Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument RIPiOŚ.6733.7.2016.RS Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0.4 kV, budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach nr: 77/1, 77/10 Obręb Wyczechy, gmina Czarne. 2017-07-31 07:27:10
dokument RIPiOŚ.6733.6.2016.RS Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej 15 kV i linii napowietrznej 0,4 kV, budowa linii napowietrznej 15 kV, stacji transformatorowej słupowej 15/04 kV, linii kablowych 0,4 kV i przyłącza kablowego 0,4 kV w m. Biernatka, Obręb Biernatka, gm. Czarne, dz. nr 26/3. 2017-07-31 07:26:00
dokument RIPiOŚ.6733.5.2016.RS Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia na działkach nr: 18/5, 48, położonych w obrębie Łoża, gmina Czarne. 2017-07-31 07:24:28
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 14 grudnia 2016 roku w sparwie wyznaczenia rozprawy administracyjnej 2016-12-19 12:29:22
dokument RIPiOŚ.6733.7.2016.RS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej nn 0.4 kV, budowa stacji transformatorowej 15/0,4 kV wraz z infrastrukturą techniczną, na działkach nr: 77/1, 77/10 Obręb Wyczechy, gmina Czarne. 2016-12-05 14:21:13
dokument RIPiOŚ.6733.6.2016.RS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej 15 kV i linii napowietrznej 0,4 kV, budowa linii napowietrznej 15 kV, stacji transformatorowej słupowej 15/04 kV, linii kablowych 0,4 kV i przyłącza kablowego 0,4 kV w m. Biernatka, Obręb Biernatka, gm. Czarne, dz. nr 26/3. 2016-12-05 14:19:13
dokument RIPiOŚ.6733.5.2016.RS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego napięcia na działkach nr: 18/5, 48, położonych w obrębie Łoża, gmina Czarne. 2016-12-02 12:13:35
dokument Obwieszczenie RIPiOŚ.6721.2.2016.RS o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu Nadziejewo oraz prognozy oddziaływania na środowisko do w/w planu. 2016-11-10 14:42:26
dokument Obwieszczenie RIPiOŚ.6721.1.2016.RS o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek położonych w mieście Czarne pomiędzy rzeką Czernicą i ul. Ogrodową oraz prognozy oddziaływania na środowisko do w/w planu. 2016-11-10 14:41:27
dokument RIPiOŚ.6733.4.2016.RS Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie wodociągu rozdzielczego i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wyczechy, Gmina Czarne. Inwestycja realizowana będzie na terenie działek nr: 4/38, 4/37, 4/34, 4/36, 4/35, 54/4, 9/3, 9/11, 9/9, 9/8, 7/1, 14/4, 13, 76 Obręb Wyczechy. 2016-11-08 13:59:53
dokument RIPiOŚ.6733.3.2016.RS Obwieszczenie o zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 232080G w miejscowości Raciniewo, na działkach nr: 82, 76. 2016-11-08 13:58:19
dokument RIPiOŚ.6733.4.2016.RS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie wodociągu rozdzielczego i sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wyczechy, Gmina Czarne. Inwestycja realizowana będzie na terenie działek nr: 4/38, 4/37, 4/34, 4/36, 4/35, 54/4, 9/3, 9/11, 9/9, 9/8, 7/1, 14/4, 13, 76 Obręb Wyczechy. 2016-10-10 15:19:45
dokument RIPiOŚ.6733.3.2016.RS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 232080G w miejscowości Raciniewo, na działkach nr: 82, 76. 2016-09-28 12:19:40
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej i zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej n.n.-0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego typu P1-Rs/LZV/F, w m. Sokole, gmina Czarne, dz. nr 136. 2016-07-20 11:25:30
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej n.n.-0,4 kV oraz złącza kablowo-pomiarowego typu P1-Rs/LZV/F, w m. Sokole, gmina Czarne, dz. nr 136. 2016-06-23 09:23:48
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej i zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5.2015r. z dnia 12.01.2015r. wydanej przez Burmistrza Czarnego dla inwestycji polegającej na budowie punktu czerpania wody wraz dojazdem pożarowym i placem manewrowym (pobór wody z jeziora) na terenie Leśnictwa Domisław, na działkach nr: 5214, 5215, 5224/1, 5227/1 (oddziały leśne nr: 214/224, 214/227, 215), w obrębie geodezyjnym Domisław, Jednostka ewidencyjna Czarne - Obszar Wiejski, gmina Czarne. 2016-06-02 12:35:00
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 5.2015r. z dnia 12.01.2015r. wydanej przez Burmistrza Czarnego dla inwestycji polegającej na budowie punktu czerpania wody wraz dojazdem pożarowym i placem manewrowym (pobór wody z jeziora) na terenie Leśnictwa Domisław, na działkach nr: 5214, 5215, 5224/1, 5227/1 (oddziały leśne nr: 214/224, 214/227, 215), w obrębie geodezyjnym Domisław, Jednostka ewidencyjna Czarne - Obszar Wiejski, gmina Czarne. 2016-05-10 12:15:18
dokument RIPiOŚ.6733.4.1.2015.RS Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej i zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4.2015r. z dnia 30.09.2015r. wydanej przez Burmistrza Czarnego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur PE dn 90 mm i PE dn 63 mm. Ciśnienie nominalne 0.3 Mpa. Klasa lokalizacji I. Funkcja: dostarczenie paliwa gazowego - gazu ziemnego E (GZ-50) w m. Czarne - m. Wronkowo. 2016-04-20 12:52:38
dokument RIPiOŚ.6733.1.2016 Obwieszczenie o wydaniu decyzji kończącej i zakończeniu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej łączącej drogi wojewódzkie DW 201 z DW 202 przez miejscowość Wronkowo, na terenie pasa drogi gminnej nr 232064G na działkach nr: 245/1, 230/5, 329/1, 328/1, 328/19, 328/15, 337. 2016-04-01 11:04:51
dokument RIPiOŚ.6733.4.1.2015.RS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracjnego w sprawie zmiany decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4.2015r. z dnia 30.09.2015r. wydanej przez Burmistrza Czarnego dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia z rur PE dn 90 mm i PE dn 63 mm. Ciśnienie nominalne 0.3 Mpa. Klasa lokalizacji I. Funkcja: dostarczenie paliwa gazowego - gazu ziemnego E (GZ-50) w m. Czarne - m. Wronkowo. 2016-03-18 09:21:26
dokument RIPiOŚ.6733.1.2016.RS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej łączącej drogi wojewódzkie DW 201 z DW 202 przez miejscowość Wronkowo, na terenie pasa drogi gminnej nr 232064G na działkach nr: 230/5, 329/1, 328/1, 328/19, 328/15. 2016-03-01 10:02:55