Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 0050.179.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 08 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Planu Odnowy Miejscowości Wyczechy na lata 2022-2030

Zarządzenie Nr 0050.179.2021
Burmistrza Czarnego

z dnia 08 grudnia 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Planu Odnowy Miejscowości Wyczechy
na lata 2022-2030

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) oraz na podstawie Uchwały nr 0007.30.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 01 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych Miasta i Gminy Czarne
(Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 2001), zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt Planu Odnowy Miejscowości Wyczechy na
lata 2022 - 2030.

2. Konsultacje mają na celu zapoznanie z projektem dokumentu oraz zebranie uwag i opinii mieszkańców miejscowości Wyczechy dotyczących zakresu merytorycznego projektu.

§ 2. Konsultacje odbędą się w terminie od 16 do 22 grudnia 2021 r..

2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie zgłaszania uwag i propozycji w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Wyczechy na lata 2022 - 2030, poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Projekt dokumentu, o którym mowa w § 1 oraz formularz do konsultacji zostaną umieszczone w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Czarne www.czarne.pl, w zakładce Aktualności i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Informacje – Konsultacje społeczne. Powyższe dokumenty udostępnione zostaną również w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne, ul. Moniuszki 12, (sekretariat) w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku) oraz na tablicy ogłoszeń.

4. Wypełnione formularze konsultacji należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Czarne,
ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretarz@czarne.pl w terminie określonym w pkt. 1. Na kopercie lub w tytule korespondencji elektronicznej należy wpisać: ,,Konsultacje Planu Odnowy Miejscowości Wyczechy na lata 2022 - 2030”.

§ 3. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Czarne w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zakończenia konsultacji.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.179.2021

Burmistrza Czarnego z  dnia 08 grudnia 2021 r.

Formularz zgłoszenia opinii i uwag do projektu Planu Odnowy Miejscowości Wyczechy na
lata 2022-2030

 Lp.

Stan zapisu w projekcie plan,
nr paragrafu i punktu

Sugerowana zmiana (konkretny sugerowany zapis paragrafu
i punktu)

Uzasadnienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot zgłaszający

propozycje

Adres

Nr telefonu

Adres poczty elektronicznej

Imię i nazwisko osoby kontaktowej

Data wypełnienia

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 informacja Wyczechy.pdf (PDF, 228.81Kb) 2022-01-14 13:19:36 158 razy
2 Raport z konsultacji Wyczechy.pdf (PDF, 231.87Kb) 2021-12-31 09:43:21 159 razy
3 Plan Odnowy Wyczechy.pdf (PDF, 455.27Kb) 2021-12-08 13:19:03 451 razy
4 Zarzadzenie Nr 0050.179.2021.pdf (PDF, 428.52Kb) 2021-12-08 13:11:31 180 razy
5 Zarzadzenie Nr 0050.179.2021 (, 425.02Kb) 2021-12-08 10:16:24 0 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Rulski 08-12-2021 10:14:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Kubalewski 08-12-2021
Ostatnia aktualizacja: Michał Rulski 14-01-2022 13:19:36