Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 0050.210.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu OC Michał Rulski 2018-12-21 11:12:17 dodanie dokumentu
Zarzadzenia Nr 0050.209.2017.Burmistrza Czarnego z dnia 20 grudnia 2018r. w spraw przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na tereni Gminy Czarne Michał Rulski 2018-12-20 14:15:01 dodanie dokumentu
Zarzadzenia Nr 0050.209.2017.Burmistrza Czarnego z dnia 20 grudnia 2018r. w spraw przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na tereni Gminy Czarne Michał Rulski 2018-12-20 14:12:29 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.18.2018.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia budowlanego polegającego na budowie budynku "Spokojnej Starości" dla ok. 30-tu pensjonariuszy na działce nr ewid. 326, położonej w miejscowości Wronkowo, obręb 0006 Nadziejewo, gmina Czarne. Renata Szymańska 2018-12-20 13:11:19 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.6733.17.2018.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV na terenie działek nr: 108/2, 91/11, 90/4 w m. Sierpowo, gmina Czarne. Renata Szymańska 2018-12-20 13:09:10 dodanie dokumentu
Kadencja 2018-2023 Michał Rulski 2018-12-20 11:40:32 dodanie dokumentu
Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Czarnem kadencji 2018 - 2023 Michał Rulski 2018-12-20 11:04:18 dodanie dokumentu
Interpolacje 2018 - 2023 Michał Rulski 2018-12-20 11:01:42 dodanie dokumentu
Kalendarz posiedzeń Rady Miejskiej w Czarnem Michał Rulski 2018-12-20 10:58:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050. 207.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem. Michał Rulski 2018-12-20 10:28:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.204.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie przyznania prawa do lokalu Michał Rulski 2018-12-20 10:24:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.206.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie przyznania prawa do lokalu Michał Rulski 2018-12-20 10:18:01 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.272.2.33.2018.MW prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na działce nr 311/1 położonej w m. Nadziejewo, gm. Czarne, na terenie o wielkości 0,5 ha. Renata Szymańska 2018-12-19 10:06:51 dodanie dokumentu
Kadencja 2018 - 2023 Michał Rulski 2018-12-18 14:32:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 14 grudnia 2018 roku Burmistrz Czarnego podaje do publicznej wiadomości, że na terenie obwodu łowieckiego nr 313/317 w sezonie łowieckim 2019 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie nr 229 "ŻUBR" - SZCZECINEK. Renata Szymańska 2018-12-18 14:05:19 edycja dokumentu
Obwieszczenie z dnia 14 grudnia 2018 roku Burmistrz Czarnego podaje do publicznej wiadomości, że na terenie obwodu łowieckiego nr 313/317 w sezonie łowieckim 2019 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie nr 229 "ŻUBR" - SZCZECINEK. Renata Szymańska 2018-12-18 14:04:53 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 18 grudnia 2018 roku Burmistrz Czarnego podaje do publicznej wiadomości, że na terenie obwodu łowieckiego nr 304 w sezonie łowieckim 2019 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie "DZIK". Renata Szymańska 2018-12-18 14:02:08 dodanie dokumentu
I ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" Renata Szymańska 2018-12-18 10:17:40 edycja dokumentu
I ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" Renata Szymańska 2018-12-18 10:15:20 dodanie dokumentu
Uchwała nr 0007.60.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 03 października 2018r. w sprawie uchwalenia programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019 Renata Szymańska 2018-12-18 10:12:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.205.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" Renata Szymańska 2018-12-18 10:07:38 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia warsztatów pn.: " Efektywne poruszanie się po rynku pracy " Zadanie jest realizowane w ramach projektu " Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem " współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Małgorzata Kłobukowska 2018-12-18 09:40:27 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia warsztatów pn.: " Komputer i Internet pomoc czy zagrożenie dla dzieci " realizowanych w ramach projektu " Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem " współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Małgorzata Kłobukowska 2018-12-18 09:22:51 dodanie dokumentu
Zarzadzenia Nr 0050.203.2018.Burmistrza Czarnego z dnia 12 grudnia 2018r. w spraw przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania zieleni na działce nr 25 miejscowość Czarne przy ul. Zamkowej i na działce nr 2/27 w miejscowości Czarne przy al. Św. Józefa Michał Rulski 2018-12-17 13:12:47 edycja dokumentu
Zarzadzenia Nr 0050.203.2018.Burmistrza Czarnego z dnia 12 grudnia 2018r. w spraw przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania zieleni na działce nr 25 miejscowość Czarne przy ul. Zamkowej i na działce nr 2/27 w miejscowości Czarne przy al. Św. Józefa Michał Rulski 2018-12-17 13:12:40 usunięcie załacznika
Zarzadzenia Nr 0050.203.2018.Burmistrza Czarnego z dnia 12 grudnia 2018r. w spraw przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania zieleni na działce nr 25 miejscowość Czarne przy ul. Zamkowej i na działce nr 2/27 w miejscowości Czarne przy al. Św. Józefa Michał Rulski 2018-12-17 13:12:16 edycja dokumentu
RIPiOŚ.271.1.32.2018.RS Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysową na "Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym" Renata Szymańska 2018-12-14 13:50:12 dodanie dokumentu
Uchwałę Nr 007.68.2018 z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie zmian w Statucie Gminy Czarne Michał Rulski 2018-12-13 12:50:50 dodanie dokumentu
Zarzadzenia Nr 0050.203.2017.Burmistrza Czarnego z dnia 12 grudnia 2018r. w spraw przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania zieleni na działce nr 25 miejscowość Czarne przy ul. Zamkowej i na działce nr 2/27 w miejscowości Czarne przy al. Św. Józefa. Michał Rulski 2018-12-12 14:43:10 edycja dokumentu
Zarzadzenia Nr 0050.203.2017.Burmistrza Czarnego z dnia 12 grudnia 2018r. w spraw przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania zieleni na działce nr 25 miejscowość Czarne przy ul. Zamkowej i na działce nr 2/27 w miejscowości Czarne przy al. Św. Józefa. Michał Rulski 2018-12-12 14:41:54 dodanie dokumentu
Zarzadzenia Nr 0050.203.2018.Burmistrza Czarnego z dnia 12 grudnia 2018r. w spraw przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania zieleni na działce nr 25 miejscowość Czarne przy ul. Zamkowej i na działce nr 2/27 w miejscowości Czarne przy al. Św. Józefa Michał Rulski 2018-12-12 14:40:05 edycja dokumentu
Zarzadzenia Nr 0050.203.2018.Burmistrza Czarnego z dnia 12 grudnia 2018r. w spraw przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania zieleni na działce nr 25 miejscowość Czarne przy ul. Zamkowej i na działce nr 2/27 w miejscowości Czarne przy al. Św. Józefa Michał Rulski 2018-12-12 14:39:25 edycja dokumentu
Zarzadzenia Nr 0050.203.2018.Burmistrza Czarnego z dnia 12 grudnia 2018r. w spraw przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania zieleni na działce nr 25 miejscowość Czarne przy ul. Zamkowej i na działce nr 2/27 w miejscowości Czarne przy al. Św. Józefa Michał Rulski 2018-12-12 14:38:55 edycja dokumentu
Zarzadzenia Nr 0050.203.2018.Burmistrza Czarnego z dnia 12 grudnia 2018r. w spraw przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania zieleni na działce nr 25 miejscowość Czarne przy ul. Zamkowej i na działce nr 2/27 w miejscowości Czarne przy al. Św. Józefa Michał Rulski 2018-12-12 14:37:12 dodanie dokumentu
RIPiOŚ.271.2.32.2018.RS Wykonywanie sukcesywnie zlecanych wycen nieruchomości na terenie miasta i gminy Czarne Renata Szymańska 2018-12-11 13:19:09 dodanie dokumentu
Podatek leśny Michał Rulski 2018-12-11 13:17:30 edycja dokumentu
RIPiOŚ.271.2.31.2018.RS Wykonywanie sukcesywnie zlecanych usług geodezyjnych na terenie miasta i gminy Czarne Renata Szymańska 2018-12-11 13:16:47 dodanie dokumentu
Podatek rolny Michał Rulski 2018-12-11 13:16:23 edycja dokumentu
Podatek leśny Michał Rulski 2018-12-11 13:15:20 edycja dokumentu
Podatek leśny Michał Rulski 2018-12-11 13:15:00 dodanie dokumentu