarne na lata 2015-2024 Tomasz Kulpita 2017-09-18 14:15:13 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.52.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 13 września 2017r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok Tomasz Kulpita 2017-09-18 14:14:02 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.51.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 13 września 2017r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czarne Tomasz Kulpita 2017-09-18 14:12:55 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.50.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 13 września 2017r. w sprawie podatku od nieruchomości Tomasz Kulpita 2017-09-18 14:12:00 dodanie dokumentu
Ogłoszenie na naborze - sekretarka w Przedszkolu Gminnym w Czarnem wolne stanowisko pracy Tomasz Kulpita 2017-09-18 12:40:51 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.272.2.19.2017.MW Zapytanie ofertowe prowadzone jest w uproszczonym postępowaniu w formie rozeznania cenowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na opracowanie koncepcji projektowej wraz z określeniem szacunkowym pozycji kosztów przebudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Czarne. Tomasz Kulpita 2017-09-18 08:21:30 usunięcie załacznika
RIPiOŚ.272.2.18.2017.MW Zapytanie ofertowe prowadzone jest w uproszczonym postępowaniu w formie rozeznania cenowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz prowadzenie badań monitoringowych składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nadziejewo, gmina Czarne zlokalizowanego na działce nr 311/1 położonej w m. Nadziejewo, gm. Czarne Tomasz Kulpita 2017-09-18 08:20:26 usunięcie załacznika
RIPiOŚ.272.2.18.2017.MW Zapytanie ofertowe prowadzone jest w uproszczonym postępowaniu w formie rozeznania cenowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz prowadzenie badań monitoringowych składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nadziejewo, gmina Czarne zlokalizowanego na działce nr 311/1 położonej w m. Nadziejewo, gm. Czarne Tomasz Kulpita 2017-09-18 08:18:54 usunięcie załacznika
Zarządzenie nr 0050.197.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. dz. nr 66/7 pow.0,0044 ha, m. Czarne, ul. Kościuszki) Renata Szymańska 2017-09-15 11:12:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.197.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. dz. nr 66/7 pow.0,0044 ha, m. Czarne, ul. Kościuszki) Renata Szymańska 2017-09-15 11:11:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.198.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 13.09.2017r. w sprawie zarządzenia wyborów na III kadencję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czarnem Tomasz Kulpita 2017-09-15 07:37:32 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.198.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 13.09.2017r. w sprawie zarządzenia wyborów na III kadencję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czarnem Tomasz Kulpita 2017-09-15 07:36:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.193.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 01.09.2017 r. w sprawie: zmian Zarządzenia Nr 0050.213.216 Burmistrz Czarnego z dnia 28 grudnia 2016r. Tomasz Kulpita 2017-09-15 07:35:24 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.6.2017.RS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej kablowo-napowietrznej 15kV wraz ze złączem kablowym 15kV kablowe (wym. szer. x głęb. x wys. /mm/ 1500 x 1100 x 1800) oraz rozbiórka sieci kablowej 15 kV w m. Czarne oraz Sokole, gm. Czarne. Lokalizacja: Obręb Czarne 49 nr ewid. działki: 119, 120, 123, 124, 126, 127, 128, 129/3, 130, 131, 227 oraz część dz.. nr 226/2. Obręb Sokole nr ewid. działki: 36, 49/5, 87, 90, 91. Renata Szymańska 2017-09-14 13:07:40 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.272.2.19.2017.MW Zapytanie ofertowe prowadzone jest w uproszczonym postępowaniu w formie rozeznania cenowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na opracowanie koncepcji projektowej wraz z określeniem szacunkowym pozycji kosztów przebudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Czarne. Renata Szymańska 2017-09-12 11:51:07 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.272.2.18.2017.MW Zapytanie ofertowe prowadzone jest w uproszczonym postępowaniu w formie rozeznania cenowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz prowadzenie badań monitoringowych składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nadziejewo, gmina Czarne zlokalizowanego na działce nr 311/1 położonej w m. Nadziejewo, gm. Czarne Renata Szymańska 2017-09-12 11:48:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.172.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 03 sierpnia 2017r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem Tomasz Kulpita 2017-09-12 10:49:12 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Burmistrza Czarnego: Szacowanie szkód w rolnictwie w wyniku deszczu nawalnego Renata Szymańska 2017-09-11 07:17:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.161.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 26.07.2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Renata Szymańska 2017-09-11 07:15:31 dodanie dokumentu
Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Czarnem Tomasz Kulpita 2017-09-08 12:44:16 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną (dz. nr 4/17, pow. 0,0641, m. Czarne, ul. Piaskowa) Renata Szymańska 2017-09-08 10:27:42 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej z przeznaczeniem na zabudowę produkcyjną, usług, składów i magazynów (dz. nr 4/37, pow. 0,3195 ha, m. Czarne, ul. Polna) Renata Szymańska 2017-09-08 10:26:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.194.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 05.09.2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. dz. nr 8, pow. 0,35 ha, m. Czarne; cz. dz. nr 18/14 o pow. 0,2274 ha, m. Czarne, ul. Szosowa) Renata Szymańska 2017-09-08 10:22:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.194.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 05.09.2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. dz. nr 8, pow. 0,35 ha, m. Czarne; cz. dz. nr 18/14 o pow. 0,2274 ha, m. Czarne, ul. Szosowa) Renata Szymańska 2017-09-08 10:19:18 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.1.20.2017.RS Przebudowa drogi gminnej Nr 232076G w m. Nadziejewo w ramach inwestycji pn.: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nadziejewo na terenie działki nr 235, obręb geodezyjny Nadziejewo, Gmina Czarne" Renata Szymańska 2017-09-07 11:54:55 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o obradach XLV Sesji Rady Miejskiej w Czarnem Tomasz Kulpita 2017-09-07 10:18:58 dodanie dokumentu
Nabór na nauczyciela j. angielskiego w Szkole Podstawowej w Wyczechach Tomasz Kulpita 2017-09-07 09:19:09 dodanie dokumentu
Nabór na nauczyciela j. angielskiego w Szkole Podstawowej w Wyczechach Tomasz Kulpita 2017-09-07 09:18:42 usunięcie dokument
Nabór na nauczyciela j. angielskiego w Szkole Podstawowej w Wyczechach Tomasz Kulpita 2017-09-07 09:18:31 usunięcie załacznika
Nabór na nauczyciela j. angielskiego w Szkole Podstawowej w Wyczechach Tomasz Kulpita 2017-09-07 08:50:31 edycja dokumentu
Gminny Żłobek w Czarnem Tomasz Kulpita 2017-09-07 08:45:23 edycja dokumentu
Przedszkole Gminne w Czarnem Tomasz Kulpita 2017-09-07 08:44:14 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa im. Danuty Siedzikówny ps. "Inka" w Czarnem Tomasz Kulpita 2017-09-07 08:43:26 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa w Wyczechach Tomasz Kulpita 2017-09-07 08:41:54 edycja dokumentu
Nabór na nauczyciela j. angielskiego w Szkole Podstawowej w Wyczechach Tomasz Kulpita 2017-09-07 08:40:38 dodanie dokumentu