Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 0050.133.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie udziału i realizacji zadań obronnych Urzędu Miasta i Gminy w Czarne w ramach kompleksowego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem JANTAR 2021 2021-09-23 11:21:10
dokument Zarządzenie Nr 0050.130.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 15 września 2021 roku w sprawie przyznania prawa do lokalu. 2021-09-23 09:04:13
dokument Zarządzenie Nr 0050.134.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 20 września 2021 roku w sprawie przyznania prawa do lokalu. 2021-09-23 08:54:11
dokument Zarządzenie Nr 0050.131.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 15 września 2021 roku w sprawie przyznania prawa do najmu socjalnego lokalu. 2021-09-23 08:46:36
dokument Zarządzenie Nr 0050.129.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 15 września 2021 r. w sprawie przyznania prawa do lokalu. 2021-09-23 08:29:24
dokument Zarządzenie Nr 0050.135.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 22 września 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 0050.158.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem 2021-09-22 13:56:52
dokument Zarządzenie Nr 0050.132.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 16 września 2021 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości. 2021-09-16 13:54:30
dokument Zarządzenie Nr 0050.127.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 8 września 2021 r. w sprawie przekazania na wyposażenie mienia stanowiącego własność Gminy Czarne. 2021-09-09 14:15:11
dokument Zarządzenie NR 0050.126.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 06 września 2021r. w sprawie powołania Komisji do sporządzenia protokołu i spisu dokumentacji niearchiwalnej. 2021-09-09 14:08:49
dokument Zarządzenie Nr 0050.124.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 31 sierpnia 2021 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze za 2021 rok. 2021-09-03 11:14:46
dokument Zarządzenie Nr 0050.125.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 1 września 2021 r. w sprawie zmiany Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych stanowiącego załącznik do zarządzenia Burmistrza Czarnego Nr 0050.1.2021 z dnia 04 stycznia 2021 roku. 2021-09-03 11:00:17
dokument Zarządzenie Nr 0050.122.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 24 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2021-09-15 13:07:53
dokument Zarządzenie Nr 0050.121.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 24 sierpnia 2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.116.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2021-08-25 12:46:03
dokument Zarządzenie Nr 0050.120.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 24 sierpnia 2021r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.115.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 5 sierpnia 2021 r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2021-08-25 12:44:42
dokument Zarządzenie Nr 0050.119.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 17 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2021-08-24 10:26:08
dokument Zarządzenie Nr 0050.118.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021 rok. 2021-08-18 13:59:43
dokument Zarządzenie Nr 0050.117.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 9 sierpnia 2021r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2021-08-12 14:20:29
dokument Zarządzenie Nr 0050.116A.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 05 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2021-08-18 10:41:28
dokument Zarządzenie Nr 0050.116.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 5 sierpnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2021-08-09 11:51:38
dokument Zarządzenie Nr 0050.115.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 5 sierpnia 2021r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2021-08-09 11:49:31
dokument Zarządzenie Nr 0050.114.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 04 sierpnia 2021 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia (Czarne, ul. Spokojna, dz. nr 4/26, 4/27, 4/28) 2021-08-04 14:28:15
dokument Zarządzenie Nr 0050.113.2021 Burmistrz Czarnego z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021 rok. 2021-08-12 14:16:29
dokument Zarządzenie Nr 0050.112.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021". 2021-08-04 12:56:34
dokument Zarządzenie Nr 0050.111.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2021 r. 2021-08-04 12:51:31
dokument Zarządzenie Nr 0050.110.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 29 lipca 2021 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości. 2021-08-03 08:33:11
dokument Zarządzenie Nr 0050.109.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 27 lipca 2021r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021 rok. 2021-08-12 14:12:51
dokument Zarządzenie Nr 0050.108.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 21 lipca 2021 roku w sprawie przyznania prawa do lokalu. 2021-07-22 09:03:06
dokument Zarządzenie Nr 0050.105.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 6 lipca 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Gminy w Czarnem Nr 320 z dnia 11 marca 2009 roku w sprawie zasad przeprowadzania okresowych ocen kwalifikacyjnych pracowników samorządowych 2021-07-08 13:15:55
dokument Zarządzenie Nr 0050.104.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 07 lipca 2021 roku w sprawie przyznania prawa do lokalu. 2021-07-09 10:43:44
dokument Zarządzenie Nr 0050.103.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 02 lipca 2021r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w ?Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021? 2021-07-08 13:12:08
dokument Zarządzenie Nr 0050.102.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 30 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021 rok. 2021-07-06 10:24:00
dokument Zarządzenie Nr 0050.101.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 29 czerwca 2021 roku w sprawie przyznania prawa do lokalu. 2021-07-09 10:39:26
dokument Zarządzenie Nr 0050.100.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie: zmiany zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok instytucji kultury tj. Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem. 2021-07-01 14:39:05
dokument Zarządzenie Nr 0050.99.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 28 czerwca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021 rok. 2021-07-01 14:08:51
dokument Zarządzenie Nr 0050.98.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 24 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej 2021-06-24 12:37:35
dokument Zarządzenie Nr 0050.97.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 22 czerwca 2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.171.2013 Burmistrza Czarnego z dnia 31 grudnia 2013 w sprawie wprowadzenia systemu zatrudniania pracowników na wolne stanowisko w Urzędzie Miasta i Gminy w Czarnem 2021-06-24 12:00:20
dokument Zarządzenie nr 0050.96.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 17 czerwca 2021r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. "Inka" w Czarnem 2021-06-21 13:01:42
dokument Zarządzenie nr 0050.95.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 17 czerwca 2021r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie 2021-06-21 12:58:47
dokument Zarządzenie Nr 0050.94.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2021-06-24 11:08:54
dokument Zarządzenie Nr 0050.93.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 17 czerwca 2021 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Czarne, ul. Strzelecka, dz. nr 14). 2021-06-21 15:25:14
dokument Zarządzenie Nr 0050.92.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 15 czerwca 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (Czarne, ul. Moniuszki, dz. nr 104/7). 2021-06-21 15:22:54
dokument Zarządzenie nr 0050.91.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 15 czerwca 2021r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem 2021-06-21 12:55:16
dokument Zarządzenie Nr 0050.90.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie sposobu zabezpieczenia, przechowywania i postępowania z kluczami w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem. 2021-06-14 10:37:30
dokument Zarządzenie Nr 0050.89.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie przyznania prawa do najmu socjalnego lokalu. 2021-06-09 10:37:46
dokument Zarządzenie Nr 0050.88.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 2 czerwca 2021 roku w sprawie przyznania prawa do najmu socjalnego lokalu. 2021-06-09 10:33:17
dokument Zarządzenie Nr 0050.87.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 02 czerwca 2021 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej 2021-06-02 21:41:40
dokument Zarządzenie Nr 0050.86.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 02 czerwca 2021 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2021-06-10 11:30:45
dokument Zarządzenie Nr 0050.85.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 02 czerwca 2021 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2021-06-10 10:55:59
dokument Zarządzenie Nr 0050.84.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 02 czerwca 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy. 2021-06-08 08:50:44
dokument Zarządzenie Nr 0050.83.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021 rok. 2021-07-06 11:56:45
dokument Zarządzenie Nr 0050.82.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie : zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok instytucji kultury tj. Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem. 2021-06-14 14:52:23
dokument Zarządzenie Nr 0050.81.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie udzielenia poręczenia dla Przedsiębiorstwa Wodno-Kanalizacyjnego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Czarnem za zobowiązanie z tytułu długoterminowej pożyczki zaciągniętej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku. 2021-07-06 11:49:24
dokument Zarządzenie Nr 0050.80.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 26 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. geodezji 2021-05-26 14:16:07
dokument Zarządzenie Nr 0050.79.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 25 maja 2021 roku w sprawie przyznania prawa do lokalu. 2021-05-27 11:09:49
dokument Zarządzenie Nr 0050.78.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 24 maja 2021 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021 rok. 2021-07-06 11:54:56
dokument Zarządzenie Nr 0050.77.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 21 maja 2021 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej ?Piękna Wieś Pomorska 2021? (etap gminny) 2021-05-24 13:01:14
dokument Zarządzenie Nr 0050.76.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 20 maja 2021 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Czarne za 2020 rok. 2021-05-21 13:04:07
dokument Zarządzenie Nr 0050.75.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 19 maja 2021 r. w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Czarnego Nr 0050.109.2018 z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem. 2021-05-20 12:28:55
dokument Zarządzenie Nr 0050.74.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 17 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej 2021-05-19 09:38:29
dokument Zarządzenie Nr 0050.73.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 14 maja 2021 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. geodezji 2021-05-17 13:25:45
dokument Zarządzenie Nr 0050.72.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia nieodpłatnej służebności przesyłu. 2021-05-14 08:40:16
dokument Zarządzenie Nr 0050.71.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 11 maja 2021 roku w sprawie ustanowienia odpłatnej służebności przesyłu. 2021-05-14 08:28:36
dokument Zarządzenie Nr 0050.70.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 4 maja 2021 r. w sprawie: zmian do wykonania budżetu za 2020 rok Gminy Czarne 2021-05-07 13:28:02
dokument Zarządzenie Nr 0050.69.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 30 kwietnia 2021 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdań finansowych Gminy Czarne za 2020 rok. 2021-05-07 13:20:31
dokument Zarządzenie Nr 0050.68.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Geodety Gminnego. 2021-04-29 14:43:56
dokument Zarządzenie Nr 0050.67.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 29 kwietnia 2021 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej ze środków budżetu Gminy Czarne na dofinansowanie kosztów budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych przepompowni ścieków na terenie Gminy Czarne 2021-05-04 09:41:00
dokument Zarządzenie Nr 0050.66.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021 rok. 2021-05-07 13:24:19
dokument Zarządzenie Nr 0050.65.2021Burmistrza Czarnego z dnia 23 kwietnia 2021 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.46.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie: ograniczenia dostępu do pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy Czarne i zakresu kontaktu interesantów z pracownikami samorządowymi oraz wydania polecenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem 2021-04-27 14:27:01
dokument Zarządzenie Nr 0050.64.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2021-04-23 08:19:48
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.63.2021 BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 19 kwietnia 2021 r. w sprawie zmiany ZARZĄDZENIA NR 0050.04.2021 z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla Gminy Czarne, wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz powołania Liderów Spisowych, w celu przeprowadzenia w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań. 2021-04-19 15:15:40
dokument Zarządzenie Nr 0050.62.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 16 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2021-04-20 13:32:13
dokument Zarządzenie Nr 0050.61.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 15 kwietnia 2021 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Geodety Gminnego 2021-04-16 12:06:33
dokument Zarządzenie Nr 0050.60.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2021-04-15 08:22:52
dokument Zarządzenie Nr 0050.59.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 13 kwietnia 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów i rokowań na zbycie, najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarne. 2021-04-15 08:20:56
dokument Zarządzenie Nr 0050.58.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 12 kwietnia 2021 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021 rok. 2021-07-06 11:58:57
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.57.2021 BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 1 kwietnia 2021 r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia gminnego ćwiczenia obronnego pod kryptonimem ? CIS 2021? 2021-04-16 08:44:03
dokument Zarządzenie Nr 0050.56.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 01 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2021-04-14 09:04:40
dokument Zarządzenie Nr 0050.55.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 01 kwietnia 2021 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2021-04-14 08:57:21
dokument Zarządzenie Nr 0050.54.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie nabycia nieruchomości. 2021-03-31 12:43:24
dokument Zarządzenie Nr 0050.53.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu pracy zdalnej w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne 2021-03-31 12:34:57
dokument Zarządzenie Nr 0050.52.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 29 marca 2021 r. w sprawie: wykonania budżetu za 2020 rok Gminy Czarne 2021-04-15 13:42:25
dokument Zarządzenie Nr 0050.51.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021 rok. 2021-04-15 13:44:09
dokument Zarządzenie Nr 0050.50.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie: zmian do wykonania budżetu za 2019 rok Gminy Czarne. 2021-03-29 22:23:12
dokument Zarządzenie Nr 0050.49.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 24 marca 2021 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów i rokowań na zbycie, najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarne. 2021-03-24 09:08:58
dokument Zarządzenie Nr 0050.48.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 23 marca 2021 roku w sprawie udzielenia ulgi w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny. 2021-03-23 14:50:09
dokument Zarządzenie Nr 0050.47.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2021-03-24 08:08:54
dokument Zarządzenie Nr 0050.46.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie: ograniczenia dostępu do pomieszczeń Urzędu Miasta i Gminy Czarne i zakresu kontaktu interesantów z pracownikami samorządowymi oraz wydania polecenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem 2021-03-19 13:48:33
dokument Zarządzenie Nr 0050.45.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 19 marca 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2021-03-24 08:00:23
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.44.2021 BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 18 marca 2021 r. w sprawie: powołania zespołu do przeprowadzenia oceny ryzyka zawodowego na poszczególnych stanowiskach pracy w Urzędzie Miasta i Gminy w Czarnem i wdrożenia procedury oceny ryzyka zawodowego. 2021-03-22 14:44:54
dokument Zarządzenie NR 0050.43.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 12 marca 2021 r. w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2021-2033. 2021-03-19 13:56:16
dokument Zarządzenie Nr 0050.42.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 11 marca 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2021-03-12 13:43:52
dokument Zarządzenie Nr 0050.41.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 9 marca 2021 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021 rok. 2021-03-15 15:11:27
dokument Zarządzenie Nr 0050.40.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 08 marca 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2021-03-09 14:07:58
dokument Zarządzenie Nr 0050.37.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 02 marca 2021w sprawie zatwierdzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem 2021-07-12 11:55:53
dokument Zarządzenie Nr 0050.39.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie ustalenia dni wolnych od pracy w 2021 roku w zamian za święta przypadające w sobotę 2021-03-09 11:10:59
dokument Zarządzenie Nr 0050.38.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 8 marca 2021 r. w sprawie wyboru reprezentacji osób zatrudnionych do spraw pracowniczego planu kapitałowego dla Urzędu Miasta i Gminy Czarne 2021-03-08 13:53:09
dokument Zarządzenie Nr 0050.36.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 02 marca 2021 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (Raciniewo, działka nr 25/2 o pow. 0,0955 ha). 2021-03-03 14:50:21
dokument Zarządzenie Nr 0050.35.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 02 marca 2021 roku w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (Raciniewo, działka nr 25/1 o pow. 0,0955 ha). 2021-03-03 14:49:02
dokument Zarządzenie Nr 0050.34.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie: zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021 rok. 2021-03-09 14:03:08
dokument Zarządzenie Nr 0050.33.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2021-03-02 08:32:32
dokument Zarządzenie Nr 0050.32.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2021-02-26 11:56:28
dokument Zarządzenie Nr 0050.31.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2021-02-25 14:10:38
dokument Zarządzenie Nr 0050.30.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 24 lutego 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2021-02-25 14:05:42
dokument Zarządzenie Nr 0050.29.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 23 lutego 2021 r. w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej funkcję Koordynatora ds. dostępności 2021-03-01 12:03:11
dokument Zarządzenie Nr 0050.28.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 18 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021 rok 2021-07-06 12:06:09
dokument Zarządzenie Nr 0050.27.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 15 lutego 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2021-02-15 14:44:54
dokument Zarządzenie Nr 0050.26.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 10 lutego 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021 rok. 2021-02-15 13:04:31
dokument Zarządzenie Nr 0050.25.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 9 lutego 2021 r. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z cmentarzy komunalnych 2021-02-15 12:56:03
dokument Zarządzenie Nr 0050.24.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 09 lutego 2021 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2021-02-15 14:41:56
dokument Zarządzenie Nr 0050.23.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 09 lutego 2021 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2021-02-10 13:35:42
dokument Zarządzenie Nr 0050.22.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 09 lutego 2021 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości. 2021-02-10 09:00:53
dokument Zarządzenie Nr 0050.21.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 09 lutego 2021 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości. 2021-02-10 08:58:16
dokument Zarządzenie Nr 0050.20.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie przyznania prawa do lokalu. 2021-07-07 09:31:07
dokument Zarządzenie Nr 0050.19.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 8 lutego 2021 roku w sprawie przyznania prawa do najmu socjalnego lokalu. 2021-07-07 09:22:50
dokument Zarządzenie nr 0050.18.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 04 lutego 2021r. w sprawie: ustanowienia regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Nadziejewie 2021-07-06 12:13:18
dokument Zarządzenie Nr 0050.17.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 3 lutego 2021 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego w Gminie Czarne w roku 2021. 2021-02-05 12:35:29
dokument Zarządzenie Nr 0050.16.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 02 lutego 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2021. 2021-02-02 23:54:51
dokument Zarządzenie Nr 0050.15.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021". 2021-02-03 10:57:45
dokument Zarządzenie Nr 0050.14.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 01 lutego 2021 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2021 r. 2021-02-02 23:55:41
dokument Zarządzenie Nr 0050.13b.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021 rok 2021-02-05 12:48:18
dokument Zarządzenie Nr 0050.13a.2021Burmistrza Czarnego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie ustalenia wysokości podstawowych kwot dotacji dla placówek wychowania przedszkolnego i szkół na rok 2021. 2021-02-05 12:50:44
dokument Zarządzenie Nr 0050.13.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021 rok 2021-02-03 12:40:10
dokument Zarządzenie Nr 0050.12.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie: ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko kierownicze urzędnicze Sekretarz Gminy w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne. 2021-01-29 08:24:33
dokument Zarządzenie Nr 0050.11.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 28 stycznia 2021 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2021-2025. 2021-01-28 13:50:50
dokument Zarządzenie NR 0050.10.2021Burmistrza Czarnego z dnia 27 stycznia 2021r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2021 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarne. 2021-01-27 13:01:12
dokument Zarządzenie Nr 0050.09.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarne w 2021r. 2021-01-27 10:15:31
dokument Zarządzenie Nr 0050.08.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych na 2021 rok. 2021-02-01 10:53:52
dokument Zarządzenie nr 0050.7.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 25 stycznia 2021r. w sprawie powołania komisji dotyczącej monitoringu i kontroli systemu gospodarki odpadami. 2021-02-01 10:43:59
dokument Zarządzenie Nr 0050.6.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 25 stycznia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2021 rok 2021-02-02 23:54:35
dokument Zarządzenie Nr 0050.05.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 20 stycznia 2021 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych na rok szkolny 2021/2022, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów 2021-01-22 12:46:45
dokument Zarządzenie Nr 0050.04.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 15 stycznia 2021 r. w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego dla Gminy Czarne, wyznaczenia Zastępcy Gminnego Komisarza Spisowego oraz powołania Liderów Spisowych, w celu przeprowadzenia w 2021 r. narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań. 2021-01-20 14:29:39
dokument Zarządzenie Nr 0050.03.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 13 stycznia 2021 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2021-01-13 14:43:03
dokument Zarządzenie Nr 0050.2.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 11 stycznia 2021 roku w sprawie przyznania prawa do lokalu. 2021-01-19 09:04:26
dokument Zarządzenie Nr 0050.1.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 4 stycznia 2021 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu Udzielania Zamówień Publicznych. 2021-01-29 12:09:09
dokument Zarządzenie Nr 0050.215.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2021-04-14 08:52:44
dokument Zarządzenie Nr 0050.214.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok 2021-03-01 13:17:18
dokument Zarządzenie Nr 0050.213.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2021-01-13 08:04:27
dokument Zarządzenie Nr 0050.212.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 29 grudnia 2020 roku w sprawie przyznania prawa do lokalu. 2020-12-30 14:02:14
dokument Zarządzenie Nr 0050.211.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (działka nr 328/36 o pow. 0,3190 ha - Wronkowo). 2020-12-29 14:36:49
dokument Zarządzenie Nr 0050.210.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 28 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok 2021-03-01 13:14:38
dokument Zarządzenie Nr 0050.209.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 23 grudnia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021" 2020-12-24 04:12:17
dokument Zarządzenie Nr 0050.208A.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok. 2021-03-01 13:20:25
dokument Zarządzenie Nr 0050.208.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 21 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok 2020-12-29 11:14:09
dokument Zarządzenie Nr 0050.207.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok 2021-03-02 14:05:47
dokument Zarządzenie Nr 0050.205.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 15 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok 2021-03-02 13:49:44
dokument Zarządzenie Nr 0050.204.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 9 grudnia 2020 roku w sprawie przyznania prawa do lokalu. 2020-12-16 09:20:53
dokument Zarządzenie Nr 0050.203.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 08 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (Czarne, ul. Plac Wolności 1 lokal nr 10). 2020-12-09 07:55:33
dokument Zarządzenie Nr 0050.202.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 08 grudnia 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (Czarne, ul. Złota 1 lokal nr 9) 2020-12-09 07:51:24
dokument Zarządzenie Nr 0050.201.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 08.12.2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2021. 2020-12-14 14:19:38
dokument Zarządzenie Nr 0050.200.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 1 grudnia 2020 w sprawie określenia norm zużycia paliwa oraz zasad rozliczania paliwa dla ciągnika rolniczego 2020-12-16 10:32:33
dokument Zarządzenie Nr 0050.199.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 0050.158.2016 z dnia 30 września 2016r. w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem. 2020-12-02 13:46:01
dokument Zarządzenie Nr 0050.198.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 1 grudnia 2020 r. w sprawie przyznania prawa do lokalu. 2020-12-02 09:21:10
dokument Zarządzenie Nr 0050.197B.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok 2021-03-02 14:00:23
dokument Zarządzenie Nr 0050.197A.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 30 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok 2020-12-04 13:51:47
dokument Zarządzenie Nr 0050.197.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 25 listopada 2020 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu OC 2020-12-02 08:12:58
dokument Zarządzenie Nr 0050.196.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (Sierpowo, działka nr 138 o pow. 0,35 ha. 2020-11-26 13:49:33
dokument Zarządzenie Nr 0050.195.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 24 listopada 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości (Czarne, ul. Widok, działka nr 92/10 o pow. 0,0199 ha). 2020-11-26 14:01:39
dokument Zarządzenie Nr 0050.194.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 20 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok 2020-11-27 13:23:47
dokument Zarządzenie Nr 0050.193.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 19 listopada 2020r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem do prowadzenia postępowań, w tym do wydawania zaświadczeń o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej 2020-12-29 11:11:01
dokument Zarządzenie nr 0050.192.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 19 listopada 2020r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021". 2020-11-19 14:32:39
dokument Zarządzenie Nr 0050.191.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 17 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok 2020-12-16 11:36:32
dokument Zarządzenie Nr 0050.190.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 0050.163.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 6 października 2020 roku w sprawie: stawek czynszu mieszkaniowego zasobu gminy. 2020-12-02 09:23:27
dokument Zarządzenie Nr 0050.189.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czarne na 2021 rok. 2020-11-16 15:43:06
dokument Zarządzenie NR 0050.188.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2021-2033. 2020-11-16 15:46:10
dokument Zarządzenie Nr 0050.186.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 10 listopada 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok 2020-11-19 06:52:16
dokument Zarządzenie Nr 0050.185.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 09 listopada 2020 r. w sprawie zbycia nieruchomości. 2020-11-09 15:33:42
dokument Zarządzenie Nr 0050.184.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 5 listopada 2020 r. w sprawie wprowadzenia procedur postępowania w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne w związku z wystąpieniem stanu epidemii i rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, wywołującego COVID - 19 2020-11-05 14:52:00
dokument Zarządzenie Nr 0050.183.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie przystąpienia do realizacji programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej "Wspieraj Seniora" i ustalenia zasad bezpieczeństwa realizacji usługi wsparcia dla Seniorów 2020-11-05 15:01:10
dokument Zarządzenie Nr 0050.182.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 05 listopada 2020 roku w sprawie: ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Radca Prawny w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne w wymiarze 1/2 etatu. 2020-11-05 14:36:35
dokument Zarządzenie Nr 0050.181.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 03 listopada 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (Nadziejewo, dz. nr 89 o pow. 0,0800 ha). 2020-11-05 08:40:30
dokument Zarządzenie Nr 0050.180.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 29 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok 2020-12-29 11:06:58
dokument Zarządzenie nr 0050.179.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 27 października 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021" 2020-10-27 14:39:46
dokument Zarządzenie Nr 0050.178.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 26 października 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 0050.158.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem. 2020-10-26 16:02:08
dokument Zarządzenie Nr 0050.177.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 26 października 2020 roku w sprawie przyznania prawa do lokalu. 2020-10-28 10:19:18
dokument Zarządzenie Nr 0050.176.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 26 października 2020 roku w sprawie przyznania prawa do lokalu. 2020-10-28 10:17:10
dokument Zarządzenie Nr 0050.175.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 26 października 2020 roku w sprawie przyznania prawa do lokalu. 2020-10-28 10:14:20
dokument Zarządzenie Nr 0050.174.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 21 października 2020 r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem. 2020-10-23 13:06:37
dokument Zarządzenie Nr 0050.173.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 21 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok 2020-12-29 11:01:41
dokument Zarządzenie Nr 0050.172.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 14 października 2020 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2020-10-19 11:44:19
dokument Zarządzenie Nr 0050.171.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 14 października 2020 r. w sprawie: uchylenia Zarządzenie Nr0050.60.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 06 maja 2020 r. w sprawie wstrzymania przyznawania nagród przewidzianych w regulaminach wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy Czarne, jednostek organizacyjnych Gminy Czarne i Czarneńskiego Centrum Kultury 2020-10-20 14:39:17
dokument Zarządzenie Nr 0050.170.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 9 października 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok 2020-10-16 12:56:00
dokument Zarządzenie Nr 0050.169.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 08 października 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2020-10-12 14:52:58
dokument Zarządzenie Nr 0050.168.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 07 października 2020 r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie 2020-10-23 13:53:26
dokument Zarządzenie Nr 0050.167.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 06 października 2020 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.156.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 22 września 2020 roku w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ? ds. promocji i strategii gminy, organizacji pozarządowych 2020-10-23 13:49:07
dokument Zarządzenie Nr 0050.166.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 06 października 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2020-10-08 14:00:38
dokument Zarządzenie Nr 0050.165.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 6 października 2020 r. w sprawie przyznania prawa do lokalu. 2020-10-08 10:20:06
dokument Zarządzenie Nr 0050.164.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 6 października 2020 r. w sprawie przyznania prawa do lokalu. 2020-10-08 10:15:26
dokument Zarządzenie Nr 0050.163.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 6 października 2020 r. w sprawie stawek czynszu mieszkaniowego zasobu gminy. 2020-10-08 10:13:23
dokument Zarządzenie Nr 0050.162.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 30 września 2020r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków o przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego 2020-10-02 09:23:02
dokument Zarządzenie Nr 0050.161.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2020-09-30 14:53:11
dokument Zarządzenie Nr 0050.160.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 30 września 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2020-09-30 14:50:04
dokument Zarządzenie nr 0050.159.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 30 września 2020 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok 2020-10-08 14:01:50
dokument Zarządzenie Nr 0050.158.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 28 września 2020r. w sprawie:wprowadzenia Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej w Urzędzie Miasta i Gminy w Czarnem. 2020-10-23 13:43:21
dokument Zarządzenie Nr 0050.157.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 22 września 2020 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2020-09-25 08:33:20
dokument Zarządzenie Nr 0050.156.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 22 września 2020 r. w sprawie ogloszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - ds. promocji i strategii gminy, organizacji pozarządowych 2020-09-22 12:00:03
dokument Zarządzenie Nr 0050.155.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 21 września 2020 r. w sprawie wyznaczenia osoby pełniącej obowiązki dyrektora Carneńskiego Centrum Kultury w Czarnem 2020-09-22 09:07:07
dokument Zarządzenie Nr 0050.154.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 11 września 2020 r. w sprawie uchylenia Zarzadzenia Burmistrza Nr 0050.202.2017 z dnia 22 wrzesnia 2017 r . 2020-09-22 09:08:48
dokument Zarządzenie Nr 0050.153.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu funkcjonowania, obsługi i eksploatacji monitoringu wizyjnego na terenie Gminy Czarne. 2020-09-22 11:57:43
dokument Zarządzenie Nr 0050.152.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok 2020-12-29 10:56:15
dokument Zarządzenie Nr 0050.151.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 16 września 2020 r. w sprawie: zmiany informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze za 2020 rok. 2020-12-29 10:53:38
dokument Zarządzenie Nr 0050.150.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 11 września 2020 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem 2020-09-22 12:02:02
dokument Zarządzenie nr 0050.149.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 11.09.2020 roku. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wyczechach 2020-09-23 14:15:55
dokument Zarządzenie nr 0050.148.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 11.09.2020 roku. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie 2020-09-23 14:14:41
dokument Zarządzenie nr 0050.147.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 11.09.2020 roku. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wyczechach 2020-09-23 14:12:10
dokument Zarządzenie nr 0050.146.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 11.09.2020 roku. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie 2020-09-23 14:10:21
dokument Zarządzenie nr 0050.145.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 11.09.2020 roku. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem 2020-09-23 14:07:53
dokument Zarządzenie nr 0050.144.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 11.09.2020 roku. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok 2020-09-24 11:49:33
dokument Zarządzenie Nr 0050.143.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 11 września 2020 r. w sprawie powołania komisji dotyczącej monitoringu i kontroli systemu gospodarki odpadami 2020-09-11 13:52:37
dokument Zarządzenie Nr 0050.142.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 04 września 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej o zbycia. 2020-09-16 09:13:55
dokument Zarządzenie Nr 0050.141.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 04 września 2020 r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów/dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Czarne oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 2020-09-10 13:58:42
dokument Zarządzenie Nr 0050.140.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 04 września 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2020-09-09 10:24:33
dokument Zarządzenie Nr 0050.139.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 04 września 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2020-09-09 10:22:52
dokument Zarządzenie Nr 0050.138.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 04 września 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamowień publicznych 2020-09-07 08:40:49
dokument Zarządzenie Nr 0050.137.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 02 września 2020 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2020-09-07 09:57:19
dokument Zarządzenie Nr 0050.136.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 02 września 2020 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów i rokowań na zbycie, najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarne. 2020-09-04 12:06:15
dokument Zarządzenie Nr 0050.135.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 31 sierpia 2020 r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej majątku Gminy Czarne przekazanego umową użyczenia dla STO w Bińczu i powołanie komisji inwentaryzacyjnej. 2020-09-07 08:39:42
dokument Zarządzenie Nr 0050.134.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 31 sierpia 2020 r. w sprawie powołania koordynatora oraz zespołu ds.dostępności. 2020-09-07 09:00:37
dokument Zarządzenie Nr 0050.133.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 27 sierpnia 2020 w sprawie udzielenia dla kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem 2020-08-27 14:28:43
dokument arządzenie Nr 0050.132.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 24 sierpnia 2020r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2020 roku. 2020-09-07 08:55:13
dokument Zarządzenie Nr 0050.131.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 24 sierpnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok. 2020-09-07 08:49:17
dokument Zarządzenie Nr 0050.130.2020 Burmistrza Czarnego z 13.08.2020r. w sprawie przekazania wyposażenia Sołectwa Biernatka dla Pana Sołtysa Piotra Zdrojewskiego 2020-08-14 10:17:34
dokument Zarządzenie nr 129/2020 Burmistrza Czarnego z dnia 13.08.2020 r. w sprawie: odbioru kwitariuszy przychodzących K-103. 2020-08-14 10:15:29
dokument Zarządzenie Nr 0050.128.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 11 sierpnia 2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-13 07:24:13
dokument Zarządzenie Nr 0050.127.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 11 sierpnia 2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-13 07:23:31
dokument Zarządzenie Nr 0050.126.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 11 sierpnia 2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-13 07:22:45
dokument Zarządzenie Nr 0050.125.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 11 sierpnia 2020 w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2020-08-13 07:20:23
dokument Zarządzenie Nr 0050.124.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 07 sierpnia 2020r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020". 2020-08-07 13:05:34
dokument Zarządzenie Nr 0050.123.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 07 sierpnia 2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2020r. 2020-08-07 13:04:12
dokument Zarządzenie Nr 0050.122.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 31 lipca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok. 2020-08-07 10:26:57
dokument Zarządzenie Nr 0050.121.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej i ustalenia jej pracy 2020-08-03 14:36:13
dokument Zarządzenie Nr 0050.120.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamowień publicznych 2020-08-03 14:32:16
dokument Zarządzenie Nr 0050.119.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 31 lipca 2020 r. w sprawie zmiany regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Nadziejewie. 2020-08-05 08:41:28
dokument Zarządzenie Nr 0050.118.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem w zamian za dzień świąteczny przypadający 15 sierpnia 2020 r. oraz 26 grudnia 2020 r. 2020-07-30 14:54:36
dokument Zarządzenie Nr 0050.117.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Czarne. 2020-07-30 14:50:47
dokument Zarządzenie Nr 0050.116.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 27 lipca 2020 r. w sprawie wyborów Sołtysa Sołectwa Biernatki 2020-07-27 15:11:03
dokument Zarządzenie Nr 0050.115.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości. 2020-07-27 14:07:31
dokument Zarządzenie Nr 0050.114.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 21 lipca 2020 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2020-07-24 08:18:15
dokument Zarządzenie Nr 0050.113.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2020-07-21 14:16:55
dokument Zarządzenie Nr 0050.112.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 20 lipca 2020 r. w sprawie udzielenia poręczenia dla Zakładu Zagospodarowania Odpadow Nowy Dwór Sp. z o.o. z siedziba w Nowym Dworze za zobowiązania z tytułu długoterminowej pozyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 2020-07-21 14:45:27
dokument Zarządzenie Nr 0050.111.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2020-07-20 14:11:54
dokument Zarządzenie Nr 0050.110.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 15 lipca 2020 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości. 2020-07-20 14:09:58
dokument Zarządzenie Nr 0050.109.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 15 lipca 2020r. w sprawie ogloszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarzadowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pozytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020 2020-07-15 09:41:05
dokument Zarządzenie Nr 0050.108.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 13 lipca 2020r. w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej w pokoju nr 21 budynku Urzędu Miasta i Gminy Czarne 2020-07-15 09:34:59
dokument Zarządzenie Nr 0050.107.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 10 lipca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok. 2020-07-10 13:16:07
dokument Zarządzenie Nr 0050.106.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 9 lipca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok. 2020-07-10 07:55:22
dokument Zarządzenie Nr 0050.105.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 6 lipca 2020 roku w sprawie przyznania prawa do lokalu komunalnego. 2021-03-02 08:27:11
dokument Zarządzenie Nr 0050.104.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy. 2020-07-08 13:06:06
dokument Zarządzenie Nr 0050.103.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 1 lipca 2020 r. w sprawie ustanowienia regulaminu Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Nadziejewie 2020-07-01 14:40:55
dokument Zarządzenie Nr 0050.102a.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie pieczęci urzędowych i pieczątek stosowanych w Urzedzie Miasta i Gminy 2020-09-10 11:54:34
dokument Zarządzenie Nr 0050.102.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 30 czerwca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok. 2020-07-10 07:54:45
dokument Zarządzenie Nr 0050.101.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 29 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok. 2020-07-06 22:12:54
dokument Zarządzenie Nr 0050.100.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2020-06-29 10:42:01
dokument Zarządzenie Nr 0050.99.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w Raporcie o stanie Gminy Czarne za 2019 rok. 2020-06-24 14:55:52
dokument Zarządzenie Nr 0050.98.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 22 czerwca 2020 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, których celem jest zebrania od mieszkańców Gminy Czarne informacji, uwag i opinii odnosnie proponowanej budowy parkingu publicznego na działce nr 61/4 o pow. 0,2019 - A.32.ZP- tereny zieleni urządzonej. 2020-06-24 14:53:25
dokument Zarządzenie Nr 0050.97.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 19 czerwca 2020 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości. 2021-03-01 13:11:06
dokument Zarządzenie Nr 0050.96.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 10 czerwca 2020 r. w sprawie wyznaczenia na terenie gminy Czarne przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w trakcie kampanii wyborczej w wyborach Prezydenta RP zarzadzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-18 13:59:45
dokument Zarządzenie Nr 0050.95.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2020-06-19 13:33:08
dokument Zarządzenie Nr 0050.94.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2020-06-09 14:02:33
dokument Zarządzenie Nr 0050.93.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie powołania komisji kontrolującej poprawność segregacji odpadów oraz ilość odpadów komunalnych powstających na terenie Gminy Czarne 2020-06-10 14:34:44
dokument Zarządzenie Nr 0050.92.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 8 czerwca 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (Czarne, ul. Targowa, cz. dz. nr 4/2 o pow. 1,1000 ha). 2020-06-09 07:48:41
dokument Zarządzenie Nr 0050.91.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 24 sierpnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok. 2020-09-10 11:51:58
dokument Zarządzenie Nr 0050.90.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie powołania w Gminie Czarne Zespołu ds. przygotawania wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r. 2020-06-09 11:38:39
dokument Zarządzenie Nr 0050.89.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem do prowadzenia postępowań w sprawie realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. 2020-06-09 11:35:11
dokument Zarządzenie Nr 0050.88.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem do prowadzenia postępowań w sprawach świadczenia "Dobry start". a także do wydawania w tych sprawach rozstrzygnięć, w tym decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji 2020-06-09 11:32:51
dokument Zarządzenie Nr 0050.87.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem do prowadzenia postępowań w sprawach swiadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych. 2020-06-09 11:29:33
dokument Zarządzenie Nr 0050.86.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem do podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych, prowadzenia postepowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych oraz do przekazywania do biur informacji gospodarczych, informacji gospodarczych o zobowiazaniach dłuzników alimentacyjnych. 2020-06-09 11:26:11
dokument Zarządzenie Nr 0050.85.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem do prowadzenia postępowań w sprawie swiadczenia wychowawczego, wydawania w tych sprawach rozstrzygnieć, w tym decyzji administracyjnych oraz przekazywania informacji o przyznaniu prawa do świadczenia wychowawczego. 2020-06-09 11:16:51
dokument Zarządzenie Nr 0050.84.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem do prowadzenia postępowań oraż wydawania decyzji administracyjnych w sprawach zasiłków dla opiekunów 2020-06-09 11:11:57
dokument Zarządzenie Nr 0050.83.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem do prowadzenia postepowań w zakresie ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin 2020-06-09 11:07:13
dokument Zarządzenie Nr 0050.82.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 4 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia pracownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem do prowadzenia postepowań w sprawach świadczeń rodzinnych oraz wydawania w tych sprawach administracyjnych. 2020-06-09 11:02:19
dokument Zarządzenie Nr 0050.81.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 03 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu korzystania ze sluzbowych telefonów komórkowych przz pracownikow Urzędu Miasta i Gminy Czarne. 2020-06-15 15:05:25
dokument Zarządzenie Nr 0050.80.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 1 czerwca 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok. 2020-06-10 14:36:08
dokument Zarządzenie Nr 0050.79.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie przedstawienia raportu o stanie Gminy Czarne za 2019 rok. 2020-05-29 13:37:03
dokument Zarządzenie Nr 0050.78.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (Czarne, ul. Szosowa, cz. działki nr 8 o pow. 0,0400 ha). 2020-06-02 09:06:54
dokument Zarządzenie Nr 0050.77.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie oddania w użyczenie części nieruchomości. 2020-06-02 09:12:42
dokument Zarządzenie Nr 0050.76.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 22 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 r. 2020-05-28 11:16:33
dokument Zarządzenie Nr 0050.75.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2020-05-27 08:30:58
dokument Zarządzenie Nr 0050.74.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (Czarne, ul. Targowa dz. nr 4/2). 2020-05-22 12:19:29
dokument Zarządzenie Nr 0050.73.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 20 maja 2020 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Czarne, ul. Targowa dz. nr 4/2 oraz Krzemieniewo, dz. nr 40/1 i 173). 2020-05-22 12:17:09
dokument Zarządzenie Nr 0050.72.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 19 maja 2020 r. w sprawie przedstawienia sprawozdań finansowych Gminy Czarne za 2019 rok. 2020-05-21 12:06:11
dokument Zarządzenie Nr 0050.71.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. 2020-05-20 08:09:47
dokument Zarządzenie Nr 0050.70.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. 2020-05-20 08:08:33
dokument Zarządzenie Nr 0050.69.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 18 maja 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2020-05-20 08:04:22
dokument Zarządzenie Nr 0050.68.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2020-05-14 15:17:04
dokument Zarządzenie Nr 0050.67.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 14 maja 2020 r. w sprawie uchylenia Zarządzeń Burmistrza Czarnego 2020-05-21 11:59:39
dokument Zarządzenie Nr 0050.66.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 r. 2020-05-21 11:52:11
dokument Zarządzenie Nr 0050.65.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 13 maja 2020 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok instytucji kultury tj. Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem. 2020-05-21 11:54:21
dokument Zarządzenie Nr 0050.64.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 r. 2020-05-21 11:57:40
dokument Zarządzenie Nr 0050.63.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (Czarne, ul. Cisowa, dz. nr 9/2 o pow. 0,2905 ha). 2020-05-11 08:14:50
dokument Zarządzenie Nr 0050.62.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2020-05-11 08:12:44
dokument Zarządzenie Nr 0050.61.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 7 maja 2020 r. w sprawie powołania komisji kontrolującej poprawność segregacji odpadów oraz ilość odpadów komunalnych powstających na posesjach domków jednorodzinnych w Czarnem 2020-05-11 14:02:59
dokument Zarządzenie Nr 0050.60.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 6 maja 2020 r. w sprawie wstrzymania przyznania nagród przewidzianych w regulaminach wynagrodzeń pracowników Urzędu Miast ai Gminy Czarne, jednostek organizacyjnych Gminy Czarne i Czarneńskiego Centrum Kultury 2020-05-11 14:00:32
dokument Zarządzenie Nr 0050.59.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 04 maja 2020 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. 2020-05-07 12:51:08
dokument Zarządzenie Nr 0050.58.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie okresowej zmiany czasu pracy Urzędu Miasta i Gminy Czarne. 2020-04-30 13:32:43
dokument Zarządzenie Nr 0050.57.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 27 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok. 2021-03-02 13:36:24
dokument Zarządzenie Nr 0050.56.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2020-04-21 13:01:13
dokument Zarządzenie Nr 0050.55.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 10 kwietnia 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne w 2020 roku 2020-04-20 21:54:49
dokument Zarządzenie Nr 0050.54.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 01 kwietnia 2020r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Centrum Wsparcia Rodzinie i Dziecka w Czarnem. 2020-04-10 09:37:48
dokument Zarządzenie Nr 0050.53.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 01 kwietnia 2020r. w sprawie wstrzymania składania propozycji do Budżetu Obywatelskiego 2020-04-01 13:08:51
dokument Zarządzenie Nr 0050.52.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 18 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne w 2020 roku 2020-04-07 11:44:03
dokument Zarządzenie Nr 0050.51.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 31 marca 2020r. w sprawie wykonania budżetu za 2019 rok Gminy Czarne. 2020-04-01 11:43:05
dokument Zarządzenie Nr 0050.50.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 18 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne w 2020 roku. 2020-03-24 08:34:22
dokument Zarządzenie Nr 0050.49.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 17 marca 2020r. w sprawie: wydania polecenia pracy zdalnej pracownikom Urzędu Miasta i Gminy Czarne oraz wydania polecenia kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy 2020-03-18 09:44:27
dokument Zarządzenie Nr 0050.48.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 16 marca 2020r. w sprawie: ograniczenia dostępu do pomieszczeń Urzedu Miasta i Gminy Czarne i zakresu kontaktu interesantów z pracownikami samorządowymi oraz wydania polecenia Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem 2020-03-17 09:18:02
dokument Zarządzenie Nr 0050.47.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 11 marca 2020r. w sprawie: przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa COVOD-19 na terenie Gminy Czarne 2020-03-12 11:40:31
dokument Zarządzenie Nr 0050.46.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 11 marca 2020r. w sprawie: powołania zespołu ds. monitorowania zagrożeń związanych z koronowirusem COVID-19 na terenie Gminy Czarne. 2020-03-13 11:30:59
dokument Zarządzenie Nr 0050.45.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2020-03-24 09:23:04
dokument Zarządzenie Nr 0050.44.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 11 marca 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne w 2020 roku. 2020-03-19 08:22:27
dokument Zarządzenie Nr 0050.43.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 6 marca 2020r. w sprawie przyjęcia lokalnej diagnozy zapotrzebowania na usługi społeczne na terenie gminy Czarne na lata 2020 - 2023 2020-04-08 12:56:56
dokument Zarządzenie Nr 0050.42.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 6 marca 2020r. w sprawie: ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze - ds. obsługi Rady w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne na czas zastępstwa pracownika. 2020-03-09 07:14:58
dokument Zarządzenie Nr 0050.40.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 04 marca 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajmu. 2020-03-10 12:01:31
dokument Zarządzenie Nr 0050.39.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 02 marca 2020 r. w sprawie powołanie Gminnej Komisji Konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu 2020-03-05 13:07:02
dokument Zarządzenie Nr 0050.38.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 28 lutego 2020r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2020 rok. 2020-03-11 09:45:17
dokument Zarządzenie Nr 0050.37.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 28 luty 2020 w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Czarne oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki 2020-03-09 14:46:26
dokument Zarządzenie Nr 0050.36.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia (Domisław dz. nr 64/5 i dz. nr 18/2). 2020-02-28 10:47:29
dokument Zarządzenie Nr 0050.35.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie powołania komisji kontrolującej poprawność segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Czarne 2020-02-28 12:15:16
dokument Zarządzenie Nr 0050.34.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem 2020-02-25 14:29:22
dokument Zarządzenie Nr 0050.33.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 24 lutego 2020 r. w sprawie zamiany nieruchomości 2020-02-25 07:58:50
dokument Zarządzenie Nr 0050.32.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 21 lutego 2020 w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli i podziału środków na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli na rok 2020 oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarne. 2020-02-26 09:20:26
dokument Zarządzenie Nr 0050.31.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 20 lutego 2020r. w sprawie zmian budżecie Gminy Czarne na 2020 rok. 2020-02-26 11:06:13
dokument Zarządzenie Nr 0050.30.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2020-02-21 08:32:42
dokument Zarządzenie Nr 0050.29.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020". 2020-02-19 22:24:28
dokument Zarządzenie Nr 0050.28.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 18 lutego 2020r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania oferent złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2020r. 2020-02-18 13:41:16
dokument Zarządzenie Nr 0050.27.2020 Burmistrz Czarnego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie realizacji przedsięwzięć w zakresie zarządzania kryzysowego w Gminie Czarne w roku 2020 r. 2020-02-28 12:19:54
dokument Zarządzenie Nr 0050.26.2020 Burmistrz Czarnego z dnia 17 lutego 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2020-02-19 10:11:57
dokument Zarządzenie Nr 0050.25.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 13 lutego 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2020-02-14 08:34:45
dokument Zarządzenie Nr 0050.24.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 11 lutego 2020r. w sprawie Czarneńskiego Bużdżetu Obywatelskiego 2021 roku. 2020-02-14 11:20:21
dokument Zarządzenie Nr 0050.23.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 10 lutego 2020r. w sparwie: powołania w Gminie Czarne Zespołu ds. przygotowania wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskieg zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. 2020-02-11 11:43:39
dokument Zarządzenie Nr 0050.22.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 10 lutego 2020r. w sparwie: ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze - ds. obsługi Rady w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne na czas zastępstwa pracownika. 2020-02-11 11:39:12
dokument Zarządzenie Nr 0050.21.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 4 lutego 2020 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy. 2020-02-14 09:04:34
dokument Zarządzenie Nr 0050.20.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 04 lutego 2020r. w sparwie: ogłoszenia otwartego naboru partnerów do wspólnego przygotowywania wniosku o dofinansowanie i realizacji projektu pn. 2020-02-04 14:56:17
dokument Zarządzenie Nr 0050.19.2020 Burmistrza Czarnegoz dnia 03 lutego 2020 r. w sprawie: Wewnętrznego Programu Racjonalizacji Wydatków Gminy Czarne w ramach kontroli zarządczej. 2020-02-07 13:11:57
dokument Zarządzenie Nr 0050.018.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 03 lutego 2020r. w sprawie opracowania Planu Operacyjnego Funkcjonowania Gminy Czarne w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2020-02-11 11:35:12
dokument Zarządzenie Nr 0050.17.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie zmian budżecie Gminy Czarne na 2020 rok. 2020-02-10 11:17:32
dokument Zarządzenie NR 0050.16.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 31 stycznia 2020r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko urzędnicze - ds. administracji księgowej 2/4 etatu, administracji materiałowej 1/4 etatu, archiwista 1/4 etatu na czas zasptepstwa procownika. 2020-01-31 11:58:09
dokument Zarządzenie Nr 0050.15.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2020-01-31 12:06:33
dokument Zarządzenie Nr 0050.14.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 28 stycznia 2020 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2020-01-31 12:04:15
dokument Zarządzenie Nr 0050.13.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 23 stycznia 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2020-01-24 13:32:57
dokument Zarządzenie Nr 0050.12.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 22 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w ?Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020? 2020-01-22 23:52:52
dokument Zarządzenie Nr 0050.11.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 21 stycznia 2020r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia przeglądu wytworzonych materiałów zawierających informacje niejawne. 2020-02-11 14:14:55
dokument Zarządzenie NR 0050.10.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 20 stycznia 2020r. w sprawie ogłoszenia naboru na stanowisko urzedowe - ds. administracji księgowej 2/4 etatu, administracji materialowej 1/4 etatu, archiwista 1/4 etatu na czas zasptepstwa procownika. 2020-01-22 14:30:41
dokument Zarządzenie NR 0050.09.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 17 stycznia 2020r. w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Czarnem 2020-01-20 10:15:41
dokument Zarządzenie NR 0050.08.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 16 stycznia 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarne w 2020 r. 2020-01-20 12:54:14
dokument Zarządzenie NR 0050.07.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 15 stycznia 2020r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 2020-01-16 11:20:54
dokument Zarządzenie Nr 0050.06.2020, Burmistrza Czarnego z dnia 14 stycznia 2020r.,,w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania , rekrutacyjnego na stanowisko urzędnicze ? ds. administracji księgowej 2/4 etatu, administracji materiałowej 1/4 etatu, archiwista 1/4 etatu na cza. 2020-01-15 14:09:47
dokument Zarządzenie NR 0050.05.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 13 stycznia 2020r. w sprawie planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych na 2020 rok 2020-01-16 12:41:05
dokument Zarządzenie Nr 0050.4.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2020-01-10 09:52:20
dokument Zarządzenie Nr 0050.3.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 9 stycznia 2020 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2020-01-10 09:51:02
dokument Zarządzenie Nr 0050.02.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 7 stycznia 2020r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko urzędowe - ds. obsługi sekretariatu i kadr. 2020-01-07 14:41:43
dokument Zarządzenie Nr 0050.01.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 03 stycznia 2020 r. w sprawie: ogłoszenia o naborze na stanowisko urzędnicze - ds. administracji księgowej 2/4 etetu, administracji materiałowej 1/4 etatu, archiwista 1/4 etatu na czas zastępstwa pracownika. 2020-01-03 14:00:11
dokument Zarządzenie Nr 0050.223.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian budżecie Gminy Czarne na 2019 rok. 2020-02-07 13:06:55
dokument Zarządzenie Nr 0050.222.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 31 grudnia 2019 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości. 2020-01-31 11:58:30
dokument Zarządzenie Nr 0050.221.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie zmian budżecie Gminy Czarne na 2019 rok. 2020-01-09 09:55:41
dokument Zarządzenie Nr 0050.220.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Kierownika Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem 2020-01-02 11:02:50
dokument Zarządzenie Nr 0050.219.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem 2020-01-02 11:01:29
dokument Zarządzenie Nr 0050.218.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 27.12.2019r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej materiałów w Ochotniczej Straży pożarnej (OSP) oraz druków ścisłego zarachowania. 2019-12-27 13:48:08
dokument Zarządzenie Nr 0050.217.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędowe - ds. obsługi sekretariatu i kadr. 2019-12-23 09:36:55
dokument Zarządzenie nr 0050.216.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 20 grudnia 2019 roku w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Lokalnego Rewitalizacji Gminy Czarne na lata 2016-2023 - ZMIANA 2. 2019-12-20 13:59:35
dokument Zarządzenie Nr 0050.215.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 19 grudnia 2019 roku w sprawie zmian budżecie Gminy Czarne na 2019 rok. 2019-12-23 14:10:57
dokument Zarządzenie Nr 0050.214.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie przyznania praw do lokalu. 2019-12-19 12:51:33
dokument Zarządzenie Nr 0050.213.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie: powołania Komisji do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na wolne kierownicze stanowisko urzędnicze - Kierownik Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem. 2019-12-17 14:41:55
dokument Zarządzenie Nr 0050.211.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie: zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 2019-12-12 13:54:39
dokument Zarządzenie Nr 0050.210.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędowe - ds. obsługi sekretariatu i kadr. 2019-12-11 09:46:33
dokument Zarządzenie Nr 0050.209.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 10 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu OC 2019-12-11 09:44:40
dokument Zarządzenie Nr 0050.208.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 9 grudnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego na wolne stanowisko urzędowe - ds. obsługi sekretariatu i kadr. 2019-12-09 14:21:22
dokument Zarządzenie Nr 0050.207.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (Czarne, ul. Wiśniowa, dz. nr 10/22 o pow. 0,0386 ha). 2019-12-10 13:47:33
dokument Zarządzenie Nr 0050.206.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (Czarne, ul. Wiśniowa, dz. nr 1/85 o pow. 0,0872 ha). 2019-12-10 13:45:14
dokument Zarządzenie Nr 0050.205.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 9 grudnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (Czarne, ul. Szosowa, dz. nr 10/7, 10/9, 10/12 o łącznej pow. 0,2700 ha). 2019-12-10 13:43:14
dokument Zarządzenie Nr 0050.204.2019 z dnia 06 grudnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych w zakresie projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2020. 2019-12-06 14:05:14
dokument Zarządzenie Nr 0050.202.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 2 grudnia 2019r. w sprawie uprawnienia do zawarcia umowy najmu socjalnego 2019-12-03 11:21:35
dokument Zarządzenie Nr 0050.201 .2019 Burmistrza Czarnego z dnia 29 listopada 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok. 2019-12-09 14:18:59
dokument Zarządzenie Nr 0050.200.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. 2019-12-10 13:53:43
dokument Zarządzenie Nr 0050.199.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 26 listopada 2019 r. w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 0050.109.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie powołania stałej komisji likwidacyjnej, okreslenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem. 2019-11-28 12:15:57
dokument Zarządzenie Nr 0050.198 .2019 Burmistrza Czarnego z dnia 25 listopada 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok. 2019-12-03 11:19:52
dokument Zarządzenie Nr 0050.197.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędowe - ds. obsługi sekretariatu i kard. 2019-11-22 13:49:50
dokument Zarządzenie Nr 0050.196.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (Czarne, ul. Kościuszki 5/3). 2019-11-22 13:28:47
dokument Zarządzenie Nr 0050.195.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 19 listopada 2019 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2019-11-22 13:27:12
dokument Zarządzenie Nr 0050.194.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (Czarne, ul. Południowa 3/6). 2019-11-19 14:17:01
dokument Zarządzenie Nr 0050.193.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (Czarne, ul. Strzelecka 1/2). 2019-11-19 14:14:46
dokument Zarządzenie Nr 0050.192.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (Czarne, ul. Złota 2/5). 2019-11-19 14:12:14
dokument Zarządzenie Nr 0050.191.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 14 listopada 2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości 2019-11-26 13:51:18
dokument Zarządzenie Nr 0050.190.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 13 listopada 2019r. w sprawie sporzadzenia i przedlożenia projektu uchwały budżetowej gminy Czarne 2020 rok. 2019-11-15 11:39:33
dokument Zarządzenie Nr 0050.189.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 13 listopada 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne Na lata 2020 - 2030 2019-11-15 11:31:07
dokument Zarządzenie Nr 0050.188.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 5 listopada 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2019-11-26 13:52:40
dokument Zarządzenie Nr 0050.187.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 05 listopada 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020". 2019-11-05 12:34:10
dokument Zarządzenie Nr 0050.186 .2019 Burmistrza Czarnego z dnia 04 listopada 2019r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2019-11-07 09:02:56
dokument Zarządzenie Nr 0050.185 .2019 Burmistrza Czarnego z dnia 31 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok. 2019-11-06 10:47:55
dokument Zarządzenie Nr 0050.184 .2019 Burmistrza Czarnego z dnia 31 października 2019r. w sprawie sprzedaży ruchomości 2019-11-07 08:58:17
dokument Zarządzenie Nr 0050.183 .2019 Burmistrza Czarnego z dnia 29 października 2019r. w sprawie: rozliczenia płatności podatku VAT w Gminie Czarne oraz jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment) 2019-11-14 09:17:10
dokument Zarządzenie Nr 0050.182.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 25 października 2019r.w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019". 2019-10-25 14:10:24
dokument Zarządzenie Nr 0050.181.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 25 października 2019r.w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019". 2019-10-25 14:09:34
dokument Zarządzenie Nr 0050.180.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 25 października 2019r.w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019". 2019-10-25 14:07:57
dokument Zarządzenie 0050.179.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. 2019-10-25 14:06:56
dokument Zarządzenie 0050.178.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. 2019-10-25 14:06:29
dokument Zarządzenie 0050.177.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 24 października 2019 r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. 2019-10-25 14:06:00
dokument Zarządzenie Nr 0050.176 .2019 Burmistrza Czarnego z dnia 16 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok. 2019-10-23 14:33:40
dokument Zarządzenie Nr 0050.175.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (Łoża, dz. nr 15/3 o pow. 0,0800 ha). 2019-10-31 12:54:53
dokument Zarządzenie Nr 0050.174.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 16 października 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne 2019-11-26 13:54:08
dokument Zarządzenie Nr 0050.173a.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 15 października 2019r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzedu Miasta i Gminy Czarne 2020-06-15 15:15:49
dokument Zarządzenie Nr 0050.173 .2019 Burmistrza Czarnego z dnia 15 października 2019r. w sprawie: pieczęci urzędowych i pieczątek stosowanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Czarnem 2019-10-15 13:13:11
dokument Zarządzenie Nr 0050.172 .2019 Burmistrza Czarnego z dnia 7 października 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok. 2019-10-15 13:07:42
dokument Zarządzenie Nr 0050.171.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 1 października 2019r. w sprawie powołania Opiekuna V kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czarnem. 2019-10-04 11:31:48
dokument Zarządzenie Nr 0050.170.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 01 października 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" 2019-10-01 15:13:24
dokument Zarządzenie Nr 0050.169.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 01 października 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" 2019-10-01 15:12:21
dokument Zarządzenie Nr 0050.168.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 01 października 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" 2019-10-01 15:11:42
dokument Zarządzenie Nr 0050.167.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 01 października 2019r. w sprawie uchylenia zarządzenia nr 0050.164.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 26 września 2019r. 2019-10-01 15:10:13
dokument Zarządzenie Nr 0050.166 .2019 Burmistrza Czarnego z dnia 30 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok. 2019-10-07 09:05:41
dokument Zarządzenie Nr 0050.164.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 26 września 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" 2019-09-26 14:14:18
dokument Zarządzenie Nr 0050.163.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 25 września 2019 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 2019-09-30 08:46:41
dokument Zarządzenie Nr 0050.162 .2019 Burmistrza Czarnego z dnia 23 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok. 2019-09-30 15:54:10
dokument Zarządzenie Nr 0050.161a .2019 Burmistrza Czarnego z dnia 16 września 2019r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny wniosków o przyznanie środków z Funduszu Sołeckiego 2019-10-22 13:52:06
dokument Zarządzenie Nr 0050.161 .2019 Burmistrza Czarnego z dnia 06 września 2019r. w sprawie powołania Gminego Zespołu ds. Konsultacji budzetu obywatelskiego 2019-09-16 14:23:27
dokument Zarządzenie Nr 0050.160.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 11 września 2019 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 2019-09-25 09:01:36
dokument Zarządzenie Nr 0050.159 .2019 Burmistrza Czarnego z dnia 11 września 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok. 2019-09-17 11:36:38
dokument Zarządzenie Nr 0050.158.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 09 września 2019 r. w sprawie ustalenia stawek opłat za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy. 2019-09-10 07:57:54
dokument Zarządzenie Nr 0050.157 .2019 Burmistrza Czarnego z dnia 06 września 2019r. w sprawie zarządzenia wyborów na V kadencję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czarnem 2019-09-10 08:30:48
dokument Zarządzenie nr 0050.156.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 5 września 2019r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. Konsultacji budżetu obywatelskiego 2019-09-05 14:51:20
dokument Zarządzenie Nr 0050.155.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 04 września 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2019-09-13 09:23:09
dokument Zarządzenie Nr 0050.154.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 03 września 2019 r. w sprawie powołania komisji odpowiedzialnej za protokolarny odbiór targowiska miejskiego. 2019-09-04 08:10:42
dokument Zarządzenie Nr 0050.153 .2019 Burmistrza Czarnego z dnia 02 wrzesień 2019r. w sprawie zmian informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o ksztaltowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze za 2019 rok. 2019-09-17 12:33:38
dokument Zarządzenie Nr 0050.152 .2019 Burmistrza Czarnego z dnia 29 sierpień 2019r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o ksztaltowaniu sie wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze za 2019 rok. 2019-09-17 12:30:53
dokument Zarządzenie Nr 0050.151 .2019 Burmistrza Czarnego z dnia 28 sierpień 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok. 2019-09-17 12:25:28
dokument Zarządzenie Nr 0050.150.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 26 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (Czarne, ul. Kościuszki, dz. nr 17/20 o pow. 0,0199 ha). 2019-09-03 09:37:18
dokument Zarządzenie Nr 0050.149.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 19 sierpnia 2019r. w sprawiewyznaczenia miejsc na terenie gminy Czarne przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w trakcie kampanii wyborczejw wyborach do Sejmu RP i Senatu RP zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-23 11:39:50
dokument Zarządzenie Nr 0050.148 .2019 Burmistrza Czarnego z dnia 13 sierpień 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok. 2019-09-17 12:23:02
dokument Zarządzenie nr 0050.147.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie przyznania prawa do lokalu 2019-09-17 12:21:26
dokument Zarządzenie Nr 0050.146.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 12 sierpnia 2019r. w sprawie powołania Zespołu ds.przygotowania wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. 2019-08-19 10:36:13
dokument Zarządzenie Nr 0050.145.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 8 sierpnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2019-08-08 12:10:12
dokument Zarządzenie Nr 0050.144.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 8 sierpnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2019-08-08 12:08:36
dokument Zarządzenie Nr 0050.143.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 8 sierpnia 2019r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2019-08-08 12:07:50
dokument Zarządzenie Nr 0050.142.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2019-09-06 13:04:27
dokument Zarządzenie Nr 0050.141.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 06 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (Czarne, ul. Spokojna, dz. nr 2/26 o pow. 0,0134 ha). 2019-08-23 09:39:12
dokument Zarządzenie Nr 0050.140.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 06 sierpnia 2019 r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 0050.64.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie budżetu obywatelskiego na 2020 rok. 2019-08-06 12:37:40
dokument Zarządzenie Nr 0050.139.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 01 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazy nieruchomości przeznaczonej do zbycia (Sokole, dz. nr 42 o pow. 1,00 ha). 2019-08-06 14:56:46
dokument Zarządzenie Nr 0050.138.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 01 sierpnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do zbycia (Czarne, ul. Szosowa). 2019-08-05 15:40:31
dokument Zarządzenia Nr 0050.137.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 1 sierpnia 2019r. w sprawie zasad zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych zamieszkujących na terenie Gminy Czarne oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka rewalidacyjno-wychowawczego umożliwiającego realizację wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 2019-08-02 07:46:48
dokument Zarządzenie nr 0050.136A.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 31 lipca 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok 2019-08-05 10:28:07
dokument Zarządzenie nr 0050.136.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 22 lipca 2019r. w sprawie nabycia nieruchomości 2019-07-22 13:53:31
dokument Zarządzenie nr 0050.135.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 12 lipca 2019r. w sprawie uprawnienia do zawarcia umowy najmu lokalu socjalnego 2019-07-15 09:24:42
dokument Zarządzenie Nr 0050.134.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 09 lipca 2019r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019". 2019-07-09 15:01:16
dokument Zarządzenie nr 0050.133.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 9 lipca 2019r. w sprawie przyznania prawo do lokalu 2019-07-10 13:15:22
dokument Zarządzenie Nr 0050.132.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 08 lipca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2019-07-12 07:23:15
dokument Zarządzanie Nr 0050.131.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 08 lipca 2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019r. 2019-07-09 12:22:25
dokument Zarządzenie Nr 0050.130.2019 Burmistrza Czarnedo z dnia 04 lipca 2019r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla kierownikia Ośrodka Pomocy Spolecznej w Czarnem 2019-07-09 08:08:06
dokument Zarządzenie Nr 0050.129.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 04 lipca 2019 r. w sprawie nabycia nieruchomości. 2019-07-08 15:28:20
dokument Zarządzenie Nr 0050.127.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 01 lipca 2019 r. w sprawie wprowadzenie zmian w Zarzdzeniu Nr 0050.3.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 02 stycznia 2017 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Óśrodka Pomocy Społecznej w Czarnem do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych 2019-07-03 11:40:29
dokument Zarządzenie nr 0050.126B.2019 Burmistrza Czarnedo z dnia 28 czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok. 2019-07-09 08:11:02
dokument Zarządzenie Nr 0050.126A.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok. 2019-07-04 11:28:08
dokument Zarządzenie Nr 0050.126.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 26 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy urzędu miasta i gminy w Czarnem 2019-06-26 13:24:49
dokument Zarządzenie Nr 0050.125.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 18 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu "Piękna Wieś 2019" na terenie gminy Czarne. 2019-07-02 13:37:18
dokument Zarządzenie Nr 0050.124.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (Czarne, ul. Wiśniowa, dz. nr 10/23). 2019-06-28 08:20:53
dokument Zarządzenie nr 0050.123.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 13 Czerwca 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne 2019 rok. 2019-07-15 10:37:48
dokument Zarządzenie Nr 0050.122.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 13 czerwca 2019 r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" 2019-07-04 11:35:19
dokument Zarządzenie Nr 0050.121.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 12 czerwca 2019 r. w sprawie skrócenia czasu pracy urzędu miasta i gminy w Czarnem 2019-06-13 10:16:54
dokument Zarządzenie Nr 0050.120.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 10 czerwca 2019 r. w sprawie wykonania budżetu Gminy Czarne za 2018 rok. 2019-06-18 08:30:40
dokument Zarządzenie Nr 0050.119.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2019-06-10 10:36:24
dokument Zarządzenie Nr 0050.118.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie odpłatnego nabycia nieruchomości (m. Czarne, ul. Strzelecka dz. nr 19/2). 2019-06-10 10:33:50
dokument Zarządzenie Nr 0050.117.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 07 czerwca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości (m. Czarne, ul. Jagodowa dz. nr 250/28). 2019-06-10 10:30:57
dokument Zarządzenie Nr 0050.116.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 04 czerwca 2019 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2019-06-10 10:27:59
dokument Zarządzenie Nr 0050.115.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok. 2019-06-11 09:52:21
dokument Zarządzenie Nr 0050.114.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości. 2019-05-30 09:36:56
dokument Zarządzenie Nr 0050.113.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów i rokowań na zbycie, najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarne. 2019-05-30 09:35:26
dokument Zarządzenie Nr 0050.112.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 29 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok. 2019-06-11 09:51:06
dokument Zarządzenie nr 0050.111.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 28 maja 2019r. w spawie wprowadzenia zmian w Zarządzenie nr 0050.109.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 27 maja 2019r. w spawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko podinpektora ds. windykacji dochodów budżetowych 2019-05-28 13:44:54
dokument Zarządzenie nr 0050.110.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 28 maja 2019r. w spawieprzygotowania i wydawania posiłków dla Gminnego Żłobka w Czarnem 2019-05-30 10:27:14
dokument Zarządzenie nr 0050.109.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 27 maja 2019r. w spawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko podinpektora ds. windykacji dochodów budżetowych 2019-05-27 15:02:32
dokument Zarządzenie nr 0050.108.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 23 maja 2019r. w spawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019". 2019-05-24 11:25:16
dokument Zarządzenie nr 0050.107.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 23 maja 2019r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2019r. 2019-05-24 11:24:17
dokument Zarządzenie nr 0050.106.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 20 maja 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia o powołaniu Zespołu ds. przygotowania wyborów 2019-06-12 10:33:12
dokument Zarządzenie nr 0050.105.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 20 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne 2019 rok. 2019-07-15 10:35:24
dokument Zarządzenie nr 0050.104.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 16 maja 2019r. w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie powołania operatorów obsługi informtycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-22 15:08:36
dokument Zarządzenie nr 0050.103.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 16 maja 2019r. w sprawie powołania zespołu powypadkowego dla ustalenia okoliczności i przyczyny wypadku przy pracy. 2019-05-20 12:20:05
dokument Zarządzenie nr 0050.102.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 16 maja 2019r. w sprawie powołania Zespołu Przygotowania Rewitalizacji w Gminie Czarne. 2019-05-17 11:06:48
dokument Zarządzenie Nr 0050.101.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości (Czarne, ul. Strzelecka, działka nr 3/13). 2019-05-24 09:15:44
dokument Zarządzenie Nr 0050.100.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości (Czarne, ul. Strzelecka dz. nr 4/1 o pow. 0,0097 ha). 2019-05-17 10:43:25
dokument Zarządzenie Nr 0050.99.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości (Nadziejewo, dz. nr 25/3 o pow. 0,5518 ha). 2019-05-17 10:42:14
dokument Zarządzenie Nr 0050.98.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 14 maja 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości (Łoża, dz. nr 87 o pow. 0,0700 ha). 2019-05-17 10:39:25
dokument Zarządzenie nr 0050.97.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 10 maja 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok. 2019-05-17 11:04:23
dokument Zarządzenie nr 0050.96.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 09 maja 2019r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędowe -- ds. windykacji dochodów budżetowych 2019-05-09 14:57:58
dokument Zarządzenie nr 0050.95.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 09 maja 2019r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Czarne 2019-05-09 14:53:34
dokument Zarządzenie nr 0050.94.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 08 maja 2019r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury tj. Czarnieńskiego Centrum Kultury w Czarnem za 2018 rok. 2019-07-15 10:31:53
dokument Zarządzenie nr 0050.93.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 08 maja 2019r. w sprawie przyznania prawa do lokalu 2019-05-13 15:04:50
dokument Zarządzenie nr 0050.92.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 08 maja 2019r. w sprawie uchylenia zarzdzenia Nr 0050.161.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 07 września 2015 roku. 2019-05-13 14:05:52
dokument Zarządzenie nr 0050.91.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 08 maja 2019r. w sprawie przyznania prawa do lokalu 2019-05-13 14:03:30
dokument Zarządzenie nr 0050.90.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 08 maja 2019r. w sprawie uchylenia zarzdzenia Nr 0050.176.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 14 października 2015 roku. 2019-05-13 14:01:36
dokument Zarządzenie nr 0050.89.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 08 maja 2019r. w sprawie przyznania prawa do lokalu 2019-05-13 13:59:50
dokument Zarządzenie nr 0050.88.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r. 2019-05-09 13:19:00
dokument Zarządzenie nr 0050.87.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie przedstawienia sprawozdań finansowych Gminy Czarne za 2018 rok. 2019-07-15 10:26:52
dokument Zarządzenie Nr 0050.86.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2019-05-10 08:30:50
dokument Zarządzenie Nr 0050.85.2019 Burmistrz Czarnego z dnia 30 kwietnia 2019r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" 2019-04-30 13:47:34
dokument Zarządzenie Nr 0050.84.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 30 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy. 2019-05-14 13:03:49
dokument Zarządzenie Nr 0050.83.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 29 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne w 2019 roku 2019-05-07 10:35:03
dokument Zarządzenie Nr 0050.82.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 24 kwietnia 2019r. w sprawie powołania Zespołu ds. przeprowadzenia wyborów. 2019-05-08 09:24:59
dokument Zarządzenie nr 0050.81.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 19 kwietnia 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne 2019 rok. 2019-07-15 10:22:53
dokument Zarządzenie Nr 0050.80.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących dokumentu Planu Odnowy Miejscowości Bińcze na lata 2019-2026. 2019-04-17 15:00:31
dokument Zarządzenie Nr 0050.79.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 17 kwietnia 2019r. w sprawie: Wyznaczenia miejsc na terenie miasta i gminy Czarne, przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w trakcie kampanii wyborczej w wyborach do Parlamentu Europejskiego zarządzonych na dzień 26 maja 2019 r 2019-04-25 14:44:47
dokument Zarządzenie Nr 0050.78.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia czynszu i opłat za najem hal namiotowych. 2019-04-30 11:53:04
dokument Zarządzenie Nr 0050.77.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 15 kwietnia 2019 r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.196.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości wraz z wykazem nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2019-04-30 11:22:42
dokument Zarządzenie nr 0050.76.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 12 kwietnia 2019 r. w sprawie oddania w użczenie nieruchomości 2019-07-15 10:19:53
dokument Zarządzenie nr 0050.75.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 05 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2019-04-11 10:43:27
dokument Zarządzenie nr 0050.74.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 05 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2019-04-11 10:42:48
dokument Zarządzenie nr 0050.73.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 05 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2019-04-11 10:42:07
dokument Zarządzenie nr 0050.72.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 05 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2019-04-11 10:41:33
dokument Zarządzenie nr 0050.71.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 03 kwietnia 2019 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do zbycia. 2019-04-12 10:12:09
dokument Zarządzenie nr 0050.70.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 03 kwietnia 2019r. w sprawie wykazów nieruchomoci przeznaczonych do zbycia 2019-04-11 10:31:01
dokument Zarządzenie nr 0050.69.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 01 kwietnia 2019r. w sprawie powołania zastępcy Burmistrza 2019-04-02 09:27:36
dokument Zarządzenie nr 0050.68.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 01 kwietnia 2019r. w sprawie odwołania zastępcy Burmistrza 2019-04-02 09:22:53
dokument Zarządzenie nr 0050.67.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 29 marca 2019r. w sprawie wykonania budżetu za 2018 rok Gminy Czarne. 2019-04-03 11:26:11
dokument Zarządzenie nr 0050.66.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 28 marca 2019r. w sprawie wprowadzenia jednolitych zasad sporzadzania Informacji dodatkowej przez podległe jednostki organizacyjne Gminy Czarne 2019-04-19 12:49:15
dokument Zarządzenie nr 0050.66A.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 28 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne 2019 rok. 2019-04-05 12:00:52
dokument Zarządzenie nr 0050.65.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 27 marca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmianw Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Czarne wprowadzonego Zarządzeniem Nr 0050.141.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Czarne. 2019-04-02 09:17:48
dokument Zarządzenie nr 0050.64.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 27 marca 2019r. w sprawie budżetu obywatelskiego na 2020 rok. 2019-03-28 11:21:30
dokument Zarządzenie nr 0050.63.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 25 marca 2019r. w sprawie przyznania prawa do lokalu 2019-04-02 10:26:36
dokument Zarządzenie nr 0050.62.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (Nadziejewo, dz. nr 310/1 o pow. 15,7557 ha). 2019-03-28 10:13:24
dokument Zarządzenie nr 0050.61.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 20 marca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (Nadziejewo, dz. nr 311/3 o pow. 21.5589 ha). 2019-03-28 10:08:54
dokument Zarządzenie nr 0050.60.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 20 marca 2019r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem 2019-03-28 11:19:16
dokument Zarządzenie nr 0050.59.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (Czarne, ul. Strzelecka dz. nr 13/2, 5/2). 2019-03-28 10:16:43
dokument Zarządzenie nr 0050.58.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 18 marca 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości. 2019-03-19 14:21:32
dokument Zarządzenie nr 0050.57.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 18 marca 2019r. w sprawiw zmian w budżecie Gminy Czarne 2019 rok. 2019-04-02 09:09:24
dokument Zarządzenie nr 0050.56.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 14 marca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem. 2019-03-26 14:10:01
dokument Zarządzenie nr 0050.55.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 11 marca 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2019-03-19 14:09:52
dokument Zarządzenie nr 0050.54.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 08 marca 2019 r. w sprawie powołania Zespołu ds. sytuacji kryzysowej w związku z planowym strajkiem nauczycieli i procowników oświaty w przedszkolu, szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Czarne. 2019-03-11 07:03:33
dokument Zarządzenie Nr 0050.53.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2019-03-18 10:19:15
dokument Zarządzenie Nr 0050.52.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 06 marca 2019 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2019-03-13 09:30:47
dokument Zarządzenie nr 0050.50.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 04 marca 2019 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Parafii pw. Chrystusa Króla Wszechświata w Krzemieniewie. 2019-03-11 06:57:54
dokument Zarządzenie nr 0050.49.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 4 marca 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Czarne wprowadzonego Zarządzeniem Nr 0050.141.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Czarne 2019-03-04 15:55:38
dokument Zarządzenie nr 0050.48.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 19 lutego 2019r. w sprawie przyznania prawa do lokalu 2019-04-02 10:24:47
dokument Zarządzenie nr 0050.46.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 12 lutego 2019r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących składania propozycji nadania nazwy RONDA zlokalizowanego u zbiegu ulic Wojska Polskiego i Sobieskiego w Czarnem 2019-02-13 11:19:37
dokument Zarządzenie nr 0050.45.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie przyznania prawa do lokalu 2019-04-02 10:23:15
dokument Zarządzenie nr 0050.44.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 11 lutego 2019r. w sprawie przeprowadzenia na terenie Gminy Czarne obowiązkowej deratyzacji. 2019-02-13 11:13:26
dokument Zarządzenie nr 0050.43.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 05 lutego 2019r. w sprawie przyznania prawa do lokalu 2019-02-08 12:58:54
dokument Zarządzenie Nr 0050.42.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 04 luty 2019r. w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2019-02-05 12:42:48
dokument Zarządzenie nr 0050.41.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 04 lutego 2019 r. w sprawie zbycia nieruchomości. 2019-02-06 11:58:30
dokument Zarządzenie nr 0050.40.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 04 lutego 2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. 2019-02-06 11:37:07
dokument Zarządzenie nr 0050.39.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 01 lutego 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (Czarne, ul. Ogrodowa, cz. dz. 99/6). 2019-02-06 11:45:50
dokument Zarządzenie Nr 0050.38.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 01 lutego 2019 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (Czarne, ul. Kolejowa, dz. 20 o pow. 0,0117 ha). 2019-02-06 11:42:16
dokument Zarządzenie Nr 0050.37.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 01 lutego 2019r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urządu Miasta i Gminy w Czarnem 2019-02-03 14:41:34
dokument Zarządzenie nr 0050.36.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie rozliczenia płatności podatku VAT w Gminie Czarne oraz jednostkach organizacyjnych za pośrednictwem metody podzielonej płatności (split payment). 2019-03-12 11:52:05
dokument Zarządzanie Nr 0050.35.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne 2019 rok. 2019-02-08 13:18:55
dokument Zarządzenie nr 0050.34.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 31 stycznia 2019 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Czarne, ul. Targowa - dz. nr 4/2, ul. Szosowa - dz. nr 18/14, Aleja Zwycięzców - dz. nr 28/1). 2019-02-18 07:47:37
dokument Zarządzenie Nr 0050.32.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postepowania konkursowego na stanowisko ds. gospodarki odpadami komunalnymi i działalności gospodarczej 2019-01-29 14:51:55
dokument Zarządzenie Nr 0050.31.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie przyznania prawa do lokalu. 2019-01-28 12:31:29
dokument Zarządzenie Nr 0050.30.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 25 stycznia 2019r. w sprawie przyznania prawa do lokalu. 2019-01-28 12:30:49
dokument Zarządzenie NR 0050.29.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 24 stycznia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Czarne w 2019 r. 2019-01-25 12:45:47
dokument Zarządzenie NR 0050.28.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 23 stycznia 2019 r. w sprawie harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym do oddziałów przedszkolnych oraz szkół podstawowych, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzenia tych kryteriów. 2019-01-24 08:12:04
dokument Zarządzenie nr 0050.27.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości. 2019-01-23 14:52:13
dokument Zarządzenie Nr 0050.26.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 21 stycznia 2019r. w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta Gminy w Czarnem 2019-02-22 13:21:15
dokument Zarządzanie Nr 0050.25.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019". 2019-01-17 08:07:50
dokument Zarządzanie Nr 0050.24A.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 16 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne 2019 rok. 2019-01-23 07:57:34
dokument Zarządzenie Nr 0050.24.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 16 stycznia 2019r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czarne na lata 2019-2027 2019-01-17 07:01:07
dokument Zarządzenie Nr 0050.23.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 14 stycznia 2019r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko ds. gospodarki odpoadami komunalnymi i działalności gospodarczej. 2019-01-15 07:08:01
dokument Zarządzenie Nr 0050.22.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 14 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. gospodarki odpadami komunalnymi i działalności gospodarczej. 2019-01-15 07:05:04
dokument Zarządzenie Nr 0050.21.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 10 stycznia 2019r. w sprawie przyznania prawa do lokalu. 2019-01-14 13:05:18
dokument Zarządzenie Nr 0050.20.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 10 stycznia 2019r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0050.179.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 30 października 2018 roku 2019-01-14 13:02:37
dokument Zarządzenie Nr 0050.19.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 10 stycznia 2019r. w sprawie ogłoszenia naboru partnera do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacji dla obszaru rewitalizacji "B" w Czarnem, planowanego do dofinansowania ze srodków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Piorytetowa 6 Integracji i Działania 6.2 Usług Społecznych (Projekt zintegrowany) oraz Komisji ds. wyboru partnera projektu 2019-01-14 12:50:28
dokument Zarządzenie Nr 0050.18.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie opracowania modułów zadaniowych dla Gminy Czarne. 2019-01-14 14:59:58
dokument Zarządzenie nr 0050.17.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia nieruchomości. 2019-01-10 10:44:02
dokument Zarządzenie nr 0050.16.2019 z dnia 10 stycznia w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartum konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2019r. 2019-01-11 13:33:13
dokument Zarządzenie Nr 0050.15.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie przyznania prawa do lokalu socjalnego 2019-01-11 13:35:22
dokument Zarządzenie nr 0050.14.2019 z dnia 09 stycznia 2019 r. w sprawie planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych na 2019 rok 2019-01-10 11:39:57
dokument Zarządzenie Nr 0050.13.2019 Burmistrza Czarnego z dnia 08 stycznia 2019r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędy Miasta i Gminy w Czarnem 2019-01-14 14:50:02
dokument Zarządzenie nr 0050.12.2019 z dnia 07 stycznia w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Nadziejewo 2019-01-15 14:34:15
dokument Zarządzenie nr 0050.11.2019 z dnia 07 stycznia w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Wyczechy Łoża 2019-01-09 13:54:56
dokument Zarządzenie nr 0050.10.2019 z dnia 07 stycznia w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Bińcze 2019-01-09 13:54:00
dokument Zarządzenie nr 0050.9.2019 z dnia 07 stycznia w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Raciniewo 2019-01-09 13:52:51
dokument Zarządzenie nr 0050.8.2019 z dnia 07 stycznia w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Birnatka 2019-01-09 13:50:21
dokument Zarządzenie nr 0050.7.2019 z dnia 07 stycznia w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Domisław 2019-01-09 13:49:29
dokument Zarządzenie nr 0050.6.2019 z dnia 07 stycznia w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Krzemieniewo 2019-01-09 13:48:27
dokument Zarządzenie nr 0050.5.2019 z dnia 07 stycznia w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Siepowo 2019-01-09 13:47:35
dokument Zarządzenie nr 0050.4.2019 z dnia 07 stycznia w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Sokole 2019-01-09 13:46:40
dokument Zarządzenie nr 0050.3.2019 z dnia 07 stycznia w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Kijno 2019-01-09 13:45:45
dokument Zarządzenie Nr 0050.217.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2018 rok. 2019-01-15 14:32:04
dokument Zarządzenie nr 0050.215.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem. 2019-01-08 18:11:29
dokument Zarządzenie Nr 0050.214.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w Budżecie Gminy Czarne na 2018 rok 2019-01-10 08:35:54
dokument Zarządzenie Nr 0050.213.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej materiałów w Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) oraz ścisłego zarachowania. 2019-01-10 08:39:55
dokument Zarządzenie Nr 0050.212.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 31 grudnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzenia Nr 0050.210.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu OC 2019-01-03 13:49:28
dokument Zarządzenie Nr 0050.211.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie : Jednolitej Analizy Kontrolnych Ram Interoperacyjności przy przetwarzaniu danych osobowych zgodnie z ustawą o informatyzacji. 2019-01-29 14:57:03
dokument Zarządzenie Nr 0050.210.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu OC 2019-01-09 14:03:10
dokument Zarzadzenia Nr 0050.209.2018.Burmistrza Czarnego z dnia 20 grudnia 2018r. w spraw przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na tereni Gminy Czarne 2019-01-09 14:14:36
dokument Zarządzenie Nr 0050.208.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Czarne na 2018 rok. 2019-01-09 14:16:56
dokument Zarządzenie nr 0050. 207.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem. 2019-01-09 14:18:27
dokument Zarządzenie Nr 0050.206.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie przyznania prawa do lokalu 2019-01-09 14:19:47
dokument Zarządzenie Nr 0050.205.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" 2019-01-09 14:24:00
dokument Zarządzenie Nr 0050.204.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie przyznania prawa do lokalu 2019-01-09 14:25:28
dokument Zarzadzenia Nr 0050.203.2017.Burmistrza Czarnego z dnia 12 grudnia 2018r. w spraw przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania zieleni na działce nr 25 miejscowość Czarne przy ul. Zamkowej i na działce nr 2/27 w miejscowości Czarne przy al. Św. Józefa 2019-01-09 14:27:07
dokument Zarządzenie nr 0050.202.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2019-01-09 14:28:45
dokument Zarządzenie Nr 0050.201.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2019 rok 2019-01-10 08:42:50
dokument Zarządzenie nr 0050.200.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2019-01-09 14:29:49
dokument Zarządzenie nr 0050.199.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 04 grudnia 2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wyczechach. 2019-01-09 14:33:16
dokument Zarządzenie Nr 0050.198.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie przyznania prawa do lokalu. 2019-01-09 14:34:24
dokument Zarządzenie nr 0050.197.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 30 listopada 2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie. 2019-01-09 14:36:01
dokument Zarządzenie nr 0050.196.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości. 2019-01-09 14:39:44
dokument Zarządzenie Nr 0050.195.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 29 listopada 2018 roku w sprawie zmiany Zarządzenie Nr 0050.192.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 26 listopada 2018 roku 2019-01-10 08:47:35
dokument Zarządzenie nr 0050.194.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 28 listopada 2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie. 2019-01-09 14:42:00
dokument Zarządzenie nr 0050.193.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem. 2019-01-09 14:43:20
dokument Zarządzenie Nr 0050.192.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie przyznania prawa do lokalu. 2019-01-09 14:44:41
dokument Zarządzenie nr 0050.191.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości. 2019-01-09 14:45:43
dokument Zarządzenie nr 0050.190.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2019-01-09 14:47:12
dokument Zarządzenie nr 0050.189.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2019-01-09 14:48:57