Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

ZARZĄDZENIE NR 0050.164.2022 BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 10 października 2022 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu ,,Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023".

 

Zarządzenie Nr  0050.164.2022
Burmistrza Czarnego

z dnia 10 października 2022 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu ,,Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2023”.

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn.zm.) oraz na podstawie Uchwały nr 0007.30.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 01 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych Miasta i Gminy Czarne (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 2001), zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt ,,Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2. Konsultacje mają na celu zapoznanie z projektem dokumentu oraz zebranie uwag i opinii mieszkańców Miasta i Gminy Czarne dotyczących zakresu merytorycznego projektu.

§ 2. 1. Konsultacje odbędą się w terminie od 19.10.2022 r. do 26.10.2022 r.

2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie zgłaszania uwag i propozycji w sprawie programu, poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

3. Projekt dokumentu o którym mowa w § 1 oraz formularz do konsultacji zostaną zamieszczone w formie elektronicznej na stronie internetowej urzędu Miasta i Gminy Czarne www.czarne.pl oraz w zakładce Aktualności i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Informacje – Konsultacje społeczne. Powyższe dokumenty udostępnione zostaną również w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne, ul. Moniuszki 12, pokój 32 w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku) oraz na tablicy ogłoszeń.

4.Wypełnione formularze konsultacji należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: e.literska@czarne.pl w terminie określonym  w ust. 1. Na kopercie lub w tytule korespondencji elektronicznej należy wpisać: ,,Konsultacje Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023”.

§ 3. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy Czarne www.czarne.pl, w zakładce Aktualności i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Informacje – Konsultacje społeczne oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne, w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zakończenia konsultacji.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Protokół z konsultacji.pdf (PDF, 91.38Kb) 2022-11-02 11:15:18 107 razy
2 Zarządzenie Nr 0050.164.2022.pdf (PDF, 82.64Kb) 2022-10-12 12:10:36 111 razy
3 Projekt_Programu_Współpracy_Gminy_Czarne_na_rok_2023.pdf (PDF, 928.82Kb) 2022-10-12 12:10:36 114 razy
4 Formularz_zgłoszenia_opinii_i_uwag.docx (DOCX, 16.21Kb) 2022-10-12 12:10:36 117 razy
5 Formularz_zgłoszenia_opinii_i_uwag.pdf (PDF, 88.95Kb) 2022-10-12 12:10:36 110 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Literska 11-10-2022 10:25:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Literska 10-10-2022
Ostatnia aktualizacja: Ewa Literska 02-11-2022 11:15:18