Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2023 BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Zarządzenia nr 0050.5.2023 Burmistrza Czarnego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w ,,Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023?. Ewa Literska 2023-01-27 13:47:13 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2023 BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Zarządzenia nr 0050.5.2023 Burmistrza Czarnego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w ,,Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. Ewa Literska 2023-01-27 13:35:11 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2023 BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Zarządzenia nr 0050.5.2023 Burmistrza Czarnego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w ,,Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. Ewa Literska 2023-01-27 13:31:14 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 0050.15.2023 BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie zmiany Załącznika Nr 1 do Zarządzenia nr 0050.5.2023 Burmistrza Czarnego z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w ,,Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023. Ewa Literska 2023-01-27 13:27:48 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych pn: Edukacja cyfrowa dla urzędników projektu grantowego pn. "Cyfrowa Gmina" w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Renata Skiera 2023-01-27 10:28:48 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 27.01.2023r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czarne. Renata Skiera 2023-01-27 08:45:10 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 27.01.2023r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czarne. Renata Skiera 2023-01-27 08:44:27 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 27.01.2023r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czarne Renata Skiera 2023-01-27 08:38:45 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych na usunięcie 28 szt. drzew wraz z wywozem karpin pozostałych po wycince drzew oraz zagospodarowaniem we własnym zakresie pozyskanego drewna i uporządkowaniem terenu po wycince z terenu parku w m. Bińcze gm. Czarne dz. nr 169/1 wpisanego do rejestru zabytków decyzja z dnia 23.04.1996 r. nr PSOZ-I-5340/8/96, pozycja rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego A-1594. Renata Skiera 2023-01-26 12:13:38 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych na usunięcie 28 szt. drzew wraz z wywozem karpin pozostałych po wycince drzew oraz zagospodarowaniem we własnym zakresie pozyskanego drewna i uporządkowaniem terenu po wycince z terenu parku w m. Bińcze gm. Czarne dz. nr 169/1 wpisanego do rejestru zabytków decyzja z dnia 23.04.1996 r. nr PSOZ-I-5340/8/96, pozycja rejestru zabytków nieruchomych województwa pomorskiego A-1594. Renata Skiera 2023-01-26 12:13:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.11.2023 Burmistrza Czarnego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Monika Wons 2023-01-26 12:09:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.12.2023 Burmistrza Czarnego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Monika Wons 2023-01-26 12:08:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.10.2023 Burmistrza Czarnego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Monika Wons 2023-01-26 12:06:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.11.2023 Burmistrza Czarnego z dnia 25 stycznia 2023 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. Monika Wons 2023-01-26 12:04:07 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych pn: Jednorazowy zakup i dostawa papieru ksero do urządzeń drukujących i kserujących dla jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Czarne. Renata Skiera 2023-01-26 09:35:05 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych pn: Jednorazowy zakup i dostawa papieru ksero do urządzeń drukujących i kserujących dla jednostek organizacyjnych i spółek Gminy Czarne. Renata Skiera 2023-01-26 09:34:24 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej grudzień 2022 Michał Rulski 2023-01-26 08:48:16 dodanie dokumentu
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 03.01.2023 r Renata Skiera 2023-01-25 14:41:57 dodanie dokumentu
Okresowa ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z dnia 16.01.2023 r Renata Skiera 2023-01-25 13:33:07 dodanie dokumentu
Ocena jakości z dnia 12.01.2023 r Renata Skiera 2023-01-25 13:32:22 dodanie dokumentu
OŚ.6220.1.2021.JK Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr. ewidencyjnym 194/54 obręb Sokole , gminy Czarne Renata Skiera 2023-01-24 10:26:01 edycja dokumentu
OŚ.6220.1.2021.JK Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr. ewidencyjnym 194/54 obręb Sokole , gminy Czarne Renata Skiera 2023-01-24 10:25:57 usunięcie załacznika
OŚ.6220.1.2021.JK Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 10 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce o nr. ewidencyjnym 194/54 obręb Sokole , gminy Czarne Renata Skiera 2023-01-24 10:25:39 edycja dokumentu
OŚ.6220.5.2021.JK Obwieszczenia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy 23MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie geodezyjnym Nadziejewo dz. 307/1 oraz w obrębie geodezyjnym Domisław dz. 166/5 i 167/2 w gminie Czarne, powiat człuchowski. Renata Skiera 2023-01-24 10:14:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.6.2023 Burmistrza Czarnego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarne w 2023 r. Renata Skiera 2023-01-24 08:18:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.6.2023 Burmistrza Czarnego z dnia 23 stycznia 2023 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarne w 2023 r. Renata Skiera 2023-01-24 08:09:17 dodanie dokumentu
Podatek od Środków Transportowych Michał Rulski 2023-01-24 07:59:24 edycja dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 (1) Renata Skiera 2023-01-23 10:23:40 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, Krzemieniewo, działka nr 109/6 o pow. 0,30 ha. Monika Wons 2023-01-23 10:19:47 dodanie dokumentu
Centralny Rejestr Umów i Porozumień 2022 IV Kwartał Renata Skiera 2023-01-23 09:24:56 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, działka nr 47/10 o pow. 0,0996 ha, Czarne, ul. Pomorska. Monika Wons 2023-01-20 13:50:26 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, działka nr 47/9 o pow. 0,1044 ha, Czarne, ul. Pomorska. Monika Wons 2023-01-20 13:44:13 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, działka nr 47/8 o pow. 0,0914 ha, Czarne, ul. Pomorska. Monika Wons 2023-01-20 13:40:32 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, działka nr 47/7 o pow. 0,1108 ha, Czarne, ul. Pomorska. Monika Wons 2023-01-20 13:36:28 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, działka nr 47/6 o pow. 0,1079 ha, Czarne, ul. Pomorska. Monika Wons 2023-01-20 13:32:24 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, działka nr 47/5 o pow. 0,1047 ha, Czarne, ul. Pomorska. Monika Wons 2023-01-20 13:29:18 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2023 BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w ,,Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023". Ewa Literska 2023-01-20 13:27:10 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2023 BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w ,,Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023". Ewa Literska 2023-01-20 13:26:57 edycja dokumentu
Ogłoszenie o IV przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości gruntowej, działka nr 47/4 o pow. 0,0999 ha, Czarne, ul. Pomorska. Monika Wons 2023-01-20 13:25:50 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 0050.5.2023 BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 19 stycznia 2023 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w ,,Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023". Ewa Literska 2023-01-20 13:25:35 edycja dokumentu