Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
PPiZP.271.1.11.2024.RS Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego. 2024-07-16 13:28:36 Składanie ofert w toku
2024-07-31 11:00
PPiZP.271.1.10.2024.RS Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Czarne. 2024-07-16 13:27:34 Składanie ofert w toku
2024-07-23 11:00
PPiZP.271.1.9.2024.RS Opracowanie projektu planu ogólnego Gminy Czarne - Unieważniony 2024-07-16 13:28:52 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Zagospodarowania terenu przyległego do stawu wiejskiego wraz z elementami małej architektury w m. Krzemieniewo. 2024-06-24 11:28:38 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych pn: Kompleksowa obsługa bankowa budżetu Gminy Czarne oraz jednostek organizacyjnych Gminy w okresie od 01 lipca 2024 roku do 30 czerwca 2025 roku. 2024-06-13 11:44:14 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn. : Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarnego dofinansowanej z programu rządowego POLSKI ŁAD. 2024-06-10 10:22:35 Minął termin składania ofert
PPiZP.271.1.8.2024 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego. 2024-05-16 15:13:52 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn: Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego dofinansowanej z programu rządowego POLSKI ŁAD. 2024-04-09 07:58:41 Minął termin składania ofert
PPiZP.271.1.7.2024.RS Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego. 2024-03-13 14:41:53 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Wykonanie poziomego cienkowarstwowego oznakowania dróg na terenie Miasta i Gminy Czarne 2024-03-12 14:45:34 Minął termin składania ofert
PPiZP.271.1.6.2024.RS Remont kościoła filialnego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Raciniewie. 2024-02-26 09:51:41 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn. : Modernizacja i przebudowa oświetlenia promenady Czarnego dofinansowanej z programu rządowego POLSKI ŁAD. 2024-03-04 15:22:43 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Kruszenie gruzu budowlanego w ilości 2000 m3. 2024-02-26 12:29:37 Minął termin składania ofert
PPiZP.271.1.4.2024.RS Remont i wykonanie prac konserwatorskich dzwonnicy przy Kościele filialnym p.w. św. Andrzejka Apostoła w Nadziejewie. 2024-02-14 09:50:01 Minął termin składania ofert
PPiZP.271.1.3.2024.RS Remont kościoła filialnego p.w. Matki Boskiej Częstochowskiej w Raciniewie. 2024-02-08 09:48:05 Minął termin składania ofert
PPiZP.271.1.2.2024.RS Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem ul. Parkowa 4. 2024-02-02 08:57:14 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Rozbiórkę, dostawę i montaż ogrodzenia placów zabaw na terenie Gminy Czarne 2024-02-12 10:10:52 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych na na wykonanie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne ( w fazie poeksploatacyjnej) Składowiska Odpadów Komunalnych w Nadziejewie Gmina Czarne w latach 2024-2026. 2024-01-31 13:21:00 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Rozbiórkę, dostawę i montaż ogrodzenia placów zabaw na terenie Gminy Czarne UNIEWAŻNIONY 2024-02-01 14:52:00 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Opracowanie koncepcji projektu zagospodarowania terenu pod przebudowę drogi gminnej nr 23201G oraz opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej pod budowę oświetlenia dróg gminnych dz. nr 63/1, 63/4 oraz drogi powiatowej dz. nr 63/3 w m. Wyczechy 2024-01-29 13:04:13 Minął termin składania ofert
PPiZP.271.1.1.2024.RS Budowa ogrodzenia i dojścia do Kościoła Parafialnego p.w. Chrystusa Króla w Krzemieniewie. 2024-01-10 10:48:49 Minął termin składania ofert
Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania na: ?Opracowanie Programu Funkcjonalno Użytkowego dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn. : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego. 2023-12-28 08:51:03 Minął termin składania ofert
PPiZP.271.1.17.2023.RS Budowa sieci kanalizacyjnej oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Wyczechy - Łoża na terenie gminy Czarne w systemie zaprojektuj i wybuduj realizowana w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014?2020. 2023-12-22 11:46:21 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych na świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie od 01.01.2024 roku do 31.12.2024 roku. 2023-12-21 11:50:03 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn. : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w m. Czarne wraz z budową węzła osadowego dofinansowanej z programu rządowego POLSKI ŁAD. 2023-12-19 15:10:27 Minął termin składania ofert
PPiZP.271.1.16.2023.RS Budowa ogrodzenia i dojścia do Kościoła Parafialnego p.w. Chrystusa Króla w Krzemieniewie. 2023-12-12 10:39:26 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych na zakup i dostawa pomocy dydaktycznych, zabawek i artykułów papierniczych w ramach projektu pn. "CZARNEŃSKIE PRZEDSZKOLE - DZIECI W SWOIM ŻYWIOLE", nr projektu: RPPM.03.01.00-22-0103/20-00, realizowanego w ramach działania 3.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 2023-12-12 14:02:54 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Czarne w okresie od 01.01.2024 r. do 31 grudnia 2024 r. 2023-11-28 07:52:43 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych na realizację usługi polegającej na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach niezamieszkałych z terenu Miasta i Gminy będących własnością Gminy Czarne w latach 2024-2026 r. 2023-11-24 13:24:33 Minął termin składania ofert
PPiZP.271.1.15.2023.RS Przebudowa dróg gminnych nr 232074G, 232077G i 232078G łączących drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Nadziejewo. 2023-11-16 14:53:08 Minął termin składania ofert
PPiZP.271.1.14.2023.RS Dostawa wraz z montażem i wdrożeniem dodatkowego wyposażenia, sprzętu oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "CZARNEŃSKIE PRZEDSZKOLE - DZIECI W SWOIM ŻYWIOLE", realizowanego w ramach działania 3.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 2023-11-16 14:53:41 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Sporządzenie inwentaryzacji budowlanej oraz audytów energetycznych dla potrzeb termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej na terenie Gminy Czarne 2023-10-25 08:00:38 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Wykonania nawierzchni z płyt drogowych JOMB w ciągu drogi gminnej nr 232064G dojazdowej do m. Wierzbnik. 2023-10-25 08:00:50 Minął termin składania ofert
PPiZP.271.1.13.2023.RS Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Czarne oraz dostawę worków do selektywnej zbiórki odpadów w latach 2024-2026 2023-11-06 09:15:10 Minął termin składania ofert
PPiZP.271.1.12.2023.RS Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy. 2023-09-14 14:49:01 Minął termin składania ofert
PPiZP.271.1.11.2023.RS Przebudowa drogi gminnej nr 232108G w m. Sierpowo w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach inwestycji drogowej pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 232108G Sierpowo - Domyśl na odcinku 0,86 km. 2023-09-12 11:37:57 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych na opracowanie dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Gminy Czarne do roku 2032" 2023-09-18 16:08:47 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych na dostawę urządzeń placu i nasadzeń rodzimych (działka 32/1 Sokole) w gminie Czarne zgodnie z zakresem rzeczowym realizacji prac dla zadania pn. "Sokole - Kraina Dobrej Zabawy" w zakresie małych projektów lokalnych realizowanych na terenach wiejskich w ramach programu Aktywne Sołectwo Pomorskie 2023. 2023-07-21 14:02:42 Minął termin składania ofert
PPiZP.271.1.5.2023.RS POSTĘPOWANIE O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA UBEZPIECZENIE GMINY CZARNE 2023-07-11 13:01:57 Minął termin składania ofert
PPiZP.271.1.10.2023.RS Przebudowa drogi gminnej nr 232108G w m. Sierpowo w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach inwestycji drogowej pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 232108G Sierpowo - Domyśl na odcinku 0,86 km. 2023-07-11 12:38:15 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych na opracowanie aktualizacji i zmiany w zakresie złożonych wniosków do obowiązujących na terenie miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo miejscowych panów zagospodarowania przestrzennego. 2023-07-12 14:19:16 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla potrzeb realizacji inwestycji pn. Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy dofinansowanej z programu rządowego POLSKI ŁAD. 2023-07-10 10:17:21 Minął termin składania ofert
PPiZP.271.1.9.2023.RS Dostawa wraz z montażem i wdrożeniem wyposażenia, sprzętu oraz pomocy dydaktycznych w ramach projektu pn. "CZARNEŃSKIE PRZEDSZKOLE - DZIECI W SWOIM ŻYWIOLE", nr projektu: RPPM.03.01.00-22-0103/20-00, realizowanego w ramach działania 3.1 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. 2023-06-26 10:45:10 Minął termin składania ofert
PPiZP.271.1.8.2023.RS Zaciągnięcie kredytu długoterminowego. 2023-06-19 09:39:34 Minął termin składania ofert
PPiZP.271.1.7.2023.RS Dowóz i odwóz dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i uczniów do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarne w okresie od 4.09.2023r. do 21.06.2024r. w formie biletów miesięcznych. 2023-06-15 07:54:04 Minął termin składania ofert
PPiZP.271.1.6.2023.RS Zaciągnięcie kredytu długoterminowego. 2023-06-15 07:52:47 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Kompleksowa Obsługa bankowa budżetu Gminy Czarne oraz samorządowych jednostek organizacyjnych w okresie od 01 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku 2023-06-14 12:11:43 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla potrzeb przebudowy drogi gminnej nr 232108 G Sierpowo - Domyśl na odcinku 0,86 km. 2023-05-31 09:24:58 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji drogowej pn.: Budowa małej obwodnicy Czarnego - Etap I. 2023-05-30 12:07:31 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Kompleksowa Obsługa bankowa budżetu Gminy Czarne oraz samorządowych jednostek organizacyjnych w okresie od 01 lipca 2023 roku do 30 czerwca 2024 roku - UNIEWAŻNIONY 2023-06-01 08:24:21 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego do 130.000 zł pn. Dostawa i montaż urządzeń placów zabaw i siłowni plenerowych na terenie Gminy Czarne zgodnie z zakresem rzeczowym opisanym w przedmiocie zamówienia. 2023-05-22 10:25:57 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Świadczenie obsługi informatycznej Urzędu Miasta i Gminy Czarne 2023-05-17 14:45:12 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Gminy Czarne. 2023-05-09 14:57:57 Minął termin składania ofert
PPiZP.271.1.3.2023.RS Zaciągnięcie kredytu długoterminowego. 2023-03-24 12:38:43 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego do 130.000 zł pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232092G poprzez budowę zatoki autobusowej i peronu w m. Domisław. 2023-03-13 13:41:54 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Wykonanie poziomego cienkowarstwowego oznakowania dróg na terenie Miasta Czarne. 2023-02-28 07:42:28 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego do 130.000 zł pn. Kruszenie gruzu budowlanego w ilości 1500 m3. 2023-02-28 07:38:15 Minął termin składania ofert
PPiZP.271.1.1.2023.RS Zaciągnięcie kredytu długoterminowego. 2023-02-06 10:06:47 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji drogowej pn.: Budowa mostu na rzece Szczyrze wraz z drogą dojazdową do m. Prądy. 2023-02-10 10:37:28 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych na usunięcie 28 szt. drzew wraz z wywozem karpin pozostałych po wycince drzew oraz zagospodarowaniem we własnym zakresie pozyskanego drewna i uporządkowaniem terenu po wycince z terenu parku w m. Bińcze gm. Czarne dz. nr 169/1 wpisanego do rejestru zabytków decyzja z dnia 23.04.1996 r. nr PSOZ-I-5340/8/96, pozycja rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego A-1594. 2023-02-15 08:44:16 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych pn: Jednorazowy zakup i dostawa papieru ksero do urządzeń drukujących i kserujących dla jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Czarne. 2023-02-13 10:33:03 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych pn: Edukacja cyfrowa dla urzędników projektu grantowego pn. "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. 2023-02-06 07:58:23 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych na Świadczenie usług audytu wewnętrznego w 2023 roku. 2023-01-03 12:34:42 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego do 130.000 zł pn. Budowa oświetlenia Gontyny w historycznym parku w m. Bińcze gm. Czarne 2022-12-20 08:44:17 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego dotyczące; świadczenia usług opiekuńczych, świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, świadczenie usługi asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej w gminie Czarne, realizowanych w ramach projektu pn. "Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2022-12-27 12:33:43 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego do 130.000 zł pn.Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Czarne w okresie od 01.01.2023 r. do 31 grudnia 2023 r. 2022-12-12 13:37:54 Minął termin składania ofert
Informacja o udzieleniu zamówienia na dostawę węgla z dnia 23.11.2022r. 2022-11-23 09:14:18 Minął termin składania ofert
PPiZP.271.1.26.2022.RS Zakup i dostawa sprzętu w ramach realizacji projektu grantowego pn. "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 2022-11-15 14:46:44 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych na usunięcie 28 szt. drzew wraz z wywozem karpin pozostałych po wycince drzew oraz zagospodarowaniem we własnym zakresie pozyskanego drewna i uporządkowaniem terenu po wycince z terenu parku w m. Bińcze gm. Czarne dz. nr 169/1 wpisanego do rejestru zabytków decyzja z dnia 23.04.1996 r. nr PSOZ-I-5340/8/96, pozycja rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego A-1594. 2022-11-23 08:15:43 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji drogowej pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 232086G łączącej miejscowość Raciniewo z DW 201. 2022-11-15 07:41:19 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych pn: Opracowanie Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarne 2023+ 2022-11-16 13:52:29 Minął termin składania ofert
Zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pod nazwą Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją rozbudowy świetlicy wiejskiej w m. Kijno. Inwestycja dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład - Programu Inwestycji Strategicznych. 2022-10-03 13:06:14 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych pn: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego dysków zewnętrznych w ilości 419 sztuk jako akcesoria do laptopów zakupionych w ramach projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR". 2022-08-23 14:04:54 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych pn: Zakup i dostawa do siedziby Zamawiającego akcesoriów do laptopów zakupionych w ramach projektu "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" 2022-08-05 17:21:59 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego do 130.000 zł pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232071G w Łoży. 2022-07-20 09:15:46 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych pn: Kompleksowa Obsługa bankowa budżetu Gminy Czarne oraz samorządowych jednostek organizacyjnych w okresie od 01 lipca 2022 roku do 30 czerwca 2023 roku - unieważniony. 2022-06-23 12:45:01 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych pn: Zwalczanie barszczu Sosnowskiego metodą mieszaną, poprzez wykaszanie i opryski herbicydami realizowane w ramach zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku pod nazwą "Ochrona rodzimej przyrody przed inwazją barszczu Sosnowskiego na terenie gminy Czarne - etap IV" UNIEWAŻNIONY 2022-05-25 13:34:46 Minął termin składania ofert
Zaprasza do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pod nazwą Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji drogowej pn.: Przebudowa drogi gminnej wewnętrznej łączącej drogę wojewódzką nr 201 z drogą powiatową nr 2533G w m. Wyczechy 2022-04-27 12:49:04 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji pn.: Termomodernizacji 10 budynków wielorodzinnych położonych m. Wyczechy, Gmina Czarne oraz termomodernizacji 6 budynków wielorodzinnych położonych w m. Bińcze, Gmina Czarne. 2022-04-12 13:24:34 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego do 130.000 zł pn. Dostawa i montaż urządzeń wyposażenia terenu SKETEPARKU w Czarnem. 2022-04-01 09:54:58 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego. Zakup 25 szt. rowerów wraz z osprzętem, kaskiem ochronnym oraz kamizelką w ramach projektu pn. "Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2022-03-22 12:07:15 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego do 130.000 zł pn. Montaż ogrodzenia - płotu z paneli betonowych w m. Sokole. 2022-03-21 12:17:10 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Budowa mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków dla Aglomeracji Wyczechy dofinansowanej z programu rządowego POLSKI ŁAD. 2022-03-15 07:22:32 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją inwestycji drogowej pn.: Przebudowie drogi gminnej nr 232103G - Aleja Wiśniowa łączącej drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Bińcze. 2022-03-14 08:00:57 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych pn: Kompleksowa organizacja i realizacja studiów podyplomowych oraz specjalistycznych szkoleń w ramach projektu nr RPPM.03.01.00-22-0103/20 pn. "Czarneńskie Przedszkole - dzieci w swoim żywiole". Projekt ten jest realizowany w ramach działania 3.1 Edukacja przedszkolna, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 - UNIEWAŻNIONY 2022-03-03 11:33:56 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych pn: Realizacja i emisja programów informacyjnych w lokalnej telewizji kablowej o tematyce: Aktualne wydarzenia Miasta i Gminy Czarne wraz ze zleconymi ogłoszeniami. 2022-02-22 11:24:42 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla potrzeb budowy mostu na rzece Szczyrze w m. Prądy wraz z drogą dojazdową w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Opracowanie dokumentacji technicznej dla odbudowy mostu na rzece Szczyrze w m. Prądy. 2022-02-18 12:55:03 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy parkingu na terenie działki nr 3/3 w m. Wyczechy w ramach zadania inwestycyjnego pn. : ,, Zagospodarowanie terenu filii biblioteki w Wyczechach polegające na budowie parkingu i nasadzeniu zieleni". 2022-02-22 09:06:09 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego do 130.000 zł pn. Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych JOMB w ciągu drogi gminnej nr 232071G w m. Łoża. 2022-02-22 09:06:37 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego do 130.000 zł pn. Wykonanie nawierzchni z płyt drogowych JOMB w ciągu drogi gminnej nr 232082G w m. Biernatka. 2022-02-14 14:14:45 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego do 130.000 zł pn. Zagospodarowania terenu przyległego do stawu wiejskiego wraz z elementami małej architektury w m. Krzemieniewo. 2022-02-14 14:14:15 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb przebudowy dróg wewnętrznych położonych na terenie działek nr 18/41, 18/42 i 20/9 w Czarnem przy ul. Strzeleckiej. 2022-02-14 14:13:21 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego do 130.000 zł pn. Montaż ogrodzenia stadionu sportowego w miejscowości Nadziejewo. 2022-02-08 07:20:44 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego do 130.000 zł pn. Dostawa i montaż ogrodzenia placu zabaw w m. Nadziejewo. 2022-02-08 07:23:30 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pod nazwą "Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla potrzeb budowy drogi gminnej nr 232008 ul. Dolna w Czarnem" 2022-02-08 07:22:34 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł pn. Remont dróg gruntowych. 2022-05-18 11:20:10 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pn: Wykonanie poziomego cienkowarstwowego oznakowania dróg na terenie Miasta Czarne. 2022-01-31 13:26:34 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego do 130.000 zł pn. Kruszenie gruzu budowlanego w ilości 1500 m3. 2022-01-31 13:26:16 Minął termin składania ofert
Gmina Czarne informuje, że przyjmowane są oferty na: Dostawa i montaż urządzeń siłowni plenerowych i placów zabaw na terenie Gminy Czarne z zakresem rzeczowym 2022-01-18 12:01:25 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego do 130.000 zł pn. Przebudowę chodnika w ciągu drogi gminnej nr 232033G ul. Lipowa w m. Czarne. 2022-01-11 14:41:40 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pod nazwą Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadań inwestycyjnych realizowanych w ramach projektu CZARNEŃSKIE PRZEDSZKOLE - DZIECI W SWOIM ŻYWIOLE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2022-01-31 08:25:45 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego. Usługa pełnienia funkcji wychowawcy dla dzieci w Placówce Wsparcia Dziennego w Czarnem w ramach projektu pn. "Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2021-12-27 15:14:04 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł pn. Budowa przyłącza energetycznego do budynku stołówki szkolnej na dz. nr 47 w m. Czarne. 2021-12-09 11:08:20 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do składania ofert na realizację zamówienia publicznego o wartości poniżej 130 000 złotych pod nazwą Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego dla zadania polegającego na zaprojektowaniu i wykonaniu robót budowlanych dla potrzeb rozbudowy ul. Pomorskiej w Czarnem w ramach zadania inwestycyjnego p.: Budowa małej obwodnicy Czarnego - Etap I dofinansowanego z programu rządowego POLSKI ŁAD. 2022-01-31 07:43:20 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł pn. Świadczenie usług audytu wewnętrznego 2021-12-22 10:01:39 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego do 130.000 zł pn. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Czarne w okresie do 31 grudnia 2022 r. 2021-12-21 14:30:05 Minął termin składania ofert
PPiZP.271.1.7.2021.RS Zakup wyposażenia dla szkół w ramach programu Laboratoria Przyszłości. 2021-12-03 15:26:56 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego. Świadczenie dyżurów prawnika rodzinnego w gminie Czarne realizowanych w ramach projektu pn. "Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2021-12-06 09:36:55 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego do 130.000 zł pn. Montaż ogrzewania kotłem elektrycznym Kospel Ekco.MN3 12-24 kW w budynku Remizy OSP w Bińczu. 2021-11-24 13:05:45 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego do 130.000 zł pn. Utwardzenie terenu działki nr 3064/11 położonej w Czarnem przy stadionie miejskim ul. Aleja Zwycięzców w m. Czarne 2021-11-24 13:06:34 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego do 130.000 zł pn. Budowa obiektów małej architektury - placu zabaw i siłowni plenerowej w ramach inwestycji pt.: Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności na terenie działki nr 3/3 w m. Wyczechy. 2021-12-01 08:45:43 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego do 130.000 zł pn. Wykonanie prac związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Czarne - edycja 2021. Zadanie będzie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 2021-11-22 14:57:20 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego do 130.000 zł pn. Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na przebudowę drogi gminnej nr 232103G w m. Bińcze w km 0+967 do 0+ 1583. 2021-11-18 13:48:10 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego do 130.000 zł pn. Montaż ogrzewania kotłem elektrycznym Kospel Ekco.MN3 12-24 kW w budynku Remizy OSP w Bińczu - UNIEWAŻNIENIE 2021-11-18 11:32:54 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego do 130.000 zł pn. Utwardzenie terenu działki nr 3064/11 położonej w Czarnem przy stadionie miejskim ul. Aleja Zwycięzców w m. Czarne- UNIEWAŻNIENIE 2021-11-18 11:32:23 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego do 130.000 zł pn. Utwardzenie terenu działek nr 10/1 , 12 , 13 i 82 w m. Raciniewo. 2021-11-16 08:13:32 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego do 130.000 zł pn. Budowa obiektów małej architektury - placu zabaw i siłowni plenerowej w ramach inwestycji pt.: Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności na terenie działki nr 3/3 w m. Wyczechy-UNIEWAŻNIENIE. 2021-11-16 08:14:31 Minął termin składania ofert
PPiZP.271.1.6.2021.RS Odbudowa urządzeń melioracyjnych wodnych szczegółowych na działkach nr 18/4, 18/5 i 27/9 przy ul. Szosowej w miejscowości Czarne 2021-10-13 14:07:00 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego do 130.000 zł na: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla potrzeb utworzenia i wyposażenia Klubu Senior + w miejscowości Kijno. 2021-10-19 08:29:00 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie na: Remont i ocieplenie stropodachu Remizy OSP w Bińczu (zamówienie do 130.000 zł). 2021-10-05 13:33:06 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie na: Dostawa i montaż trybun na terenie stadionu sportowego w m. Wyczechy (zamówienie do 130.000 zł). 2021-09-28 11:20:22 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie na: Remont i ocieplenie stropodachu Remizy OSP w Bińczu (zamówienie do 130.000 zł) UNIEWAŻNIONY 2021-09-28 11:20:49 Minął termin składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę świadczenia dyżurów psychologa rodzinnego realizowanego w ramach projektu pod nazwą ,,Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica" nr RPPM.06.02.02-22-0071/20 2021-09-13 10:21:09 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego do 130.000 zł na: Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 201 na teren biblioteki w m. Wyczechy. 2021-08-09 10:24:55 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego do 130.000 zł na: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla potrzeb utworzenia i wyposażenia Klubu Senior + w miejscowości Kijno. 2021-08-09 10:25:13 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego do 130.000 zł na: Opracowanie dokumentacji projektowo kosztorysowej dla potrzeb utworzenia i wyposażenia Klubu Senior + w miejscowości Kijno - UNIEWAŻNIONY 2021-07-28 14:28:20 Minął termin składania ofert
PPiZP.271.1.5.2021.RS Dowóz i odwóz dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych i uczniów do szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarne w okresie od 1.09.2021r. do 24.06.2022r. w formie biletów miesięcznych. 2021-07-08 13:13:29 Minął termin składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące wyboru wykonawcy na realizację świadczenia dyżurów psychologa dla dzieci w Placówce Wsparcia Dziennego Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem w ramach projektu pod nazwą ,,Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica" nr RPPM.06.02.02-22-0071/20 2021-05-21 12:09:04 Minął termin składania ofert
PPiZP.271.1.4.2021.RS Zaciągnięcie kredytu długoterminowego. 2021-06-11 10:22:13 Minął termin składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE Dotyczące wyboru wykonawcy na realizację usługi prowadzenia dyżurów logopedycznych dla dzieci w Placówce Wsparcia Dziennego Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem w ramach projektu pod nazwą ,,Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica" nr RPPM.06.02.02-22-0071/20 2021-05-18 14:27:54 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie na: Utwardzenie terenu działek nr 10/1 , 12 ,13 i 82 w m. Raciniewo (zamówienie do 130.000 zł) 2021-05-18 09:15:09 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego do 130.000 zł na: Zagospodarowanie terenu przyległego do stawu wiejskiego wraz z elementami małej architektury w m. Krzemieniewo. 2021-05-05 10:03:44 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł netto na wykonanie monitoringu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne (w fazie poeksploatacyjnej) Składowiska Odpadów Komunalnych w Nadziejewie Gmina Czarne w latach 2021-2023. 2021-04-19 11:09:30 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie na: Utwardzenie terenu działek nr 10/1 , 12 ,13 i 82 w m. Raciniewo (zamówienie do 130.000 zł) 2021-04-19 12:41:38 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej na: Wykonanie poziomego cienkowarstwowego oznakowania dróg na terenie miasta Czarne (zamówienie do 130.000 zł) 2021-04-06 11:01:21 Minął termin składania ofert
PPiZP.271.1.3.2021.RS Zaciągnięcie kredytu długoterminowego oraz udzielenie i obsługa długoterminowego kredytu konsolidacyjnego - UNIEWAŻNIONY 2021-04-26 14:14:47 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie na: Budowę oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 232092G w m. Domisław (zamówienie do 130.000 zł). 2021-03-22 12:37:18 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł netto na wykonanie specjalistycznego przeglądu drzewostanu na terenie działki nr 169/1 w miejscowości Bińcze - park historyczny wpisany do rejestru zabytków woj. Pomorskiego w dniu 23.04.1996r pod pozycją rejestru A-1594 oraz nadzoru inwestorskiego nad cięciami pielęgnacyjnymi drzew zakwalifikowanych do przycinki w czasie przeprowadzonego przeglądu. 2021-04-13 12:41:40 Minął termin składania ofert
PPiZP.271.1.2.2021.RS Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym 2021-06-15 13:20:54 Minął termin składania ofert
PPiZP.271.1.15.2020.RS Budowa miejskiego skateparku w Czarnem w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Miejski skatepark w Czarnem. Teren przy Stadionie Miejskim - UNIEWAŻNIONY. 2021-01-12 13:28:19 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie o zamówieniu dla CWRiD w Czarnem (działając na podstawie art. 138h i 138o ustawy Prawo zamówień publicznych) zamierza udzielić zamówienia publicznego o wartości mniejszej niż kwoty określone w art. 138g ust. 1, na: "Świadczenie usług opiekuńczych, świadczenie usług opieki wytchnieniowej, świadczenie usługi- asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej" w ramach projektu pn.: "Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica" współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, RPPM.06.02.02-22-0071/20. 2020-12-29 17:44:45 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na "Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gmin Czarne w okresie do 31 grudnia 2021 r." (zamówienie poniżej 30.000 EURO) 2021-01-20 10:18:04 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na wykonywanie sukcesywnie zlecanych wycen nieruchomości na terenie miasta i gminy Czarne w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku (zamówienie poniżej 30.000 EURO). 2020-12-22 11:52:53 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na wykonywanie sukcesywnie zlecanych usług geodezyjnych na terenie miasta i gminy Czarne w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2022 roku (zamówienie poniżej 30.000 EURO). 2020-12-22 11:52:39 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na realizację usługi polegającej na odbieraniu i transporcie odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach niezamieszkałych z terenu Miasta i Gminy będących własnością Gminy Czarne w latach 2021-2023r. (zamówienie poniżej 30.000 EURO). 2020-12-23 14:26:34 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług audytu wewnętrznego w okresie od 1 stycznia 2021 roku do 31 grudnia 2021 roku (zamówienie poniżej 30.000 EURO). 2020-12-21 13:10:03 Minął termin składania ofert
PPiZP.271.1.14.2020 Rozbudowa dróg gminnych: nr 232044G ul. Strzelecka, nr 232035G ul. Południowej, nr 232013G ul. Pomorskiej wraz z budową kanalizacji deszczowej oraz budową oświetlenia drogowego w m. Czarne - dofinansowanej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. 2020-12-22 11:27:26 Minął termin składania ofert
PPiZP.271.1.13.2020.RS Przebudowa oraz remont pomieszczeń kuchni wraz z zapleczem kuchennym w budynku Przedszkola Gminnego w m. Czarne przy ul. Parkowa 7 w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Remont kuchni Przedszkola Gminnego w Czarnem. 2020-12-22 12:41:01 Minął termin składania ofert
Infomacja o złożonych ofertach, dotyczy projektu pn. Woda Bogacwem Gminy Czarne. 2020-09-30 09:37:38 Minął termin składania ofert
PPiZP.271.1.12.2020.RS Przebudowa pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w m. Nadziejewo, gm. Czarne w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" 2020-10-23 13:55:58 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie na: Zakup usług związanych z przeprowadzeniem akcji edukacyjno-ekologicznej związanej z w ramach projektu pn. "WODA BOGACTWEM GMINY CZARNE - DZIAŁANIA EDUKACYJNE NA RZECZ PRZECIWDZIAŁANIA ZMIANOM KLIMATU" w ramach zadania dofinansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (zamówienie poniżej 30.000 EURO). 2020-10-01 12:02:38 Minął termin składania ofert
PPiZP.271.1.11.2020.RS Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków wraz z przyłączami m. Bińcze (dz. Nr 241/6, 356/3, 158/1) gmina Czarne. 2020-10-13 11:25:43 Minął termin składania ofert
PPiZP.271.1.10.2020.RS Przebudowa pomieszczeń Świetlicy Wiejskiej w m. Nadziejewo, gm. Czarne w ramach zadania inwestycyjnego pn.: Utworzenie i wyposażenie Klubu "Senior+" UNIEWAŻNIONY 2020-09-25 08:09:00 Minął termin składania ofert
PPiZP.271.1.9.2020.RS Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta i gminy Czarne oraz dostawę worków do selektywnej zbiórki odpadów w latach 2021-2023. 2020-09-01 13:54:01 Minął termin składania ofert
PPiZP.271.1.8.2020.RS Dowóz i odwóz uczniów z terenu Miasta i Gminy Czarne do placówek oświatowych w roku szkolnym 2020/2021 w formie biletów miesięcznych w okresie od 01 września 2020 r. do 25 czerwca 2021r. 2020-08-27 12:00:33 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie na: Budowę linii kablowej 0,4 kV zasilającej oświetlenie PROMENADY w m. Czarne (zamówienie poniżej 30.000 EURO). 2020-08-04 14:39:21 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie na: Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu drogi gminnej nr 232092G w m. Domisław (zamówienie poniżej 30.000 EURO). 2020-08-04 14:39:10 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na: Wykonanie aktualizacji obszaru i granic aglomeracji Wyczechy i Czarne na obszarze Gminy Czarne (zamówienie poniżej 30.000 EURO). 2020-06-16 13:28:39 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.7.2020.RS Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Sokole na terenie działek nr 49/7 i 57/1 obręb geodezyjny Sokole, Gmina Czarne. 2020-07-08 13:32:57 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie na: Utwardzenie płytą betonową MEBA terenu działki nr 2/27 położonej w Czarnem przy ul. Św. Józefa w Czarnem (zamówienie poniżej 30.000 EURO). 2020-06-01 11:59:15 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na dostawa sprzętu komputerowego w ilości 30 sztuk komputerów przenośnych wraz z niezbędnym oprogramowaniem na potrzeby szkół w Gminie Czarne (zamówienie poniżej 30.000 EURO). 2020-05-21 14:02:32 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie na: Budowę podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem (zamówienie poniżej 30.000 EURO). 2020-05-19 09:07:05 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.6.2020.RS Zaciągnięcie kredytu długoterminowego 2020-05-22 12:30:32 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.5.2020.RS OCHRONA UBEZPIECZENIOWA ZAMAWIAJĄCEGO 2020-07-01 09:38:00 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.4.2020.RS Zaciągnięcie kredytu długoterminowego UNIEWAŻNIONY 2020-05-06 12:28:36 Minął termin składania ofert
Ogoszenie na: Utwardzenie kostką betonową terenu działki nr 28/2 i 29 położonej na terenie cmentarza komunalnego w Czarnem (zamówienie poniżej 30.000 EURO). 2020-04-27 11:46:21 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na dostawa sprzętu komputerowego w ilości 24 sztuk komputerów przenośnych wraz z niezbędnym oprogramowaniem na potrzeby szkół w Gminie Czarne (zamówienie poniżej 30.000 EURO). 2020-04-03 11:56:31 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.3.2020.RS Zaciągnięcie kredytu długoterminowego - UNIEWAŻNIONY 2020-04-09 12:36:09 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie na: Kruszenie gruzu budowlanego w ilości 2000 m3 (zamówienie poniżej 30.000 EURO). 2020-04-06 10:43:49 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie na: II etap budowy parkingu przy świetlicy wiejskiej w Sierpowie (zamówienie poniżej 30.000 EURO). 2020-04-06 10:44:11 Minął termin składania ofert
CWRiD.271.02.2020.KM Zapytanie Ofertowe na usługę świadczenia dyżurów prawnika rodzinnego w Centrum Wsparcia Rodziny I Dziecka w Czarnem 2020-03-25 10:41:11 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie na: Wykonanie poziomego cienkowarstwowego oznakowania dróg na terenie Miasta Czarne i w m. Wronkowo (zamówienie poniżej 30.000 EURO). 2020-03-18 10:04:47 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie na: Utwardzenie terenu kostką brukową przy świetlicy wiejskiej na działce nr 32/1 w Sokolu (zamówienie poniżej 30.000 EURO). 2020-03-18 10:04:24 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego oraz zmiany tych decyzji dla terenów zlokalizowanych na obszarze Miasta i Gminy Czarne (zamówienie poniżej 30.000 EURO). 2020-03-04 10:20:13 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie na: Utwardzenie terenu pod wykonanie chodnika dla pieszych na terenie działki nr 3/3 w Wyczechach (zamówienie poniżej 30.000 EURO). 2020-03-02 13:53:32 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na usługę świadczenia dyżurów psychologa w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem. 2020-02-26 09:35:52 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na: Zakup usług związanych z przeprowadzeniem akcji edukacyjno-ekologicznej związanej z gospodarowaniem odpadami w ramach projektu pn. "Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo". Projekt finansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Nr umowy o dofinansowanie RPPM.11.02.00-22-0007/17-00 z dnia 24 lipca 2018r. 2020-02-25 12:22:00 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.1.2020.RS Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem: ładowaczem czołowym, pługiem i przyczepą w ramach zadania inwestycyjnego pn: "Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo" współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Środowisko, Działanie 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2020-03-10 09:56:33 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do składania ofert na usługę wycinki i usunięcia mechanicznie(korzeni) pni 102 szt. drzew z gatunku topola kanadyjska oraz krzewów zlokalizowanych na działce nr 19 obręb geodezyjny Czarne wraz z wyrównaniem terenu i uporządkowaniem (zamówienie poniżej 30.000 EURO) 2020-02-05 09:26:13 Minął termin składania ofert
Ogłoszenia na: Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności na terenie działki nr 3/38 przy ul. Wojska Polskiego w Czarnem (zamówienie poniżej 30.000 EURO) 2020-01-28 08:15:14 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie na: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gmin Czarne w okresie do 31 grudnia 2020 r. (zamówienie poniżej 30.000 EURO) 2020-01-23 13:31:40 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług audytu wewnętrznego (zamówienie poniżej 30.000 EURO) 2019-12-30 15:26:31 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług serwisowych oraz konserwacyjnych monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Czarne (zamówienie poniżej 30.000 EURO) 2019-12-30 14:38:15 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.28.2019.RS Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem: ładowaczem czołowym, pługiem i przyczepą w ramach zadania inwestycyjnego pn: "Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo" współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 11 Środowisko, Działanie 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego - UNIEWAŻNIONY 2020-01-15 14:46:55 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.43.2019.RS Opracowanie aktualizacji i zmiany w zakresie złożonych wniosków do "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czarne Zmiana Nr 1", uchwalonego uchwałą Nr 0007.49.2013 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 24 października 2013 roku (zamówienie poniżej 30.000 EURO) 2019-12-13 09:10:41 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.44.2019 Przebudowę parkingu oraz zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 na teren działki nr 9/8 położonej w Czarnem przy ul. Szczecineckiej - ETAP I (zamówienie poniżej 30.000 EURO) 2019-12-09 15:04:48 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.27.2019.RS Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego wraz z dodatkowym osprzętem: ładowaczem czołowym, pługiem i przyczepą w ramach zadania inwestycyjnego pn: "Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo" współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 11 Środowisko, Działanie 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego UNIEWAŻNIONY 2019-12-09 07:09:44 Minął termin składania ofert
CWRID.271.12.22019.MK zapytania ofertowego na usługę przeprowadzenia szkolenia pn.: "Komputer i internet - pomoc dla osób niesamodzielnych i ich opiekunów" w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych (projekt zintegrowany) 2019-11-22 12:36:24 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.43.2019.RS Opracowanie aktualizacji i zmiany w zakresie złożonych wniosków do "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czarne Zmiana Nr 1", uchwalonego uchwałą Nr 0007.49.2013 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 24 października 2013 roku (zamówienie poniżej 30.000 EURO) - UNIEWAŻNIONE 2019-12-05 12:14:35 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.26.2019.RS Dostawa wyposażenia w ramach zadania inwestycyjnego pn: "Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo" współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 11 Środowisko, Działanie 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2019-12-30 13:03:15 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.42.2019 Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Czarne w okresie do 31 grudnia 2019r. (zamówienie poniżej 30.000 EURO) 2019-11-14 14:40:45 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.37.2019JK Wykonanie prac związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Czarne w roku 2019/2020. Zadanie będzie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (zamówienie poniżej 30.000 EURO) 2019-10-22 14:19:20 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.39.2019 Montaż ogrodzenia stalowego działki nr 109 w Czarnem przy ul. Szkolna 1 (zamówienie poniżej 30.000 EURO) 2019-10-22 14:17:44 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.25.2019.RS Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 11 sztuk tablic informacyjnych w ramach promocji projektu pn. "Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta. 2019-11-20 09:39:04 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.35.2019 Wykonanie rocznego i pięcioletniego przeglądu technicznego budynku administracyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem przy ul. Moniuszki 12 (zamówienie poniżej 30.000 EURO) 2019-10-15 14:46:09 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.36.2019 Przebudowa sieci kanalizacji burzowej dla potrzeb odwodnienia ul. Kwiatowej w Czarnem (zamówienie poniżej 30.000 EURO) 2019-10-08 14:37:39 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.18.2019 Przebudowa drogi gminnej nr 232074 G w miejscowości Nadziejewo (zamówienie poniżej 30.000 EURO) 2019-10-08 14:37:00 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.24.2019.RS Przebudowa drogi gminnej nr 232012G ul. Wojska Polskiego w Czarnem wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego - dofinansowanej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - 2019. 2019-11-13 14:53:01 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.23.2019.RS Przebudowa drogi gminnej nr 232076G łączącej drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Nadziejewo Gmina Czarne- dofinansowanej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych - 2019. 2019-10-24 14:43:30 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.22.2019.RS Przebudowa drogi gminnej nr 232107G w miejscowości Sierpowo, gmina Czarne realizowanego w ramach umowy o przyznanie pomocy nr 00743-6935-UM1111059/18 z dnia 04 lipca 2019 r. Zamówienie jest współfinansowane w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 2019-11-18 15:13:17 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.21.2019.RS Budowa obiektu mostowego w postaci kładki przez rzekę Czernica realizowanego w ramach Zadania 6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Zamkowej i Podmurnej dla projektu pt. "Wspólna sprawa - Rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta. 2019-11-15 13:52:47 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.20.2019.RS Odbiór całej ilości odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu miasta i gminy Czarne oraz dostawę worków do selektywnej zbiórki odpadów wraz z wykonaniem usług dodatkowych - na żądanie. 2019-11-05 14:00:59 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu (zamówienie poniżej 30.000 EURO) 2019-09-05 08:45:34 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.312019.JK Utrzymanie czystości i porządku oraz pielęgnacja terenów zielonych w Parku Miejskiego i na ścieżce pieszo- rowerowej (Promenada) - zamówienie poniżej 30.000 EURO 2019-08-28 13:32:31 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.30.2019.RS Nadzór archeologiczny w ramach zadania inwestycyjnego "Wspólna sprawa - Rewitalizacja obszaru ,,B" w Czarnem" w zakresie Zadania 4: Przebudowa Placu Wolności realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta (zamówienie poniżej 30.000 EURO) 2019-08-28 13:32:12 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.34.2019 Odwodnienie drogi gminnej nr 232075G przy posesji nr 33 w Nadziejewie (zamówienie poniżej 30.000 EURO) 2019-08-23 13:26:36 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.33.2019 Remont przepustu w ciągu drogi gminnej nr 232075 G przy posesji nr 26 w Nadziejewie (zamówienie poniżej 30.000 EURO) 2019-08-23 13:26:49 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.32.2019 Montaż ogrodzenia stadionu sportowego w miejscowości Nadziejewo (zamówienie poniżej 30.000 EURO) 2019-08-23 13:29:51 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.18.2019 Przebudowa drogi gminnej nr 232074 G w miejscowości Nadziejewo (zamówienie poniżej 30.000 EURO) - UNIEWAŻNIONY 2019-09-27 08:43:08 Minął termin składania ofert
Ogłoszenie Burmistrza Czarnego z dnia 14 sierpnia 2019r. w sprawie sprzedaży ruchomości - ciągnik rolniczy marka 4512K rok produkcji 1997, stanowiący własność Gminy Czarne. 2019-09-03 14:53:19 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania w zakresie rehabilitacji fizycznej i usprawniania zaburzonych funkcji organizmu - UNIEWAŻNIONY 2019-08-23 08:50:45 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.29.2019 Rozbiórka ogrodzenia betonowego terenu działki nr 56 i 57 - boiska sportowego w m. Nadziejewo 2019-07-29 14:20:24 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.28.2019 Utwardzenie terenu działki nr 36/3 przed świetlicą wiejską w m. Sierpowo 2019-07-29 14:21:16 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.24.2019 Zadanie nr 1 : Przebudowa toalet dla chłopców Parter pom. 1/21 - w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny PS. INKA w Czarnem. Zadanie nr 2 Budowa instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny PS. INKA w Czarnem (zamówienie poniżej 30.000 EURO) 2019-07-22 13:39:11 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.23.2019 Przebudowa drogi w zakresie budowy instalacji oświetlenia drogowego w m. Domisław, Gmina Czarne (zamówienie poniżej 30.000 EURO) 2019-07-11 11:17:14 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.24.2019 Zadanie nr 1 : Przebudowa toalet dla chłopców Parter pom. 1/21 - w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny PS. INKA w Czarnem. Zadanie nr 2 Budowa instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny PS. INKA w Czarnem (zamówienie poniżej 30.000 EURO) UNIEWAŻNIONY 2019-07-18 10:38:01 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.19.2019.RS Dostawa fabrycznie nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z układem napędowym 4x4 (kategoria 2: uterenowiony) dla jednostki OSP Bińcze, Gmina Czarne. 2019-08-12 12:30:16 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.25.2019 Remont cząstkowy nawierzchni z kostki brukowej betonowej ścieżki pieszo rowerowej w Czarnem (zamówienie poniżej 30.000 EURO) 2019-07-03 08:37:24 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.24.2019 Zadanie nr 1 : Przebudowa toalet dla chłopców Parter pom. 1/21 - w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny PS. INKA w Czarnem. Zadanie nr 2 Budowa instalacji hydrantowej w Szkole Podstawowej im. Danuty Siedzikówny PS. INKA w Czarnem (zamówienie poniżej 30.000 EURO) UNIEWAŻNIENIE 2019-07-08 15:06:29 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.23.2019 Przebudowa drogi w zakresie budowy instalacji oświetlenia drogowego w m. Domisław, Gmina Czarne (zamówienie poniżej 30.000 EURO) UNIEWAŻNIONE 2019-07-01 12:06:43 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.18.2019.RS "Wspólna sprawa - Rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" w zakresie Zadania 4: Przebudowa Placu Wolności realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta. 2019-10-02 08:22:38 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.17.2019.RS Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 2 sztuk tablic informacyjnych w ramach promocji projektu pn. "Zmieniamy Czarne na Zielone - modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Czernicą w Czarnem" realizowanego w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 2019-07-12 09:08:56 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.16.2019.RS Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 7 sztuk tablic informacyjnych w ramach promocji projektu pn. "Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta. 2019-07-12 08:31:32 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.22.2019 Ogłoszenie na: Budowę parkingu przy Gontynie na terenie Parku w m. Bińcze (zamówienie poniżej 30.000 EURO) 2019-06-04 14:39:06 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.19.2019 Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Czernicę w m. Czarne 2019-05-20 15:17:11 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.15.2019.RS Przebudowa drogi gminnej nr 232091G dojazdowej do gruntów rolnych w m. Domisław dz. nr 266, 267/1 i 267/2. 2019-07-11 11:17:48 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.14.2019.RS Wykonanie prac konserwatorskich ołtarza głównego w ramach zadania pn. "Remont zabytkowego szachulcowego budynku Kościoła Filialnego p.w. Świętego Andrzeja Apostoła w Nadziejewie". 2019-06-25 15:01:05 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.13.2019.RS Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń w meble w ramach Zadania 1: "Przebudowa i rozbudowa mieszkania oraz sali katechetycznej wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka przy ulicy Cichej 1 w Czarnem" dla projektu pt. "Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta. 2019-06-25 10:51:54 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.20.2019 Budowa parkingu na terenie działki nr 14/1 w m. Raciniewo. 2019-05-20 15:12:35 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.12.2019.RS Zaciągnięcie kredytu długoterminowego. 2019-07-04 10:24:21 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia warsztatów aktywizacji i planowania wolnego czasu osoby niepełnosprawnej. 2019-05-17 08:27:58 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia warsztatów aktywizacji i planowania wolnego czasu osoby niepełnosprawnej wraz z dostawą 5 kompletów materiałów higienicznych dla uczestników warsztatów realizowane w ramach projektu- UNIEWAŻNIONY 2019-04-24 08:15:46 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.18.2019 Przebudowa drogi gminnej nr 232074 G w miejscowości Nadziejewo 2019-04-30 13:50:42 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.17.2019 Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 232099G w m. Domisław 2019-04-30 13:50:28 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.19.2019 Budowa kładki dla pieszych przez rzekę Czernicę w m. Czarne - UNIEWAŻNIONY 2019-04-16 14:55:09 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.11.2019.RS Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności wariant rozszerzony - 1 obiekt na terenie działki nr 3/38 przy ul. Wojska Polskiego w Czarnem oraz wariant rozszerzony - 1 obiekt na terenie działki nr 3/3 w m. Wyczechy - UNIEWAŻNIONY 2019-05-14 11:37:22 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.18.2019 Przebudowa drogi gminnej nr 232074 G w miejscowości Nadziejewo - UNIEWAŻNIONY 2019-04-15 14:40:42 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.10.2019.RS Przebudowa dróg gminnych nr 232008G ul. Dolna, Nr 232004G ul. Wiśniowa i Nr 232002G ul. Cisowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne - dofinansowaną w ramach Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019. 2019-06-27 10:05:19 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.17.2019 Przebudowa chodnika w ciągu drogi gminnej nr 232099G w m. Domisław - UNIEWAŻNIONY 2019-04-15 14:38:32 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.16.2019 Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku Przedszkola Gminnego w Czarnem 2019-04-01 15:55:42 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia szkolenia opiekunów osób niepełnosprawnych w zakresie zasad właściwego żywienia, realizowane w ramach projektu pn: 2019-04-12 12:18:56 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia szkolenia z zakresu rehabilitacji i asekuracji osoby niepełnosprawnej wraz z dostawą materiałów dla uczestników szkolenia, realizowane w ramach projektu pn: 2019-03-29 13:30:54 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.9.2018.RS Wykonanie prac konserwatorskich w ramach zadania pn. "Remont zabytkowego szachulcowego budynku Kościoła Filialnego pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Nadziejewie" dofinasowanego w ramach przyznanej pomocy na operację typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 2019-04-23 14:34:37 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.14.2019 Wykonanie poziomego cienkowarstwowego oznakowania dróg na terenie Miasta Czarne i w m. Wronkowo 2019-03-19 13:18:19 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.13.2019.RS ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI Badania sondażowe i nadzór archeologiczny w ramach zadania inwestycyjnego "Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" dofinasowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta (Zadanie 3, Zadanie 5 i Zadanie 6). 2019-03-12 12:31:09 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.8.2019.RS "Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo" realizowanego w formule "zaprojektuj i wybuduj" współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa 11 Środowisko, Działanie 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2019-05-22 13:06:23 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.6.2018.RS Wykonanie prac konserwatorskich w ramach zadania pn. "Remont zabytkowego szachulcowego budynku Kościoła Filialnego pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Nadziejewie" dofinasowanego w ramach przyznanej pomocy na operację typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - UNIEWAŻNIONY 2019-03-12 12:48:37 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia kursu zabiegów higienicznych wraz z dostawą kompletów materiałów higienicznych dla uczestników kursu realizowanego w ramach projektu " Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem " współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2019-03-08 12:26:21 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia kursu pierwszej pomocy przedlekarskiej wraz z dostawą materiałów pomocniczych dla uczestników w/w kursu realizowanego w ramach projektu " Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem " współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2019-03-07 08:40:11 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności na usługę przeprowadzenia warsztatów muzycznych przez instruktora muzyki dla dzieci realizowanych w ramach projektu " Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem " współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2019-03-22 15:03:49 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.5.2019.RS "Remont zabytkowego szachulcowego budynku Kościoła Filialnego pw. Świętego Andrzeja Apostoła w Nadziejewie" dofinasowanego w ramach przyznanej pomocy na operację typu "Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego" w ramach działania "Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 2019-04-23 09:18:12 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.4.2019.RS "Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo" realizowanego w formule "zaprojektuj i wybuduj" współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 11 Środowisko, Działanie 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2019-02-26 07:14:34 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.9.2019 Ogłoszenie na: Kruszenie gruzu budowlanego w ilości 1500 m3. 2019-02-11 15:49:38 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.8.2019 Ogłoszenie na: Przebudowę drogi gminnej nr 232110G w m. Krzemieniewo w sąsiedztwie kościoła. 2019-02-11 15:49:50 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.7.2019 Ogłoszenie na: Wykonanie infrastruktury pieszo jezdnej ulic - Lipowej i ze Złotej do Parkowej, w tym : 1) Zadanie nr 1 Utwardzenie terenu działki nr 65/7 Obręb 0002-63 położonej w Czarnem przy ul. Parkowej. 2) Zadanie nr 2 Utwardzenie terenu działki nr 97 i 106/2 Obręb 0002-63 położonej w Czarnem przy ul. Lipowej. 2019-02-11 15:50:02 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.3.2019.RS "Wspólna sprawa - Rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" w zakresie Zadania 3. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej działek przy ulicy Mickiewicza i Ciasnej oraz Zadania 6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Zamkowej i Podmurnej realizowanego w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta. 2019-11-15 09:52:28 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na usługę świadczenia dyżurów psychologa w Placówce Wsparcia Dziennego realizowanych w ramach projektu " Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem " współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2019-02-12 16:09:57 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia warsztatów z radzenia sobie ze stresem i lękiem realizowanych w ramach projektu " Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem " współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2019-02-07 14:14:33 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na usługę świadczenia dyżurów logopedycznych realizowanych w ramach projektu " Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem " 2019-02-07 14:12:31 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na usługę organizacji konferencji pn.: " Potrzeby osób niesamodzielnych i ich opiekunów " realizowaną w ramach projektu " Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem " 2019-02-06 15:13:19 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.6.2019.RS Zapytanie ofetrowe na realizację i emisję programów informacyjnych w lokalnej telewizji kablowej o tematyce: Aktualne wydarzenia Miasta i Gminy Czarne. 2019-01-29 13:57:40 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.2.2019.RS Przebudowa dróg gminnych nr 232008G ul. Dolna, Nr 232004G ul. Wiśniowa i Nr 232002G ul. Cisowa wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne - dofinansowaną w ramach Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019. 2019-03-22 14:02:31 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.1.2019.RS "Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo" realizowanego w formule "zaprojektuj i wybuduj" współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 11 Środowisko, Działanie 11.2 Gospodarka odpadami współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2019-01-28 10:23:24 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności na usługę pełnienia dyżurów przez radcę prawnego realizowanych w ramach projektu " Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem " współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2019-01-14 09:52:34 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności na usługę świadczenia dyżurów przez psychologa klinicznego realizowanych w ramach projektu " Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem " współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2019-01-11 14:02:52 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.272.2.33.2018.MW prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) zlokalizowanego na działce nr 311/1 położonej w m. Nadziejewo, gm. Czarne, na terenie o wielkości 0,5 ha. 2018-12-19 10:07:06 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia warsztatów pn.: " Efektywne poruszanie się po rynku pracy " Zadanie jest realizowane w ramach projektu " Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem " współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2018-12-28 12:16:23 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia warsztatów pn.: " Komputer i Internet pomoc czy zagrożenie dla dzieci " realizowanych w ramach projektu " Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem " współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2018-12-28 12:17:06 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.32.2018.RS Opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysową na "Budowę kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym" 2019-03-19 07:25:11 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.32.2018.RS Wykonywanie sukcesywnie zlecanych wycen nieruchomości na terenie miasta i gminy Czarne 2018-12-19 13:23:13 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.31.2018.RS Wykonywanie sukcesywnie zlecanych usług geodezyjnych na terenie miasta i gminy Czarne 2018-12-19 13:22:45 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.31.2018.RS Zimowe odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Czarne w sezonie zimowym 2018/2019. 2019-01-16 10:38:43 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.30.2018.RS Dostawa i montaż mebli kuchennych w ramach wyposażenia pomieszczeń dla Zadania 2: "Przebudowa i remont pomieszczeń po miejskiej bibliotece publicznej wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka przy ulicy Kościuszki w Czarnem" dla projektu pt. "Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta. 2019-01-04 08:41:05 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na dostawę aparatów fotograficznych i kamer cyfrowych wraz ze statywami, kartami pamięci, obiektywami, torbami ochronnymi i oprogramowaniem na warsztaty fotograficzne i filmowe ramach projektu " Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem " współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2018-12-10 11:42:56 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów metodycznych dla rodzin w ramach projektu " Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem " współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2018-12-21 15:30:05 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów edukacyjnych w ramach projektu " Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem " współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2018-12-21 15:31:24 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.29.2018.RS Dostawa i montaż wyposażenia pomieszczeń w ramach Zadania 2: "Przebudowa i remont pomieszczeń po miejskiej bibliotece publicznej wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka przy ulicy Kościuszki w Czarnem" dla projektu pt. "Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta. 2019-01-03 10:36:11 Minął termin składania ofert
Dostawa ścianek ekspozycyjnych wewnętrznych i zewnętrznych realizowana w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2018-12-04 10:35:38 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.28.2018.RS Zimowe odśnieżanie dróg gminnych na terenie gminy Czarne w sezonie zimowym 2018/2019. 2018-12-04 14:28:31 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.27.2018.RS Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 2 sztuk tablic informacyjnych w ramach promocji projektu pn. "Zmieniamy Czarne na Zielone - modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Czernicą w Czarnem" realizowanego w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 2018-12-18 12:32:12 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.26.2018.RS Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 4 sztuk tablic informacyjnych i 6 sztuk tablic pamiątkowych w ramach promocji projektów pn: 1) "Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta. 2) "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 3) "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Biała i Czernica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.4 Wsparcie atrakcyjności walorów dziedzictwa przyrodniczego współfinasowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2018-12-18 12:32:27 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.25.2018.RS Zimowe utrzymanie dróg, ulic, parkingów i przystanków autobusowych na terenie Miasta i Gminy Czarne w sezonie zimowym 2018/2019 2018-12-18 12:32:46 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.25.2018.RS Zapytanie ofertowe w ramach zasady konkurencyjności Badania sondażowe i nadzór archeologiczny w ramach zadania inwestycyjnego "Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" dofinasowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta (Zadanie 1 i Zadanie 2). 2018-11-19 14:44:14 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu prezentacyjnego do przeprowadzenia warsztatów dla rodziców oraz namiotów plenerowych, sprzętu estradowego i studyjnego do przeprowadzenia warsztatów m.in. teatralnych i tanecznych dla dzieci realizowanych w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2018-12-07 11:18:52 Minął termin składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI na usługę przeprowadzenia warsztatów z asertywnej komunikacji w rodzinie realizowanych w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2018-11-06 11:35:55 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na dostawę sprzętu prezentacyjnego do przeprowadzenia warsztatów dla rodziców oraz namiotów plenerowych, sprzętu estradowego i studyjnego do przeprowadzenia warsztatów m.in. teatralnych i tanecznych dla dzieci realizowanych w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 UNIEWAŻNIONY 2018-10-24 07:49:06 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia warsztatów z prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego wraz z dostawą produktów spożywczych na przeprowadzenie w/w warsztatów w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2018-10-29 14:58:41 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia warsztatów asertywnej komunikacji w rodzinie w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 UNIEWAŻNIONY 2018-10-23 10:56:31 Minął termin składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE Urzadzenie Otwartej Strefy Aktywności na terenie działki nr 6 przy ul. Młyńskiej w Czarnem 2018-10-23 08:09:01 Minął termin składania ofert
Zapyanie ofertowe na dostawę sprzętu prezentacyjnego oraz namiotów plenerowych, sprzętu estradowego i studyjnego do przeprowadzenia warsztatów, m.in. teatralnych i tanecznych w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 UNIEWAŻNIONY 2018-10-23 08:40:29 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na dostawę materiałów biurowych oraz drobnego sprzętu biurowego w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2018-10-23 08:40:44 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.24.2018.RS Odbiór całej ilości odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu miasta i gminy Czarne oraz dostawę worków do selektywnej zbiórki odpadów wraz z wykonaniem usług dodatkowych - na żądanie. 2018-12-18 14:42:36 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.25.2018.RS ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI na: Badania sondażowe i nadzór archeologiczny w ramach zadania inwestycyjnego "Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta. 2018-10-16 08:41:40 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia warsztatów z coachingu rodzicielskiego w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych (projekt zintegrowany) 2018-10-04 10:50:54 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.24.2018.RS Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro na pełnienie funkcji koordynatora projektu: "Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014 - 2020, Oś Priorytetowa 11 Środowisko, Działanie 11.2 Gospodarka odpadami. 2021-06-09 12:13:03 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na usługę przeprowadzenia warsztatów z mediacji dla rodzin w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych (projekt zintegrowany) 2018-09-28 13:59:32 Minął termin składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę przeprowadzenia warsztatów z prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego wraz z dostawą produktów spożywczych na przeprowadzenie w/w warsztatów w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 6 Integracja, Działanie 6.2. Usługi Społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych (projekt zintegrowany) 2018-10-11 08:51:47 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.23.2018.RS Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pod nazwą: ,,Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo". 2018-11-06 13:25:10 Minął termin składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę przeprowadzenia warsztatów wizażu i stylizacji wraz z dostawą materiałów pomocniczych na przeprowadzenie w/w warsztatów w ramach projektu Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2018-09-26 13:00:30 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.23.2018 Ogłoszenie na przebudowę drogi gminnej nr 232101G w miejscowości Krzemieniewo (polbruk) 2018-09-24 14:21:40 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.22.2018 Ogłoszenie na przebudowę drogi gminnej nr 232111G w miejscowości Krzemieniewo na odcinku od 0+000 km do 0+206 km (asfalt) 2018-09-24 14:21:27 Minął termin składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę poradnictwa specjalistycznego świadczonego przez pedagoga specjalnego - oligofrenopedagoga w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem 2018-09-20 13:11:45 Minął termin składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI SPOŁECZNE W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI na usługę wyżywienia w formie świadczenia usług cateringowych dla dorosłych uczestników projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2018-09-20 13:11:08 Minął termin składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI SPOŁECZNE W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI na usługę wyżywienia Uczestników projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (usługa wyżywienia na terenie miasta Szczecinek). 2018-09-19 13:11:50 Minął termin składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI SPOŁECZNE W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI na usługę wyżywienia Uczestników projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (usługa wyżywienia na terenie miasta Człuchów) 2018-09-19 13:11:34 Minął termin składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI usługa przeprowadzenia warsztatów psychodramy w ramach projektu Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2018-09-14 11:07:58 Minął termin składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI usługa przeprowadzenia zajęć z muzykoterapii w ramach projektu Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2018-09-04 08:52:57 Minął termin składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI usługa przeprowadzenia zajęć teatralnych w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2018-09-04 13:01:48 Minął termin składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ZASADY KONKURENCYJNOŚCI usługa przeprowadzenia zajęć tanecznych w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2018-09-04 13:01:35 Minął termin składania ofert
ZAPYTANIE OFERTOWE na usługę przeprowadzenia warsztatów fotograficznych i filmowych w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem 2018-09-04 08:54:45 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na świadczenie usługi Inspektora Ochrony Danych w Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem - jednostce organizacyjnej samorządu terytorialnego utworzonej w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2018-09-04 08:54:37 Minął termin składania ofert
Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem zaprasza do składania ofert na usługe pełnienia dyżurów radcy prawnego dla osób niesamodzielnych oraz ich opiekunów w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2018-09-04 08:55:02 Minął termin składania ofert
Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem zaprasza do składania ofert na Konsultacje i poradnictwo psychologiczne dla rodzin w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2018-08-22 10:21:16 Minął termin składania ofert
Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem zaprasza do składania ofert na Konsultacje i poradnictwo prawne dla rodzin w ramach projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2018-08-23 11:49:13 Minął termin składania ofert
Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia zajęć w ramach akademii eksperymentu artystycznego oraz pleneru plastycznego dla dzieci w wieku szkolnym 2018-09-04 08:56:22 Minął termin składania ofert
Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem zaprasza do składania ofert na uslugę pełnienia funkcji logopedy 2018-08-22 10:17:43 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.22.2018.RS "Wspólna sprawa - Rewitalizacja obszaru ,"B" w Czarnem" w zakresie Zadania 5: "Remont części wspólnych budynków mieszkalnych przy ulicy Zamkowej, Mickiewicza i Cichej wraz z zagospodarowaniem bezpośredniego otoczenia" realizowanego w formule "zaprojektuj i wybuduj" w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta. 2018-11-16 10:11:22 Minął termin składania ofert
Czarneńskie Centrum Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawa i montaż dźwigu platformowego wewnętrznego pionowego z szybem samonośnym o napędzie śrubowym dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa i wyposażenie filii biblioteki w Wyczechach wraz z zagospodarowaniem terenu" w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 UNIEWAŻNIONY 2018-08-23 14:55:34 Minął termin składania ofert
Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia warsztatów fotograficznych i filmowych 2018-08-03 14:20:29 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.14.2018 Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności na terenie działki nr 6 przy ul. Młyńskiej w Czarnem 2018-08-01 07:18:01 Minął termin składania ofert
Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia warsztatów fotograficznych i filmowych UNIEWAŻNIONY 2018-07-31 14:55:08 Minął termin składania ofert
Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem zaprasza do składania ofert na usługę organizacji i przeprowadzenia zabaw podwórkowych UNIEWAŻNIONY 2018-07-31 14:55:32 Minął termin składania ofert
Czarneńskie Centrum Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na: Dostawa i montaż dźwigu platformowego wewnętrznego pionowego z szybem samonośnym o napędzie śrubowym dla zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa i wyposażenie filii biblioteki w Wyczechach wraz z zagospodarowaniem terenu" w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 UNIEWAŻNIONY 2018-08-07 11:10:28 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.21.2018.RS Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i kanałem tłocznym w miejscowości Malinowo, gmina Czarne wraz z przebudową drogi gruntowej 2018-09-24 13:47:52 Minął termin składania ofert
Czarneńskie Centrum Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowa amfiteatru wraz z zagospodarowaniem działki i infrastrukturą towarzysząca na działkach nr 3/3, 4/39, 4/37, 1/11, 4/21 położonych w miejscowości Wyczechy dla zadania pn.: "Budowa i wyposażenie filii biblioteki w Wyczechach wraz z zagospodarowaniem terenu" w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 - ETAP 2. 2018-10-10 12:11:08 Minął termin składania ofert
Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem zaprasza do składania ofert na uslugę pełnienia funkcji logopedy UNIEWAŻNIONY 2018-07-31 14:56:38 Minął termin składania ofert
Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem zaprasza do składania ofert na instruktora akademii eksperymentu artystycznego - świadczenie usług UNIEWAŻNIENIE 2018-07-24 13:25:31 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.18.2018 Kruszenie gruzu budowlanego w ilości 2000 m3 2018-07-26 14:55:48 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.14.2018 Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności na terenie działki nr 6 przy ul. Młyńskiej w Czarnem UNIEWAŻNIONY 2018-07-30 11:05:51 Minął termin składania ofert
Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem zaprasza do składania ofert na uslugę przeprowadzenia zajęć specjalistycznych z logopedii UNIEWAŻNIENIE 2018-07-24 13:26:04 Minął termin składania ofert
Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia warsztatów tanecznych UNIEWAŻNIENIE 2018-07-24 13:26:45 Minął termin składania ofert
Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem zaprasza do składania ofert na usługę przeprowadzenia warsztatów fotograficznych i filmowych UNIEWAŻNIENIE 2018-07-24 13:27:23 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na świadczenie usług przewozowych - jednodniowych wycieczek dla Uczestników projektu "Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem" realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2018-07-20 09:58:05 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.20.2018.RS Wykonanie robót budowlanych przy realizacji projektu pn. "Zmieniamy Czarne na Zielone - modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Czernicą w Czarnem" zadanie 1 i 2 realizowanego w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 2018-10-10 12:10:22 Minął termin składania ofert
Urządzenie Otwartej Strefy Aktywności na terenie działki nr 6 przy ul. Młyńskiej w Czarnem - UNIEWAŻNIONY 2018-07-13 12:23:29 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.19.2018.RS Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i kanałem tłocznym w miejscowości Malinowo, gmina Czarne wraz z przebudową drogi gruntowej - UNIEWAŻNIONY 2018-07-25 14:40:00 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.18.2018.RS Pełnienie funkcji Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją projektu pn. "Zmieniamy Czarne na Zielone - modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Czernicą w Czarnem" realizowanego w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 2018-08-03 07:42:41 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.17.2018.RS Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn: Budowa małej architektury i wykonanie oznakowania drogowego i wodnego w ramach projektu "Pomorskie Szlaki Kajakowe - Biała i Czernica". 2018-07-16 10:37:53 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.15.2018.RS Badania i nadzór archeologiczny w ramach zadania inwestycyjnego "Wspólna sprawa - rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" dofinasowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta - UNIEWAŻNIONY 2018-06-22 09:08:46 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.272.49.2018.AM Zapytanie ofertowe dotyczące zamówienia publicznego poniżej 30.000 euro na realizację zadania pn.: Pełnienie funkcji koordynatora projektu "Zmieniamy Czarne na Zielone - modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Czernicą w Czarnem" w ramach działania 2.5 oś priorytetowa II Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020. 2018-06-07 14:22:46 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.15.2018.RS Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biernatka na terenie działek nr 92, 94/3 obręb geodezyjny Biernatka, Gmina Czarne. 2018-09-24 14:21:01 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.16.2018.RS Zaprojektowanie, wykonanie, dostawa i montaż 5 sztuk tablic pamiątkowych w ramach promocji projektu pn. "Modernizacja oświetlenia zewnętrznego na energooszczędne w ciągach komunikacyjnych i ogólnodostępnych przestrzeniach publicznych w Gminie Rzeczenica, Przechlewo i Czarne", realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 2018-07-02 14:40:32 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.14.2018.RS Kompleksowa obsługa bankowa i kasowa budżetu miasta i gminy Czarne oraz jednostek organizacyjnych gminy. 2018-07-16 15:54:39 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.10.2018 Utworzenie placu rekreacyjnego na terenie działki nr 173 przy świetlicy wiejskiej w Krzemieniewie, Gmina Czarne 2018-05-23 07:28:48 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.13.2018.RS "Rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" - zadanie 1 i 2 Zadanie 1: "Przebudowa i rozbudowa mieszkania oraz sali katechetycznej wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka przy ulicy Cichej 1 w Czarnem" Zadanie 2: "Przebudowa i remont pomieszczeń po miejskiej bibliotece publicznej wraz z zagospodarowaniem przynależnego terenu z przeznaczeniem na Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka przy ulicy Kościuszki w Czarnem" realizowane w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Poddziałanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitarnym Trójmiasta (Tryb zadania: Zaprojektuj i wybuduj. Elementy zadania: Projekt Budowlany i Roboty budowlane) 2018-08-28 10:18:41 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.12.2018.RS Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i kanałem tłocznym w miejscowości Malinowo, gmina Czarne wraz z przebudową drogi gruntowej - UNIEWAŻNIONY 2018-06-15 07:50:13 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.11.2018.RS Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Czarne - UNIEWAŻNIONY 2018-06-15 07:50:32 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.10.2018.RS Zaciągnięcie kredytu długoterminowego. 2018-08-03 07:43:02 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.9.2018.RS Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Biernatka na terenie działek nr 92, 94/3, 94/4 i 94/6 obręb geodezyjny Biernatka, Gmina Czarne - UNIEWAŻNIONY 2018-06-15 07:51:01 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.8.2018.RS Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i kanałem tłocznym w miejscowości Malinowo, gmina Czarne wraz z przebudową drogi gruntowej - UNIEWAŻNIONY 2018-05-10 14:31:35 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.7.2018.RS Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej na terenie Miasta i Gminy Czarne - UNIEWAŻNIONY 2018-05-10 14:32:03 Minął termin składania ofert
Czarneńskie Centrum Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn: "Budowa budynku filii biblioteki i amfiteatru wraz z zagospodarowaniem działki i infrastrukturą towarzysząca na działkach nr 3/3, 4/39, 4/37, 1/11, 4/21 położonych w miejscowości Wyczechy dla zadania pn.: "Budowa i wyposażenie filii biblioteki w Wyczechach wraz z zagospodarowaniem terenu" w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 - ETAP 1" - UNIEWAŻNIONY 2018-04-19 11:52:25 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.6.2018 Wykonanie poziomego cienkowarstwowego oznakowania dróg na terenie Miasta i Gminy Czarne. 2018-04-10 12:20:58 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.6.2018.RS Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pt. "Wspólna sprawa" rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" realizowanego w ramach umowy dofinansowanie nr RPPM.08.01.02-22-0007/17-00 z dnia 18.12.2017r. 2018-06-05 14:26:09 Minął termin składania ofert
Czarneńskie Centrum Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowę budynku filii biblioteki i amfiteatru wraz z zagospodarowaniem działki i infrastrukturą towarzysząca na działkach nr 3/3, 4/39, 4/37, 1/11, 4/21 położonych w miejscowości Wyczechy dla zadania pn.: "Budowa i wyposażenie filii biblioteki w Wyczechach wraz z zagospodarowaniem terenu" w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 - ETAP 1. 2018-04-17 14:51:08 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.5.2018.RS Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn: "Przebudowa drogi gminnej nr 232011G ul. Sobieskiego i drogi gminnej nr 232012G ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne- dofinansowaną w ramach programu wieloletniego pn.: Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019". 2018-04-10 12:21:19 Minął termin składania ofert
Czarneńskie Centrum Kultury ogłasza przetarg nieograniczony na: Budowę budynku filii biblioteki i amfiteatru wraz z zagospodarowaniem działki i infrastrukturą towarzysząca na działkach nr 3/3, 4/39, 4/37, 1/11, 4/21 położonych w miejscowości Wyczechy dla zadania pn.: "Budowa i wyposażenie filii biblioteki w Wyczechach wraz z zagospodarowaniem terenu" w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa, Priorytet 2 Infrastruktura Bibliotek 2016-2020 - UNIEWAŻNIONY 2018-03-16 12:36:10 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.5.2018 Kruszenie gruzu budowlanego w ilości 1500 m3 2018-02-26 13:04:53 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.3.2018.RS Przebudowę dróg wewnętrznych na działkach nr 35/20, 35/21 i 35/24 w m. Czarne - Etap III. 2018-03-29 08:31:10 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.4.2018 Ogłoszenie na rozbudowę istniejącego chodnika w ciągu drogi gminnej nr 232111G w m. Krzemieniewo oraz przebudowę chodników na terenie działki nr 130 (cmentarz) w m. Sierpowo. 2018-03-05 13:07:39 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.2.2018.RS Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn: "Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń biurowych na pomieszczenia biblioteki dla zadania pn.: Przebudowa pomieszczeń piwnicznych budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem na Bibliotekę Miejską w Czarnem". 2018-03-06 14:07:43 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.3.2018 Ogłoszenie na opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na realizację inwestycji drogowej pn. : Przebudowa dróg gminnych nr 232044G ul. Strzelecka, Nr 232013G ul. Pomorska i Nr 232035 ul. Południowa wraz z przebudowa kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne 2018-02-12 12:06:24 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.272.2.2.2018.RS Zaproszenie do składania ofert na wykonanie usługi prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Czarne o wartości nie przekraczającej progu stosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2017.1579t.j.). określonego w art. 4 pkt 8. 2018-02-08 14:39:25 Minął termin składania ofert
Plan postępowaniań o udzielenie zamówień publicznych Gminy Czarne na rok 2018 2018-02-19 07:52:22 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.1.2018.RS Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 10/8, 10/18 i 1/9 ul. Zielonej w m. Czarne. 2018-09-12 13:08:22 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.1.2018 Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu do 30 000 euro na "Przebudowę drogi gminnej nr 232076G w m. Nadziejewo na odcinku od km 0+379,94 do km 0+ 443,00". 2018-02-16 12:40:52 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.272.4.2018.RS Dostawa szafek szkolnych skrytkowych do Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem, realizowana w ramach Budżetu Obywatelskiego Nr 4 na 2018 rok pn. "Wyposażenie szatni uczniowskich" 2018-01-10 09:58:20 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.27.2017.RS Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania części pomieszczeń biurowych na pomieszczenia biblioteki dla zadania pn.: Przebudowa pomieszczeń piwnicznych budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem na Bibliotekę Miejską w Czarnem 2018-03-06 14:08:34 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.272.2.32.2017.MS Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego drogowego przeznaczonego do modernizacji i remontów dróg na terenie gminy Czarne 2018-01-05 12:45:12 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.272.2.31.2017.RS Wykonanie kompletnej dokumentacji projektowo - kosztorysowej dla Zadania 4. Przebudowa Placu Wolności oraz Zadanie 6. Zagospodarowanie przestrzeni publicznej przy ulicy Zamkowej i Podmurnej realizowanej zgodnie z podpisaną umowa o dofinansowanie Projektu: "Wspólna sprawa? rewitalizacja obszaru "B" w Czarnem" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 8 Konwersja, Działania 8.1 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne - wsparcie dotacyjne, Poddziałania 8.1.2 Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza Obszarem Metropolitalnym Trójmiasta współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2018-01-10 15:00:38 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.26.2017.RS Przebudowa drogi gminnej nr 232011G ul. Sobieskiego i drogi gminnej nr 232012G ul. Wojska Polskiego wraz z przebudową kanalizacji deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Czarne- dofinansowaną w ramach programu wieloletniego pn.: Program Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na Lata 2016-2019. 2018-09-12 13:08:56 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.25.2017.RS Przebudowa drogi gminnej dz. Nr 10/8, 10/18 i 1/9 ul. Zielonej w m. Czarne - UNIEWAŻNIONY 2018-01-26 08:21:39 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.272.2.30.2017.RS Zapytanie ofertowe prowadzone jest w uproszczonym postępowaniu w formie rozeznania cenowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę sprzętu TIK dla potrzeb realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych - Aktywna tablica 2017-12-06 14:49:06 Minął termin składania ofert
Gmina Czarne informuje, że przyjmowane są oferty na: Zimowe utrzymanie dróg, ulic i parkingów na terenie Miasta Czarne w sezonie zimowym 2017. 2017-11-15 08:51:37 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładki dla pieszych przez rzekę Czernice w m. Czarne 2017-11-08 08:38:13 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.26.2017.MS Gmina Czarne informuje, że przyjmowane są oferty na: Zimowe utrzymanie dróg, ulic i parkingów na terenie Miasta Czarne w sezonie zimowym 2017/2018 UNIEWAŻNIONY 2017-11-07 14:40:02 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.25.2017.MS Gmina Czarne informuje, że przyjmowane są oferty na: Zimowe utrzymanie dróg na terenie Gminy Czarne w sezonie zimowym 2017/2018 - likwidacja śliskości. 2017-11-08 14:25:32 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.24.2017 Dostawa energii elektrycznej dla Gminy Czarne oraz jej jednostek organizacyjnych w okresie od 01.01.2018 do 31.10.2019 r. 2017-11-16 09:13:56 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.23.2017.RS Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków i kanałem tłocznym w m. Malinowo, gmina Czarne. 2017-10-26 19:12:13 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.22.2017.RS Odbiór całej ilości odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu miasta i gminy Czarne oraz dostawę worków do selektywnej zbiórki odpadów wraz z wykonaniem usług dodatkowych - na żądanie. 2017-12-01 09:53:48 Minął termin składania ofert
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę kładki dla pieszych przez rzekę Czernice w m. Czarne - UNIEWAŻNIONY 2017-11-06 07:28:21 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.272.2.23.2017.RS Zapytanie ofertowe prowadzone jest w uproszczonym postępowaniu w formie rozeznania cenowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na dostawę sprzętu edukacyjno - terapeutycznego i akcesoriów administracyjno - biurowych w ramach projektu "Świadomi i bezpieczni" realizowanego ze wsparcia finansowego na działania w ramach Rządowego programu "Bezpieczna+" do Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem przy ulicy Parkowej 4. 2017-10-12 14:52:16 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.272.2.19.2017.MW Zapytanie ofertowe prowadzone jest w uproszczonym postępowaniu w formie rozeznania cenowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na opracowanie koncepcji projektowej wraz z określeniem szacunkowym pozycji kosztów przebudowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Czarne. 2017-09-18 08:22:31 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.272.2.18.2017.MW Zapytanie ofertowe prowadzone jest w uproszczonym postępowaniu w formie rozeznania cenowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na prowadzenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz prowadzenie badań monitoringowych składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Nadziejewo, gmina Czarne zlokalizowanego na działce nr 311/1 położonej w m. Nadziejewo, gm. Czarne 2017-09-18 08:22:19 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.20.2017.RS Przebudowa drogi gminnej Nr 232076G w m. Nadziejewo w ramach inwestycji pn.: "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nadziejewo na terenie działki nr 235, obręb geodezyjny Nadziejewo, Gmina Czarne" 2017-10-31 07:43:47 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.19.2017.RS Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nadziejewo na terenie działki nr 235, obręb geodezyjny Nadziejewo Gmina Czarne w ramach inwestycji pn.: Przebudowa drogi gruntowej gminnej m. Nadziejewo na działce nr 235. 2017-09-06 11:41:29 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.18.2017.RS Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla Gminy Czarne inwestycji pn: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2017-09-08 10:16:33 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.17.2017.RS Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nadziejewo na terenie działki nr 235 , obręb geodezyjny Nadziejewo Gmina Czarne wraz z budowa zjazdów indywidualnych oraz wykonaniem stałej organizacji ruchu w ramach inwestycji pn.: Przebudowa drogi gruntowej gminnej m. Nadziejewo na działce nr 235. 2017-08-11 08:38:04 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.16.2017.RS Przebudowa drogi gminnej Nr 232080G w miejscowości Raciniewo gmina Czarne zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 2017-08-01 11:01:54 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.15.2017.RS Przebudowa działki nr 102/10 ul. Moniuszki w Czarnem. 2017-08-22 14:35:34 Minął termin składania ofert
Zapytanie ofertowe na zakup, dostawę usługi gastronomicznej oraz obsługa podczas uroczystości 70-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Bińczu 2017-06-14 13:56:25 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.14.2017.RS Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Nadziejewo na terenie działki nr 235 , obręb geodezyjny Nadziejewo Gmina Czarne wraz z budowa zjazdów indywidualnych oraz wykonaniem stałej organizacji ruchu w ramach inwestycji pn.: Przebudowa drogi gruntowej gminnej m. Nadziejewo na działce nr 235. 2017-06-22 14:38:30 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.13.2017.RS Przebudowa drogi gminnej Nr 232080G w miejscowości Raciniewo gmina Czarne zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 2017-06-22 14:38:48 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.12.2017.RS Modernizacja świetlicy wiejskiej w Domisławiu gmina Czarne, zgodnie z wnioskiem o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. 2017-07-20 08:19:26 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do składania ofert na zakup i dostawę do siedziby Zamawiającego papieru ksero do urządzeń drukujących i kserujących dla Urzędu Miasta i Gminy Czarne. 2017-06-07 13:12:51 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.11.2017.RS Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego 2017-08-22 14:35:19 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.10.2017.RS Przebudowa działki nr 102/10 ul. Moniuszki w Czarnem. 2017-06-13 11:36:27 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.9.2017.RS Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego dla inwestycji pn: "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna ? wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2017-06-29 08:45:37 Minął termin składania ofert
Gmina Czarne informuje że przyjmowane są oferty na: wykonanie prac związanych z demontażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem wyrobów zawierających azbest z nieruchomości na terenie Gminy Czarne w roku 2017. Zadanie będzie finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku 2017-06-20 13:46:20 Minął termin składania ofert
Gmina Czarne informuje, że przyjowane są oferty na kruszenie gruzu budowlanego w ilości - 1500m3. 2017-05-12 10:10:30 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.8.2017.RS Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Rzeczenica realizowanego w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2017-06-29 08:18:47 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.7.2017.RS Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czarne realizowanego w ramach projektu "Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna - wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2017-06-28 12:02:27 Minął termin składania ofert
Gmina Czarne informuje, że przyjmowane są oferty na : Zadanie Nr 1 Budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 ul. Kościuszki w Czarnem i drogi dojazdowej do kościoła Świętego Józefa na terenie działek nr 2/27 i 29 w ramach zadania Budowa parkingu oraz kanalizacji deszczowej i zjazdu indywidualnego. Zadanie Nr 2. Budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 ul. Kościuszki w Czarnem i drogi dojazdowej do kościoła Świętego Józefa na terenie działek nr 2/27 i 29 w ramach zadania Budowa parkingu i drogi dojazdowej. 2017-05-12 10:14:47 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.6.2017.RS Zaciągnięcie kredytu długoterminowego. 2017-05-11 09:44:05 Minął termin składania ofert
Gmina Czarne informuje, że przyjmowane są oferty na: Utworzenie placu zabaw przy Przedszkolu Gminnym w Czarnem ul. Parkowa 7. 2017-04-12 09:18:23 Minął termin składania ofert
Gmina Czarne zaprasza do złożenia oferty cenowej na: Realizację działań edukacyjno - informacyjnych (blok 2) w ramach Konkursu Ministerstwa Rozwoju na realizację w 2017 r. zadań wynikających z Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032. 2017-04-05 09:41:27 Minął termin składania ofert
Gmina Czarne informuje, że przyjowane są oferty na wykonanie odwodnienia działki nr 357/15 w m. Bińcze przeznaczonej pod boisko sportowe. 2017-04-11 12:52:52 Minął termin składania ofert
Gmina Czarne informuje, że przyjmowane są oferty na : Zadanie Nr 1 Budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 ul. Kościuszki w Czarnem i drogi dojazdowej do kościoła Świętego Józefa na terenie działek nr 2/27 i 29 w ramach zadania Budowa parkingu oraz kanalizacji deszczowej i zjazdu indywidualnego. Zadanie Nr 2. Budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 ul. Kościuszki w Czarnem i drogi dojazdowej do kościoła Świętego Józefa na terenie działek nr 2/27 i 29 w ramach zadania Budowa parkingu i drogi dojazdowej - UNIEWAŻNIONY 2017-04-07 07:11:56 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.11.2017.AW Zapytanie ofertowe na zakup i dostawa wykonanej zupy żurek na imprezę pn. III Kiermasz Wielkanocny, który organizowany jest na terenie Miasta Czarne. 2017-03-22 15:02:07 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.10.2017.RS Zapytanie ofertowe na wynajem kabin sanitarnych przenośnych podczas imprez organizowanych na terenie Miasta i Gminy Czarne. 2017-03-13 14:52:04 Minął termin składania ofert
RIPIOŚ.271.1.5.2017.RS Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 35/20, 35/21 i 35/24 w m. Czarne - Etap II . 2017-04-07 07:33:29 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.9.2017 Zaproszenie do składania oferty cenowej na pzebudowę chodników w ciągu dróg gminnych na terenie Sołectw: Wyczechy, Domisław, Krzemieniewo i Kijno. 2017-03-17 13:57:52 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.8.2017 Zaproszenie do składania oferty cenowej na wykonanie poziomego cienkowarstwowego oznakowania dróg na terenie Miasta i Gminy Czarne. 2017-03-09 10:03:19 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.7.2017 Zaproszenie do składania ofert (postępowanie o wartości zamówienia do 30000 euro) na Przebudowę dróg wewnętrznych na działkach nr 35/20, 35/21 i 35/24 w m. Czarne - Etap II 2017-03-06 09:35:08 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.3.2017.RS Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach inwestycji pn: Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką DW201 z DW202 przez m. Wronkowo na terenie pasa drogi gminnej nr 232064G 2017-02-28 12:42:31 Minął termin składania ofert
DRIPiOŚ.271.2.6.2017 - Zaproszenie do składania ofert (postępowanie o wartości zamówienia do 30000 euro) na świadczenie usługi pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego w specjalności drogowej w ramach inwestycji pn. Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką DW201 z DW202 przez m. Wronkowo na terenie pasa drogi gminnej nr 232064G 2017-01-30 11:14:53 Minął termin składania ofert
Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Rzeczenica realizowanego w ramach projektu Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Czarne i Rzeczenica w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 10 Energia, Działania 10.2 Efektywność energetyczna, Poddziałania 10.2.1 Efektywność energetyczna ? wsparcie dotacyjne współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 2017-02-13 14:36:31 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.3.2017 Kruszenie gruzu budowlanego w ilości 1500 m3 2017-04-27 13:35:07 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.2.2017 Sukcesywna dostawa kruszywa łamanego drogowego przeznaczonego do modernizacji i remont dróg na terenie gminy Czarne 2017-01-17 11:00:18 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.1.2017 Zaproszenie do składania ofert (postępowanie o wartości zamówienia do 30000 euro) na Wykonanie usługi prowadzenia audytu wewnętrznego w Gminie Czarne 2017-01-20 11:18:36 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.1.1.2017 Przebudowa drogi gminnej łączącej drogę wojewódzką DW201 z DW202 przez m. Wronkowo na terenie pasa drogi gminnej nr 232064G 2017-02-21 14:59:00 Minął termin składania ofert
Plan zamówień publicznych na rok 2017 2017-03-27 13:42:36 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.14.2016.RS Przebudowa dróg gminnych ul. Mickiewicza i Targowej oraz drogi wewnętrznej działka nr 66/4 w m. Czarne 2016-12-22 14:56:01 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.13.2016.RS Odbiór całej ilości odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują i nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne z terenu miasta i gminy Czarne oraz dostawę worków do selektywnej zbiórki odpadów wraz z wykonaniem usług dodatkowych ? na żądanie. 2016-12-16 13:10:40 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.12.2016 Dostawa i montaż wyposażenia do żłobka Gminnego w Czarnem dofinansowanego w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch edycja 2016. 2016-11-25 11:42:22 Minął termin składania ofert
Gmina Czarne zaprasza do złożenia oferty cenowej w uproszczonym postępowaniu na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp na: Zimowe utrzymanie dróg, ulic i parkingów na terenie Miasta i Gminy Czarne w sezonie zimowym 2016/2017. 2016-11-02 13:21:24 Minął termin składania ofert
Gmina Czarne zaprasza do złożenia oferty cenowej w uproszczonym postępowaniu na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp na opracowanie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo zatwierdzony uchwałą Nr XLVIII/301/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 8 listopada 2010 roku i ogłoszonego w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego Nr 106, poz. 2149 z dnia 30 sierpnia 2011r. 2016-10-11 08:20:02 Minął termin składania ofert
Gmina Czarne zaprasza do złożenia oferty cenowej w uproszczonym postępowaniu na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp na: Remont lokalu mieszkalnego nr 8 w budynku mieszkalnym nr 48D oraz remont budynku gospodarczego na terenie działki nr 49/7 położonej w m. Domisław gmina Czarne. 2016-10-11 14:40:25 Minął termin składania ofert
Gmina Czarne zaprasza do złożenia oferty cenowej w uproszczonym postępowaniu na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp na: Budowę zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 ul. Kościuszki w Czarnem i drogi dojazdowej do kościoła Świętego Józefa w Czarnem na terenie działek nr 2/27 i 29 położonych w m. Czarne. 2016-10-07 13:56:12 Minął termin składania ofert
Gmina Czarne zaprasza do złożenia oferty cenowej w uproszczonym postępowaniu na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Pzp na: Przebudowę skrzyżowania drogi gminnej ul. Kolejowa z drogą wojewódzką nr 201 ul. Kościuszki na terenie działek nr 1, 2/27 i 29 położonych w m. Czarne. 2016-10-07 13:55:46 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.272.64.2016.RS Odbudowa Gontyny w historycznym parku w miejscowości Bińcze. Zapytanie ofertowe prowadzone jest w uproszczonym postępowaniu w formie rozeznania cenowego na podstawie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 2016-10-11 09:09:07 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.10.2016.RS Utworzenie żłobka Gminnego w Czarnem dofinansowanego w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch edycja 2016. 2016-10-14 13:55:28 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.9.2016.RS Przebudowa i zmiana funkcji pomieszczeń w budynku Przedszkola Gminnego w m. Czarne 2016-07-22 12:01:01 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.8.2016.RS Remont drogi gminnej gruntowej numer 2320091G działka nr 302 do m. Domisław (gmina Czarne). 2016-08-09 14:24:57 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.7.2016.RS Zaciągnięcie kredytu długoterminowego 2016-07-20 12:14:36 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.6.2016.RS Przebudowa i zmiana funkcji pomieszczeń w budynku Przedszkola Gminnego w m. Czarne. 2016-06-28 07:34:24 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.5.2016.RS Zaciągnięcie kredytu długoterminowego 2016-06-22 12:35:13 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.4.2016.RS Remont budynku hydroforni wraz z wymianą urządzeń stanowiących wyposażenie hydroforni w miejscowości Domisław Górny zaprojektuj i wybuduj 2016-05-20 11:26:55 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.3.2016.RS Remont budynku hydroforni wraz z wymianą urządzeń stanowiących wyposażenie hydroforni w miejscowości Domisław Górny ? zaprojektuj i wybuduj 2016-04-27 13:38:23 Minął termin składania ofert
RIPiOŚ.271.2.2016.RS Przebudowa dróg wewnętrznych dojazdowych na działkach nr 35/20, 35/21 i 35/24 oraz budowa miejsc postojowych pomiędzy blokami Ogrodowa 3a i 12 i przy bloku Ogrodowa 3 w m. Czarne - I ETAP. 2016-05-05 09:00:20 Minął termin składania ofert
ZP.271.1.2016 Remont drogi gminnej gruntowej numer 2320091G działka nr 302 do m. Domisław (gmina Czarne) 2016-01-27 10:52:24 Minął termin składania ofert
ZP.271.10.2015 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego 2015-12-22 12:44:48 Minął termin składania ofert
ZP.271.9.2015 Przebudowa drogi gminnej gruntowej Nr 232008G ul. Dolna w m. Czarne - zaprojektuj i wybuduj. 2015-12-23 13:55:46 Minął termin składania ofert
ZP.271.8.2015 Zimowe utrzymanie dróg, ulic i parkingów oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Czarne w sezonie zimowym 2015/2016 2015-11-26 07:52:09 Minął termin składania ofert
ZP.271.7.2015 Zimowe utrzymanie dróg, ulic i parkingów oraz utrzymanie czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Czarne w sezonie zimowym 2015/2016 - UNIEWAŻNIONY 2015-11-04 14:56:43 Minął termin składania ofert
ZP.271.6.2015 Opracowanie audytów energetycznych oraz projektów budowlano-wykonawczych dla zadania pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej w gminie Czarne. 2015-11-17 13:13:52 Minął termin składania ofert
ZP.271.5.2015 Ogrodzenie cmentarza komunalnego w m. Czarne na działkach Nr 28/2 i 29 przy Alei Zwycięzców - branża budowla. 2015-10-12 11:12:29 Minął termin składania ofert
ZP.272.4.2015 Ogrodzenie cmentarza komunalnego w m. Czarne na działkach nr 28/2 i 29 przy Alei Zwycięzców. 2015-10-12 11:12:15 Minął termin składania ofert
ZP.271.3.2015 Przebudowa parkingu przy budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem 2015-08-18 11:58:52 Minął termin składania ofert
ZP.271.2.2015 Zaciągnięcie kredytu długoterminowego 2015-07-10 13:38:03 Minął termin składania ofert