Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Konsultacje społeczne

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 0050.67.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Czarne na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czarne. 2021-05-04 09:44:41
dokument Zarządzenie Nr 0050.11.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2025. 2021-01-28 13:52:01
dokument Zarządzenie Nr 0050.9.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarne w 2021r. 2021-01-27 10:17:32
dokument Informacja o wyniku konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej w Czarnem "Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 2020-12-02 14:57:12
dokument Zarządzenie nr 0050.192.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 19 listopada 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021". 2020-11-19 14:36:45
dokument Zarządzenie nr 0050.179.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 27 października 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu " Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021". 2020-10-28 14:53:19
dokument Zarządzenie Nr 0050.98.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, których celem jest zebrania od mieszkańców Gminy Czarne informacji, uwag i opinii odnosnie proponowanej budowy parkingu publicznego na działce nr 61/4 o pow. 0,2019 - A.32.ZP- tereny zieleni urządzonej. 2020-06-24 14:54:10
dokument Zarządzenie NR 0050.08.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 16 stycznia 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarne w 2020 r. 2020-01-21 13:25:27
dokument Zarządzenie nr 0050.216.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Rewitalizacji Gminy Czarne na lata 2016-2023 - ZMIANA 2. 2019-12-20 14:01:10
dokument Zarządzenie Nr 0050.204.2019 z dnia 06 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2020. 2019-12-06 14:08:17
dokument Zarządzenie Nr 0050.187.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 05 listopada 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu 2019-11-05 12:39:13
dokument Zarządzenie Nr 0050.80.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących dokumentu Planu Odnowy Miejscowości Bińcze na lata 2019-2026. 2019-04-17 14:59:32
dokument Zarządzenie nr 0050.46.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących składania propozycji nadania nazwy RONDA zlokalizowanego u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Sobieskiego w Czarnem 2019-02-13 11:24:47
dokument Zarządzenie NR 0050.29.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarne w 2019 r. 2019-01-25 12:48:13
dokument Zarzadzenia Nr 0050.209.2017.Burmistrza Czarnego z dnia 20 grudnia 2018r. w spraw przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na tereni Gminy Czarne 2018-12-20 14:15:01
dokument Zarzadzenia Nr 0050.203.2017.Burmistrza Czarnego z dnia 12 grudnia 2018r. w spraw przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania zieleni na działce nr 25 miejscowość Czarne przy ul. Zamkowej i na działce nr 2/27 w miejscowości Czarne przy al. Św. Józefa. 2018-12-12 14:41:54
dokument Zarządzenie Nr 0050.187.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 16 listopada 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania zieleni na działce nr51/4 w miejscowości Czarne ul. Ciasna i na działce nr 58 w miejscowości Czarne przy skrzyżowaniu dwóch dróg ul. Mickiewicza i Kościelnej. 2018-11-20 07:47:03
dokument Konsultacje społeczne dotyczących koncepcja zagospodarowania zieleni przy siłowni. 2018-11-20 07:38:57
dokument Konsultacje społeczne dotyczących koncepcja zagospodarowania zieleni przy placu zabaw. 2018-11-20 07:36:17
dokument Wyniki konsultacji społecznych odnośnie BUDŻETU OBYWATELSKIEGO na 2019r. 2018-09-24 21:47:18
dokument Zarządzenie nr 0050.160.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 20 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" 2018-09-20 16:10:10
dokument Zarządzenie Nr 0050.147.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji spolecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarne na lata 2016-2023 2018-09-06 14:15:42
dokument Komunikat Burmistrza Czarnego w sprawie konsultacji projektu zmiany uchwały Rady Miejskiej w Czarnem "Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018". 2018-08-23 13:38:34
dokument Konsultacjie społeczne dotyczące Planu Odnowy Miejscowości Nadziejewo na lata 2018-2024 2018-04-25 09:32:13
dokument Konsultacje w sprawie budowy pomnika Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego, którzy walczyli i oddali swoje życie za Ojczyznę na dawnych Kresach Wschodnich II RP w latach 1944-1954 2018-03-29 12:29:33
dokument Komunikat Burmistrza Czarnego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie konsultacji 2018-01-05 11:54:59
dokument Komunikat w sprawie konsultacji społecznych dot programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi 2017-10-19 13:12:41
dokument Konsultacje społeczne dotyczących zagospodarowania pasa drogowego w planowanej do przebudowy ul. Wojska Polskiego i ul. Sobieskiego w Czarnem. 2017-08-08 10:19:42
dokument Konsultacje społeczne w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czarne na lata 2016-2023 2017-06-01 09:43:28
dokument Konsultacje społeczne mające na cele poinformowanie i uzgodnienie koncepcji przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Nadziejewo 2017-03-06 14:32:52
dokument Konsultacje społeczne mające na cele poinformowanie i uzgodnienie koncepcji przebudowy drogi wewnętrznej ul. Świerczewskiego w Czarnem 2017-03-06 14:31:56
dokument Komunikat Burmistrza Czarnego z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2017 2017-02-23 08:18:43
dokument Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Czarne 2017 - 2030 2017-02-15 21:55:00
dokument Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej Czarne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Czarne. 2017-02-15 21:44:10
dokument Komunikat Burmistrza Czarnego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie konsultacji 2017-01-16 09:16:35
dokument Komunikat Burmistrza Czarnego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie konsultacji 2016-12-20 10:43:27
dokument Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu "Strategi Rozwoju Miasta i Gminy Czarne na lata 2016-2022" 2016-01-26 14:04:10
dokument Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarne" 2016-01-26 07:33:11
dokument Komunikat Burmistrza Czarnego w sprawie konsultacji z dnia 20.11.2015r. dotyczące projektu uchwały Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Czarne na rok 2016 2015-11-23 08:33:15
dokument Komunikat Burmistrza Czarnego w sprawie konsultacji z dnia 20.11.2015r. dotyczące projektu uchwały programu Profilaktyki i rozwiazywania Problemów Alkoholowy dla Gminy Czarne na rok 2016 2015-11-23 08:31:46
dokument Konsultacje społeczne mające na uwadze zebranie od mieszkańców miejscowości Bińcze, uwag, opinii dotyczących zagospodarowania parku historycznego oraz zmiany inkasenta podatków i opłat lokalnych 2015-10-15 20:00:17
dokument Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 2015-10-07 14:17:56
dokument Konsultacje społeczne mające na uwadze zebranie od mieszkańców miejscowości Bińcze, uwag i opinii dotyczących zagospodarowania działki Nr 356/27 (boisko) 2015-10-01 13:55:47
dokument Informacja z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących uwag i opinii do uwzglednienia przy sprzedaży lub zagospodarowaniu działek 47/1 i 176/11. 2015-09-21 08:36:12
dokument Konsultacje społecznych mające na uwadze zbieranie od mieszkańców miejscowości Krzemieniewo, uwag i opinii do uwzględnienia przy sprzedaży lub zagospodarowaniu działek 47/1 i 176/11. 2015-09-03 11:41:03
dokument Uchwała Nr 0007.30.2015 z dnia 01 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych Miasta i Gminy Czarne 2015-09-03 11:41:37