Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Mapa serwisu

Urząd Miasta i Gminy Czarne

|--- Dane teleadresowe

|--- Burmistrz

|--- Skarbnik Gminy

|--- Sekretarz Gminy

|--- Zarządzenia Burmistrza

      |--- Kadencja 2018-2023

      |--- Kadencja 2014-2018

      |--- Kadencja 2010-2014

      |--- Kadencja 2006-2010

      |--- Kadencja 2002-2006

|--- Raport o stanie Gminy Czarne

      |--- Za rok 2020

      |--- Za rok 2019

      |--- Za rok 2018

|--- Budżet,majątek, audyt, dług i pomoc publiczna

      |--- Audyt

      |--- Dług i pomoc publiczna

            |--- Za rok 2020

            |--- Za rok 2019

            |--- Za rok 2018

            |--- Za rok 2017

            |--- Za rok 2016

            |--- Za rok 2015

            |--- Rok 2014

            |--- Rok 2013

      |--- Majątek

      |--- Budżet

            |--- 2014 rok

            |--- 2015 rok

            |--- 2016 rok

            |--- 2021 Rok

            |--- 2020 Rok

            |--- 2019 rok

            |--- 2018 rok

            |--- 2017 rok

|--- Struktura organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy Czarne

|--- Kontrole

      |--- 2012 rok

      |--- 2013 rok

      |--- 2014 rok

      |--- 2015 rok

      |--- 2021 rok

      |--- 2020 rok

      |--- 2019 rok

      |--- 2018 rok

      |--- 2017 rok

      |--- 2016 rok

|--- Audyt

      |--- 2017 Rok

      |--- 2021 Rok

      |--- 2020 Rok

      |--- 2019 Rok

      |--- 2018 Rok

|--- Telefony służbowe pracowników urzędu

Informacje

|--- Konsultacje społeczne

|--- Nieruchomości - sprzedaż, dzierżawa

      |--- 2021 ROK

      |--- 2020 ROK

      |--- 2019 ROK

      |--- 2018 ROK

      |--- 2017 ROK

|--- Oświata - informacje i druki

|--- Podatki i opłaty lokalne

      |--- Rok 2021

      |--- Rok 2020

      |--- Druki deklaracji i informacji na podatek od nieruchomości, rolny i leśny obowiązujące od 1 lipca 2019r.

      |--- Rok 2019

      |--- Rok 2018

      |--- Rok 2017

      |--- Rok 2016

      |--- Rok 2014

      |--- Rok 2013

|--- Wniosek o udostępnienie informacji publicznej

|--- Informacja o środowisku i jego ochronie

      |--- OBWIESZCZENIA - Decyzje środowiskowe

            |--- 2021 Rok

            |--- 2020 ROK

            |--- 2019 ROK

      |--- Ocena obszarowa dot. jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi z terenu Miasta i Gminy Czarne

|--- Gospodarka Odpadami Komunalnymi

      |--- Deklaracja - wysokość opłaty za odpady komunalne

      |--- Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

            |--- Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2021 rok

            |--- Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2020 rok

            |--- Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2019 rok

            |--- Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2018 rok

      |--- Przepisy prawa

      |--- Selektywna zbiórka odpadów komunalnych

      |--- Firmy odbierające odpady komunalne - rejestr działalności regulowanej

      |--- Poziomy recyklingu

      |--- Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarne.

|--- Wykaz prowadzonych Rejestrów Publicznych

      |--- Centralny Rejestr Umów

            |--- 2021 ROK

      |--- Rejestr żłobków i klubów dziecięcych

|--- eBOI - sprawy

      |--- Ochrona środowiska

|--- Wybory ławników Kadencji 2020-2023

|--- Plany Postępowań o udzielenie zamówień publicznych Gminy

|--- Ogłoszenia

      |--- Rok 2021

      |--- Rok 2020

      |--- Rok 2019

      |--- Rok 2018

      |--- Rok 2017

      |--- Rok 2016

      |--- Rok 2015

|--- Obwieszczenia

      |--- Rok 2021

      |--- Rok 2020

      |--- Rok 2019

      |--- Rok 2018

      |--- Rok 2017

      |--- Rok 2016

      |--- Rok 2015

      |--- Rok 2014

|--- Petycje

      |--- Kadencja 2018 - 2023

|--- Zamówienie publiczne

|--- Platforma e-Usług

|--- Zagospodarowanie Przestrzenne

      |--- Wzory formularzy

      |--- Studium

            |--- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czarne ZMIANA NR 1, uchwalonego uchwałą Nr 0007.49.2013 z dnia 24 października 2013r.

            |--- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czarne, uchwalonego uchwałą Nr XLVII/297/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 października 2010 r.

      |--- Miejscowe plany

|--- Wybory

      |--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2020

      |--- Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2019

      |--- Wybory do Parlamentu Europejskiego 2019

      |--- Wybory samorządowe 2018r.

            |--- Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnem

      |--- Wybory uzupełniające do Rady Miejskiej w Czarnem 2016 r.

      |--- Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej 2015r

      |--- Referendum ogólnokrajowe 2015r

      |--- Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej 2015r.

|--- Sprawozdania jednostek

      |--- 2019 Rok

            |--- Ośrodek Pomocy Społecznej

Powszechny Spis Ludności 2021

|--- Zarządzenia

|--- Informacje i Ogłoszenia

Powszechny Spis Rolny 2020

|--- Zarządzenia

|--- Informacje

Rada Miejska w Czarnem

|--- Skład Rady

      |--- Kadencja 2010-2014

      |--- Kadencja 2014-2018

      |--- Kadencja 2018-2023

|--- Uchwały Rady Miejskiej

      |--- Projekty uchwał

      |--- Kadencja 2006-2010

      |--- Kadencja 2010-2014

      |--- Kadencja 2014-2018

      |--- Kadencja 2018-2023

|--- Kontakt

|--- Statut Gminy Czarne

|--- Sesje Rady Miejskiej

|--- Interpelacje, wnioski i zapytania Radnych

|--- Informacja o posiedzeniach Komisji Rady Miejskiej w Czarnem

      |--- 2018

System Rada

|--- Radni

|--- Komisje

|--- Głosowania

|--- Interpelacje

|--- Kalendarz posiedzeń

|--- Sesje Rady

|--- Protokoły

|--- Uchwały

|--- Projekty uchwał

Oświadczenia majątkowe

|--- Radni

      |--- Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2018-2023

      |--- Oświadczenia majątkowe radnych - kadencja 2014-2018

|--- Oświadczenia majątkowe osób zarządzających i członków organów zarządzających osobami prawnymi

|--- Kierownicy jednostek organizacyjnych

|--- Urząd

|--- Wójt / Burmistrz

|--- Archiwum

Jednostki pomocnicze

|--- Osiedla

|--- Sołectwa

Jednostki organizacyjne

|--- Kultura

|--- Zdrowie i pomoc społeczna

      |--- Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem

|--- Edukacja

|--- Spółki prawa handlowego

Przyjmowanie skarg i wniosków

|--- Informacja o przyjmowaniu skarg wniosków

Nabór na wolne stanowiska pracy

|--- Nabór na wolne stanowiska pracy

Strategie i programy

|--- Strategie i programy

      |--- Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Czarne na lata 2016-2023

      |--- Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Czarne na lata 2016-2023 zmina 2

      |--- Lokalny Program Rewitalizacji dla Gminy Czarne na lata 2016-2023 zmina 1

Młodzieżowa Rada Miejska w Czarnem

|--- Statut

|--- Skład Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czarnem

      |--- I kadencja

      |--- II kadencja

      |--- V kadencja

      |--- IV kadencja

      |--- III kadencja

Miejska Rada Seniorów w Czarnem

|--- Statut

Współpraca z organizacjami pozarządowymi, klubami i stowarzyszeniami sportowymi

|--- Rok 2021

|--- Rok 2020

|--- Rok 2019

|--- Rok 2018

|--- Rok 2017

|--- Rok 2016

|--- Lista organizacjami pozarządowymi, klubami i stowarzyszeniami sportowymi

RODO

|--- Klauzura informacyjna

Raport o stanie zapewnienia dostepności podmiotu publicznego

|--- Stan w dniu 01.01.2021