Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr 0050.192.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 19 listopada 2020r.  w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021".

Zarządzenie nr 0050.192.2020

Burmistrza Czarnego

z dnia 19 listopada 2020r.

 

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”. 


 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020.713) oraz na podstawie Uchwały nr 0007.30.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 01 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych Miasta i Gminy Czarne (Dz. U. Woj. Pom. z 2015r. poz. 2001) 

 

 zarządzam co następuje: 

§1

  1. Przedmiotem konsultacji jest projekt „Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

  2. Konsultacje mają na celu zapoznanie z projektem dokumentu oraz zebranie uwag i opinii mieszkańców Miasta i Gminy Czarne dotyczących zakresu merytorycznego projektu. 

§ 2

  1. Konsultacje odbędą się w dniach 19.11.2020r. – 27.11.2020r.

  2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie zgłaszania uwag i propozycji w sprawie Programu, poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

  3.  Projekt dokumentu o którym mowa w §1 oraz formularz do konsultacji, zostaną umieszczone w formie elektronicznej na stronie internetowej Miasta i Gminy Czarne: www.czarne.pl, w zakładce: Aktualności, na bip.czarne.pl w zakładce Informacje - Konsultacje społeczne. Powyższe dokumenty udostępnione zostaną również w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne, ul. Moniuszki 12, pokój nr 21 oraz tablicy ogłoszeń.

Wypełnione formularze konsultacji należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne lub przesłać pocztą elektroniczną na adres ugczarne@czarne.pl w terminie określonym w§ 2 ust.1. Na kopercie lub w tytule korespondencji elektronicznej należy wpisać: „Konsultacje Programu współpracy

Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”. 

§3

Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej Miasta i Gminy Czarne w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zakończenia konsultacji.

§4

Traci moc zarządzenie nr 0050.179.2020 Burmistrza Czarnego z dnia 27 października 2020r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”. 

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.192.2020

Burmistrza Czarnego

z dnia 19 listopada 2020r.

 

 

Formularz zgłoszenia opinii i uwag do projektu

 

„zmieniającego uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

 

Lp.

Stan zapisu w projekcie programu,

nr paragrafu i punktu

Sugerowana zmiana (konkretny sugerowany zapis paragrafu i punktu)

Uzasadnienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot zgłaszający

propozycje

Adres

Nr telefonu

Adres poczty elektronicznej

Imię i nazwisko osoby kontaktowej

Data wypełnienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 zarzadzenie 0050.192.2020.pdf (PDF, 1.01Mb) 2020-11-19 14:32:39 98 razy
2 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.192.2020.pdf (PDF, 88.10Kb) 2020-11-19 14:32:39 90 razy
3 Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.192.2020.docx (DOCX, 13.13Kb) 2020-11-19 14:32:39 87 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Rulski 19-11-2020 14:32:39
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Jagna Chmielewska 19-11-2020
Ostatnia aktualizacja: Michał Rulski 19-11-2020 14:41:09