Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument PPiZP.6733.7.2022.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie kablowej sieci (linii) elektroenergetycznej 0,4 kV dla zasilenia przepompowni ścieków w miejscowości Sierpowo, na dz. nr 7, gmina Czarne. 2022-12-05 13:43:04
dokument PPiZP.6733.6.2022.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dla zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 19 w m. Krzemieniewo, gmina Czarne. 2022-12-02 13:15:19
dokument PPiZP.6733.5.2022.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie kablowej sieci (linii) elektroenergetycznej NN 0,4 kV dla zasilania w energię elektryczną budynku w m. Sokole, gmina Czarne, na terenie działek nr: 10/11, 10/18, 10/7, 10/8 obręb ewidencyjny 0009-Sokole. 2022-10-05 10:52:59
dokument PPiZP.6733.4.2022.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie sieci wodociągowej oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami, przepompownią ścieków i kanałem tłocznym w miejscowościach Wyczechy - Łoża na działkach: Nr: 4/21, 63/4, 64, 60, 80/1, 80/2 Obręb 0010-Wyczechy; Nr: 9/5, 10/1, 21/1, 18/4, 21/4, 90, 48, 23/2, 25/1, 15/1 , 88/1, 39/3, 16/1, 17, 19, 20, 27, 89/1, 93, 83/3, 83/4, 83/5 Obręb 0005-Łoża, gmina Czarne, powiat Człuchów. 2022-08-17 12:17:34
dokument PPiZP.6733.3.2022.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dla zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 93 w m. Sokole, gmina Czarne. 2022-07-22 13:38:07
dokument PPiZP.6733.2.2022.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 15kV, sieci napowietrzno-kablowej 0,4kV, kontenerowej stacji transformatorowej oraz przyłącza kablowego - w m. Sokole, Gmina Czarne, na terenie dz. nr: 10/11, 10/18, 36, 37/2, 37/3, 38 - Obręb ewidencyjny Sokole, Gmina Czarne, Powiat Człuchowski. 2022-06-06 15:35:21
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CZARNEGO o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czarne 2022-04-08 12:52:16
dokument PPiZP.6733.1.2022.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie, rozbudowie i zmianie sposobu użytkowania budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Kijno, dz. nr 194/8, obręb Sokole, Gmina Czarne - na potrzeby utworzenia Klubu Seniora z funkcją świetlicy wiejskiej. 2022-01-24 09:28:51