Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 0050.181.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 10 grudnia 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Planu Odnowy Miejscowości Bińcze na lata 2019-2030, aktualizacja

Zarządzenie Nr 0050.181.2021
Burmistrza Czarnego

z dnia 10 grudnia 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Planu Odnowy Miejscowości Bińcze
na lata 2019 - 2030, aktualizacja

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz na podstawie Uchwały nr 0007.30.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 01 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych Miasta i Gminy Czarne
(Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 2001), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt Planu Odnowy Miejscowości Bińcze na lata 2019 – 2030, aktualizacja.

2. Konsultacje mają na celu zapoznanie z projektem dokumentu oraz zebranie uwag i opinii mieszkańców miejscowości Bińcza dotyczących zakresu merytorycznego projektu.

§ 2. 1. Konsultacje odbędą się w terminie od 18 do 23 grudnia 2021 r..

2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie zgłaszania uwag i propozycji w sprawie Planu Odnowy Miejscowości Bińcze na lata 2019 – 2030, aktualizacja, poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Projekt dokumentu, o którym mowa w § 1 oraz formularz do konsultacji zostaną umieszczone w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Czarne www.czarne.pl, w zakładce Aktualności i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Informacje – Konsultacje społeczne. Powyższe dokumenty udostępnione zostaną również w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne, ul. Moniuszki 12, (sekretariat) w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku) oraz na tablicy ogłoszeń.

4. Wypełnione formularze konsultacji należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Czarne,
ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: sekretarz@czarne.pl w terminie określonym w pkt. 1. Na kopercie lub w tytule korespondencji elektronicznej należy wpisać: ,,Konsultacje Planu Odnowy Miejscowości Bińcze na lata 2019 – 2030, aktualizacja”.

§ 3. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Czarne w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zakończenia konsultacji.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.181.2021

Burmistrza Czarnego z  dnia 10 grudnia 2021 r.

Formularz zgłoszenia opinii i uwag do projektu Planu Odnowy Miejscowości Bińcze
na lata 2019-2030, aktualizacja

 Lp.

Stan zapisu w projekcie plan,
nr paragrafu i punktu

Sugerowana zmiana (konkretny sugerowany zapis paragrafu
i punktu)

Uzasadnienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot zgłaszający

propozycje

Adres

Nr telefonu

Adres poczty elektronicznej

Imię i nazwisko osoby kontaktowej

Data wypełnienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 informacja Bińcze.pdf (PDF, 221.09Kb) 2022-01-17 12:01:10 148 razy
2 Raport z konsultacji.pdf (PDF, 228.28Kb) 2021-12-31 09:41:48 163 razy
3 Zarzadzenie Nr 0050.181.2021.pdf (PDF, 426.89Kb) 2021-12-13 07:26:24 163 razy
4 POM_BINCZE , aktualizacja OK PDF.pdf (PDF, 418.31Kb) 2021-12-13 07:26:24 272 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Rulski 13-12-2021 07:26:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Arkadiusz Kubalewski 10-12-2021
Ostatnia aktualizacja: Michał Rulski 17-01-2022 12:01:10