RIPiOŚ.272.2.31.2017.RS Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla Zadania 4. Przebudowa Placu Wolności oraz Zadanie 6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Zamkowej i Podmurnej realizowanej zgodnie z podpisaną umowa o dofinansowanie Projektu: "Wspólna sprawa? rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Załączniki do pobrania

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
1 Zapytanie ofertowe.pdf (PDF, 112KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-27 14:56:05 112KB 75 razy
2 Załacznik Nr 1 do zapytania formularz Oferta.doc (DOC, 122KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-27 14:56:20 122KB 51 razy
3 Załącznik Nr 2 do zapytania Szczegółowy opis.zip (ZIP, 6.8MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-27 14:57:11 6.8MB 59 razy
4 Załacznik Nr 3 do zapytania wzór umowy.pdf (PDF, 141KB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-27 14:57:58 141KB 51 razy
5 Załącznik Nr 4 Wypis i wyrys z mpzp 1.pdf (PDF, 5.0MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-27 14:58:42 5.0MB 56 razy
6 Załącznik Nr 4 Wypis i wyrys z mpzp 2.pdf (PDF, 1.8MB) Po terminie otwarcia ofert 2017-12-27 14:59:09 1.8MB 50 razy
7 Odpowiedzi na zadane pytania.pdf (PDF, 39.KB) Po terminie otwarcia ofert 2018-01-03 09:24:43 39.KB 12 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja o złożonych ofertach.pdf (PDF, 49.KB) 2018-01-04 10:40:12 49.KB 204 razy
Wynik postępowania
1 Wybór oferty 10.01.2018.pdf (PDF, 91.KB) 2018-01-10 15:00:38 91.KB 187 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Szymańska 27-12-2017 14:56:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Renata Szymańska 27-12-2017
Ostatnia aktualizacja: Renata Szymańska 10-01-2018 15:00:38