Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zapytanie ofertowe o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł pn. Świadczenie usług audytu wewnętrznego Renata Szymańska 2021-12-08 15:00:16 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł pn. Świadczenie usług audytu wewnętrznego Renata Szymańska 2021-12-08 15:00:07 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe o wartości nieprzekraczającej 130.000 zł pn. Świadczenie usług audytu wewnętrznego Renata Szymańska 2021-12-08 14:59:57 dodanie dokumentu
OŚ.6220.6.2021.JK Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 39/1 w obrębie Bińcze w gminie Czarne. Renata Szymańska 2021-12-08 13:34:52 edycja dokumentu
OŚ.6220.6.2021.JK Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa farm fotowoltaicznych o mocy do 5MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce o nr ewid. 39/1 w obrębie Bińcze w gminie Czarne. Renata Szymańska 2021-12-08 13:34:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.179.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 08 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Planu Odnowy Miejscowości Wyczechy na lata 2022-2030 Michał Rulski 2021-12-08 13:21:32 edycja dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej zabudowanej ( obręb geodezyjny Sierpowo, dz. nr 14 i 15). Monika Wons 2021-12-08 13:21:16 dodanie dokumentu
OŚ.6220.5.2021.JK Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 23MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie geodezyjnym Nadziejewo dz. 30/1oraz w obrębie geodezyjnym Domisław dz. 166/5 i 167/2 w gminie Czarne, powiat człuchowski. Renata Szymańska 2021-12-08 13:19:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.179.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 08 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Planu Odnowy Miejscowości Wyczechy na lata 2022-2030 Michał Rulski 2021-12-08 13:19:39 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.179.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 08 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Planu Odnowy Miejscowości Wyczechy na lata 2022-2030 Michał Rulski 2021-12-08 13:19:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.179.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 08 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Planu Odnowy Miejscowości Wyczechy na lata 2022-2030 Michał Rulski 2021-12-08 13:18:09 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.179.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 08 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Planu Odnowy Miejscowości Wyczechy na lata 2022-2030 Michał Rulski 2021-12-08 13:11:31 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.179.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 08 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Planu Odnowy Miejscowości Wyczechy na lata 2022-2030 Michał Rulski 2021-12-08 11:27:09 usunięcie załacznika
Zarządzenie Nr 0050.179.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 08 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Planu Odnowy Miejscowości Wyczechy na lata 2022-2030 Michał Rulski 2021-12-08 10:16:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.179.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 08 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Planu Odnowy Miejscowości Wyczechy na lata 2022-2030 Michał Rulski 2021-12-08 10:14:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.179.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 08 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Planu Odnowy Miejscowości Wyczechy na lata 2022-2030 Michał Rulski 2021-12-08 10:12:51 dodanie dokumentu
I Burmistrz Czarnego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Czarne realizowanych w 2022 roku Michał Rulski 2021-12-08 09:45:43 edycja dokumentu
I Burmistrz Czarnego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Czarne realizowanych w 2022 roku Michał Rulski 2021-12-08 09:45:24 edycja dokumentu
I Burmistrz Czarnego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Czarne realizowanych w 2022 roku Michał Rulski 2021-12-08 09:40:16 dodanie dokumentu
Rok 2022 (zakładka menu) Michał Rulski 2021-12-08 09:29:43 dodanie pozycji menu
2022 Ewa Literska 2021-12-08 08:36:15 usunięcie dokumentu
Petycja dotycząca odczytania petycji na sesji rady miejskiej i podjęcie uchwały o treści zaproponowanej przez petycja dotyczącej przeciwstawienia się jakimkolwiek próbom podziału mieszkańców na kategorię lepszą (zaszczepionych) i gorszą (niezaszczepionych ) Michał Rulski 2021-12-07 11:41:05 edycja dokumentu
Dorota Maria Gawrońska Michał Rulski 2021-12-07 11:40:05 edycja dokumentu
Burmistrz Czarnego podaje do publicznej wiadomości, że na terenie obwodu łowieckiego nr 122 w sezonie łowieckim 2021/2022 odbędzie się polowanie zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie "GRYF" w Słupsku. Renata Szymańska 2021-12-07 08:58:48 dodanie dokumentu
OŚ.6220.4.2021.JK Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami do posesji przepompowniami ścieków przepompowni ciśnieniowymi i kanałami tłocznymi na odcinku od działki nr 165/1 obręb Nadziejewo do działki nr 11/2 obręb 0002-63 Czarne w miejscowości Grabowiec i Czarne gmina Czarne . Renata Szymańska 2021-12-07 08:28:31 edycja dokumentu
OŚ.6220.3.2021.JK Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą działce nr ew. 47/10, 194/53, 194/51, 194/42, 47/2, 40/2, 39, 192, 190 (0009) w obrębie ew. Sokole, Gmina Czarne oraz na działkach nr ew.: 147, 149, 227, 228 (obręb 0001) w obrębie ewidencyjnym Czarne, Gmina Czarne. Renata Szymańska 2021-12-07 08:28:16 edycja dokumentu
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego. Świadczenie dyżurów prawnika rodzinnego w gminie Czarne realizowanych w ramach projektu pn. "Myśląc o Rodzinie w Gminie Czarne i Rzeczenica" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Krzysztof Mazurek 2021-12-06 09:36:55 edycja dokumentu
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego do 130.000 zł pn. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Czarne w okresie do 31 grudnia 2022 r. Renata Szymańska 2021-12-06 07:38:12 edycja dokumentu
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego do 130.000 zł pn. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gminy Czarne w okresie do 31 grudnia 2022 r. Renata Szymańska 2021-12-06 07:37:52 dodanie dokumentu
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego do 130.000 zł pn. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gmin Czarne w okresie do 31 grudnia 2022 r. Renata Szymańska 2021-12-03 15:57:51 usunięcie dokumentu
Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego do 130.000 zł pn. Zimowe utrzymanie dróg na terenie Miasta i Gmin Czarne w okresie do 31 grudnia 2022 r. Renata Szymańska 2021-12-03 15:57:46 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2021 Renata Szymańska 2021-12-03 15:52:50 edycja dokumentu
PPiZP.271.1.7.2021.RS Zakup wyposażenia dla szkół w ramach programu Laboratoria Przyszłości. Renata Szymańska 2021-12-03 15:26:56 dodanie dokumentu
OŚ 6220.4.2019JK obwieszczenie o ponownym udziale społeczeństwa ?Budowa w obrębie Sokola oraz obrębie Sierpowa, w gminie Czarne elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzysząca w tym przyłączami energetycznymi, stacjami transformatorowymi oraz rozdzielnicami SN/SN?. Michał Rulski 2021-12-03 14:18:53 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.160.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu ,,Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022?. Michał Rulski 2021-12-03 13:50:27 edycja dokumentu
OŚ 6220.4.2019JK obwieszczenie o ponownym udziale społeczeństwa ?Budowa w obrębie Sokola oraz obrębie Sierpowa, w gminie Czarne elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzysząca w tym przyłączami energetycznymi, stacjami transformatorowymi oraz rozdzielnicami SN/SN?. Michał Rulski 2021-12-03 13:21:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.173.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021 rok. Michał Rulski 2021-12-02 14:38:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.172.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 30 listopada 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021 rok. Michał Rulski 2021-12-02 14:35:21 dodanie dokumentu
ZAPYTANIE OFERTOWE na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych ? Szkoła Podstawowa im Danuty Siedzikówny ps Inka w Czarnem Michał Rulski 2021-12-02 14:31:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 199/g313/P/II/21 Składy Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 listopada 2021 roku Michał Rulski 2021-12-02 14:26:57 dodanie dokumentu