Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Czarne

|---Dane teleadresowe

|---Burmistrz

|---Skarbnik Gminy

|---Sekretarz Gminy

|---Zarządzenia Burmistrza

      |---Kadencja 2018-2023

      |---Kadencja 2014-2018

      |---Kadencja 2010-2014

      |---Kadencja 2006-2010

      |---Kadencja 2002-2006

|---Budżet,majątek, audyt, dług i pomoc publiczna

      |---Audyt

      |---Dług i pomoc publiczna

            |---Za rok 2017

            |---Za rok 2016

            |---Za rok 2015

            |---Rok 2014

            |---Rok 2013

      |---Majątek

      |---Budżet

            |---2014 rok

            |---2015 rok

            |---2016 rok

            |---2018 rok

            |---2017 rok

|---Struktura organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy Czarne

|---Kontrole

      |---2012 rok

      |---2013 rok

      |---2014 rok

      |---2015 rok

      |---2018 rok

      |---2017 rok

      |---2016 rok

|---Telefony służbowe pracowników urzędu

Informacje

|---Plany Postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy

|---Nieruchomości - sprzedaż, dzierżawa

      |---2019 ROK

      |---2018 ROK

      |---2017 ROK

|---Oświata - informacje i druki

|---Podatki i opłaty lokalne

      |---Rok 2019

      |---Rok 2018

      |---Rok 2017

      |---Rok 2016

      |---Rok 2014

      |---Rok 2013

|---Konsultacje społeczne

|---Informacja o środowisku i jego ochronie

|---Gospodarka Odpadami Komunalnymi

      |---Deklaracja - wysokość opłaty za odpady komunalne

      |---Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

            |---Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2019 rok

            |---Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2018 rok

      |---Przepisy prawa

      |---Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

      |---Firmy odbierające odpady komunalne - rejestr działalności regulowanej

      |---Poziomy recyklingu

      |---Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarne.

|---Wykaz prowadzonych Rejestrów Publicznych

      |---Centralny Rejestr Umów

      |---Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

|---eBOI - sprawy

      |---Ochrona środowiska

|---Ogłoszenia

      |---Rok 2019

      |---Rok 2018

      |---Rok 2017

      |---Rok 2016

      |---Rok 2015

|---Zamówienie publiczne

|---Zagospodarowanie Przestrzenne

      |---Wzory formularzy

      |---Studium

            |---Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czarne ZMIANA NR 1, uchwalonego uchwałą Nr 0007.49.2013 z dnia 24 października 2013r.

            |---Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czarne, uchwalonego uchwałą Nr XLVII/297/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 października 2010 r.

      |---Miejscowe plany

|---Obwieszczenia

      |---Rok 2019

      |---Rok 2018

      |---Rok 2017

      |---Rok 2016

      |---Rok 2015

      |---Rok 2014

|---Wybory

      |---Wybory samorządowe 2018r.

            |---Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnem

      |---Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Czarnem 2016 r.

      |---Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015r

      |---Referendum ogólnokrajowe 2015r

      |--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015r.

System Rada

|---Radni

|---Komisje

|---Głosowania

|---Interpelacje

|---Kalendarz posiedzeń

|---Sesje Rady

|---Protokoły

|---Uchwały

|---Projekty uchwał

Rada Miejska w Czarnem

|---Skład Rady

      |---Kadencja 2010-2014

      |---Kadencja 2014-2018

      |---Kadencja 2018-2023

|---Uchwały Rady Miejskiej

      |---Projekty uchwał

      |---Kadencja 2006-2010

      |---Kadencja 2010-2014

      |---Kadencja 2014-2018

      |---Kadencja 2018-2023

|---Kontakt

|---Statut Gminy Czarne

|---Sesje Rady Miejskiej

|---Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych

|---Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Czarnem

      |---2018

Oświadczenia majątkowe

|---Radni

      |---Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2018-2023

      |---Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2014-2018

|---Oświadczenia majątkowe osób zarządzających i członków organów zarządzających osobami prawnymi

|---Kierownicy jednostek organizacyjnych

|---Urząd

|---Wójt / Burmistrz

|---Archiwum

Jednostki pomocnicze

|---Osiedla

|---Sołectwa

Jednostki organizacyjne

|---Kultura

|---Zdrowie i pomoc społeczna

|---Edukacja

|---Spółki prawa handlowego

Nabór na wolne stanowiska pracy

|---Nabór na wolne stanowiska pracy

Strategie i programy

|---Strategie i programy

      |---Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Czarne na lata 2016-2023

Młodzieżowa Rada Miejska w Czarnem

|---Statut

|---Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czarnem

      |---I kadencja

      |---II kadencja

Miejska Rada Seniorów w Czarnem

|---Statut

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, klubami i stowarzyszeniami sportowymi

|---Rok 2019

|---Rok 2018

|---Rok 2017

|---Rok 2016

|---Lista organizacjami pozarządowymi, klubami i stowarzyszeniami sportowymi

RODO

|---Klauzura informacyjna