Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZĄDZENIE NR 0050.175A.2023 BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 28 września 2023 r. w sprawie wyznaczenia osób do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Andrzej Remus 2023-10-11 13:47:09 dodanie dokumentu
Obwieszczenie polowanie zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie GRYF Joanna Kosowska 2023-10-10 14:57:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie polowanie zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie ?GRYF? Joanna Kosowska 2023-10-10 14:57:28 usunięcie dokumentu
Obwieszczenie polowanie zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie ?GRYF? Joanna Kosowska 2023-10-10 14:57:20 dodanie dokumentu
stwierdzenie przydatności wody do spożycia Biernatka, Krzemieniewo, Sierpowo, Kijno, Sokole, Łoża, Czarne I Joanna Kosowska 2023-10-10 14:16:17 dodanie dokumentu
stwierdzenie przydatności wody do spożycia Domisław Górny, Czarne ZK Joanna Kosowska 2023-10-10 14:15:27 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów III kwartał 2023 (dotacje dla organizacji pozarządowych) Renata Skiera 2023-10-10 10:01:33 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień III kwartał 2023 Renata Skiera 2023-10-09 15:06:57 edycja dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień III kwartał 2023 Renata Skiera 2023-10-09 15:05:23 dodanie dokumentu
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Wykonania nawierzchni z płyt drogowych JOMB w ciągu drogi gminnej nr 232064G dojazdowej do m. Wierzbnik. Renata Skiera 2023-10-06 13:25:40 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Sporządzenie inwentaryzacji budowlanej oraz audytów energetycznych dla potrzeb termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarne Renata Skiera 2023-10-06 13:25:27 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Sporządzenie inwentaryzacji budowlanej oraz audytów energetycznych dla potrzeb termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarne Renata Skiera 2023-10-06 13:24:50 edycja dokumentu
Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Sporządzenie inwentaryzacji budowlanej oraz audytów energetycznych dla potrzeb termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarne Renata Skiera 2023-10-06 13:24:36 dodanie dokumentu
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Wykonania nawierzchni z płyt drogowych JOMB w ciągu drogi gminnej nr 232064G dojazdowej do m. Wierzbnik. Renata Skiera 2023-10-06 11:39:40 edycja dokumentu
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Wykonania nawierzchni z płyt drogowych JOMB w ciągu drogi gminnej nr 232064G dojazdowej do m. Wierzbnik. Renata Skiera 2023-10-06 11:39:28 edycja dokumentu
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Wykonania nawierzchni z płyt drogowych JOMB w ciągu drogi gminnej nr 232064G dojazdowej do m. Wierzbnik. Renata Skiera 2023-10-06 11:39:15 dodanie dokumentu
Informacja o rozkładzie gminnego przewozu pasażerskiego dla wyborców. Czarne Andrzej Remus 2023-10-06 11:37:39 dodanie dokumentu
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁALNOŚCI Joanna Kosowska 2023-10-04 12:28:59 edycja dokumentu
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁALNOŚCI Joanna Kosowska 2023-10-04 12:25:49 dodanie dokumentu
EWIDENCJA UDZIELONYCH I COFNIĘTYCH ZEZWOLEŃ NA PROWADZENIE PRZEZ PRZEDSIĘBIORCÓW DZIAŁALNOŚCI Joanna Kosowska 2023-10-04 12:22:21 usunięcie dokumentu
PPiZP.271.1.13.2023.RS Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Czarne oraz dostawę worków do selektywnej zbiórki odpadów w latach 2024-2026 Renata Skiera 2023-10-04 11:10:28 dodanie dokumentu
stwierdzenie przydatności wody do spożycia z wodociągu Bińcze, Biernatka, Krzemieniewo, Kijno, Nadziejewo Joanna Kosowska 2023-10-03 07:24:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.174.2023 Burmistrza Czarnego z dnia 27 września 2023 r. w sprawie stawek czynszu mieszkaniowego zasobu gminy Andrzej Remus 2023-09-29 11:52:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.174.2023 Burmistrza Czarnego z dnia 27 września 2023 r. w sprawie stawek czynszu mieszkaniowego zasobu gminy Andrzej Remus 2023-09-29 11:49:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.174.2023 Burmistrza Czarnego z dnia 27 września 2023 roku w sprawie stawek czynszu mieszkaniowego zasobu gminy Andrzej Remus 2023-09-29 11:49:01 usunięcie dokumentu
INFORMACJA Pierwsze posiedzenie i szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Andrzej Remus 2023-09-29 08:27:27 dodanie dokumentu
Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Andrzej Remus 2023-09-28 15:38:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.174.2023 Burmistrza Czarnego z dnia 27 września 2023 roku w sprawie stawek czynszu mieszkaniowego zasobu gminy Andrzej Remus 2023-09-28 13:34:15 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE NR 309/2023 Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r Andrzej Remus 2023-09-26 07:28:18 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 0050.172.2023 BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 20 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Andrzej Remus 2023-09-25 11:21:52 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 0050.172.2023 BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 20 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Andrzej Remus 2023-09-25 11:19:33 dodanie dokumentu
Dyrektor Szkoły Podstawowej im Danuty Siedzikówny ps Inka w Czarnem ogłasza nabór na stanowisko: pracownika obsługi- sprzątaczki Andrzej Remus 2023-09-21 09:52:54 edycja dokumentu
Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Andrzej Remus 2023-09-21 09:50:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie /zawiadomienie o wydanej w dniu 15.09.2023 r. decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 87 w obrębie geodezyjnym Czarne, miasto. Burmistrza Czarnego znak: RIPiOŚ 6220.1.2017JK z dnia 31 maja 2017 r. Joanna Kosowska 2023-09-20 14:01:13 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej wrzesień2023 Andrzej Remus 2023-09-19 14:45:45 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej wrzesień2023 Andrzej Remus 2023-09-19 14:45:35 usunięcie załacznika
Rejestr działalności regulowanej wrzesień2023 Andrzej Remus 2023-09-19 14:44:56 edycja dokumentu
WNIOSEK o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych Joanna Kosowska 2023-09-19 13:16:25 edycja dokumentu
WNIOSEK o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych Joanna Kosowska 2023-09-19 13:14:38 edycja dokumentu
WNIOSEK o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych Joanna Kosowska 2023-09-19 13:12:45 usunięcie załacznika