Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 0050.29.2022 Burmistrza Czarnego z dnia 22 lutego 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Czarne na lata 2022-2025.

Zarządzenie Nr 0050.29.2022
Burmistrza Czarnego

z dnia 22 lutego 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Czarne na lata 2022-2025.

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały Nr 0007.30.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 01 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych Miasta i Gminy Czarne
(Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 poz. 2001), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Czarne na lata 2022-2025.

2. Konsultacje mają na celu zapoznanie z projektem dokumentu oraz zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy Czarne dotyczących zakresu merytorycznego projektu.

§ 2. 1. Konsultacje odbędą się w terminie od 04.03.2022 r. do 11.03.2022 r.

2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie zgłaszania uwag i propozycji w sprawie projektu Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Czarne na lata 2022-2025, poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Projekt dokumentu, o którym mowa w § 1 oraz formularz do konsultacji zostaną umieszczone w formie elektronicznej na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem www.ops.czarne.pl, w zakładce Gminny Program Wspierania Rodziny w Gminie Czarne na lata 2022-2025 i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Czarne w zakładce Informacje - Konsultacje społeczne. Powyższe dokumenty udostępnione zostaną również w Ośrodku Pomocy Społecznej w Czarnem, ul. Leśna 4 (sekretariat) w godzinach pracy ośrodka (od poniedziałku do piątku) oraz na tablicy ogłoszeń.

4. Wypełnione formularze konsultacji należy składać w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej
w Czarnem, ul. Leśna 4, 77-330 Czarne lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: pomoc@opsczarne.pl w terminie określonym w pkt 1. Na kopercie lub w tytule korespondencji elektronicznej należy wpisać: „Konsultacje Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Czarne na lata 2022-2025”.

§ 3. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zakończenia konsultacji.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.29.2022

Burmistrza Czarnego z  dnia 22 lutego 2022 r.

 

Formularz zgłoszenia uwag, opinii i wniosków do projektu uchwały w sprawie uchwalenia

Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Czarne na lata 2022-2025

 

Lp.

Stan zapisu w projekcie programu,

nr paragrafu i punktu

Sugerowana zmiana (konkretny sugerowany zapis paragrafu i punktu

Uzasadnienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot zgłaszający propozycje

Adres

Nr telefonu

Adres poczty elektronicznej

Imię i nazwisko osoby kontaktowej

Data wypełnienia

 

 

 

 

 

 


 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 protokół.tif (TIF, 37.43Kb) 2022-03-17 09:42:31 92 razy
2 GPWR Czarne 2022-2025.docx (DOCX, 119.71Kb) 2022-02-25 13:24:49 91 razy
3 Zarzadzenie Nr 0050.29.2022.pdf (PDF, 4.34Mb) 2022-02-25 13:21:05 97 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Rulski 25-02-2022 13:13:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alina Stojak 31-12-2021
Ostatnia aktualizacja: Michał Rulski 17-03-2022 09:42:31