Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 0050.198.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 31 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2022.

Zarządzenie Nr 0050.198.2021
Burmistrza Czarnego

z dnia 31 grudnia 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2022.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr 0007.30.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 01 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych Miasta i Gminy Czarne (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 poz. 2001), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2022.

2. Konsultacje mają na celu zapoznanie z projektem dokumentu oraz zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy Czarne dotyczących zakresu merytorycznego projektu.

§ 2. 1. Konsultacje odbędą się w terminie od 08.01.2022 r. do 13.01.2022 r.

2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie zgłaszania uwag i propozycji w sprawie projektu Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2022, poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Projekt dokumentu, o którym mowa w § 1 oraz formularz do konsultacji zostaną umieszczone w formie elektronicznej na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem www.ops.czarne.pl, w zakładce Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Czarne w zakładce Informacje - Konsultacje społeczne. Powyższe dokumenty udostępnione zostaną również w Ośrodku Pomocy Społecznej Czarne, ul. Leśna 4 (sekretariat) w godzinach pracy ośrodka (od poniedziałku do piątku) oraz na tablicy ogłoszeń.

4. Wypełnione formularze konsultacji należy składać w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej Czarne, ul. Leśna 4, 77-330 Czarne lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: pomoc@opsczarne.pl w terminie określonym w pkt 1. Na kopercie lub w tytule korespondencji elektronicznej należy wpisać: „Konsultacje Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2022”.

§ 3. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zakończenia konsultacji.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.198.2021

Burmistrza Czarnego z  dnia 31 grudnia 2021 r.

 

Formularz zgłoszenia uwag, opinii i wniosków do projektu uchwały w sprawie uchwalenia

GMINNEGO PROGRAMU PROFILATKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW UZALEŻNIEŃ DLA GMINY CZARNE NA ROK 2022

Lp.

Stan zapisu w projekcie programu,

nr paragrafu i punktu

Sugerowana zmiana (konkretny sugerowany zapis paragrafu i punktu

Uzasadnienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot zgłaszający propozycje

Adres

Nr telefonu

Adres poczty elektronicznej

Imię i nazwisko osoby kontaktowej

Data wypełnienia


 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Program 2022.doc (DOC, 141.50Kb) 2021-12-31 09:55:59 167 razy
2 Zarzadzenie Nr 0050.198.2021.pdf (PDF, 4.16Mb) 2021-12-31 09:55:09 157 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Rulski 31-12-2021 09:55:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alina Stojak 31-12-2021
Ostatnia aktualizacja: Michał Rulski 31-12-2021 09:55:59