Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 0050.82.2022 Burmistrza Czarnego z dnia 17 maja 2022 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

 

 

Zarządzenie Nr  0050.82.2022
Burmistrza Czarnego

z dnia 17 maja 2022 r.

w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.), art. 25 ust. 1, art. 35 ust. 1, ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 ze zm.) oraz § 4 ust. 1 pkt 1 uchwały nr XII/57/03 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 29 października 2003 r. w sprawie określenia zasad nabycia, zbycia i obciążania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2004 r. Nr 12 poz. 231), § 1 ust. 1 pkt 1 Zarządzenia Nr 0050.156.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy, zarządzam co następuje:

 

§ 1. Przeznacza się do wydzierżawienia w drodze bezprzetargowej nieruchomość wymienioną w wykazie stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykaz, o którym mowa w § 1 podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne przez okres 21 dni, a informację o wywieszeniu tego wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie na stronie internetowej www.bip.czarne.pl.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.82.2022

Burmistrza Czarnego z  dnia 17 maja 2022 r.

 

W y k a z

nieruchomości gruntowej przeznaczonej do wydzierżawienia na okres 3 lat w drodze bezprzetargowej z przeznaczeniem na cele rekreacyjno – ogrodnicze.

 

Czarne, ul. Ogrodowa

cz. działki nr 54/5 o pow. 0,0105 ha

czynsz dzierżawny roczny wynosi: 26,25.

Słownie: dwadzieścia sześć złotych 25/100.

Do czynszu doliczony zostanie podatek VAT w wysokości 23%.

 

            Czynsz dzierżawny roczny płatny będzie w terminie do 31 marca każdego roku z góry na konto Urzędu Miasta i Gminy Czarne nr 93 9326 0006 0040 0116 2000 0200 Bank Spółdzielczy Człuchów Oddział Czarne.

Nieruchomość ta jest własnością Gminy Czarne i posiada urządzoną księgę wieczystą nr SL1Z/00011829/1 w Sądzie Rejonowym w Człuchowie – V Wydział Ksiąg Wieczystych.

W rejestrze gruntów prowadzonym przez Starostę Człuchowskiego działka opisana jest jako tereny mieszkaniowe o symbolu B o pow. 0,0572 ha.

W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo zatwierdzonym uchwałą nr XLVIII/301/10 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 8.11.2010 r. teren działki nr 54/5 zlokalizowany jest w strefie B.014.KXP – tereny ciągów pieszo – jezdnych.

Nieruchomość ta będzie wydzierżawiona w drodze bezprzetargowej.

Dodatkowe informacje o w/w nieruchomości i warunkach dzierżawy można uzyskać w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne ul. Moniuszki 12, tel. 59 83 32 079 wew. 26 lub 732812750.

 

Niniejszy wykaz wywiesza się na okres 21 dni,

po upływie którego nastąpi zawarcie umowy.

 

 

Wywieszono 17.05.2022 r.

Zdjęto ……………….. r.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Zarządzenie Nr 0050.82.2022.pdf (PDF, 109.56Kb) 2022-05-19 09:10:56 4 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Wons 19-05-2022 09:10:56
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Wons 17-05-2022
Ostatnia aktualizacja: Monika Wons 19-05-2022 09:10:56