Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie Nr 0050.160.2021 Burmistrza Czarnego z dnia 17 listopada 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu ,,Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022?.

 

 

Zarządzenie Nr  0050.160.2021
Burmistrza Czarnego

z dnia 17 listopada 2021 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu ,,Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy działalności pożytku publicznego i wolontariacie na rok 2022”.

 

Na podstawie art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) oraz na podstawie Uchwały nr 0007.30.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 01 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych Miasta i Gminy Czarne (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2015 r. poz. 2001), zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Przedmiotem konsultacji jest projekt ,,Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

2. Konsultacje mają na celu zapoznanie z projektem dokumentu oraz zebranie uwag i opinii mieszkańców Miasta i Gminy Czarne dotyczących zakresu merytorycznego projektu.

§ 2. Konsultacje odbędą się w terminie od 25 listopada 2021 r. do 29 listopada 2021 r.

2. Konsultacje przeprowadzone zostaną w formie zgłaszania uwag i propozycji w sprawie programu, poprzez wypełnienie formularza stanowiącego załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

3. Projekt dokumentu o którym mowa w § 1 oraz formularz do konsultacji zostaną umieszczone w formie elektronicznej na stronie internetowej urzędu Miasta i Gminy Czarne www.czarne.pl, w zakładce Aktualności i w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Informacje – Konsultacje społeczne. Powyższe dokumenty udostępnione zostaną również w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne, ul. Moniuszki 12, pokój 32 w godzinach pracy urzędu (od poniedziałku do piątku) oraz na tablicy ogłoszeń.

4.Wypełnione formularze konsultacji należy składać w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy Czarne, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne lub przesłać pocztą elektroniczną na adres e-mail: e.literska@czarne.pl w terminie określonym  w pkt. 1. Na kopercie lub w tytule korespondencji elektronicznej należy wpisać: ,,Konsultacje Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

§ 3. Wyniki konsultacji zostaną zamieszczone na stronie internetowej Miasta i Gminy Czarne w terminie nie dłuższym niż 7 dni od zakończenia konsultacji.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                  

 

Załącznik nr 1

do Zarządzenia Nr 0050.160.2021

Burmistrza Czarnego z  dnia 17 listopada 2021 r.

                                           

 

Formularz zgłoszenia opinii i uwag do projektu

„zmieniającego uchwałę w sprawie Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2022”.

 

Lp.

Stan zapisu w projekcie programu, nr paragrafu i punktu

Sugerowana zmiana (konkretny sugerowany zapis paragrafu                    i punktu)

Uzasadnienie

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podmiot zgłaszający

propozycje

Adres

Nr telefonu

Adres poczty elektronicznej

Imię i nazwisko osoby kontaktowej

Data wypełnienia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 protokół z przeprowadzonych konsultacji.pdf (PDF, 327.78Kb) 2021-12-03 13:50:27 86 razy
2 formularz_zgłoszenia_opinii_i_uwag_do_projektu.docx (DOCX, 13.24Kb) 2021-11-17 14:40:34 91 razy
3 formularz_zgłoszenia_opinii_i_uwag_do_projektu.pdf (PDF, 85.08Kb) 2021-11-17 14:40:34 85 razy
4 projekt_programu_współpracy.pdf (PDF, 229.24Kb) 2021-11-17 14:40:34 89 razy
5 Zarządzenie Nr 0050.160.2021.pdf (PDF, 109.10Kb) 2021-11-17 14:38:01 83 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Ewa Literska 17-11-2021 14:38:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Ewa Literska 17-11-2021
Ostatnia aktualizacja: Michał Rulski 03-12-2021 13:50:27