Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
stwierdzenie przydatności wody do spożycia z wodociągu Bińcze, Biernatka, Krzemieniewo, Kijno, Nadziejewo Joanna Kosowska 2023-10-03 07:24:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.174.2023 Burmistrza Czarnego z dnia 27 września 2023 r. w sprawie stawek czynszu mieszkaniowego zasobu gminy Andrzej Remus 2023-09-29 11:52:10 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.174.2023 Burmistrza Czarnego z dnia 27 września 2023 r. w sprawie stawek czynszu mieszkaniowego zasobu gminy Andrzej Remus 2023-09-29 11:49:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.174.2023 Burmistrza Czarnego z dnia 27 września 2023 roku w sprawie stawek czynszu mieszkaniowego zasobu gminy Andrzej Remus 2023-09-29 11:49:01 usunięcie dokumentu
INFORMACJA Pierwsze posiedzenie i szkolenie Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz w referendum ogólnokrajowym zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Andrzej Remus 2023-09-29 08:27:27 dodanie dokumentu
Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Andrzej Remus 2023-09-28 15:38:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.174.2023 Burmistrza Czarnego z dnia 27 września 2023 roku w sprawie stawek czynszu mieszkaniowego zasobu gminy Andrzej Remus 2023-09-28 13:34:15 dodanie dokumentu
POSTANOWIENIE NR 309/2023 Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 25 września 2023 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej oraz referendum ogólnokrajowego zarządzonych na dzień 15 października 2023 r Andrzej Remus 2023-09-26 07:28:18 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 0050.172.2023 BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 20 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Andrzej Remus 2023-09-25 11:21:52 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 0050.172.2023 BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 20 września 2023 r. w sprawie powołania Zespołu ds. wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. Andrzej Remus 2023-09-25 11:19:33 dodanie dokumentu
Dyrektor Szkoły Podstawowej im Danuty Siedzikówny ps Inka w Czarnem ogłasza nabór na stanowisko: pracownika obsługi- sprzątaczki Andrzej Remus 2023-09-21 09:52:54 edycja dokumentu
Informacja o terminie rozmowy kwalifikacyjnej. Andrzej Remus 2023-09-21 09:50:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie /zawiadomienie o wydanej w dniu 15.09.2023 r. decyzji o zmianie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 87 w obrębie geodezyjnym Czarne, miasto. Burmistrza Czarnego znak: RIPiOŚ 6220.1.2017JK z dnia 31 maja 2017 r. Joanna Kosowska 2023-09-20 14:01:13 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej wrzesień2023 Andrzej Remus 2023-09-19 14:45:45 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej wrzesień2023 Andrzej Remus 2023-09-19 14:45:35 usunięcie załacznika
Rejestr działalności regulowanej wrzesień2023 Andrzej Remus 2023-09-19 14:44:56 edycja dokumentu
WNIOSEK o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych Joanna Kosowska 2023-09-19 13:16:25 edycja dokumentu
WNIOSEK o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych Joanna Kosowska 2023-09-19 13:14:38 edycja dokumentu
WNIOSEK o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych Joanna Kosowska 2023-09-19 13:12:45 usunięcie załacznika
Rejestr działalności regulowanej wrzesień2023 Andrzej Remus 2023-09-19 13:10:19 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Andrzej Remus 2023-09-19 13:08:54 usunięcie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości Andrzej Remus 2023-09-19 12:46:45 dodanie dokumentu
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 19 września 2023 r. Andrzej Remus 2023-09-19 10:01:48 dodanie dokumentu
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 19 września 2023 r. Andrzej Remus 2023-09-19 10:00:38 usunięcie dokumentu
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 19 września 2023 r. Andrzej Remus 2023-09-19 10:00:21 edycja dokumentu
INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 19 września 2023 r. Andrzej Remus 2023-09-19 09:59:54 dodanie dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 0050.171.2023 BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 13 września 2023 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2023 rok. Andrzej Remus 2023-09-19 09:39:45 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych na opracowanie dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Gminy Czarne do roku 2032" Ewa Literska 2023-09-18 16:08:47 edycja dokumentu
OBWIESZCZENIEBurmistrza Gminy Czarne z dnia 15 września 2023 roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Burmistrz Gminy Czarne podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.: Andrzej Remus 2023-09-18 08:44:21 dodanie dokumentu
OBWIESZCZENIEBurmistrza Gminy Czarne z dnia 15 września 2023 roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Burmistrz Gminy Czarne podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.: Andrzej Remus 2023-09-18 08:42:25 dodanie dokumentu
PPiZP.271.1.12.2023.RS Rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Czarnem wraz z budową kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki z miejscowości Wyczechy. Renata Skiera 2023-09-14 14:49:01 dodanie dokumentu
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych na opracowanie dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Gminy Czarne do roku 2032" Renata Skiera 2023-09-14 14:47:14 edycja dokumentu
ZARZĄDZENIE NR 0050.168.2023 w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.37.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Czarne oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. Andrzej Remus 2023-09-13 10:59:06 dodanie dokumentu
Dyrektor Szkoły Podstawowej im Danuty Siedzikówny ps Inka w Czarnem ogłasza nabór na stanowisko: pracownika obsługi- sprzątaczki Andrzej Remus 2023-09-13 09:25:51 dodanie dokumentu
Dyrektor Szkoły Podstawowej im Danuty Siedzikówny ps Inka w Czarnem ogłasza V nabór na stanowisko: nauczyciela psychologa szkolnego Andrzej Remus 2023-09-12 11:47:33 dodanie dokumentu
PPiZP.271.1.11.2023.RS Przebudowa drogi gminnej nr 232108G w m. Sierpowo w systemie zaprojektuj i wybuduj w ramach inwestycji drogowej pn.: Przebudowa drogi gminnej nr 232108G Sierpowo - Domyśl na odcinku 0,86 km. Renata Skiera 2023-09-12 11:37:57 dodanie dokumentu
Plan postępowań o udzielenie zamówień na rok 2023 Renata Skiera 2023-09-12 11:35:01 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych na opracowanie dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Gminy Czarne do roku 2032" Renata Skiera 2023-09-08 09:43:13 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych na opracowanie dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Gminy Czarne do roku 2032" Renata Skiera 2023-09-08 09:43:02 edycja dokumentu
Zapytanie ofertowe na realizację zamówienia publicznego o wartości szacunkowej niższej od kwoty 130 000 złotych na opracowanie dokumentu pn. "Strategia Rozwoju Gminy Czarne do roku 2032" Renata Skiera 2023-09-08 09:42:53 edycja dokumentu