Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja o wynikach naboru na członka Rady Nadzorczej Spółki Przedsiębiorstwa Gosporaki Mieszkaniowej w Czarnem Tomasz Kulpita 2017-12-07 08:18:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.234.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok. Tomasz Kulpita 2017-12-07 08:17:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.242.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 05 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (m. Czarne, ul. Szkolna, cz. dz. nr 204/5, pow. 0,0010 ha) Renata Szymańska 2017-12-06 10:20:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.242.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 05 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (m. Czarne, ul. Szkolna, cz. dz. nr 204/5, pow. 0,0010 ha) Renata Szymańska 2017-12-06 10:19:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.241.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 04 grudnia 2017 r. w sprawie nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (obręb geodezyjny 0010 - Wyczechy, dz. nr 67/3, pow. 0,6200 ha) Renata Szymańska 2017-12-06 10:18:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.241.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 04 grudnia 2017 r. w sprawie nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (obręb geodezyjny 0010 - Wyczechy, dz. nr 67/3, pow. 0,6200 ha) Renata Szymańska 2017-12-06 10:18:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.240.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 04 grudnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości (obręb geodezyjny 0006 - Nadziejewo, dz. nr 310/1, pow. 15,7557 ha) Renata Szymańska 2017-12-06 10:18:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.240.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 04 grudnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości (obręb geodezyjny 0006 - Nadziejewo, dz. nr 310/1, pow. 15,7557 ha) Renata Szymańska 2017-12-06 10:17:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.239.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 04 grudnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości (obręb geodezyjny 0006 - Nadziejewo, dz. nr 311/3, pow. 21,5589 ha) Renata Szymańska 2017-12-06 10:17:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.239.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 04 grudnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości (obręb geodezyjny 0006 - Nadziejewo, dz. nr 311/3, pow. 21,5589 ha) Renata Szymańska 2017-12-06 10:16:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.239.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 04 grudnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości (obręb geodezyjny 0006 - Nadziejewo, dz. nr 311/3, pow. 21,5589 ha) Renata Szymańska 2017-12-06 10:01:31 usunięcie dokument
Zarządzenie nr 0050.239.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 04 grudnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości (obręb geodezyjny 0006 - Nadziejewo, dz. nr 311/3, pow. 21,5589 ha) Renata Szymańska 2017-12-06 10:01:12 usunięcie dokument
Zarządzenie nr 0050.239.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 04 grudnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości (obręb geodezyjny 0006 - Nadziejewo, dz. nr 311/3, pow. 21,5589 ha) Renata Szymańska 2017-12-06 10:00:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.239.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 04 grudnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości (obręb geodezyjny 0006 - Nadziejewo, dz. nr 311/3, pow. 21,5589 ha) Renata Szymańska 2017-12-06 10:00:24 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Spokojna dz. nr 2/23, pow. 0,1521 ha) Renata Szymańska 2017-12-04 11:48:54 edycja dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Spokojna dz. nr 2/23, pow. 0,1521 ha) Renata Szymańska 2017-12-04 11:48:39 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Spokojna dz. nr 2/23, pow. 0,1521 ha) Renata Szymańska 2017-12-04 11:48:23 edycja dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Spokojna dz. nr 2/23, pow. 0,1521 ha) Renata Szymańska 2017-12-04 11:48:06 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Spokojna dz. nr 2/20, pow. 0,2025 ha) Renata Szymańska 2017-12-04 11:47:34 edycja dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Spokojna dz. nr 2/20, pow. 0,2025 ha) Renata Szymańska 2017-12-04 11:47:20 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Spokojna dz. nr 2/20, pow. 0,2025 ha) Renata Szymańska 2017-12-04 11:47:07 edycja dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Spokojna dz. nr 2/20, pow. 0,2025 ha) Renata Szymańska 2017-12-04 11:46:51 usunięcie załacznika
Zarządzenie nr 0050.238.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu OC. Tomasz Kulpita 2017-12-04 09:03:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Spokojna dz. nr 2/24, pow. 0,1938 ha) Renata Szymańska 2017-12-01 12:52:02 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Spokojna dz. nr 2/24, pow. 0,1938 ha) Renata Szymańska 2017-12-01 12:51:24 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Spokojna dz. nr 2/23, pow. 0,1521 ha) Renata Szymańska 2017-12-01 12:50:45 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Spokojna dz. nr 2/23, pow. 0,1521 ha) Renata Szymańska 2017-12-01 12:50:07 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Spokojna dz. nr 2/20, pow. 0,2025 ha) Renata Szymańska 2017-12-01 12:49:38 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej (Czarne, ul. Spokojna dz. nr 2/20, pow. 0,2025 ha) Renata Szymańska 2017-12-01 12:49:03 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.72.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie dopuszczenia zapłaty opłaty skarbowej instrumentem płatniczym Tomasz Kulpita 2017-12-01 07:49:36 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.71.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie przez Gminę Czarne umowy współpracy uczestników Przechlewskiego Klastra Energii., Tomasz Kulpita 2017-12-01 07:49:10 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.70.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Krzemieniewie, Tomasz Kulpita 2017-12-01 07:48:43 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.69.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej w Wyczechach w ośmioletnią Szkołę Podstawową w Wyczechach, Tomasz Kulpita 2017-12-01 07:48:12 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.68.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół w Czarnem w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Danuty Siedzikówny ps ? Inka? w Czarnem, Tomasz Kulpita 2017-12-01 07:47:22 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.67.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, Tomasz Kulpita 2017-12-01 07:46:48 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.66.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie ustalenia planu potrzeb w zakresie prac społecznie użytecznych, Tomasz Kulpita 2017-12-01 07:45:54 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.65.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie przez Gminę Czarne nieruchomości od Polskich Kolei Państwowych S.A Oddział Gospodarowania Nieruchomościami w Gdańsku, Tomasz Kulpita 2017-12-01 07:45:27 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.64.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie nadania nazwy ulicy drodze publicznej położonej na terenie miasta Czarne stanowiącej własność Gminy Czarne, Tomasz Kulpita 2017-12-01 07:45:04 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.63.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta dla celów podatku rolnego. Tomasz Kulpita 2017-12-01 07:44:32 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.62.2017 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 listopada 2017 roku w sprawie: wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2015-2024. Tomasz Kulpita 2017-12-01 07:43:56 dodanie dokumentu