Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 0050.1.2023 Burmistrza Czarnego z dnia 3 stycznia 2023 r. Kotwica w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2023.

Zarządzenie Nr 0050.1.2023
Burmistrza Czarnego

z dnia 3 stycznia 2023 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2023.

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz na podstawie uchwały Nr 0007.30.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 01 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych Miasta i Gminy Czarne (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 poz. 2001), zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2023.

2. Konsultacje mają na celu zapoznanie z projektem dokumentu oraz zebranie uwag i opinii mieszkańców Gminy Czarne dotyczących zakresu merytorycznego projektu.

§ 2. 1. Konsultacje odbędą się w terminie od 11.01.2023 r. do 13.01.2023 r.

2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie zgłaszania uwag i propozycji w sprawie projektu Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2023, poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Projekt dokumentu, o którym mowa w § 1 oraz formularz do konsultacji zostaną umieszczone w formie elektronicznej na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem www.ops.czarne.pl, w zakładce Gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2023 i Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Czarne w zakładce Informacje - Konsultacje społeczne. Powyższe dokumenty udostępnione zostaną również w Ośrodku Pomocy Społecznej Czarne,
ul. Leśna 4 (sekretariat) w godzinach pracy ośrodka (od poniedziałku do piątku) oraz na tablicy ogłoszeń.

4. Wypełnione formularze konsultacji należy składać w sekretariacie Ośrodka Pomocy Społecznej Czarne, ul. Leśna 4, 77-330 Czarne lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: pomoc@opsczarne.pl   w terminie określonym w pkt 1. Na kopercie lub w tytule korespondencji elektronicznej należy wpisać: „Konsultacje Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2023”.

§ 3. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zakończenia konsultacji.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarzadzenie Nr 0050.1.2023.pdf (PDF, 452.23Kb) 2023-01-04 07:08:03 129 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Rulski 04-01-2023 07:08:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Alina Stojak 03-01-2023
Ostatnia aktualizacja: Michał Rulski 04-01-2023 07:08:03