Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zarządzenie Nr 0050.188.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 21 listopada 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2018 rok 2018-11-28 12:16:01
dokument Zarządzenie Nr 0050.187.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 16 listopada 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania zieleni na działce nr51/4 w miejscowości Czarne ul. Ciasna i na działce nr 58 w miejscowości Czarne przy skrzyżowaniu dwóch dróg ul. Mickiewicza i Kościelnej. 2018-11-20 07:44:30
dokument Zarządzenie Nr 0050.186.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2019-2027 2018-11-15 13:17:09
dokument Zarządzenie Nr 0050.185.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 14 listopada 2018r. w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czarne na 2019 rok. 2018-11-15 13:12:54
dokument Zarządzenie Nr 0050.184.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 9 listopada 2018r. w sprawie przyznania prawa do lokalu. 2018-11-15 08:05:14
dokument Zarządzenie Nr 0050.183.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 9 listopada 2018r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Czarne na 2018 rok. 2018-11-21 12:41:13
dokument Zarządzenie Nr 0050.182.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 9 listopada 2018r. w sprawie uchylenia zarzadzenia Nr 0050.67.2017.Burmistrza Czarnego z dnia 4 kwietnia 2017 roku. 2018-11-15 08:03:45
dokument Zarządzenie Nr 0050.181.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 9 listopada 2018r. w sprawie przyznania prawa do lokalu. 2018-11-15 08:00:16
dokument Zarządzenie Nr 0050.180.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 31 października 2018r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Czarne na 2018 rok. 2018-11-06 14:45:33
dokument Zarządzenie Nr 0050.179.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 30 października 2018r. w sprawie wydzielenia lokalu mieszkaniowego z przeznaczeniem na lokal socjalny i przyznaniu prawa do lokalu socjalnego 2018-11-06 14:43:44
dokument Zarządzenie nr 0050.177.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 18 października 2018 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Czarne, ul. Ogrodowa cz. dz. nr 99/7 o pow. 0,0020 ha, cz. dz. nr 53/8 o pow. 0,0020 ha). 2018-10-23 08:41:58
dokument Zarządzenie Nr 0050.176.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 17 października 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2018 rok 2018-10-26 12:26:03
dokument Zarządzenie Nr 0050.175.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 17 października 2018r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 2018-10-26 12:58:40
dokument Zarządzenie nr 0050.174.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 17 października 2018 r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018". 2018-10-17 11:46:32
dokument Zarządzenie nr 0050.173.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 16 października 2018 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Czarne, ul. Kolejowa cz. dz. nr 19 o pow. 0,0136 ha, ul. Strzelecka cz. dz. nr 4/2 o pow. 0,0120 ha, ul. Ogrodowa cz. dz. nr 99/6 o pow. 0,0650 ha oraz cz. dz. nr 44/1 o pow. 0,0510 ha). 2018-10-17 11:25:46
dokument Zarządzenie nr 0050.172.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 15 października 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (Czarne, cz. dz. nr 50/5 o pow. 0,0022 ha). 2018-10-17 11:38:28
dokument Zarządzenie nr 0050.171.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 11 października 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (Bińcze, dz. nr 356/27 o pow. 1,0760 ha). 2018-10-12 12:49:27
dokument Zarządzenie nr 0050.169..2018 Burmistrza Czarnego z dnia 09 października 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2018r. 2018-10-10 10:48:55
dokument Zarządzenie nr 0050.167.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 01 października 2018r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem 2018-10-16 09:03:38
dokument Zarządzenie Nr 0050.166C.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2018 rok. 2018-10-18 20:11:48
dokument Zarządzenie Nr 0050.166B.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2018 rok 2018-10-16 09:01:34
dokument Zarządzenie Nr 0050.166A.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 28 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2018 rok 2018-10-05 08:12:02
dokument Zarządzenie nr 0050.168.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 01 października 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości (Czarne, ul. Piaskowa, dz. nr 4/16). 2018-10-01 14:51:34
dokument Zarządzenie Nr 0050.165.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 28 września 2018r. w sprawie powołania Opiekuna IV kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czarnem 2018-10-01 12:45:10
dokument Zarządzenie Nr 0050.164.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 27 września 2018r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.159.2018 z dnia 19 września 2018 r. 2018-10-01 14:43:17
dokument Zarządzenie Nr 0050.163.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 25 września 2018r. w sprawie powołania operatorów obwodowych komisji wyborczych w wyborach do organów jednostek samorządu terytorialnego zarzadzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-09-28 13:42:38
dokument Zarządzenie Nr 0050.162.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 20 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2018 rok. 2018-09-24 15:33:42
dokument Zarządzenie Nr 0050.161.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 20 września 2018r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zaspępowania w przypadku nieobecnoci dyrektora Przedszkola Gminnego w Czarnem 2018-09-28 11:13:31
dokument Zarządzenie nr 0050.160.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 20 września 2018r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu "Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" 2018-09-20 16:11:09
dokument Zarządzenie Nr 0050.159.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 19 września 2018r. w sprawie przyznania prawa do lokalu. 2018-09-28 10:08:53
dokument Zarządzenie Nr 0050.158A.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 18 września 2018 roku w sprawie ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla zadania pod nazwą: ,,Rozbudowa punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w miejscowości Nadziejewo?. 2020-12-29 11:11:47
dokument Zarządzenie Nr 0050.158.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 11 września 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2018 rok. 2018-09-28 11:08:23
dokument Zarządzenie nr 0050.157.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 11 września 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonyc w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" 2018-09-11 14:55:08
dokument Zarządzenia Nr 0050.156.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 11.09.2018r. w sprawie zarządzenia wyborów na IV kadencję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czarnem 2018-09-11 10:54:48
dokument Zarządzenie Nr 0050.155a.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 10 września 2018r. w sprawie przygotowania i przeprowadzenia ćwiczenia obronnego pk. "KARAT 2018" 2018-09-28 13:39:07
dokument Zarządzenie nr 0050.155.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 06 września 2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Czarneńskiego Centrum Kultury. 2018-09-07 11:28:00
dokument Zarządzenie nr 0050.154.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 05 września 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości (Domisław, dz. nr 82/4) 2018-09-06 09:28:20
dokument Zarządzenie nr 0050.153.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 03 września 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości (Czarne, ul. Kwiatowa dz. nr 173/14) 2018-09-03 14:09:08
dokument Zarządzenie nr 0050.152.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 28 sierpnia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne2018 r. 2018-09-06 12:50:42
dokument Zarządzenie Nr 0050.151.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 28 sierpnia 2018r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o ksztaltowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej inwestycjikultury za I półrocze 2018 r. 2018-09-05 14:45:03
dokument Zarządzenie Nr 0050.150.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 27 sierpnia 2018r. w sprawie: zbycia nieruchomości 2018-08-31 12:00:58
dokument Zarządzenie Nr 0050.149.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie: wyznaczenia miejsc na terenie gminy Czarne przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie uezędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborow wójtow, burmistrzów i przezydentów miast. 2018-08-24 13:48:18
dokument Zarządzenie Nr 0050.148.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie: odwołania Pełnomocnika Burmistrza Czarnego do spraw Seniorów i Osób Niepełnosprawnych 2018-08-28 08:58:51
dokument Zarządzenie Nr 0050.147.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji spolecznych projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Czarne na lata 2016-2023 2018-08-27 12:52:23
dokument Zarządzenie Nr 0050.146.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie przeprowadzena konsultacji z organizacjami pozarzadowymioraz podmiotamiwymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego projektu zmiany uchwały "Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" 2018-08-23 13:21:38
dokument Zarządzenie Nr 0050.145.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 22 sierpnia 2018r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu NR 0050.68.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie budżetu obywatelskiego na 2019 r. 2018-08-23 09:28:48
dokument Zarządzenie Nr 0050.144.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 20 sierpnia 2018r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2018 r. 2018-08-28 11:32:04
dokument Zarządzenie Nr 0050.143.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 16 sierpnia 2018r. w sprawie powołania Gminego Zespołu ds. Konsultacji budżetu obywatelskiego 2018-08-16 14:24:20
dokument Zarządzenie Nr 0050.142.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 16 sierpnia 2018 roku w sprawie przyznania prawa do lokalu 2018-08-16 11:29:55
dokument Zarządzenie NR 0050.141.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Czarne 2019-05-15 09:56:00
dokument Zarządzenie Nr 0050.140.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 13 sierpnia 2018r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne 2018 roku. 2018-08-20 13:29:03
dokument Zarządzenie Nr 0050.139.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 10 sierpnia 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018". 2018-08-16 11:24:53
dokument Zarządzenie Nr 0050.138.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 09 sierpnia 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2018r. 2018-08-10 14:51:42
dokument Zarządzenie nr 0050.0137.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 07 sierpnia 2018r. w sprawie skrócenia czasu pracy urzędu miasta i gminy w Czarnem. 2018-08-07 12:24:00
dokument Zarządzenie nr 0050.0136.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 01 sierpnia 2018r. w sprawie skrócenia czasu pracy urzędu miasta i gminy w Czarnem. 2018-08-01 09:36:16
dokument Zarządzenie nr 0050.0135.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 30 lipiec 2018r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Kierownika Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem 2018-08-02 11:32:12
dokument Zarządzenie nr 0050.0134.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 30 lipiec 2018r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Kierownika Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem 2018-08-02 11:38:16
dokument Zarządzenie nr 0050.133.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 27 lipca 2018r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem 2018-07-30 13:22:28
dokument Zarządzenie nr 0050.132.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 27 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budrzecie Gminy Czarne 2018 r. 2018-09-06 12:04:34
dokument Zarządzenie nr 0050.131.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 24 lipca 2018 r. w sprawie użyczenia nieruchomości (cz. działki nr 3/38 ul. Wojska Polskiego, m. Czarne). 2018-07-25 10:57:25
dokument Zarządzenie nr 0050.0130.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 23 lipca 2018r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do oceny szkód w gminnej infrastrukturze drogowej i gminnych budynkach użyteczności publicznej, które uległy uszkodzeniu w wyniku intensywnych opadów deszczu w okresie od 16 lipca do 20 lipca 2018r. 2018-07-30 13:40:33
dokument Zarządzenie nr 0050.129.2018 z dnia 20 lipca 2018 r. Burmistrza Czarnego w sprawie ogłoszenia konkursu "Piękna Wieś 2018" na terenie gminy Czarne. 2018-07-23 07:47:52
dokument Zarządzenie nr 0050.128.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 19 lipca 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości (dz. nr 25/6 o pow. 0,0285 ha, ul. Kolejowa, m. Czarne). 2018-07-23 13:31:44
dokument Zarządzenie Nr 0050.127.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 18 lipca 2018r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2018 rok 2018-07-24 11:15:07
dokument Zarządzenie Nr 0050.126.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 18 lipca 2018r. w sprawie uchylenia Zarządzenia nr 0050.95.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 07 czerwca 2018r. w sprawie przekazania ruchomości. 2018-07-25 12:22:50
dokument Zarządzenie Nr 0050.125.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie przyznania prawa do lokalu socjalnego 2018-07-17 11:33:22
dokument Zarządzenie Nr 0050.124.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie przyznania prawa do lokalu socjalnego 2018-07-17 11:34:28
dokument Zarządzenie Nr 0050.123.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie przyznania prawa do lokalu socjalnego 2018-07-17 11:31:20
dokument Zarządzenie Nr 0050.122.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 16 lipca 2018 roku w sprawie przyznania prawa do lokalu socjalnego 2018-07-17 11:30:15
dokument Zarządzenie Nr 0050.120.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 12 lipca 2018r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego 2018-07-13 07:43:28
dokument Zarządzenie nr 0050.119.2018 Burmistrza Czarngo z dnia 11 lipca 2018r w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze Informatyka 2018-07-11 14:59:27
dokument Zarządzenie nr 0050.118.2018 Burmistrza Czarnego dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie ogłoszenia konkursu "Piękna Wieś 2018" na terenie gminy Czarne. 2018-07-17 08:01:39
dokument Zarządzenie Nr 0050.117.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie przyznania prawa do lokalu 2018-07-11 10:06:15
dokument Zarządzenie Nr 0050.116.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 10 lipca 2018 roku w sprawie przyznania prawa do lokalu socjalnego 2018-07-11 10:05:42
dokument Zarządzenie nr 0050.115.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. działki nr 118/1 o pow. 5,90 m2, ul. Strzelecka, m. Czarne). 2018-07-11 09:47:33
dokument Zarządzenie Nr 0050.114.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 6 lipca 2018r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2018 rok 2018-07-13 11:37:21
dokument Zarządzenie nr 0050.113.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 4 lipca 2018r. w sprawie przyznania prawa do lokalu 2018-07-05 10:02:43
dokument Zarządzenie Nr 0050.112.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 03 lipca 2018r. w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018". 2018-07-03 12:03:09
dokument Zarządzenie nr 0050.111A.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 29 czerwca 2018r. w sprawie zmian budżetu gminy Czarne na 2018 rok. 2018-07-09 15:47:52
dokument Zarządzenie nr 0050.111.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. działki nr 59/5 o pow. 0,0018 ha, ul. Ogrodowa, m. Czarne). 2018-07-02 09:39:53
dokument Zarządzenie nr 0050.109.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie: powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem 2018-07-02 15:12:14
dokument Zarządzenie Nr 0050.108.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 26 czerwca 2018r. w sprawie: powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu p.n. ?Zmieniamy Czarne na Zielone? - modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad rzeką Czernicą w Czarnem. 2018-07-13 07:46:25
dokument Zarządzenie nr 0050.107.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (działka nr 13/14 o pow. 0,2042 ha, ul. Łąkowa, m. Czarne). 2018-07-02 09:37:59
dokument Zarządzenie nr 0050.106.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 26 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. działki nr 99/6 o pow. 0,1116 ha, ul. Ogrodowa). 2018-06-27 16:23:58
dokument Zarządzenie Nr 0050.105.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 22 czerwca 2018r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps "Inka" w Czarnem 2018-07-04 14:02:01
dokument Zarządzenie nr 0050.104.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie: zmian Zarządzenia nr 0050.213.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Czarne i jej jednostkach organizacyjnych. 2018-06-19 15:03:50
dokument Zarządzenie nr 0050.103.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 18 czerwca 2018 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego instytucji kultury tj. Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem. 2018-06-25 07:26:27
dokument Zarządzenie nr 0050.102.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 15 czerwca 2018 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (ul. Podmurna dz. nr 9/29 o pow. 0,0245 ha, ul. Strzelecka dz. nr 118/2 o pow. 0,0030 ha oraz dz. nr 118/3 o pow. 0,0150 ha, ul. Ogrodowa, dz. nr 99/6 o pow. 0,0200 ha). 2018-06-18 07:39:08
dokument Zarządzenie Nr 0050.101.2018 w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany miejscowego planu zagospoda-rowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne części obrębu geodezyjnego Nadziejewo wraz z prognozą oddziaływania ustaleń zmiany planu na środowisko 2018-06-19 15:01:37
dokument Zarządzenie nr 0050.100.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie udzielenia pełnommocnictwa Dyrektorowi Przedszkola Gminnego w Czarnem 2018-06-27 07:48:21
dokument Zarządzenie nr 0050.99.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 14 czerwca 2018r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Gminnego w Czarnem 2018-06-27 07:46:52
dokument Zarządzenie nr 0050.98.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2018 rok 2018-06-21 07:35:09
dokument Zarządzenie Nr 0050.97.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 12 czerwca 2018 roku w sprawie przyznania prawa do lokalu socjalnego 2018-06-13 11:46:44
dokument Zarządzenie nr 0050.96.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 07 czerwca 2018r. w sprawie upoważnienia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem do prowadzenia w imieniu Burmistrza Czarnego jako organu właściwego postęowań w sprawach o świadczenia "Dobry start" w zakresie wynikajacym z Rozporządzenia Rady ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu "Dobry start". 2018-06-13 14:23:19
dokument Zarządzenie nr 0050.95.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 07 czerwca 2018 r. w sprawie przekazania ruchomości 2018-06-21 10:34:25
dokument Zarządzenie nr 0050.94.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 06 czerwca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. działki nr 24/4 o pow. 0,0788 ha, Czarne ul. Strzelecka). 2018-06-07 09:11:06
dokument Zarządzenie Nr 0050.93.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 6 czerwca 2018 roku w sprawie przyznania prawa do lokalu. 2018-06-06 12:59:44
dokument Zarządzenie Nr 0050.92.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 5 czerwca 2018r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2018 rok 2018-06-13 11:44:52
dokument Zarządzenie nr 0050.91.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 04 czerwca 2018r. w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego na stanowisko podinspektora ds.ewidencji ludności oraz dowodów osobistych 2018-06-04 15:56:16
dokument Zarządzenie nr 0050.90.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie powołania komisji do spraw szacowania szkód w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi. 2018-06-04 08:54:05
dokument Zarządzenie Nr 0050.89.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 30 maja 2018r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem 2018-06-04 09:08:34
dokument Zarządzenie Nr 0050.88.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 28 maja 2018r w sprawie: zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem 2018-07-30 11:08:25
dokument Zarządzenie nr 0050.87.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości ( Czarne, ul. Dolna dz. nr 15/27 o pow. 0,1133 ha) . 2018-06-04 08:54:54
dokument Zarządzenie nr 0050.87.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 28 maja 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości ( Czarne, ul. Dolna dz. nr 15/27 o pow. 0,1133 ha) . 2018-06-04 08:03:07
dokument Zarządzenie Nr 0050.86.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 25 maja 2018r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2018 rok. 2018-06-04 08:53:10
dokument Zarządzenie Nr 0050.85.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 25 maja 2018r. w sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Informacji. 2018-06-04 09:02:53
dokument Zarządzenie nr 0050.84.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 24 maja 2018 r w sprawie: powołania Pełnomocnika Burmistrza Czarnego do spraw Seniorów i Osób Niepełnosprawnych 2018-05-25 11:43:50
dokument Zarządzenie Nr 0050.83.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 24 marca 2018 r. w sprawie: powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem. 2018-05-25 13:59:58
dokument Zarządzenie nr 0050.82.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 24 maja 2018 r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa do jednoosobowego działania Kierownikowi Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka 2018-05-24 14:27:25
dokument Zarządzenie nr 0050.81.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 23 maja 2018 r w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (część dz. nr 66/7 o pow. 0,0010 ha przy ul. Kościuszki, m. Czarne) 2018-05-24 14:59:14
dokument Zarządzenie nr 0050.80.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie powołania Komisji do rozpatrywania wniosków o dofinansowanie na usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z nieruchomości na terenie Gminy Czarne 2018-05-23 14:37:20
dokument Zarządzenie nr 0050.79.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własność gminy. 2018-05-23 13:42:34
dokument Zarządzenie Nr 0050.78.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 18 maja 2018r. w sprawie: przedstawienia sprawozdań finansowych gminy za 2017 rok. 2018-05-22 07:56:58
dokument Zarządzenie nr 0050.77.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 17 maja 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2018 rok 2018-05-24 14:24:58
dokument Zarządzenie Nr 0050.76.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 11 maja 2018r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Czarne na 2018 rok. 2018-06-04 09:00:45
dokument Zarządzenie Nr 0050.74a.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 10 maja 2018r. w sprawie: powołania Grenium ds. Rewitalizacji na kadencje 2016-2023 2018-08-28 08:32:15
dokument Zarządzenie Nr 0050.74.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 10 maja 2018r. w sprawie powołania Komisji do spraw rozpatrywania wniosków o dofinansowanie prac związanych z modernizacja energii cieplnej w ramach konkursu ?Czyste powietrze Gminy Czarne w roku 2018? 2018-05-18 11:39:06
dokument Zarządzenie Nr 0050.73.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 07 maja 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018". 2018-05-10 12:36:01
dokument Zarządzenie Nr 0050.72.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 07 maja 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2018r. 2018-05-10 12:29:59
dokument Zarządzenie Nr 0050.71.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 27 kwietnia 2018r w sprawie powołania członków Zespołu Interdyscyplinarnego ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 2018-04-30 08:03:27
dokument Zarządzenie Nr 0050.70.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno ? Architektonicznej i ustalenia jej pracy. 2018-07-05 07:20:29
dokument Zarządzenie Nr 0050.69.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2018 rok 2018-05-04 11:59:12
dokument Zarządzenie Nr 0050.68.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 26 kwietnia 2018r. w sprawie budżetu obywatelskiego na 2019 rok. 2018-05-04 11:14:55
dokument Zarządzenie Nr 0050.67.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 24 kwietnia 2018 r w sprawie powołania Jednostki Realizującej projekt dla projektu p.n. zmieniamy Czarne na Zielone modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad rzeka Czernicą w Czarem dofinansowanego z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 w ramach Osi Priorytetowej II ? Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, Działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego, Typ projektu 2.5.2 Rozwój terenów zieleni w miastach i ich obszarach funkcjonalnych w ramach konkursu nr POIS.2.5/3/2016. 2018-05-09 13:09:17
dokument Zarządzenie Nr 0050.66.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 24 kwietnia 2018 r w sprawie: powołania Pełnomocnika ds. Realizacji Projektu p.n. ? Zmieniamy Czarne na Zielone?- modernizacja parku miejskiego oraz uporządkowanie terenów zielonych nad rzeka Czernicą w Czarem. 2018-05-09 13:12:03
dokument Zarządzenie nr 0050.65.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 23 kwietnia 2018r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Planu Odnowy Miejscowości Nadziejewo na lata 2018-2024 2018-04-25 09:28:53
dokument Zarządzenie nr 0050.64.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 20 kwietnia 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów i rokowań na zbycie, najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarne. 2018-04-23 13:39:28
dokument Zarządzenie nr 0050.63.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (dz. nr 301/11 o pow. 0,1094 ha - Domisław). 2018-04-23 13:37:22
dokument Zarządzenie Nr 0050.61.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 13 kwietnia 2018r. w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej w celu oceny prac plastycznych w wojewódzkim konkursie pt. "Zagrożenie wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych" organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku. 2018-04-13 12:24:09
dokument Zarządzenie Nr 0050.60.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Kierownika Centrum Wsparcia Rodziny i Dziecka w Czarnem 2018-04-10 15:05:00
dokument Zarządzenie Nr 0050.58a.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 09 kwietnia 2018r. w sprawie: powołania Zespołu ds. Rewitalizacji na kadencje 2016-2023 2018-08-28 08:29:19
dokument Zarządzenie nr 0050.58.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 09 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania oraz stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Czarne 2018-04-10 12:08:20
dokument Zarządzenie Nr 0050.57.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 6 kwietnia 2018 r w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny PS ?Inka? w Czarnem 2018-05-09 13:16:35
dokument Zarządzenie nr 0050.56.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 04 kwietnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (ul. Kolejowa, część działki nr 19) 2018-04-05 07:14:58
dokument Zarządzenie Nr 0050.55.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 3 kwietnia 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego w Czarnem. 2018-04-05 12:28:13
dokument Zarządzenie nr 0050.54.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie ustalenia zasad korzystania oraz stawek czynszu za wynajem lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Czarne 2018-04-03 08:06:12
dokument Zarządzenie nr 0050.53.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 29 marca 2018r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji w sprawie budowy pomnika Żołnierzy Podziemia Niepodległościowego, którzy walczyli i oddali swoje życie za Ojczyznę na dawnych Kresach Wschodnich II RP w latach 1944-1954 2018-03-29 12:28:26
dokument Zarządzenie nr 0050.52.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. działki nr 1/12, ul. Zielona w Czarnem) 2018-04-03 08:03:32
dokument Zarządzenie Nr 0050.51.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 29 marca 2018r. w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" 2018-03-29 12:38:33
dokument Zarządzenie nr 050.50.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 29 marca 2018r. w sprawie zmian budżetu gminy Czarne na 2018 rok. 2018-04-05 15:07:53
dokument Zarządzenie Nr 0050.49.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 592 Burmistrza Gminy w Czarnem z dnia 30 września 2010 r. w sprawie: powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem. 2018-05-25 13:58:08
dokument Zarządzenie Nr 0050.48.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 28 marca 2018 w sprawie: sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w Zarządzeniu Nr 0050.48.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 06 marca 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 592 Burmistrza Gminy w Czarnem z dnia 30 września 2010r. w sparwie: powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem 2018-03-29 10:25:12
dokument Zarządzenie nr 0050.47.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 27 marca 2018r. w sprawie wykonania budżetu gminy za 2017 rok. 2018-04-05 07:13:26
dokument Zarządzenie Nr 0050.46A.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla projektu pt. ?Wspólna sprawa ? rewitalizacja obszaru "B? w Czarnem? realizowanego w ramach umowy o dofinansowanie nr RPPM.08.01.02-22-0007/17-00 z dnia 18.12.2017r. 2020-12-29 11:13:29
dokument Zarządzenie nr 0050.45.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 16 marca 2018r w sparwie: maksymalnego miesięcznego wynagrodzenia dyrektorów (kierowników) jednostek budżetowych i ich zastępców 2018-03-19 07:49:00
dokument Zarządzenie Nr 0050.44.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 14 marca 2018r. w sprawie przekazania wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. INKA w Czarnem 2018-03-27 14:45:34
dokument Zarządzenie Nr 0050.43.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 13 marca 2018 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów i rokowań na zbycie, najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarne 2018-03-16 07:21:29
dokument Zarządzenie nr 0050.42.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 08 marca 2018 r. w sprawie zmiany umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego i sprzedaż 2018-03-15 13:21:21
dokument Zarządzenie nr 0050.41.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 8 marca 2018r w sparwie zmian o przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej materiałów w Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP). 2018-03-19 07:44:50
dokument Zarządzenie nr 0050.40.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 7 marca 2018r w sparwie zmian budżetu Gminy Czarne na 2018 rok 2018-03-19 07:45:17
dokument Zarządzenie nr 0050.38.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 02 marca 2018 roku w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego w Czarnem 2018-03-06 07:16:26
dokument Zarządzenie Nr 0050.037.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 28 lutego 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2018 rok. 2018-03-09 07:12:54
dokument Zarządzenie nr 0050.036.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (m. Domisław, dz. nr 160/2 o pow. 0,6455) 2018-03-02 10:40:55
dokument Zarządzenie nr 0050.035.2018 r. Burmistrza Czarnego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (Czarne, ul. Ogrodowa, cz. dz. nr 51/9 o pow. 0,0018 ha; Czarne, ul. Przemysłowa, cz. dz. nr 158 o pow. 0,0027 ha). 2018-02-28 13:43:03
dokument Zarządzenie nr 0050.034.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 26 lutego 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (Domisław, dz. nr 89 o pow. 0,33 ha) 2018-02-28 13:41:05
dokument Zarządzenie nr 0050.33.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 22 lutego 2018r. w sprawie przyznania prawa do lakalu 2018-02-22 14:52:16
dokument Zarządzenie Nr 0050.032.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 21 lutego 2018r. w sprawie: ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora ds. nieruchomości i rolnictwa. 2018-02-21 23:08:28
dokument Zarządzenie Nr 0050.031.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 21 lutego 2018r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem 2018-02-21 23:08:46
dokument Zarządzenie Nr 0050.30.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 19 lutego 2018r. w sprawie: powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Czarnem 2018-05-07 12:09:48
dokument Zarządzenie Nr 0050.027.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 07 lutego 2018r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem 2018-02-12 07:40:02
dokument Zarządzenie nr 0050.26.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 05 lutego 2018r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Geodety Gminnego 2018-02-05 15:12:48
dokument Zarządzenie nr 0050.25.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 05 lutego 2018r. w sprawie: powołania Komisji Rekrutacyjnej do przeprowadzenia postępowania konkursowego na stanowisko Zastępcy Skarbnika ? Główny Księgowy Urzędu. 2018-02-05 15:11:51
dokument Zarządzenie nr 0050.24.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 05 lutego 2018r. w sprawie przyznania prawa do lokalu 2018-02-06 13:25:37
dokument Zarządzenie nr 0050.23.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 02 lutego 2018r. w sprawie ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Geodeta Gminny 2018-02-05 15:02:34
dokument Zarządzenie Nr 0050.22.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie: wprowadzenia zmian w zakładowym funduszu świadczeń socjalnych 2018-06-04 08:57:04
dokument Zarządzenie Nr 0050.21.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 30 stycznia 2018r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkola, oddziałów przedszkolnych i szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarne na rok szkolny 2018/2019 2018-02-01 09:31:01
dokument Zarządzenie nr 0050.20.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 30 stycznia 2018 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Czarne, ul. Kościuszki cz. dz nr. 27/2 i 28/3 o pow.0,0466 ha; Czarne ul. Kościuszki cz. dz. nr 28/3 o pow. 0,0184) 2018-02-05 10:31:17
dokument Zarządzenie nr 0050.19.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 29 stycznia 2018r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2018 rok. 2018-02-07 14:05:16
dokument Zarządzenie Nr 0050.018.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 26 stycznia 2018r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018". 2018-01-26 13:25:45
dokument Zarządzenie nr 0050.17.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie sprzedaży drzew wyciętych z działki nr 356/27 w Bińczu będącej własnością Gminy Czarne. 2018-01-30 09:25:11
dokument Zarządzenie nr 0050.15.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia 2018-01-26 13:37:04
dokument Zarządzenie nr 0050.14.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 24 stycznia 2018 r. w sprawie zmiany umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu niemieszkalnego i sprzedaży 2018-01-26 13:35:34
dokument Zarządzenie Nr 0050.13.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie: ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze Geodeta Gminny 2018-01-26 08:52:17
dokument Zarządzenie Nr 0050.12.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 25 stycznia 2018r. w sprawie: ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Skarbnika - Główny Księgowy Urzędu 2018-01-26 08:49:10
dokument Zarządzenie Nr 0050.11.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 22 stycznia 2018r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2018r. 2018-01-24 08:05:39
dokument Zarządzenie Nr 0050.10.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 0050.158.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 30 września 2016r. w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w czarnem. 2018-03-08 08:54:55
dokument Zarządzenie Nr 0050.009.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 18 stycznia 2018 r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem 2018-01-22 09:59:47
dokument Zarządzenie nr 0050.008.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 17 stycznia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego nabycia udziałów. 2018-01-22 08:41:36
dokument Zarządzenie nr 0050.7.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 15 stycznia 2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2018 rok. 2018-01-22 16:00:39
dokument Zarządzenie nr 0050.006.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 12 stycznia 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji do oceny szkód w gminnej infrastrukturze drogowej powstałych w wyniku intensywnych i długotrwałych opadów deszczu w okresie od 26 lipca 2017 r. do 10 stycznia 2018 r. 2018-01-16 08:26:27
dokument Zarządzenie Nr 0050.005.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 08 stycznia 2018r. w sparwie: ogłoszenia o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Skarbnika - Główny Księgowy Urzędu. 2018-01-08 13:04:16
dokument Zarządzenie nr 0050.004.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 05 stycznia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości (m. Łoża. dz. nr 20, pow. 0,07 ha) 2018-01-11 13:55:27
dokument Zarządzenie nr 0050.003.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 05 stycznia 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości (m. Wyczechy, dz. nr 9/8, pow. 0,1216 ha) 2018-01-11 13:52:16
dokument Zarządzenie Nr 0050.002.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 05 stycznia 2018 r. w sprawie planu kontroli problemowych wykonania zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych na 2018 rok 2018-01-11 12:40:47
dokument Zarządzenie nr 0050.1.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 03.01.2018 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2018 rok. 2018-01-17 09:48:02
dokument Zarządzenie Nr 0050.267.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Burmistrza Nr 0050.257.2017 z dnia 28 grudnia 2017r. 2018-01-22 13:10:03
dokument Zarządzenie nr 0050.266.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 31 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok. 2018-01-22 08:39:28
dokument Zarządzenie Nr 0050.264.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 31 grudnia 2017r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok 2018-01-11 12:44:48
dokument Zarządzenie Nr 0050.267.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Burmistrza Nr 0050.262.2017 z dnia 29 grudnia 2017r. w sprawie wprowadzenia procedury windykacji należności, do których stosuje się przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa 2018-06-25 14:03:51
dokument Zarządzenie Nr 0050.261.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 29 grudnia 2017roku w sprawie przyznania prawa do lokal 2017-12-29 10:01:54
dokument Zarzadzenie nr 0050.260.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie oddania w użyczenie (dz. nr 3064/7 pow. 0,28 ha, m. Czarne, ul. Al. Zwycięzców) 2017-12-29 12:17:58
dokument Zarządzenie Nr 0050.259.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok 2018-01-11 12:42:42
dokument Zarządzenie nr 0050.258.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 28 grudnia 2017r o przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej w Ochotniczej Straży Pożarnej (OSP) 2018-03-19 07:44:26
dokument Zarządzenie Nr 0050.257a.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia i pomocy dydatktycznej dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps "Inka" w Czarnem 2018-02-12 07:35:32
dokument Zarządzenie Nr 0050.257.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 0050.158.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 30 września 2016r. w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem. 2018-01-16 14:50:23
dokument Zarządzenie nr 0050.255.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem w zamian za dzień świąteczny przypadający 06 stycznia 2018r. 2017-12-21 09:17:41
dokument Zarządzenie nr 0050.254.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany udziałów w częściach wspólnych gruntu i budynku administracyjno - biurowego. 2017-12-28 14:29:09
dokument Zarządzenie nr 0050.253.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 21 grudnia 2017r. w sprawie: ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze - Zastępca Skarbnika - Główny Księgowy Urzędu 2017-12-21 09:34:35
dokument Zarządzenie Nr 0050.252.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018" 2017-12-21 14:52:28
dokument Zarządzenie nr 0050.251.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 14 grudnia 2017r. w sparwie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem 2017-12-21 08:39:29
dokument Zarządzenie nr 0050.250.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie użyczenia nieruchomości 2017-12-14 10:34:39
dokument Zarządzenie nr 0050.249.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (m. Domisław, cz. dz. nr 308/7 o pow. 0,2145 ha) 2017-12-14 10:33:19
dokument Zarządzenie nr 0050.248.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok. 2017-12-27 07:25:18
dokument Zarządzenie nr 0050.247.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 8 grudnia 2017r. w sprawie przekazania ruchomości 2017-12-27 12:54:53
dokument Zarządzenie nr 0050.244.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Czarne, ul. Strzelecka dz. nr 17/9 o pow. 0,0190 ha; dz. nr 17/6 o pow. 0,0192 ha; dz. nr 18/17 o pow. 0,0282 ha; dz. nr 18/16 o pow. 0,0223 ha; dz. nr 18/15 o pow. 0,0192 ha) 2017-12-07 10:52:07
dokument Zarządzenie nr 0050.243.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 06 grudnia 2017 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (Czarne, ul. Strzelecka dz. nr 6/3 pow. 0,0204 ha; dz.nr 35/3 o pow. 0,0353 ha; dz. nr 35/2 o pow. 0,0222 ha; dz. nr 35/1 o pow. 0,0247 ha; dz. nr 16/1 o pow. 0,233 ha) 2017-12-07 10:49:45
dokument Zarządzenie nr 0050.242.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 05 grudnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (m. Czarne, ul. Szkolna, cz. dz. nr 204/5, pow. 0,0010 ha) 2017-12-06 10:20:10
dokument Zarządzenie nr 0050.241.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 04 grudnia 2017 r. w sprawie nieruchomości przeznaczonej do wydzierżawienia (obręb geodezyjny 0010 - Wyczechy, dz. nr 67/3, pow. 0,6200 ha) 2017-12-06 10:18:24
dokument Zarządzenie nr 0050.240.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 04 grudnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości (obręb geodezyjny 0006 - Nadziejewo, dz. nr 310/1, pow. 15,7557 ha) 2017-12-06 10:18:00
dokument Zarządzenie nr 0050.239.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 04 grudnia 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości (obręb geodezyjny 0006 - Nadziejewo, dz. nr 311/3, pow. 21,5589 ha) 2017-12-06 10:16:34
dokument Zarządzenie nr 0050.238a.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok. 2017-12-27 07:26:29
dokument Zarządzenie nr 0050.238.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 30 listopada 2017 r. w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu OC. 2017-12-04 09:03:27
dokument Zarządzenie nr 0050.237.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości (działka nr 4/38 ul. Polna w m. Czarne) 2017-12-01 07:02:29
dokument Zarządzenie nr 0050.236.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (ul. Ogrodowa cz. dz. nr 99/6 pow. 0,0150 ha; ul. Strzelecka cz. dz. nr 23/2 pow. 0,0140 ha, ul. Ogrodowa cz. dz. nr 99/6 pow. 0,0384 ha) 2017-11-29 14:51:23
dokument Zarządzenie nr 0050.235.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (ul. Zamkowa cz. dz. nr 40/4, 40/6, 28 o łącznej pow. 0,0470 ha; ul. Strzelecka cz. dz. 24/7 o pow. 0,0318 ha; ul. Ogrodowa cz. dz. nr 99/6 o pow. 0,0384 ha; cz. dz. nr 50 o pow. 0,0300 ha) 2017-11-29 14:49:03
dokument Zarządzenie nr 0050.234.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 27 listopada 2017 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok. 2017-12-07 08:17:04
dokument Zarządzenie nr 0050.233.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 23 listopada 2017 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (ul. Kościelna, cz. dz. nr 40/6 pow. 0,0016 ha; ul. Ogrodowa cz. dz. 59/5 o pow. 0,0018 ha; ul. Parkowa cz. dz. nr 66/2 pow. 0,0016 ha; ul. Strzelecka cz. dz. nr 21/9 pow. 0,0024 ha) 2017-11-24 08:41:09
dokument Zarządzenie nr 0050.232.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie ustalenia czynszu najmu za wynajem lokali użytkowych stanowiących mienie komunalne Gminy Czarne 2017-11-22 14:35:13
dokument Zarządzenie nr 0050.231.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości (Czarne, ul. Robotnicza: dz. nr 48/18 pow. 0,0620 ha, dz. nr 48/19 pow. 0,0807 ha, 48/20 pow. 0,0790 ha) 2017-11-22 14:34:43
dokument Zarządzenie nr 0050.230.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 20 listopada 2017 r. w sprawie nabycia nieruchomości 2017-11-22 14:32:03
dokument Zarządzenie nr 0050.229.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 17 listopada 2017 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok. 2017-11-28 08:50:43
dokument Zarządzenie Nr 0050.228a.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie przekazania ruchomości 2018-02-12 07:35:06
dokument Zarządzenie Nr 0050.227.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2018-2027. 2017-11-16 12:46:12
dokument Zarządzenie Nr 0050.226.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 13 listopada 2017 r. w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czarne na 2018 rok. 2017-11-16 12:45:32
dokument Zarządzenie Nr 0050.225.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 6 listopada 2017 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok. 2017-11-13 09:20:21
dokument Zarządzenie Nr 0050.224.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 31 października 2017 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok. 2017-11-09 07:45:52
dokument Zarządzenie Nr 0050.223.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 30 października 2017 r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem w zamian za dzień świąteczny przypadający 11 listopada 2017r. 2017-10-31 10:59:16
dokument Zarządzenie Nr 0050.220.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 26 października 2017 r. w sprawie użyczenia mienia komunalnego na rzecz Gminnego Żłobka w Czarnem 2017-11-07 07:18:37
dokument Zarządzenie Nr 0050.219.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 24 października 2017r. w sprawie powołania Opiekuna III kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czarnem 2017-10-25 07:54:15
dokument Zarządzenie Nr 0050.217.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 23 października 2017 w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji doraźnej-kontrolnej obszaru Skladowiska Odpadów Komunalnych w Nadziejewie. 2017-11-13 12:25:27
dokument Zarządzenie nr 0050.213.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 19 października 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego projektu "Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018 rok" 2017-10-19 12:57:29
dokument Zarządzenie Nr 0050.212.2017 z dnia 18października 2017r. w sprawie zbycia nieruchomści (dz. nr 4/38 o pow. 0,3372 ha położonej w Czarnem przy ul. Polnej). 2017-10-20 10:15:44
dokument Zarządzenie nr 0050.211.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 11 października 2017r. w sprawie przyznania prawa do lokalu 2017-11-13 08:16:33
dokument Zarządzenie nr 0050.210.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 11 października 2017r. w sprawie przyznania prawa do lokalu 2017-11-13 08:15:55
dokument Zarządzenie nr 0050.210.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 11 października 2017r. w sprawie przyznania prawa do lokalu 2017-10-12 09:05:38
dokument Zarządzenie nr 0050.209a.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 05 października 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. dz. nr: 3064/5, 35/8, 35/5, 28/3, 11 m. Czarne, ul. Aleja zwycięzców, Parkowa, Polna, Strzelecka). 2017-10-20 10:13:26
dokument Zarządzenie nr 0050.206.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 28 września 2017 roku w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok. 2017-10-10 07:34:57
dokument Zarządzenie Nr 0050.205.2015 z dnia 28 września 2017r. w sprawie powołania Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego 2017-10-16 14:47:32
dokument Zarządzenie nr 0050.204.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 22 września 2017 roku w sprawie przyznania prawa do lokalu. 2017-09-22 12:56:49
dokument Zarządzenie nr 0050.203.2017 z dnia 22 września 2017r. w sprawie przyznania prawa do lokalu. 2017-09-22 12:55:03
dokument Zarządzenie Nr 0050.202.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 22 września 2017r. w sprawie regulaminu dowozu uczniów do szkół w Gminie Czarne. 2017-10-10 07:36:09
dokument Zarządzenie nr 0050.201.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 20 września 2017 r.w sprawie powołania Gminnej Komisji do oceny strat w infrastrukturze komunalnej powstałych w wyniku deszczu nawalnego w okresie 26 lipca - 27 sierpnia 2017 r. na terenie gminy Czarne 2017-09-26 13:33:51
dokument Zarządzenie Nr 0050.200.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 19 września 2017r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do zastępowania dyrektora Szkoły Podstawowej w Wyczechach. 2017-09-22 08:29:19
dokument Zarządzenie nr 0050.199.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 15 września 2017 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok. 2017-10-03 08:43:04
dokument Zarządzenie Nr 0050.198.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 13.09.2017r. w sprawie zarządzenia wyborów na III kadencję Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czarnem 2017-09-15 07:36:50
dokument Zarządzenie nr 0050.197.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. dz. nr 66/7 pow.0,0044 ha, m. Czarne, ul. Kościuszki) 2017-09-15 11:11:09
dokument Zarządzenie nr 0050.196.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 13 września 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (dz. nr 14/15, ul. Kolejowa 21, Czarne) 2017-09-25 10:19:32
dokument Zarządzenie Nr 0050.195.2017 z dnia 6 września 2017r. w sprawie: powołania Gminnego Zespołu ds Konsultacji budżetu obywatelskiego 2017-09-06 11:51:28
dokument Zarządzenie nr 0050.194.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 05.09.2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. dz. nr 8, pow. 0,35 ha, m. Czarne; cz. dz. nr 18/14 o pow. 0,2274 ha, m. Czarne, ul. Szosowa) 2017-09-08 10:19:18
dokument Zarządzenie nr 0050.193.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 01.09.2017 r. w sprawie: zmian Zarządzenia Nr 0050.213.216 Burmistrz Czarnego z dnia 28 grudnia 2016r. 2017-09-15 07:35:24
dokument Zarządzenie nr 0050.192.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 01.09.2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2017-09-04 15:39:01
dokument Zarządzenie nr 0050.191.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie wyznaczenia nauczyciela do pełnienia zastępstwa za Wicedyrektora Przedszkola pełniącego obowiązki dyrektora Przedszkola Gminnego w Czarnem oraz udzielenia pełnomocnictwa 2017-09-04 10:52:39
dokument Zarządzenie nr 0050.190.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 31 sierpnia 2017r. w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Przedszkola Gminnego w Czarnem. 2017-09-04 10:50:32
dokument Zarządzenie nr 0050.189.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 29.08.2017 w sprawie zbycia nieruchomości (dz. nr 7, pow. 0.75 ha, obręb geodezyjny 0008-Sierpowo) 2017-09-04 15:35:01
dokument Zarządzenie nr 0050.188.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 29.08.2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości (dz. nr 18/7, pow. 282 m2 , ul. Strzelecka, m. Czarne) 2017-08-31 07:44:10
dokument Zarządzenie nr 0050.187.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 29.08.2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia (dz. nr 310/1 pow.15.7557 ha, 311/3 pow. 21.5589 ha, położone w obrębie Nadziejewo) 2017-08-31 07:43:05
dokument Zarządzenie nr 0050.186.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 29.08.2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (dz. nr 18/42, ul. Strzelecka, m. Czarne) 2017-08-31 07:40:29
dokument Zarządzenie nr 0050.185.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 29.08.2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości (dz. nr 2/23, pow. 1521 m2, m. Czarne) 2017-08-31 07:38:46
dokument Zarządzenie nr 0050.184.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 29.08.2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości (dz. nr 203/9, pow. 189 m2, ul. Szkolna, m. Czarne) 2017-08-31 07:35:26
dokument Zarządzenie Nr 0050.183.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 25 sierpnia 2017r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok. 2017-09-20 11:14:19
dokument Zarządzenie Nr 0050.182.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 23 sierpnia 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian Zarządzeniu Nr 0050.124.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 29 maja 2017r. w sprawie budżetu obywatelskiego na 2018 rok. 2017-09-05 10:57:48
dokument Zarządzenie Nr 0050.181.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 17 sierpnia 2017r.w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017". 2017-08-17 15:02:43
dokument Zarządzenie nr 0050.180.2017 z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie zbycia nieruchomości (dz. nr 2/24 pow. 0,1938 ha, m. Czarne) 2017-08-18 07:43:51
dokument Zarządzenie nr 0050.179.2017 z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie zbycia nieruchomości (dz. nr 2/20 pow. 0,2025 ha, m. Czarne) 2017-08-18 07:42:58
dokument Zarządzenie Nr 0050.178.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 17 sierpnia 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2017r. 2017-08-17 15:01:34
dokument Zarządzenie Nr 0050.177.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 11 sierpnia 2017r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok. 2017-08-23 07:33:23
dokument Zarządzenie Nr 0050.176.2015 z dnia 8 sierpnia 2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.157.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 28 września 2016r.w sprawie utworzenia systemu stałych dyżurów w Gminie Czarne 2017-08-23 12:10:26
dokument Zarządzenie Nr 0050.175.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 7 sierpnia 2017r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zagospodarowania pasa drogowego w planowanej do przebudowy ul. Wojska Polskiego i ul. Sobieskiego w Czarnem. 2017-08-08 10:18:07
dokument Zarządzenie Nr 0050.174.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 7 sierpnia 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego w Czarnem. 2017-08-08 14:02:35
dokument Zarządzenie Nr 0050.173.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 3 sierpnia 2017r. w sprawie: przesunięcia terminu zgłaszania propozycji do budżetu obywatelskiego na 2018r. 2017-08-03 12:15:33
dokument Zarządzenie Nr 0050.172.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 03 sierpnia 2017r. w sprawie udzielenia upoważnienia dla kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem 2017-09-12 10:49:12
dokument Zarządzenie Nr 0050.169.201 Burmistrza Czarnego z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 Euro realizowanych w ramach zadań współfinansowanych z programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. 2017-08-08 11:07:20
dokument Zarządzenie Nr 0050.168.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 01 sierpnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (Czarne, ul. Zamkowa 11, dz. nr 23) 2017-08-04 09:17:02
dokument Zarządzenie Nr 0050.165.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 1 sierpnia 2017r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2017-08-03 09:57:36
dokument Zarządzenie Nr 0050.164.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2017 rok. 2017-08-08 11:41:02
dokument Zarządzenie Nr 0050.163.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 31 lipca 2017r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok. 2017-08-08 10:14:49
dokument Zarządzenie nr 0050.162a.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie zmian zarządzenia nr 0050.156.2014 Burmistrza Czarnego z dnia 18 listopada 2014r w sprawie wprowadzenia "Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego" 2017-08-23 13:13:22
dokument Zarządzenie Nr 0050.162.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 26 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu "Piękna Wieś 2017" na terenie gminy Czarne. 2017-07-28 08:40:21
dokument Zarządzenie nr 0050.161.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 26.07.2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2017-09-11 07:15:31
dokument Zarządzenie Nr 0050.160.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 20 lipca 2017r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok. 2017-07-26 07:53:58
dokument Zarządzenie nr 0050.159.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 19.07.2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. dz. nr 42, o pow. 0,20 ha, obręb Sokole) 2017-07-21 10:21:49
dokument Zarządzenie nr 0050.158.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 19.07.2017 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzaniem przetargów i rokowań na zbycie, najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarne. 2017-07-21 10:20:41
dokument Zarządzenie Nr 0050.157.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 19.07.2017 w sprawie zmiany załącznika do Zarządzenia Nr 0050.144.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 27.06.2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy. 2017-07-20 12:11:56
dokument Zarządzenie nr 0050.156.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 18.07.2017 w sprawie zbycia nieruchomości (dz. nr 4/25, pow. 0,0923 ha, m. Czarne, ul. Piaskowa) 2017-07-20 12:12:43
dokument Zarządzenie nr 0050.155.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 18.07.2017 w sprawie zbycia nieruchomości (dz. nr 4/24, pow. 0,1011 ha, m. Czarne, ul. Piaskowa) 2017-07-20 12:14:00
dokument Zarządzenie Nr 0050.154.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 17 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017" 2017-07-17 12:30:44
dokument Zarządzenie nr 0050.153.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 14.07.2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. dz. nr 203/9, o pow. 0,0189 ha, m. Czarne, ul. Szkolna) 2017-07-25 08:08:17
dokument Zarządzenie nr 0050.153.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 14.07.2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. dz. nr 203/9 o pow. 0,0189, m. Czarne, ul. Szkolna) 2017-07-18 07:04:02
dokument Zarządzenie nr 0050.152.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 14 lipca 2017 r. w sprawie ogłoszenia konkursu "Piękna Wieś 2017" na terenie gminy Czarne. 2017-07-18 13:25:45
dokument Zarządzenie nr 0050.151.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 13 lipca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (Domisław nr 63/1, dz. nr 301/10) 2017-07-14 13:31:49
dokument Zarządzenie Nr 0050.150.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 07 lipca 2017r w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko Dyrektora Przedszkola Gminnego w Czarnem 2017-07-12 13:19:24
dokument Zarządzenie nr 0050.149.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. dz. nr 1/12 o pow. 0,0064 ha, ul. Zielona, m. Czarne) 2017-07-05 14:39:32
dokument Zarządzenie nr 0050.148.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 03 lipca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (cz. dz. nr 99/6 o pow. 0,540 ha ul. Ogrodowa m. Czarne; cz. dz. nr 28/3, pow. 0,0684 ha, ul. Kościuszki, m. Czarne) 2017-07-05 14:38:31
dokument Zarządzenie nr 0050.144.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. dz. nr 4/2 o pow. 0,0172 ha, m. Czarne, ul. Strzelecka) 2017-06-29 14:21:38
dokument Zarządzenie nr 0050.143.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (dz. nr 4/37 o pow.0,3195 ha, m. Czarne, ul. Polna 5) 2017-06-29 14:20:53
dokument Zarządzenie nr 0050.142.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (dz. nr 4/36 o pow. 0,3774 ha, m. Czarne, ul. Polna 5) 2017-06-29 14:20:05
dokument Zarządzenie nr 0050.141.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (dz. nr 13/12 o pow.0,1302 ha, m. Czarne, ul. Leśna 4) 2017-06-29 14:19:16
dokument Zarządzenie nr 0050.140.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Wyczechach 2017-06-27 09:31:25
dokument Zarzadzenie nr 0050.139.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie uchylenia zarządzenia Nr 0050.137.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Wyczechach 2017-06-27 09:29:23
dokument Zarządzenie nr 0050.138.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 22.06.2017 r. w sprawie przekazania nieodpłatnie ruchomości 2017-08-31 07:30:33
dokument Zarządzenie nr 0050.138a.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zbycia udziału w nieruchomości (dz. nr 116/3, pow. 0,13ha, m. Bińcze) 2017-07-05 14:37:15
dokument Zarządzenie Nr 0050.137.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Wyczechach 2017-06-23 12:05:40
dokument Zarządzenie Nr 0050.136.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Wyczechach 2017-06-23 12:02:18
dokument Zarządzenie Nr 0050.135.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 22 czerwca 2017r. w sprawie: wprowadzenia procedury przekazywania składników majątkowych, dokumentacji księgowej, akt osobowych i spraw kadrowych oraz dokumentacji dotyczacej organizacji pracy jednostki, w przypadku zmiany dyrektora szkoły i placówki oświatowej. 2017-06-23 11:19:22
dokument Zarządzenie Nr 0050.134.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 21 czerwca 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017". 2017-06-22 14:53:50
dokument Zarządzenie Burmistrza nr 0050.132.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 20 czerwca 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (cz. dz. nr 132, m. Czarne, ul. Kościelna, pow. 0,0278 ha; cz. dz. nr 42/36, ul. Mickiewicza, pow. 0,0080 ha) 2017-06-22 07:05:18
dokument Zarządzenie nr 0050.131.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie przyznania prawa do lokalu mieszkalnego 2017-06-21 07:35:36
dokument Zarządzenie nr 0050.130.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 19 czerwca 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2017r. 2017-06-20 10:41:26
dokument Zarządzenie nr 0050.129.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 7 czerwca 2017r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok. 2017-06-21 07:46:24
dokument Zarządzenie Nr 0050.128.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata II konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wyczechach 2017-06-06 13:41:15
dokument Zarządzenie Nr 0050.127.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 6 czerwca 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata II konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego w Czarnem. 2017-06-07 07:20:37
dokument Zarządzenie Nr 0050.126.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czarne na lata 2016- 2023 2017-06-01 09:51:00
dokument Zarządzenie nr 0050.125.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie wyznaczenia pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem do kierowania i przeprowadzania rozprawy administracyjnej 2017-06-01 09:51:45
dokument Zarządzenie nr 0050.124a.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 29 maja 2017r. w sprawie przekazania mienia komunalnego w formie darowizny na rzecz parafii pw. Wniebowzięcia Najświetszej Maryi Panny w Czarnem 2017-10-19 13:17:45
dokument Zarządzenie Nr 0050.124.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 29 maja 2017r. w sprawie budżetu obywatelskiego na 2018 rok. 2017-06-01 12:10:03
dokument Zarządzenie Nr 0050.123.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2017-06-05 09:08:16
dokument Zarządzenie nr 0050.122.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. dz. nr 180/3 o pow. 0,0325 ha, ul. Kwiatowa, m. Czarne) 2017-05-30 07:35:33
dokument Zarzadzenie Nr 0050.121.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 26 maja 2017r. w sprawie zwołania zebrania wiejskiiego w celu wyboru Sołtysa w Sołectwie Krzemieniewo 2017-05-29 11:17:01
dokument Zarządzenie nr 0050.120.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie powołania komisji do oceny zgłoszonej wsi i zagrody w ramach konkursu "Piękna Wieś Pomorska 2017" na terenie gminy Czarne 2017-06-01 09:52:27
dokument Zarządzenie nr 0050.119.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 26 maja 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.111.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 23 maja 2017 r. 2017-06-12 15:06:38
dokument Zarządzenie nr 0050.117.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2017-05-29 11:20:47
dokument Zarządzenie nr 0050.116.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2017-05-29 11:20:14
dokument Zarządzenie nr 0050.115.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2017-05-29 11:19:39
dokument Zarządzenie nr 0050.114.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 24 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2017-05-29 11:19:08
dokument Zarządzenie Nr 0050.113.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 24 maja 2017r. w sprawie przedstawienia sprawozdań finansowych gminy za 2016 rok 2017-05-25 13:50:00
dokument Zarządzenie nr 0050.112.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. dz. nr 204/4, pow. 0,0102 ha, m. Czarne, ul. Szkolna) 2017-05-24 14:44:12
dokument Zarządzenie nr 0050.111.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zbycia udziału w nieruchomości (dz. nr 116/3, m. Bińcze, gm. Czarne) 2017-05-24 14:42:08
dokument Zarządzenie nr 0050.110.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości (dz. nr 4/17, pow. 0,0641, m. Czarne, ul. Piaskowa) 2017-05-24 14:41:17
dokument Zarządzenie nr 0050.109.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 23 maja 2017 r. w sprawie użyczenia nieruchomości (cz. dz. nr 54/3 o pow.0,2280 m. Czarne, ul. Ogrodowa) 2017-05-24 14:40:05
dokument Zarządzenie Nr 0050.108.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 16 maja 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2017r." 2017-05-16 12:53:21
dokument Zarządzenie Nr 0050.107.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 12 maja 2017 r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok. 2017-05-22 08:12:48
dokument Zarządzenie Nr 0050.107.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 12 maja 2017 w ogłoszenia II konkursu na stanowiska dyrektorów samorzadowych placówek oświatowych działających na terenie Miasta i Gminy Czarne. 2017-05-12 12:49:12
dokument Zarzadzenie Nr 0050.106.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 10 maja 2017 w sparwie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły podstawowej im. Danuty Siedzikówny PS "Inka" w Czarnem 2017-05-12 12:39:50
dokument Zarządzenie Nr 0050.105.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 10 maja 2017 w sparwie udzielenia pełnomocnictwa Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie 2017-05-12 12:47:09
dokument Zarządzenie Nr 0050.104.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 10 maja 2017 w sparwie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny PS "Inka" w Czarnem 2017-05-12 12:43:14
dokument Zarzadzenie Nr 0050.103.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 10 maja 2017 w sparwie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie 2017-05-12 12:36:52
dokument Zarządzenie nr 0050.102.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 9 maja 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości 2017-05-15 11:05:25
dokument Zarządzenie nr 0050.101.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 09 maja 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości (dz. nr 47/3, pow. 0,1635 ha, m. Krzemieniewo, gm. Czarne) 2017-05-11 12:41:27
dokument Zarządzenie Nr 0050.100.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 09 maja 2017 r. w sprawie zbycia nieruchomości (dz. nr 47/4 pow. 0,1800 ha m. Krzemieniewo, gm. Czarne) 2017-05-10 15:00:14
dokument Zarządzenie Nr 0050.98.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 8 maja 2017r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa w Sołectwie Krzemieniewo 2017-05-10 11:15:07
dokument Zarzadzenie Nr 0050.97.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 27 kwietnia 2017r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok. 2017-05-05 11:26:37
dokument Zarządzenie nr 0050.96.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 w sprawie zbycia nieruchomości (dz. nr 2/22 ul. Dolna, m. Czarne) 2017-04-27 11:15:27
dokument Zarządzenie nr 0050.95.2017 z dnia 26 kwietnia 2017 w sprawie zbycia nieruchomości (dz. nr 2/21 ul. Dolna, m. Czarne) 2017-04-27 11:14:46
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2017 BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny PS. "Inka" w Czarnem 2017-04-26 08:31:20
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2017 BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wyczechach 2017-04-26 08:30:12
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.92.2017 BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie 2017-04-26 08:28:18
dokument ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2017 BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 24 kwietnia 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego w Czarnem 2017-04-26 08:25:39
dokument Zarządzenie nr 0050.89.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 14 kwietnia 2017r. w sprawie ustalenia terminów przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów, na rok szkolny 2017/2018 do publicznego przedszkola, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych i klas I publicznych szkół podstawowych, prowadzonych przez Gminę Czarne. 2017-04-20 13:19:23
dokument Zarządzenie Nr 0050.88.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.28.2017r. z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Czarne jest organem prowadzącym. 2017-04-20 13:17:56
dokument Zarządzenie Nr 0050.86.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie oddanie w użyczenie (dz. nr 57/8 o pow.0,8410 ha i dz. nr 1/5 o pow. 0,0090 ha, m. Wyczechy) 2017-04-14 08:58:38
dokument Zarządzenie Nr 0050.85.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (m. Czarne, ul. Złota 1, lokal mieszkalny nr 1) 2017-04-14 08:57:36
dokument Zarządzenia Nr 0050.84.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im.Danuty Siedzikówny PS "Inka" w Czarnem. 2017-04-14 07:23:32
dokument Zarządzenie Nr 0050.83.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Wyczechach. 2017-04-14 07:24:58
dokument Zarządzenie Nr 0050.82.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie. 2017-04-14 07:26:20
dokument Zarządzenie Nr 0050.81.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 13 kwietnia 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej do wyłonienia kandydata na stanowisko dyrektora Przedszkola Gminnego w Czarnem. 2017-04-14 07:27:12
dokument Zarządzenie Nr 0050.80.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 10.04.2017r. w sprawie upoważnienia pracownika socjalnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości gminy 2017-04-13 08:47:39
dokument Zarządzenie nr 0050.79.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2017-04-13 14:56:28
dokument Zarządzenie nr 0050.78.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie użyczenia nieruchomości (cz. dz. nr 53/6 o pow. 0,0240 ha, m. Czarne, ul. Ogrodowa) 2017-04-11 10:36:09
dokument Zarządzenie nr 0050.77.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (cz. dz. nr 54/5 o pow. 0,0105 ha, m. Czarne, ul. Ogrodowa; cz. dz. nr 139/1 o pow. 0,0150 ha, m. Czarne, ul. Długa) 2017-04-11 10:35:14
dokument Zarządzenie nr 0050.76.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 10 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. dz. nr 4/2 o pow. 1,10 ha, m. Czarne) 2017-04-11 10:34:42
dokument Zarządzenie nr 0050.75.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 07 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (dz. nr 3064/3 o pow. 0,2385 ha, m. Czarne, ul. Al. Zwycięstwa) 2017-04-11 10:33:58
dokument Zarządzenie nr 0050.74.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 07 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (dz. nr 160/2 o pow. 0,6455 ha m. Domisław) 2017-04-11 10:33:22
dokument Zarządzenie nr 0050.73.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 07 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (cz. dz. nr 31 o pow. 0,1200 ha, m. Czarne, ul. Strzelecka) 2017-04-11 10:32:45
dokument Zarządzenie nr 0050.72.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 07 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (cz. dz. nr 41/1 o pow. 0,0300 ha, m. Czarne, ul. Kościelna; cz. dz. nr 31 o pow. 0,0500 ha, m. Czarne, ul. Strzelecka) 2017-04-11 10:31:53
dokument Zarządzenie Nr 0050.71.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 6 kwietnia 2017r. w sprawie uchylenia Zarządzenia Nr 0050.65.2017 z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie ustalenia regulaminu konkursów na stanowiska dyrektorów samorządowych placówek oświatowych działających na terenie Miasta i Gminy Czarne oraz trybu pracy komisji konkursowej. 2017-04-07 12:55:21
dokument Zarządzenie nr 0050.70.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 05 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (cz. dz. nr 117/10 o pow. 0,1100 ha, m. Czarnem ul. Młyńska; dz. nr 34/2 i cz. dz. nr 117/10 o łącznej pow. 0,0670 ha, m. Czarne, ul. Młyńska) 2017-04-11 10:27:03
dokument Zarządzenie nr 0050.69.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 05 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do wynajmu (dz. nr 3064/6, m. Czarne, ul. Aleja Zwycięzców) 2017-04-11 10:25:30
dokument Zarządzenie nr 0050.68.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 05 kwietnia 2017 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. dz. nr 42/36 o pow. 0,0480 ha, m. Czarne, ul. Kościelna) 2017-04-11 10:24:30
dokument Zarządzenie nr 0050.67.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie przyznania prawa do lokalu socjalneg 2017-04-05 08:22:59
dokument Zarządzenie Nr 0050.66a.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 31.03.2017r. w sprawie: zmiany budżetu Gminy Czarne na 2017 rok. 2017-04-14 13:45:31
dokument Zarządzenie Nr 0050.66.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 31.03.2017r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Czarne na 2017 rok. 2017-04-14 13:43:58
dokument Zarządzenie Nr 0050.65.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 29 marca 2017 sprawie ustalenia regulaminu konkursów na stanowiska dyrektorów samorządowych placówek oświatowych działających na terenie Miasta i Gminy Czarne oraz trybu pracy komisji konkursowej. 2017-03-30 08:22:35
dokument Zarządzenie Nr 0050.64.2017 Burmistrza Czarnego z 28 marca 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie ogłoszonego konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy przestrzeni publicznej przy ulicy Zamkowej i Podmurnej w Czarnem 2017-03-28 13:45:48
dokument Zarządzenie Nr 0050.63.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 28.03.2017r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. działki nr 24/4, m. Czarne, ul. Strzelecka) 2017-04-05 09:43:33
dokument Zarządzenie Nr 0050.62.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 28.03.2017r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.61.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 28 marca 2017r. 2017-04-05 09:45:18
dokument Zarządzenie Nr 0050.61.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 28.03.2017r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (m. Czarne, ul. Kościuszki 42, lokal mieszkalny nr 2) 2017-04-03 15:30:15
dokument Zarządzenie Nr 0050.60.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 22 marca 2017 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru partnerów do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla obszaru rewitalizacji ,,B" w Czarnem, planowanego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja, Działanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem metropolitarnym Trójmiasta oraz powołania Komisji ds. wyboru partnerów projektu. 2017-03-22 15:34:16
dokument Zarządzenie Nr 0050.59.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 17.03.2017r. w sprawie wykonania budżetu gminy za 2016 rok. 2017-05-22 08:10:12
dokument Zarządzenie Nr 0050.58.217 Burmistrza Czarnego z dnia 16 marca 2017r. w sprawie powołanie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 2017-03-17 08:07:54
dokument Zarządzenie Nr 0050.57.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 16 marca 2017r. w sparwie przeprowadzenia na terenie gminy Czarne obowiązkowej akcji deratyzacji (odszczurzania) 2017-03-16 11:20:10
dokument Zarządzenie nr 0050.56.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 15.03.2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do najmu (dz. nr 50/5, m. Czarne, ul. Ogrodowa) 2017-03-17 08:41:24
dokument Zarządzenie Nr 0050.55.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 14 marca 2017r. w sparwie ogłoszenie konkursów na stanowiska dyrektorów samorzadowych placówek oświatowych działających na terenie Miasta i Gminy Czarne 2017-03-15 12:26:57
dokument Zarządzenie nr 0050.54.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 09 marca 2017r. w sprawie zasad prowadzenia w Urzędzie Miasta i Gminy w Czarnem Centralnego Rejestru Umów 2017-03-13 12:50:36
dokument Zarządzenie nr 0050.53.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 9 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla obszaru rewitalizacji "B" w Czarnem, planowanego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 6 Integracja i Działanie 6.2 Usługi Społeczne Poddziałanie 6.2.2. Rozwój Usług Społecznych ( Projekt zintegrowany) oraz powołania Komisji d/s wyboru parterów projektu. 2017-03-09 13:43:38
dokument Zarządzenie nr 0050.52.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 9 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla obszaru rewitalizacji "B" w Czarnem, planowanego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja , Działanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem metropolitarnym Trójmiasta oraz powołania Komisji d/s wyboru parterów projektu. 2017-03-09 14:01:08
dokument Zarządzenie nr 0050.51.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 9 marca 2017r. w sprawie ogłoszenia otwartego naboru partnerów do wspólnej realizacji zintegrowanego projektu rewitalizacyjnego dla obszaru rewitalizacji "B" w Czarnem, planowanego do dofinansowania ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 8 Konwersja i Działanie 8.1.2. Kompleksowe przedsięwzięcia rewitalizacyjne w miastach poza obszarem metropolitarnym Trójmiasta oraz powołania Komisji d/s wyboru partnerów projektu. 2017-03-09 13:44:27
dokument Zarządzenie nr 0050.50.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 06 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na cele poinformowanie i uzgodnienie koncepcji przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Nadziejewo 2017-03-06 14:25:38
dokument Zarządzenie nr 0050.49.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 06 marca 2017r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na cele poinformowanie i uzgodnienie koncepcji przebudowy drogi wewnętrznej ul. Świerczewskiego w Czarnem 2017-03-06 14:26:18
dokument Zarządzenie nr 0050.48.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 06 marca 2017r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr592 Burmistrza Gminy w Czarnem z dnia 30 września 2010r. w sparwie: powołania stałej komisji likwidacyjnej, określenia trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych Urzedu Miasta i Gminy w Czarnem 2017-03-06 14:29:44
dokument Zarządzenie nr 0050.47.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 28 lutego 2017r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 0050.93.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 27 maja 2016r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przedmiotowej w zakresie realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". 2017-03-06 10:25:02
dokument Zarządzenie Nr 0050.46.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 23 lutego 2017r. w sprawie: wprowadzenia procedury procesu windykacji należności w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne 2017-06-23 11:32:23
dokument Zarządzenie Nr 0050.45.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 23 lutego 2017r w sparwie: wprowadzenia procedury windykacji należności, do których stosuje sie przepisy ustawy - Ordynacja podatkowa 2017-06-08 09:02:51
dokument Zarządzenie Nr 0050.43.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie:uchylenia Zarządzeń Burmistrza Czarnego. 2017-02-23 12:59:46
dokument Zarządzenie Nr 0050.42.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 21 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 592 Burmistrza Gminy w Czarnem z dnia 30 września 2010r. w sprawie: powołania stałej komisji likwidacyjnej, określlona trybu jej pracy oraz sposobu likwidacji środków trwałych Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem. 2017-02-23 08:08:56
dokument Zarządzenie Nr 0050.41.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu oceny prac plastycznych konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pod hasłem ? 25 lat PSP ? Profesjonalni, Sprawni, Pomocni" 2017-02-23 11:30:18
dokument Zarządzenie nr 0050.40.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 20 lutego 2017r. w sprawie przyznania prawa do lokalu mieszkalnego. 2017-02-23 11:26:41
dokument Zarządzenie Nr 0050.38.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 0050.37.2017Burmistrza Czarnego z dnia 15 lutego 2017 r. w przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Czarne na lata 2016- 2030 2017-02-16 15:02:07
dokument Zarządzenie Nr 0050.37.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 15 lutego 2017 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych, dotyczących projektu Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Czarne na lata 2016- 2030. 2017-02-15 21:33:03
dokument Zarządzenie Nr 0050.36.20017 Burmistrza Czarnego z dnia 15 lutego 2017r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących projektu uchwały Rady Miejskiej Czarne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Czarne. 2017-02-15 21:30:38
dokument Zarządzenie nr 0050.35.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 13.02.2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. dz. nr 8, m. Czarne) 2017-03-01 11:10:23
dokument Zarządzenie nr 0050.34.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 13.02.2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. dz. nr 8, m. Czarne) 2017-02-22 08:11:15
dokument Zarządzenie nr 0050.33.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 10.02.2017 w sprawie oddania w użyczenie ruchomości. 2017-02-22 08:12:48
dokument Zarządzenie Nr 0050.31.2017 z dnia 02 lutego 2017r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017" 2017-02-03 07:30:41
dokument Zarządzenie Nr 0050. 30.2017 z dnia 02 lutego 2017r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2017r. 2017-02-03 07:34:01
dokument Zarządzenie Nr 0050.29e.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 01 lutego 2017r w sparwie: wprowadzenia karty audytu wewnętrznego i księgi procedur audytu wewnętrznego 2017-06-08 09:08:19
dokument Zarządzenie Nr 0050.29d.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 01.02.2017 w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości 2017-03-31 07:35:23
dokument Zarządzenie Nr 0050.29c.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 01.02.2017 w sprawie oddania w użyczenie ruchomości 2017-03-17 08:44:10
dokument Zarządzenie nr 0050.29a.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 1 lutego 2017r. w sprawie oddania w użyczenie ruchomości. 2017-02-08 12:10:39
dokument Zarządzenie Nr 0050.28.2017 z dnia 31 stycznia 2017r. w sprawie ustalenia terminu przeprowadzenia postepowania rekrutacyjnego i postepowania uzupełniającego w roku szkolnym 2017/2018 do przedszkola i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych, dla których Gmina Czarne jest organem prowadzącym. 2017-02-08 12:00:38
dokument Zarządzenie Nr 0050.25.2017 z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2017-02-01 10:41:02
dokument Zarządzenie Nr 0050.24.2017 z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2017-02-01 10:38:02
dokument Zarządzenie Nr 0050.23.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych na 2017 rok. 2017-01-24 08:12:50
dokument Zarządzenie nr 0050.22.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 23 stycznia 2017r. w sprawie oddania w użyczenie ruchomości. 2017-02-01 13:40:12
dokument Zarządzenie nr 0050.21.2017 w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2017-01-24 14:05:20
dokument Zarządzenie nr 0050.20.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.176.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 07 listopada 2016 r. 2017-01-24 14:04:41
dokument Zarządzenie nr 0050.19.2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.185.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 16 listopada 2016 r. 2017-01-24 14:03:57
dokument Zarządzenie Nr 0050.18.2017 Burmistrza Czarnego z 20 stycznia 2017r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy przestrzeni publicznej przy ulicy Zamkowej i Podmurnej w Czarnem 2017-01-23 14:53:06
dokument Zarządzenie Nr 0050.17.2017 Burmistrza Czarnego z 20 stycznia 2017r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej przebudowy Placu Wolności w Czarnem 2017-01-23 14:54:04
dokument Zarządzenie Nr 0050.16.2017 z dnia 20 stycznia 2017r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok. 2017-01-23 10:59:26
dokument Zarządzenie nr 0050.14.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 19 stycznia 2017r. w sprawie:wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Czarne wprowadzonego Zarzadzeniem Burmistrza Nr 0050.001.2017 z dnia 02 stycznia 2017r. 2018-01-18 14:00:12
dokument Zarządzenie Nr 0050.13.2017 z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok. 2017-01-23 07:33:29
dokument Zarządzenie Nr 0050.12.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 17 stycznia 2017r. w sprawie: powołania Gminnego Zespołu ds. Konsultacji budżetu obywatelskiego. 2017-01-18 07:43:51
dokument Zarządzenie nr 0050.11.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie: udzielenia pełnomocnictwa do spraw z zakresu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Uzależnień 2017-01-19 15:24:03
dokument Zarządzenie nr 0050.10.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 10.01.2017 w sprawie przekazania ruchomości 2017-02-22 08:09:02
dokument Zarządzenie 0050.9.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie darowania mienia komunalnego na rzecz Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem 2017-02-01 13:39:29
dokument Zarządzenie Nr 0050.8.2017 z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2017r. 2017-01-19 10:10:20
dokument Zarządzenie Nr 0050.7.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 10 stycznia 2017r. w sprawie powołania zespołu konsultacyjnego do spraw dostosowania sieci szkół do nowego ustroju szkolnego. 2017-02-01 10:34:50
dokument Zarządzenie nr 0050.6.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 04 stycznia 2017r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Urbanistyczno-Archtektonicznej i ustalenia jej pracy 2017-02-01 13:37:53
dokument Zarządzenie nr 0050.5.2017 z dnia 03 stycznia 2017r. w sprawie powolania zespołu konsultacyjnego do spraw dostosowania szieci szkół do nowego ustroju szkolnego 2017-02-01 13:38:38
dokument Zarządzenie Nr 0050.4.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 3 stycznia 2017r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2017 rok. 2017-01-12 06:51:15
dokument Zarządzenie nr 0050.3.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie upoważnenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem do prowadzenia postępowania i wydawania decyzji administracyjnych 2017-01-03 07:31:43
dokument Zarządzenie nr 0050.2.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie upoważnenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem do podejmowania działań wobec dłuzników alimentacyjnych, prowadzenia postępowania i wydawania w tych sprawach decyzji administracyjnych 2017-01-03 07:29:25
dokument Zarządzenie nr 0050.001.2017 Burmistrza Czarnego z dnia 2 stycznia 2017r. w sprawie:Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Czarne. 2017-01-09 07:29:29
dokument Zarządzenie nr 0050.218.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 30 grudnia 2016r. o sprostowanie 2017-03-16 13:54:22
dokument Zarządzenie Nr 0050.217.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w ?Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017? 2016-12-29 13:56:44
dokument Zarządzenie nr 0050.213.2016 z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie zasad rozliczeń podatku od towarów i usług w Gminie Czarne i jej jednostkach 2016-12-29 12:44:27
dokument Zarządzenie nr 0050.212.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie:upoważnenia Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Czarnem do wydawania decyzji administracyjnych 2016-12-28 15:57:35
dokument Zarządzenie nr 0050.211.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie:Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Czarne. 2017-01-09 07:30:56
dokument Zarządzenie nr 0050.210.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 28 grudnia 2016r. w sprawie: odwołania Pełnomocnika Burmistrza do spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 2016-12-28 13:32:15
dokument Zarządzenie Nr 0050.208.2016 z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2016r. 2017-01-03 07:20:10
dokument Zarządzenie Nr 0050.206.2016 z dnia 21 grudnia 2016r. w sprawie zbycia nieruchomości (działka nr 15/19 m. Czarne, ul. Świerkowa) 2016-12-22 11:49:15
dokument Zarzadzenie Nr 0050.205.2016 Burmistrza Czarnego - Szefa Obrony Cywilnej Gminy Czarne z dnia 21 grudnia 2016roku w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu OC 2016-12-30 12:21:43
dokument Zarządzenie Nr 0050.204.2016 z dnia 19 grudnia 2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. działki nr 1/12 m. Czarne, ul. Świerczewskiego) 2016-12-21 13:34:05
dokument Zarządzenie Nr 0050.202.2016 z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2016r. 2017-01-03 07:21:50
dokument Zarządzenie Nr 0050.109.2016 z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. dz. nr 140/1, 43/4 i 42/36 ul. Mickiewicza, m. Czarne) 2016-06-29 09:58:43
dokument Zarządzenie nr 0050.198.2016 z dnia 07 grudnia 2016r. w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej jej zadań i trybu pracy. 2016-12-14 11:01:22
dokument Zarządzenie Nr 0050.193.2016 z dnia 29 listopada 2016r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2016 rok. 2016-12-12 14:16:53
dokument Zarządzenie nr 0050.191.2016 w sprawie ułatwienia spłaty zadłużenia za gminne lokale mieszkalne osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej i życiowej w formie odpracowania należności na rzecz Miasta i Gminy Czarnem 2016-12-02 08:42:41
dokument Zarządzenie nr 0050.189.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie zbycia nieruchomości 2016-11-29 09:11:12
dokument Zarządzenie nr 0050.188.2016 z dnia 23 listopada 2016r. w sprawie zatwierdzenia planu remontów mieszkaniowego zasobu gminy na rok 2016 2016-12-02 09:09:12
dokument Zarządzenie Nr 0050.186.2016 z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2016 rok. 2016-11-25 08:21:01
dokument Zarządzenie Nr 0050.184.2016 z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie przyznania prawo do lokalu mieszkalnego 2016-11-16 09:41:07
dokument Zarządzenie Nr 0050.183.2016 z dnia 14 listopada 2016r. w sprawie przyznania prawo do lokalu mieszkalnego 2016-11-16 09:40:29
dokument Zarządzenie Nr 0050.182.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie: sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czarne na 2017 rok. 2016-11-15 10:01:01
dokument Zarządzenie Nr 0050.181.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 10 listopada 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2015-2024 2016-11-15 09:57:10
dokument Zarządzenie Nr 0050.180.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 9 listopada 2016 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2016-11-16 09:57:13
dokument Zarządzenie Nr 0050.179.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie przyznania prawa do lokalu mieszkalnego 2016-11-09 11:12:47
dokument Zarządzenie Nr 0050.178.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie powołania Opiekuna II kadencji Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czarnem 2016-11-09 11:14:26
dokument Zarządzenie Nr 0050.177.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie: ustalenia procedury oraz druków dotyczacych rejestracji żłobków i klubów dziecięcych 2016-11-10 08:55:23
dokument Zarządzenie Nr 0050.176.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie wykazu nieruchomosci przeznaczonej do zbycia 2016-11-10 08:38:57
dokument Zarządzenie Nr 0050.175.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 7 listopada 2016r. w sprawie wykazu nieruchomosci przeznaczonej do dzierżawy 2016-11-09 13:35:10
dokument Zarządzenie Nr 0050.174.2016 z dnia 4 listopada 2016r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2016 rok. 2016-11-17 11:42:09
dokument Zarządzenie nr 0050.173.2016 z dnia 28 października 2016 w sprawie określenia wysokości stawek i zasad stosowania opłat za udostępnienie nieruchomości gruntowych , w tym za udostępnienie pasów drogowych nie będących drogą publiczną (bez kategorii) ,stanowiących własność Gminy Czarne celem budowy urządzeń infrastruktury technicznej bądź w celach doraźnych 2016-11-30 10:28:54
dokument Zarządzenie Nr 0050.172.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 28 października 2016r. w sprawie budżetu obywatelskiego na 2017 rok 2016-11-03 12:29:32
dokument Zarządzenie Nr 0050.171.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 28 października 2016r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2016 rok. 2016-11-04 07:52:39
dokument Zarządzenie Nr 0050.170.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 28 października 2016r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2016 rok. 2016-11-02 13:46:32
dokument Zarządzenie Nr 0050.169.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 18 października 2016r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2016 rok. 2016-10-24 09:49:36
dokument Zarządzenie Nr 0050.168.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 10 października 2016r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 0050.189.2012 Burmistrza Czarnego z dnia 31 grudnia 2012r. w sprawie zasad gospodarki drewnem pochodzących z lasów gminnych. 2016-11-02 13:49:19
dokument Zarządzenie Nr 0050.167.2016 z dnia 11 października 2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (działka nr 26/2 ul. Kościuszki m. Czarne) 2016-10-13 14:42:20
dokument Zarządzenie Nr 0050.166.2016 z dnia 11 października 2016r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 2 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego projektu Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. 2016-10-13 15:01:02
dokument Zarządzenie Nr 0050.166.2016 z dnia 11 października 2016r. w sprawie w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 2 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego projektu Programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017. 2016-10-13 14:28:16
dokument Zarządzenie Nr 0050.165.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 10 października 2016r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2016 roku 2016-10-24 09:50:57
dokument Zarządzenie Nr 0050.164.2016 z dnia 10 października 2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (działka nr 43/4, 140/2 i 140/3 ul. Wąska, cz. działki nr 1/77 ul. Szczecinecka, cz. działki nr 75/2 i 140/2 ul. Studzienna, cz. działki nr 40/6 ul. Kościelna, cz. działki nr 9/29 ul. Podmurna - m. Czarne) 2016-10-13 14:40:16
dokument Zarządzenie Nr 0050.163.2016 z dnia 10 października 2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. działki nr 140/2 i 140/3 ul. Wąska m. Czarne, cz. działki nr 5/2 ul. Strzelecka m. Czarne) 2016-10-13 14:34:38
dokument Zarządzenie Nr 0050.161.2016 z dnia 16 listopada 2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (działka nr 31 m. Nadziejewo) 2016-11-22 07:18:41
dokument Zarządzenie Nr 0050.161.2016 z dnia 04 października 2016r. w sprawie zbycia nieruchomości (działka nr 109/7 m. Krzemieniewo) 2016-10-06 13:37:43
dokument Zarządzenie Nr 0050.160.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 30 września 2016r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2016 roku 2016-10-24 09:52:10
dokument Zarządzenie Nr 0050.158.2016 w sprawie: ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem 2017-01-20 20:38:53
dokument Zarządzenie Nr 0050.156.2016 z dnia 28 września 2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. działki nr 99/6 ul. Ogrodowa m. Czarne) 2016-10-04 12:16:00
dokument Zarządzenie Nr 0050.155.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 27 września 2016 roku w sprawie: struktury organizacyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem w warunkach zewnętrznego zagrożenia bezpieczeństwa państwa i w czasie wojny 2016-09-28 07:08:03
dokument Zarządzenie Nr 0050.153.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 20 wrzesnia 2016r. w sprawie sprzedaży drzew wyciętych z działki nr 13/14 w Czarnem będacej własnością Gminy Czarne 2016-09-20 12:53:39
dokument Zarządzenie Nr 0050.152.2016 z dnia 19 września 2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. działki nr 9/2 ul. Brzozowa m. Czarne) 2016-09-21 10:47:23
dokument Zarządzenie Nr 0050.151.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 14 września 2016r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2016 rok. 2016-09-21 10:51:47
dokument Zarządzenie Nr 0050.150.2016 z dnia 14 września 2016r. w sprawie zbycia nieruchomości (działka nr 4/19 ul. Piaskowa, m. Czarne) 2016-09-16 09:33:59
dokument Zarządzenie Nr 0050.148.2016 z dnia 12 września 2016r. w sprawie Regulaminu postępowania przy udzielaniu zamówień publicznych. 2016-11-14 11:26:59
dokument Zarządzenie nr 0050.144.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 0050.184.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 28 października 2015r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego odpowiedzialnego za przygotowanie " Lokalnego Pragramu Rewitalizacji miasta Czarne" 2016-09-06 13:52:23
dokument Zarządzenie nr 0050.143.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 0050.93.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 27 maja 2016r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przedmiotowej w zakresie realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zqakresie dożywiania". 2016-09-06 13:53:48
dokument Zarządzenie nr 0050.142.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 31 sierpnia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem. 2016-09-06 13:54:31
dokument Zarządzenie nr 0050.141.2016 z dnia 31 sierpnia 206r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2016r. 2016-09-05 10:25:51
dokument Zarządzenie Nr 0050.140.2016 z dnia 26 sierpnia 2016r. w sprawie wykazu miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie obwieszczeń wyborczych w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Czarnem w okręgu wyborczym Nr 13 zarządzonych na dzień 13 listopada 2016 r. 2016-08-30 07:20:34
dokument Zarządzenie nr 0050.139.2016 z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie: informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze za 2016 rok. 2016-09-02 10:33:08
dokument Zarządzenie Nr 0050.138.2016 z dnia 23 sierpnia 2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. działki nr 13/2 ul. Kolejowa m. Czarne) 2016-08-25 13:08:19
dokument Zarządzenie Nr 0050.137.2016 z dnia 19 sierpnia 2016r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2016 rok. 2016-08-26 09:16:05
dokument Zarządzenie Nr 0050.134.2016 z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie roztrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmioami wymienionymi w art. 3 us.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 2016-08-12 15:43:55
dokument Zarządzenie Nr 0050.133.2016 z dnia 12 sierpnia 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. 2016-08-12 15:40:09
dokument Zarządzenie Nr 0050.132.2016 z dnia 5 sierpnia 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 0050.93.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 27 maja 2016r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli przedmiotowej w zakresie realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania". 2016-08-12 10:30:18
dokument Zarządzenie Nr 0050.131.2016 z dnia 05 sierpnia 2016r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o uzielenie pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w roku szkolnym 2016/2017. 2016-08-08 11:35:37
dokument Zarządzenie Nr 0050.130.2016 z dnia 4 sierpnia 2016r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2016 rok. 2016-08-08 08:41:44
dokument Zarządzenie Nr 0050.127.2016 z dnia 02 sierpnia 2016r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016" 2016-08-03 13:35:10
dokument Zarządzenie Nr 0050.126.2016 Burmistrza Czarnegio z dnia 2 sierpnia 2016r. w sprawie darowania mienia komunalnego na rzecz Szkoły Podstawowej w Wyczechach 2016-08-02 11:00:34
dokument Zarządzenie Nr 0050.125.2016 z dnia 01 sierpnia 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. 2016-08-03 13:42:48
dokument Zarządzenie Nr 0050.123.2016 z dnia 28 lipca 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzedu Miasta i Gminy Czarne 2016-08-23 08:37:30
dokument Zarządzenie Nr 0050.122.2016 Burmistrza Czarnegio z dnia 28 lipca 2016. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2016 rok 2016-08-02 12:16:52
dokument Zarządzenie Nr 0050.121.2016 Burmistrza Czarnegio z dnia 27 lipca 2016. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2016 rok. 2016-07-27 13:17:03
dokument Zarządzenie Nr 0050.120.2016 z dnia 22 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 2016-07-22 13:35:50
dokument Zarządzenie Nr 0050.119.2016 z dnia 20 lipca 2016r. w sprawie przyznania prawa do lokalu 2016-07-20 13:03:23
dokument Zarządzenie Nr 0050.118a.2016 Burmistrza Czarnegio z dnia 19 lipca 2016. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2016 rok. 2016-07-27 10:30:34
dokument Zarządzenie Nr 0050.118.2016 z dnia 19 lipca 2016r. w sprawie przyznania prawa do lokalu 2016-07-19 13:05:00
dokument Zarządzenie Nr 0050.116.2016 z dnia 11 lipca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2016 rok. 2016-07-15 13:42:22
dokument Zarządzenie Nr 0050.115.2016 z dnia 05 lipca 2016r. w sprawie zbycia nieruchomości (działka nr 15/23, działka nr 15/24, działka nr 15/25 ul. Dolna, m. Czarne) 2016-07-06 14:03:36
dokument Zarządzenie Nr 0050.114.2016 Burmistrza Czarnegio z dnia 30 czerwca 2016. w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu nr 0050.30a.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzedu Miasta i Gminy w Czarnem 2016-08-02 09:01:29
dokument Zarządzenie nr 0050.113.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 0050.184.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 28 października 2015 r. w sprawie: powołania zespołu zadaniowego odpowiedzialnego za przygotowanie "Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Czarne". 2016-07-08 10:51:11
dokument Zarządzenie Nr 0050.112.2016 z dnia 30 czerwca 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2016 rok. 2016-07-08 09:23:51
dokument Zarządzenie Nr 0050.111.2016 z dnia 27.06.2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 2016-06-28 08:20:29
dokument Zarządzenie Nr 0050.110.2016 z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (dz. nr 115/8 ul. Łąkowa, dz. nr 31 ul. Strzelecka, dz. nr 140/1 i 140/2 ul. Wąska, m. Czarne) 2016-06-29 10:03:03
dokument Zarządzenie Nr 0050.108.2016 z dnia 27 czerwca 2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (dz. nr 41/4 ul. Kościelna, dz. nr 140/3 ul. Wąska m. Czarne) 2016-06-29 09:54:58
dokument Zarządzenie Nr 0050.107.2016 z dnia 23 czerwca 2016r. w sparwie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2016 rok. 2016-06-29 09:45:03
dokument Zarządzenie Nr 0050.106.2016 z dnia 22 czerwca 2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (dz. nr 66/5, m. Czarne, ul. Złota nr 1) 2016-06-30 12:47:15
dokument Zarządzenie Nr 0050.105.2016 z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2015-2024 2016-06-24 08:24:29
dokument Zarządzenie Nr 0050.103.2016 z dnia 16 czerwca 2016r. w sprawie zbycia nieruchomości (dz. nr 49/7 m. Domisław, dz. nr 172/3 m. Krzemieniewo) 2016-06-20 08:31:08
dokument Zarządzenie nr 0050.102.2016r. z dnia 14.06.2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2016 r. 2016-06-24 08:30:18
dokument Zarządzenie Nr 0050.101.2016 z dnia 09 czerwca 2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. działki nr 113 ul. Kościuszki m. Czarne) 2016-06-10 13:03:47
dokument Zarzadzenie nr 0050.100.2016 z dnia 07 czerwca 2016r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego CCK w Czarnem za 2015r 2016-06-28 07:41:47
dokument Zarządzenie nr 0050.97.2016 z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2016 rok 2016-06-09 09:31:37
dokument Zarządzenie Nr 0050.96.2016 z dnia 31 maja 2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (cz. działki nr 10/18 m. Czarne, ul. Szczecinecka, działka nr 9/1 m. Czarne, ul. Strzelecka) 2016-06-02 11:14:34
dokument Zarządzenie Nr 0050.95.2016 z dnia 31 maja 2016r. w sprawie zbycia nieruchomości (działka nr 48/18, 48/19, 48/20 m. Czarne, ul. Robotnicza) 2016-06-02 11:11:31
dokument Zarządzenie nr 0050.93.2016 z dnia 27 maja 2016r. w sprawie przeprowadzenia kontroli w zakresie realizacji wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania "Pomoc państwa w zakresie dożywiania? 2016-05-30 10:46:36
dokument Zarządzenie nr 0050.92.2016 z dnia 25 maja 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2016r. 2016-05-30 10:47:37
dokument Zarządzenie Nr 0050.91.2016 z dnia 19 maja 2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. działki nr 92/9 ul. Widok m. Czarne, cz. działki nr 15/21 ul. Świerkowa m. Czarne, cz. działki nr 118/2 i 118/3 ul. Strzelecka m. Czarne) 2016-05-24 09:17:57
dokument Zarządzenie Nr 0050.90.2016 z dnia 19 maja 2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. działki nr 5/13 i 5/14 ul. Polna m. Czarne, cz. działki nr 99/6 i 9/7 ul. Ogrodowa m. Czarne) 2016-05-24 09:15:31
dokument Zarządzenie Nr 0050.89.2016 z dnia 19 maja 2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. działki nr 9/6 i 9/7 m. Wyczechy, cz. działki nr 4/2 ul. Targowa m. Czarne) 2016-05-24 09:12:45
dokument Zarządzenie nr 0050.88.2016 z dnia 13 maja 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r. 2016-05-25 11:28:31
dokument Zarządzenie nr 0050.87.2016 z dnia 13 maja 2016r. w sprawie przedstawienia sprawozdań finansowych gminy za 2015r. 2016-05-19 07:15:28
dokument Zarządzenie nr 0050.86.2016 z dnia 13.05.2016 w sprawie przyznania prawa do lokalu 2016-06-08 07:49:19
dokument Zarządzenie Nr 0050.82.2016 z dnia 29 kwietnia 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2016 rok 2016-05-06 09:16:13
dokument Zarządzenie Nr 0050.81.2016 z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (działka nr 140/1 i 43/4 m. Czarne, ul. Wąska) 2016-04-26 13:55:44
dokument Zarządzenie Nr 0050.80.2016 z dnia 20 kwietnia 2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2016r. 2016-05-04 07:24:40
dokument Zarządzenie nr 0050.79.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie rozstrzygniecia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016" 2016-04-21 14:20:19
dokument Zarządzenie Nr 0050.77.2016 z dnia 20 kwietnia 2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (działka nr 4/1 i 3/13 m. Czarne, ul. Strzelecka) 2016-04-26 13:54:38
dokument Zarządzenie Nr 0050.76.2016 z dnia 19 kwietnia 2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. działki nr 9/6 m. Wyczechy, cz. działki nr 9/6 i 9/7 ul. Ogrodowa m. Czarne) 2016-04-26 13:51:52
dokument Zarządzenie Nr 0050.75.2016 z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie zbycia nieruchomości (działka nr 4/25 m. Czarne, ul. Piaskowa) 2016-04-20 10:10:04
dokument Zarządzenie Nr 0050.74.2016 z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie zbycia nieruchomości (działka nr 4/24 m. Czarne, ul. Piaskowa) 2016-04-20 10:11:20
dokument Zarządzenie Nr 0050.73.2016 z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie zbycia nieruchomości (działka nr 4/22 m. Czarne, ul. Piaskowa) 2016-04-20 10:12:02
dokument Zarządzenie Nr 0050.72.2016 z dnia 18 kwietnia 2016r. w sprawie zbycia nieruchomości (działka nr 4/21 m. Czarne, ul. Piaskowa) 2016-04-20 10:12:49
dokument Zarządzenie Nr 0050.71.2015 z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złozonych w otwartym konkursie ofert na realizacje zadań publicznych w 2016r. 2016-04-18 07:23:46
dokument Zarządzenie Nr 0050.70.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 14 kwietnia 2016r w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej w celu oceny prac plastycznych w wojewódzkim konkursie pt. ?Zagrożenie  wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych" organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku. 2016-04-14 11:07:16
dokument Zarządzenie Nr 0050.69.2016 z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. działki nr 4/24 m. Wyczechy) 2016-04-19 08:11:42
dokument Zarządzenie Nr 0050.68.2016 z dnia 12 kwietnia 2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. działki nr 118/2, 118/3 m. Czarne, ul. Strzelecka) 2016-04-19 08:10:15
dokument Zarządzenie Nr 0050.67.2016 z dnia 07 kwietnia 2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. działki nr 139/2, 139/1, m. Czarne, ul. Długa) 2016-04-19 08:08:56
dokument Zarządzenie Nr 0050.66.2016 z dnia 07 kwietnia 2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. działki nr 66/2, 66/6 m. Czarne, ul. Złota) 2016-04-19 08:07:28
dokument Zarządzenie Nr 0050.65.2016 z dnia 07 kwietnia 2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. działki nr 23/7 m. Czarne, ul. Strzelecka) 2016-04-19 08:05:34
dokument Zarządzenie Nr 0050.64.2016 z dnia 07 kwietnia 2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (działka nr 31 m. Czarne, ul. Strzelecka) 2016-04-19 08:04:25
dokument Zarządzenie Nr 0050.63.2016 z dnia 07 kwietnia 2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (działka nr 89/30 m. Sierpowo) 2016-04-19 08:03:15
dokument Zarzadzenie nr 0050.59.2016 z dnia 31 marca 2016r. w sprawie zmiany Zarzadzenia Nr 0050.16a.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postepowaniu rekrutacyjnym i postepowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gmine Czarne. 2016-04-05 09:20:17
dokument Zarządzenie Nr 0050.57.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 29 marca 2016 w sprawie powolania Komisji Egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą w Urzędzie Miasta i Gminy w Czarnem 2016-04-06 07:21:32
dokument Zarządzenie Nr 0050.56.2016 z dnia 29 marca 2016r. w sprawie zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 2016-03-29 11:58:31
dokument Zarządzenie nr 0050.55.2016 z dnia 20 marca 2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2016r 2016-04-04 12:09:04
dokument Zarządzenie nr 0050.54.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 29 marca 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Czarne 2016-03-30 08:00:33
dokument Zarządzenie nr 0050.52.2016 z dnia 24 marca 2016r. w sprawie wykonania budżetu gminy za 2015r 2016-04-01 07:20:29
dokument Zarządzenie Nr 0050.51.2016 z dnia 22 marca 2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (działka nr 14 m. Czarne, ul. Strzelecka) 2016-03-25 12:03:55
dokument Zarządzenie nr 0050.50.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 22 marca 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016" 2016-04-21 09:21:11
dokument Zarządzenie Nr 0050.49.2016 z dnia 15 marca 2016r. w sprawie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych 2016-03-15 13:07:54
dokument Zarządzenie Nr 0050.48.2016 z dnia 14 marca 2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. działki nr 203/10 m. Czarne, ul. Kanałowa) 2016-03-25 12:02:40
dokument Zarządzenie Nr 0050.47.2016 z dnia 14 marca 2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (działka nr 118/1 m. Czarne, ul. Strzelecka nr 1) 2016-03-25 12:00:43
dokument Zarządzenie Nr 0050.46.2016 z dnia 11 marca 2016r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016". 2016-03-11 13:59:03
dokument Zarządzenie nr 0050.43.2016 z dnia 09.03.2016 w sprawie Punktu kontaktowego Host Nation Support (HNS) związanego z przemieszczeniem pobytem wojsk sojuszniczych na terenie gminy Czarne 2016-03-11 10:13:41
dokument Zarządzenie Nr 0050.41.2016 z dnia 04 marca 2016r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2016r. 2016-03-08 13:49:15
dokument Zarządzenie nr 0050.40.2016 z dnia 04.03.2016 w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2016r. 2016-03-08 14:41:08
dokument Zarzadzenie nr 0050.38.2016 z dnia 25 lutego 2016 w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r. 2016-03-08 08:16:28
dokument Zarządzenie Nr 0050.37.2016 z dnia 19 lutego 2016r. w sprawie przyznania prawa do lokalu socjalnego 2016-02-29 08:22:31
dokument Zarządzenie Nr 0050.36.2016 z dnia 16 lutego 2016r. w sprawie przyznania prawa do lokalu 2016-02-16 09:26:29
dokument Zarządzenie Nr 0050.35.2016 z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zmian budżetu Gminy Czarne na 2016 rok 2016-02-19 09:53:14
dokument Zarządzenie Nr 0050.34.2016 z dnia 11 lutego 2016r. w sprawie zwrotu kosztów podróży i innych należności 2016-02-12 12:05:54
dokument Zarządzenie Nr 0050.31.2016 z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie zmian w jednolitym rzeczowym wykazie akt. 2016-02-12 07:01:21
dokument Zarządzenie Nr 0050.30.2016 z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (działka nr 106/2 m. Domisław) 2016-02-10 14:39:21
dokument Zarządzenie Nr 0050.29.2016 z dnia 9 lutego 2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. działki nr 40/6 m. Czarne, ul. Kościelna) 2016-02-10 14:37:47
dokument Zarządzenie Nr 0050.28.2016 z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. działki nr 10/18 ul. Szczecinecka, 53/6 ul. Ogrodowa, 102/11 ul. Szczecinecka, 105/3 ul. Widok m. Czarne) 2016-02-10 14:36:33
dokument Zarządzenie Nr 0050.27.2016 z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (działka nr 66/2 m. Czarne, ul. Złota) 2016-02-10 14:33:44
dokument Zarządzenie Nr 0050.26.2016 z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (działka nr 18/7 m. Czarne, ul. Szosowa) 2016-02-10 14:32:27
dokument Zarządzenie Nr 0050.25.2016 z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (działki nr 4/3 m. Czarne, ul. Szosowa) 2016-02-10 14:30:59
dokument Zarządzenie Nr 0050.24.2016 z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. działki nr 99/6 m. Czarne, ul. Ogrodowa) 2016-02-10 14:28:33
dokument Zarządzenie Nr 0050.23.2016 z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. działki nr 10/18 m. Czarne) 2016-02-10 14:26:44
dokument Zarządzenie Nr 0050.22.2016 z dnia 4 lutego 2016r. w sprawie nabycia nieruchomości (działki nr 274/8, 274/9 m. Czarne) 2016-02-09 14:53:27
dokument Zarządzenie nr 0050.21.2016 z dnia 02 lutego 2016r. w sprawie powołania Zespołu ds kontroli zarządczej w Urzędzie Miasta i Gminy w Czarnem 2016-06-14 12:06:10
dokument Zarządzenie Nr 0050.20.2016 z dnia 02 lutego 2016 roku w sprawie przyznania prawa do lokalu 2016-02-03 07:12:12
dokument Zarządzenie nr 0050.19.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 2 lutego 2016r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w ?Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art.3 ust.3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016? 2016-02-03 07:13:25
dokument Zarządzenie Nr 0050.18a.2016 z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2016r 2016-02-12 12:05:13
dokument Zarzadzenie Nr 0050.18.2016 z dnia 28 stycznia 2016r. w sprawie upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w rejestrze instytucji kultury 2016-01-29 13:51:07
dokument Zarzadzenie nr 0050.17.2016 z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie zatwierdzenia Diagnoz Rozwojowych Szkół Poddstawowych i Gimnazjum (placówek oświatowych) Gminy Czarne. 2016-03-08 13:12:53
dokument Zarządzenie Nr 0050.17a.2016 z dnia 27 stycznia 2016r. w sprawie udzielenia pożyczki dla Samodzielnego Koła Terenowego nr 201 STO w Bińczu 2016-02-19 09:52:35
dokument Zarządzenie Nr 0050.16a.2016 Burmistrz Czarnego z dnia 27 stycznia 2016r. W sprawie ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym i postępowaniu uzupełniającym w roku szkolnym 2016/2017 do publicznych przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych oraz do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Czarne 2016-02-29 08:19:31
dokument Zarządzenie Nr 0050.15.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 26 stycznia 2016 roku w sprawie powołania Gminnego Zespołu ds. Konsultacji budżetu obywatelskiego 2016-01-28 11:41:52
dokument Zarządzenie Nr 0050.14.2016 z dnia 25 stycznia 2016r. w sprawie organizacji i funkcjonowania systemu wczesnego ostrzegania (SWO) oraz systemu wykrywania i alarmowania (SWA) na terenie gminy Czarnezmian budżetu gminy na 2015r. 2016-01-28 08:38:18
dokument Zarządzenie Nr 0050.13.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 22 stycznia 2016r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Czarne wprowadzonego Zarządzeniem Burmistrza Czarnego Nr 0050.5.2016 z dnia 08 stycznia 2016r. 2016-01-25 11:29:29
dokument Zarządzenie nr 0050.12.2016 w sprawie zmian budżetu gminy na 2016 rok 2016-01-22 08:02:56
dokument Zarządzenie Nr 0050.11.2016 z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (działka nr 47/1 m. Krzemieniewo) 2016-01-22 13:41:15
dokument Zarządzenie Nr 0050.10.2016 z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie sprzedaży ruchomości - przyczepkę lekką HL 9040/BLA, nr fabryczny 22064, rok produkcji 1981 2016-01-22 13:37:19
dokument Zarządzenie Nr 0050.8.2016 z dnia 19 stycznia 2016r. w sprawie planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych w jednostkach podległych i nadzorowanych na 2016r. 2016-01-22 08:04:39
dokument Zarządzenie Nr 0050.7.2016 z dnia 14 stycznia 2016r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 0050.189.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 2 listopada 2015r. w sprawie budżetu obywatelskiego 2016-01-15 08:39:10
dokument Zarządzenie Nr 0050.6.2016 z dnia 11 stycznia 2016r. w sprawie ustalenia czynszu i opłat za najem hal namiotowych. 2016-01-15 10:33:44
dokument Zarządzenie Nr 0050.5.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 8 stycznia 2016r. w sprawie: Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Czarne 2016-01-19 13:58:38
dokument Zarządzenie Nr 0050.4.2016 z dnia 7 stycznia 2016r. w sprawie zwrotu kosztów przejazdu uczniów i dzieci niepełnosprawnych oraz ich rodziców, opiekunów lub opiekunów prawnych z miejsca zamieszkania do przedszkola, szkoły lub ośrodka umozliwiającego realizację rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki. 2016-01-08 13:23:25
dokument Zarządzenie nr 0050.3.2016 Burmistrza Czarnego z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie: zmian budżetu Gminy Czarne na 2016 rok. 2016-01-12 10:35:05
dokument Zarządzenie Nr 0050.1.2016 z dnia 4 stycznia 2016r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa w Sołectwie Bińcze 2016-01-05 14:11:34
dokument Zarządzenie nr 0050.227.2015 z dnia 31 grudnia 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem 2016-01-29 13:48:28
dokument Zarządzenie nr 0050.225.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarne 2016-01-12 10:30:22
dokument Zarządzenie nr 0050.224.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 30 grudnia 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Czarne na lata 2016-2022 2016-01-12 10:28:49
dokument Zarządzenie Nr 0050.223.2015 z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r. 2016-01-05 14:06:22
dokument Zarządzenie Nr 0050.222.2015 z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonych do najmu (dz. nr 70/2 m. Czarne) 2015-12-31 13:41:48
dokument Zarządzenie Nr 0050.221.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 22 grudnia 2015r. w sprawie ochrony informacji niejawnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Czarnem 2015-12-22 13:35:54
dokument Zarzadzenie Nr 0050.220.215 z dnia 17 grudnia 2015 w sprawie powołania Społecznej Komisji Mieszkaniowej jej zadań i trybu pracy 2015-12-29 07:43:01
dokument Zarządzenie Nr 0050.219.2015 z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r. 2015-12-29 07:23:28
dokument Zarządzenie nr 0050.218.2015 z dnia 14 grudnia 2015r. w sprawie powołania Komisji Powypadkowej w celu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy 2015-12-29 07:40:25
dokument Zarzadzenie Nr 0050.217.2015 z dnia 10 grudnia 2015r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu odwołania Sołtysa w sołectwie Bińcze 2015-12-29 07:44:19
dokument Zarządzenie nr 0050.216.2015 z dnia 09 grudnia 2015 w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r. 2015-12-11 07:23:16
dokument Zarządzenie nr 0050.215.2015 z dnia 7.12.2015 w sprawie powołania Komisji Powypadkowej w celu ustalenia przyczyny i okoliczności wypadku przy pracy 2015-12-29 07:42:07
dokument Zarządzenie nr 0050.214.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie ustalenia dnia 24 grudnia 2015r. dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem 2015-12-03 11:56:09
dokument Zarządzenie Nr 0050.213.2015 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r. 2015-12-11 07:22:29
dokument Zarządzenie Nr 0050.212.2015 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zbycia nieruchomości (dz. nr 12/5 m. Czarne, ul. Szczecinecka) 2015-12-02 14:30:08
dokument Zarządzenie Nr 0050.211.2015 z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie zbycia nieruchomości (dz. nr 10/8 m. Wyczechy) 2015-12-02 14:28:50
dokument Zarządzenie Nr 0050.210.2015 z dnia 27 listopada 2015r. w sprawie powołania opiekuna Młodzieżowej Rady Miejskiej w Czarnem 2015-11-30 09:43:08
dokument Zarządzenie Nr 0050.209.2015 z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wykazów nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy (cz. działki nr 4/24 m. Wyczech) 2015-11-27 09:52:55
dokument Zarządzenie Nr 0050.208.2015 z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. dz. nr 18/14 m. Czarne, ul. Szosowa) 2015-11-27 09:49:58
dokument Zarządzenie Nr 0050.207.2015 z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. dz. nr 4/24 m. Wyczechy) 2015-11-27 09:48:29
dokument Zarządzenie Nr 0050.206.2015 z dnia 26 listopada 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (dz. nr 97 m. Krzemieniewo) 2015-11-27 09:46:45
dokument Zarządzenie Nr 0050.205.2015 z dnia 23 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r. 2015-11-30 15:07:44
dokument Zarządzenie nr 0050.204.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 18 listopada 2015 roku w sprawie wprowadzenia zmian do planu remontów mieszkaniowego zasobu gminy na rok 2015. 2015-12-03 15:03:17
dokument Zarządzenie Nr 0050.203.2015 z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (dz. nr 58 m. Sokole) 2015-11-25 15:00:54
dokument Zarządzenie Nr 0050.202.2015 z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. dz. nr 99/6 m. Czarne, ul. Ogrodowa) 2015-11-25 14:59:06
dokument Zarządzenie Nr 0050.201.2015 z dnia 17 listopada 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. dz. nr 23/7 m. Czarne, ul. Strzelecka) 2015-11-25 14:57:29
dokument Zarzadzenie Nr 0050.200.2015 z dnia 16 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy Czarne (tekst jednolity Zarządzenie Nr 0050.133.2013 Burmistrza Czarnego z dnia 30 września 2013r. z późniejszymi zmianami) 2015-11-17 13:20:04
dokument Zarządzenie nr 00050.199.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w Zarzadzeniu Nr 00050.189.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 02 listopada 2015r. w sprawie budżetu obywatelskiego na 2016 rok 2015-11-25 10:07:30
dokument Zarządzenie Nr 0050.198.2015 z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zbycia nieruchomości (dz. nr 48/15 m. Czarne, ul. Łąkowa) 2015-11-17 10:43:50
dokument Zarządzenie Nr 0050.197.2015 z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zbycia nieruchomości (dz. nr 15/20 m. Czarne, ul. Świerkowa) 2015-11-17 10:42:47
dokument Zarządzenie Nr 0050.196.2015 z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zbycia nieruchomości (dz. nr 4/30 m. Czarne, ul. Polna) 2015-11-17 10:41:48
dokument Zarządzenie Nr 0050.195.2015 z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zbycia nieruchomości (dz. nr 4/29 m. Czarne, ul. Polna) 2015-11-17 10:40:48
dokument Zarządzenie Nr 0050.194.2015 z dnia z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czarne na 2016 rok 2015-11-17 10:32:46
dokument Zarządzenie Nr 0050.193.2015 z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2015-2024 2015-11-17 13:17:13
dokument Zarządzenie Nr 0050.192.2015 z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok. 2015-11-18 09:32:38
dokument Zarządzenie nr 0050.191.2015 z dnia 10 listopada 2015r. w sprawie przyznania prawa do lokalu socjalnego 2015-11-25 10:12:50
dokument Zarządzenie nr 0050.190.2015 z dnia 06.11.2015 w sprawie ustanowienia nieodpłatanego użytkowania 2016-01-15 10:35:03
dokument Zarządzenie Nr 0050.189.2015 z dnia 02 listopada 2015r. w sprawie budżetu obywatelskiego na 2016 rok 2015-11-25 10:14:56
dokument Zarządzenie Nr 0050.188.2015 z 30 października 2015r. w sprawie stawek czynszu mieszkaniowego zasobu gminy 2015-10-30 13:18:11
dokument Zarządzenie Nr 0050.187.2015 z dnia 29 października 2015r. w sprawie powołania Komisji Powypadkowej w celu ustalenia przyczyn i okoliczności wypadku przy pracy. 2015-10-30 10:12:08
dokument Zarządzeniu Nr 0050.185.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 28 października 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r 2015-11-25 10:11:12
dokument Zarządzenie Nr 0050.184.2015 z dnia 28 października 2015r. w sprawie powołania zespołu zadaniowego odpowiedzialnego za przygotowanie "Lokalnego Programu Rewitalizacji miasta Czarne" 2015-10-30 10:15:40
dokument Zarządzenie Nr 0050.183.2015 z dnia 28 października 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. dz. nr 4/2 m. Czarne, ul. Targowa) 2015-10-30 14:00:27
dokument Zarządzenie Nr 0050.182.2015 z dnia 28 października 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. dz. nr 42/36 m. Czarne, ul. Kościelna) 2015-10-30 13:59:06
dokument Zarządzenie Nr 0050.181.2015 z dnia 28 października 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (dz. nr 1/81 m. Czarne, ul. Szczecinecka) 2015-10-30 13:57:23
dokument Zarządzenie Nr 0050.180.2015 z dnia 23.10.2015r. w sprawie przyznania prawa do lokalu 2015-10-24 11:26:15
dokument Zarządzenie Nr 0050.179.2015 z dnia 21 października 2015r. w sprawie odbioru kwitariuszy przychodowych K-103 2015-10-24 11:57:21
dokument Zarzadzenie Nr 0050.178.2015 z dnia 19 października 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r. 2015-10-27 14:39:18
dokument Zarządzenie Nr 0050.177.2015 z dnia 14.10.2015 w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców miejscowości Bińcze, uwag, opinii dotyczących zagospodarowania parku historycznego oraz zmiany inkasenta podatków i opłat lokalnych 2015-10-15 19:58:20
dokument Zarządzenie Nr 0050.176.2015 z dnia 14.10.2015 w sprawie przyznania prawa do lokalu 2015-10-24 12:04:19
dokument Zarządzenie Nr 0050.175.2015 z dnia 07.10.2015r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem 2015-10-15 20:10:14
dokument Zarządzenie 0050.174.2025 z dnia 5.10.2015 r. w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych 2015-10-07 14:20:31
dokument Zarządzenie 0050.173.2025 z dnia 5.10.2015 r. w sprawie powołania koordynatora gminnego 2015-10-07 14:20:01
dokument Zarządzenie Nr 0050.172.2015r. z dnia 05.10.2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r. 2015-10-15 20:09:13
dokument Zarządzenie Nr 0050.171.2015 z dnia 5 października 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 25 października 2015r. 2015-10-06 08:17:50
dokument Zarządzenie Nr 0050.170a.2015 z dnia 01 października 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r. 2015-10-24 12:11:54
dokument Zarządzenie Nr 0050.170a.2015 z dnia 01 października 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r. 2015-10-15 20:18:35
dokument Zarządzenie Nr 0050.170.2015 z dnia 30 września 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców miejscowości Bińcze , uwag i opinii dotyczących zagospodarowania działki Nr 356/27 (boisko) 2015-10-01 13:55:10
dokument Zarządzenie Nr 0050.168.2015 z dnia 30.09.2015r. w sprawie zmian budżetu na 2015r. 2015-10-06 08:14:29
dokument Zarządzenie nr 0050.166.2015. w sprawie zarządzenia wyborów na I kadencję Młodzieżowej Rady Miasta w Czarnem 2015-09-24 07:18:20
dokument Zarządzenie nr 0050.165.2015 w sprawie przyznania prawa do lokalu 2015-09-24 07:15:49
dokument Zarządzenie nr 0050.163.2015 z dnia 11 września 2015r w sprawie przyznania prawa do lokalu 2015-09-15 07:15:28
dokument Zarządzenie nr 0050.162.2015 z dnia 10 września 2015r w sprawie przyznania prawa do lokalu 2015-09-15 07:14:41
dokument Zarządzenie nr 0050.161.2015 z dnia 7 września 2015r. w sprawie przyznania prawa do lokalu 2015-09-07 15:06:02
dokument Zarządzenie Nr 0050.159.2015 z dnia 2 września 2015r. w sprawie powołania komisji do brakowania druków ścisłego zarachowania - formularzy wykorzystywanych do wydawania aktów stanu cywilnego i zaświadczeń 2015-09-07 08:27:41
dokument Zarządzenie Nr 0050.157.2015 z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie Pracy Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem 2015-08-26 11:59:49
dokument Zarządzenie Nr 0050.156.2015 z dnia 24 sierpnia 2015r. w sprawie powołania operatorów obsługi informatycznej obwodowych komisji do spraw referendum w zarządzonym na dzień 6 września 2015r. ogólnokrajowym referendum 2015-08-25 13:35:01
dokument Zarządzenie Nr 0050.155.2015 w sparwie: upoważnienia do składania oświadczeń woli w imieniu gminy w zakresie zarządu mieniem oraz prowadzenia okreslonych spraw gminy w imieniu Burmistrza i wyznaczenia osoby do wykonywania czynności z zakresu prawa pracy wobec Burmistrza. 2015-08-28 11:43:56
dokument Zarządzenie Nr 0050.154.2015 z dnia 20 sierpnia 2015r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy,informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury za I półrocze 2015r. 2015-08-25 12:34:59
dokument Zarządzenie Nr 0050.153.2015 z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (część dz. nr 294 m. Czarne, ul. 27 Lutego) 2015-08-21 12:19:21
dokument Zarządzenie Nr 0050.152.2015 z dnia 19 sierpnia 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (część dz. nr 291/4 m. Czarne, ul. 27 Lutego) 2015-08-21 12:20:56
dokument Zarządzenie Nr 0050.151.2015 z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie zasad delegownaia oraz rozliczania kosztów związanych z podróżami służbowymi pracowników Urzędu Miasta i Gminy Czarne 2015-08-25 13:37:43
dokument Zarządzenie Nr 0050.149.2015 z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (część dz. nr 1/82 i 1/83 m. Czarne, ul. Szczecinecka) 2015-08-21 12:25:44
dokument Zarządzenie Nr 0050.148.2015 z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (część dz. nr 118/2 i 118/3 m. Czarne, ul. Szczecinecka) 2015-08-21 12:26:57
dokument Zarządzenie Nr 0050.48.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 16. marca 2015r. w sprawie wykonania budżetu gminy za 2014r. 2015-05-21 09:39:27
dokument Zarządzenie Nr 0050.147.2015 z dnia 18 sierpnia 2015r. w sprawie przyznania prawa do lokalu. 2015-08-19 07:09:40
dokument Zarządzenie Nr 0050.146.2015 z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (część dz. nr 118/3 m. Czarne, ul. Strzelecka) 2015-08-21 12:28:37
dokument Zarządzenie Nr 0050.145.2015 z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (część dz. nr 66/6 m. Czarne, ul. Złota) 2015-08-21 12:29:43
dokument Zarządzenie Nr 0050.144.2015 z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (część dz. nr 31 m. Czarne, ul. Strzelecka) 2015-08-21 12:31:42
dokument Zarządzenie Nr 0050.143.2015 z dnia 17 sierpnia 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (część dz. nr 34/1 m. Czarne, ul. Młyńska) 2015-08-21 12:34:43
dokument Zarządzenie Nr 0050.142.2015 z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie przyznania prawa do lokalu mieszkalnego 2015-08-24 07:11:01
dokument Zarządzenie Nr 0050.142.2015 z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie przyznania prawa do lokalu położonego w Czarnem pzy ul. Cichej. 2015-08-18 12:13:31
dokument Zarządzenie Nr 0050.141.2015 z dnia 13 sierpnia 2015r. w sprawie ustanowienia Regulaminu Funduszu Sołeckiego Gminy Czarne oraz zasady wydatkowania Funduszu Sołeckiego w Gminie Czarne 2015-08-24 07:24:31
dokument Zarządzenie Nr 0050.140.2015r w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych do spraw referendum powołanych w celu przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum, zarządzonego na dzień 6 września 2015r. 2015-08-17 16:16:53
dokument Zarządzenie Nr 0050.139.2015 z dnia 13 stycznia 2015r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zbieranie od mieszkańców miejscowości Krzemieniewo, uwag i opinii do uwzględnienia przy sprzedaży lub zagospodarowaniu działek 47/1 i 176/11. 2015-09-03 11:34:31
dokument Zarządzenie Nr 0050.138.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 11.08.2015r. w sprawie upoważnienia Sekretarza Gminy Czarne do wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń 2015-08-28 11:47:23
dokument Zarządzenie Nr 0050.136.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 7 sierpnia 2015 r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy Czarne przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów w trakcie kampanii wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w 2015 r. 2015-08-07 11:48:16
dokument Zarządzenie Nr 0050.135.2015 z dnia 4 sierpnia 2015r. w sprawie: ustalenia dnia wolnego od pracy w Urzędzie Miasta i Gminy Czarne 2015-08-05 13:26:58
dokument Zarządzenie Nr 0050.131.2015 z dnia 04 sierpnia 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. 2015-08-18 12:06:53
dokument Zarządzenie Nr 0050.130.2015 z dnia 30 lipca 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. 2015-08-03 13:52:08
dokument Zarządzenie Nr 0050.129.2015 z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. 2015-07-29 14:37:43
dokument Zarządzenie Nr 0050.128.2015 z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie: zwrotów kosztów przejazdu w podróży służbowej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy. 2015-08-03 13:54:12
dokument Zarządzenie Nr 0050.128.2015 z dnia 28 lipca 2015r. w sprawie zwrotów kosztów przejazdu w podróży służbowej samochodem osobowym niebędącym własnością pracodawcy. 2015-07-29 14:39:15
dokument Zarządzenie Nr 0050.127.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 23 lipca 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r. 2015-07-24 12:00:04
dokument Zarządzenie Nr 0050.126.2015 z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 2015-07-23 13:35:30
dokument Zarządzenie Nr 0050.125.2015 z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o przyznanie pomocy w formie dofinansowania na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych uczniom - Wyprawka szkolna 2015/2016 2015-07-23 13:33:09
dokument Zarządzenie Nr 0050.124.2015 z dnia 22 lipca 2015r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości 2015-07-23 13:21:26
dokument Zarządzenie Nr 0050.123.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych mających na uwadze zebranie od mieszkańców miejscowości Wyczechy, uwag opinii do uwzględnienia przy budowie świetlicy wiejskiej w m.Wyczechy 2015-07-17 08:08:10
dokument Zarządzenie Burmistrza Czarnego Nr 0050.122.2015 z dnia 10 lipca 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r. 2015-07-20 10:24:17
dokument Zarządzenie Nr 0050.121.2015 z dnia 8 lipca 2015r. w sprawie przyznania prawa do lokalu socjalnego 2015-07-09 07:24:07
dokument Zarządzenie nr 0050.120a.2015 w sprawie powołania zastępcy Burmistrza. 2016-07-04 15:53:20
dokument Zarządzenie nr 0050.120.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 2 czerwca 2015r. w sprawie 29 czerwca 2015r. w sprawie wyznaczenia miejsc na terenie gminy Czarne przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzedowych obwieszczeń i plakatów podmiotów uprawnionych do udziału w kampanii referendalnej w zarządzonym ogólnokrajowym referendum 6 września 2015 roku. 2015-06-30 12:53:39
dokument Zarządzenie Nr 0050.119a.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r. 2015-07-13 07:36:30
dokument Zarządzenie nr 0050.119.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie upoważnienia Doroty Dębskiej do załatwiania spraw, prowadzenia postepowań i wydawania decyzji administracyjnych, postanowień i zaświadczeń. 2015-06-30 10:49:34
dokument Zarządzenie Nr 0050.118.2015 z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie darowania mienia komunalnego na rzecz Czarneńskiego Centrum kultury w Czarnem 2015-11-17 14:31:58
dokument Zarządzenie Nr 0050.118 2015 Burmistrza Czarnego z dnia 24 czerwca 2015r w sprawie darowania mienia komunalnego na rzecz Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem 2015-07-13 10:39:23
dokument Zarządzenie Nr 0050.116.2015 z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie powołania komisji przetargowej do wykonywania czynności związanych z przeprowadzeniem przetargów i rokowań na zbycie i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Czarne. 2015-07-15 08:30:42
dokument Zarządzenie Nr 0050.117.2015 z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 rok. 2015-07-02 09:36:08
dokument Zarządzenie Nr 0050.115.2015 z dnia 25 czerwca 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (część dz. nr 17/18 m. Czarne, ul. Targowa) 2015-07-15 08:28:17
dokument Zarządzenie Nr 0050.114.2015 z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (część dz. nr 15/2 i 17/18 m. Czarne, ul. Targowa) 2015-06-23 14:17:23
dokument Zarządzenie Nr 0050.113.2015 z dnia 22 czerwca 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (część dz. nr 4/2 m. Czarne, ul. Targowa) 2015-06-23 14:16:10
dokument Zarządzenie Nr 0050.112.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie przyznania prawa do lokalu socjalnego. 2015-06-22 08:57:12
dokument Zarządzenie Nr 0050.111.2015 z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie nabycia nieruchomości (dz. nr 4/5 m. Czarne, ul. Polna) 2015-06-23 14:14:16
dokument Zarządzenie Nr 0050.110.2015 z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zbycia nieruchomości (dz. nr 3/3 m. Czarne, ul. Szosowa) 2015-06-23 14:12:34
dokument Zarządzenie Nr 0050.109.2015 z dnia 19 czerwca 2015r. w sprawie zbycia nieruchomości (dz. nr 18/10 m. Czarne, ul. Szosowa) 2015-06-23 14:11:41
dokument Zarządzenie Nr 0050.108.2015 z dnia 18 czerwca 2015r. w sprawie przyznania prawa do lokalu 2015-07-08 08:43:36
dokument Zarządzenie Nr 0050.107.2015 z dnia 09 czerwca 2015r. w sprawie zbycia nieruchomości (dz. nr 4/20 m. Czarne, ul. Piaskowa) 2015-06-10 15:15:33
dokument Zarządzenie Nr 0050.106.2015 z dnia 09 czerwca 2015r. w sprawie zbycia nieruchomości (dz. nr 4/19 m. Czarne, ul. Piaskowa) 2015-06-10 15:14:46
dokument Zarządzenie Nr 0050.105.2015 z dnia 09 czerwca 2015r. w sprawie zbycia nieruchomości (dz. nr 4/18 m. Czarne, ul. Piaskowa) 2015-06-10 15:14:01
dokument Zarządzenie Nr 0050.104.2015 z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie przyznania prawa do lokalu 2015-07-08 08:39:55
dokument Zarządzenie Nr 0050.103.2015 z dnia 9 czerwca 2015r. w sprawie przyznania prawa do lokalu 2015-07-08 08:41:22
dokument Zarządzenie Nr 0050.102.2015 z dnia 03 czerwca 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. 2015-06-11 09:07:19
dokument Zarządzenie Nr 0050.101.2015 z dnia 03 czerwca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2015-2024 2015-06-10 08:16:57
dokument Zarządzenie Nr 0050.100.2015 z dnia 01 czerwca 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (część dz. nr 35/4 m. Czarne, ul. Ogrodowa) 2015-06-02 13:40:56
dokument Zarządzenie Nr 0050.99a.2015 z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 roku 2015-06-10 13:30:58
dokument Zarządzenie Nr 0050.99.2015 z dnia 29 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015. 2015-06-03 14:44:23
dokument Zarządzenie Nr 0050.96.2015 z dnia 22 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. 2015-05-29 15:13:24
dokument Zarządzenie Nr 0050.94.2015 z dnia 20 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015 r. 2015-05-22 13:03:46
dokument Zarządzenie Nr 0050.91.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 14 maja 2015r. w sprawie przyznania prawa do lokalu socjalnego. 2015-05-15 14:34:23
dokument Zarządzenie Nr 0050.90.2015 z dnia 12 maja 2015r. w sprawie zatwierdzenia planów remontów mieszkaniowego zasobu gminy na rok 2015 2015-05-13 07:25:16
dokument Zarządzenie Nr 0050.89.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r. 2015-05-15 13:31:11
dokument Zarządzenie Nr 0050.88.2015 z dnia 7 maja 2015r. w sprawie: wprowadzenia zmian w zarządzeniu Nr 549 Burmistrza Gminy Czarne z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie: zasad podnoszenia wiedzy i podwyższania kwalifikacji pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem 2015-08-05 13:31:42
dokument Zarządzenie Nr 0050.87.2015 z dnia 7 maja 2015r. w sprawie zmiany Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Czarnem 2015-05-13 07:21:53
dokument Zarządzenie Nr 0050.86.2015 z dnia 07 maja 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. dz. nr 40 w m. Czarne, ul. Łąkowa) 2015-05-08 11:52:29
dokument Zarządzenie Nr 0050.85.2015 z dnia 07 maja 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. dz. nr 38 w m. Czarne, ul. Łąkowa) 2015-05-08 11:51:26
dokument Zarządzenie Nr 0050.84.2015 z dnia 07 maja 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. dz. nr 36 w m. Czarne, ul. Cmentarna) 2015-05-08 11:50:30
dokument Zarządzenie Nr 0050.83.2015 z dnia 07 maja 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (cz. dz. nr 48 w m. Czarne, ul. Cmentarna) 2015-05-08 11:49:41
dokument Zarządzenie Nr 0050.82.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 6 maja 2015r. w sprawie przyznania prawa do lokalu socjalnego. 2015-05-08 08:18:54
dokument Zarządzenie Nr 0050.80.2015 z dnia 04 maja 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (dz. nr 28/3 w m. Czarne, ul. Człuchowska) 2015-05-05 13:46:43
dokument Zarządzenie nr 0050.79a.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie przedstawienia sprawozdań finansowych gminy za 2014r. 2015-05-13 12:41:17
dokument Zarządzenie Nr 0050.79.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r. 2015-05-08 08:17:25
dokument Zarządzenie Nr 0050.78.2015 z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (dz. nr 40/6 w m. Czarne, ul. Kościelna) 2015-05-05 13:44:49
dokument Zarządzenie Nr 0050.77.2015 z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (dz. nr 113 w m. Czarne, ul. Kościuszki) 2015-05-05 13:43:39
dokument Zarządzenie Nr 0050.76.2015 z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (dz. nr 204/4 w m. Czarne, ul. Szkolna) 2015-05-05 13:42:33
dokument Zarządzenie Nr 0050.75.2015 z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (dz. nr 9/6 w m. Wyczechy) 2015-05-05 13:40:38
dokument Zarządzenie Nr 0050.74.2015 z dnia 30 kwietnia 2015r. w sprawie zbycia nieruchomości (dz. nr 9/13 m. Wyczechy) 2015-05-05 13:38:39
dokument Zarządzenie Nr 0050.72.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 23 kwietnia 2015r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Czarnem 2015-04-24 07:35:50
dokument Zarządzenie Nr 0050.71.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie odwołania członka Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w Czarnem 2015-04-24 07:22:21
dokument Zarządzenie Nr 0050.70 2015 Burmistrza Czarnego z dnia 22 kwietnia 2015r w sprawie przyznania prawa do lokalu 2015-04-24 07:19:33
dokument Zarządzenie Nr 0050.69.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 22 kwietnia 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r. 2015-04-22 12:32:29
dokument Zarządzenie Nr 0050.68.2015 z dnia 20 kwietnia 2015r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 2015-04-20 09:26:25
dokument Zarządzenie Nr 0050.67.2015 z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie wskazania osób wchodzących z urzędu w skład obwodowych komisji wyborczych powołanych w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 10 maja 2015r. 2015-04-20 07:42:21
dokument Zarządzenie Nr 0050.66.2015 z dnia 17 kwietnia 2015r. w sprawie powołania gminnej komisji konkursowej w celu oceny prac plastycznych w wojewódzkim konkursie pt. "Zagrożenia wypadkowe w indywidualnych gospodarstwach rolnych" organizowanym przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Gdańsku 2015-04-20 08:08:47
dokument Zarządzenie Nr 0050.65.2015 z dnia 15 kwietnia 2015r. w sprawie zmiana w budżecie gminy na 2015r 2015-05-21 12:18:04
dokument Zarządzenie Nr 0050.62.2015 z dnia 13 kwietnia 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia (dz. nr 7 w m. Czarne) 2015-04-15 08:59:34
dokument Zarządzenie nr 0050.60.2015 z dnia 9 kwietnia 2015r w sprawie przyznania prawa do lokalu 2015-04-14 12:16:57
dokument Zarządzenie Nr 0050.59.2015 z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (dz. nr 97 w m. Krzemieniewo) 2015-04-08 09:10:19
dokument Zarządzenie Nr 0050.58.2015 z dnia 7 kwietnia 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy (dz. nr 160/2 w m. Domisław) 2015-04-08 09:09:07
dokument Zarządzenie Nr 0050.57.2015 z dnia 2 kwietnia 2015r. w sprawie przyznania prawa do lokalu. 2015-04-03 09:57:46
dokument Zarządzenie Nr 0050.56.2015 z dnia 31 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r. 2015-04-03 09:55:26
dokument Zarządzenie Nr 0050.55.2015 z dnia 31 marca 2015r. w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2015-2024. 2015-04-07 15:52:57
dokument Zarządzenie nr 0050.53.2015 z dnia 30 marca 2015r w sprawie przyznania prawa do lokalu 2015-03-30 12:07:44
dokument Zarządzenie nr 0050.50.2015 z dnia 27 marca 2015r w sprawie przeprowadzenia na terenie gminy Czarne obowiązkowej akcji deratyzacji (odszczurzania) 2015-03-30 12:12:24
dokument Zarządzenie Nr 0050.49.2015 z dnia 25 marca 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r. 2015-03-27 11:11:19
dokument Zarządzenie Nr 0050.47.2015 z dnia 13 marca 2015r. w sprawie zmiana w budżecie gminy na 2015r 2015-03-16 12:10:14
dokument Zarządzenie Nr 0050.46.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 10 marca 2015r. w sprawie rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015". 2015-03-10 17:14:00
dokument Zarządzenie Nr 0050.45a.2015 z dnia 5 marca 2015r. w sprawie powołania Zespołu ds. kontroli zarządczej w Urzedzie Miasta i Gminy Czarne 2015-08-06 09:14:50
dokument Zarządzenie Nr 0050.45.2015 z dnia 05 marca 2015r. w sprawie zbycia nieruchomości (dz. nr 18/10 m. Czarne, ul. Szosowa) 2015-03-05 13:24:54
dokument Zarządzenie Nr 0050.44.2015 z dnia 4 marca 2015r. w sprawie upoważnienia Krzysztofa Dobienia do załatwiania spraw, prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych, postępowań i zaświadczeń. 2015-03-06 09:25:57
dokument Zarządzenie Nr 0050.43.2015 z dnia 4 marca 2015r. w sprawie wydzielenia lokalu mieszkalnego z przeznaczeniem na lokal socjalny i przyznania prawa do lokalu socjalnego. 2015-03-12 11:02:24
dokument Zarządzenie Nr 0050.42.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 25 lutego 2015r. w sprawie powołania komisji konkursowej w celu zaopiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych w 2015r. 2015-02-26 13:59:43
dokument Zarządzenie Nr 0050.41.2015 z dnia 24 lutego 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2015-02-27 09:29:17
dokument Zarządzenie Nr 0050.40.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r. 2015-02-26 13:55:28
dokument Zarządzenie Nr 0050.39.2015 z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie zbycia nieruchomości 2015-02-23 15:19:36
dokument Zarządzenie Nr 0050.38.2015 z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy, 2015-02-23 15:18:39
dokument Zarządzenie Nr 0050.37.2015 z dnia 23 lutego 2015r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości 2015-02-23 15:17:58
dokument Zarządzenie Nr 0050.36.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r. 2015-02-23 09:03:24
dokument Zarządzenie Nr 0050.35.2015 z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie unieważnienia przetargu na sprzedaż działki nr 203/9 o pow. 0,0189 ha położonej w Czarnem przy ul. Szkolnej. 2015-02-20 12:45:39
dokument Zarządzenie Nr 0050.34.2015 z dnia 20 lutego 2015r. w sprawie ustalenia stawek czynszu za dzierżawę gruntów stanowiących własnością gminy.nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy. 2015-02-24 10:06:01
dokument Zarządzenie Nr 0050.33.2015 z dnia 18 lutego 2015 r. w sprawie wykazy nieruchomości przeznaczonej do zbycia 2015-02-19 15:29:28
dokument Zarządzenie Nr 0050.32.2015 z dnia 18 lutego 2015r. w sprawie przyznania prawa do lokalu mieszkalnego 2015-02-18 13:18:08
dokument Zarządzenie Nr 0050.31.2015 z dnia 16 luty 2015r. w sprawie polityki zatrudnienia stosowanej przez pracodawcę gminnego 2015-02-16 15:35:46
dokument Zarządzenie Nr 0050.30a.2015 z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu miasta i Gminy Czarne 2015-03-16 12:14:10
dokument Zarządzenie Nr 0050.30b.2015 z dnia 16 lutego 2015r. w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Czarne 2015-03-05 17:43:06
dokument Zarządzenie Nr 0050.30.2015 z dnia 16 luty 2015r. w sprawie powierzenia obowiązków zastępcy Skarbnika Gminy 2015-02-16 14:55:34
dokument Zarządzenie nr 0050.29.2015 z dnia 16 luty 2015r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości 2015-02-16 14:10:51
dokument Zarządzenie nr 0050.28.2015 z dnia 13 luty 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2015-02-16 14:10:16
dokument Zarządzenie nr 0050.27.2015 z dnia 13 luty 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2015-02-16 14:09:40
dokument Zarządzenie nr 0050.26.2015 z dnia 13 luty 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2015-02-16 14:08:58
dokument Zarządzenie nr 0050.25.2015 z dnia 13 luty 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2015-02-16 14:08:16
dokument Zarządzenie nr 0050.24.2015 z dnia 13 luty 2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2015-02-16 14:07:16
dokument Zarządzenie Nr 0050.23.2015 z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r. 2015-02-04 15:00:16
dokument Zarządzenie Nr 0050.22.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015" 2015-02-03 12:51:47
dokument Zarządzenie Nr 0050.21a.2015 z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r. 2015-02-20 11:47:02
dokument Zarządzenie Nr 0050.21.2015 z dnia 30 stycznia 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r. 2015-02-03 09:01:13
dokument Zarządzenie Nr 0050.20.2015 z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zatwierdzenia planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych Gminie ustawami oraz przekazania informacji o ostatecznych kwotach dochodów i wydatków podległych jednostek oraz wysokości dotacji i wpłat do budżetu na 2015 rok 2015-02-03 08:53:00
dokument Zarządzenie Nr 0050.19.2015 z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie zwrotu kosztów podróży i innych należności. 2015-02-03 09:04:34
dokument Zarządzenie Nr 0050.18.2015 z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie darowania mienia komunalnego na rzecz Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem 2015-02-03 09:14:37
dokument Zarządzenie Nr 0050.17.2015 z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie darowania mienia komunalnego na rzecz Zespołu Szkół w Czarnem 2015-02-03 09:13:05
dokument Zarządzenie Nr 0050.16.2015 z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie darowania mienia komunalnego na rzecz Szkoły Podstawowej w Wyczechach 2015-02-03 09:11:43
dokument Zarządzenie Nr 0050.15.2015 z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie darowania mienia komunalnego na rzecz Czarneńskiego centrum Kultury w Czarnem 2015-02-03 09:10:24
dokument Zarządzenie Nr 0050.14.2015 z dnia 22 stycznia 2015r. w sprawie przyznania prawa do lokalu zamiennego z zasobu komunalnego 2015-01-22 09:12:27
dokument Zarządzenie Nr 0050.13.2015r. z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Biernatka 2015-01-22 08:46:15
dokument Zarządzenie Nr 0050.12.2015 z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Sierpowo 2015-01-22 09:45:17
dokument Zarządzenie Nr 0050.11.2015 z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Kijno 2015-01-21 12:49:16
dokument Zarządzenie Nr 0050.10.2015 z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Sokole 2015-01-21 12:47:48
dokument Zarządzenie Nr 0050.9.2015 z dnia 16 stycznia 2015r w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Domisław 2015-01-21 12:46:53
dokument Zarządzenie Nr 0050.8.2015 z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Krzemieniewo 2015-01-21 12:46:02
dokument Zarządzenie Nr 0050.7.2015 z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Bińcze 2015-01-21 12:45:19
dokument Zarządzenie Nr 0050.6.2015 z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Raciniewo 2015-01-21 12:44:13
dokument Zarządzenie Nr 0050.5.2015 z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Wyczechy-Łoża 2015-01-21 12:43:23
dokument Zarządzenie Nr 0050.4.2015 z dnia 16 stycznia 2015r. w sprawie zwołania Zebrania Wiejskiego w celu wyboru Sołtysa i Rady Sołeckiej w Sołectwie Nadziejewo 2015-01-21 12:39:56
dokument Zarządzenie Nr 0050.3.2015 z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2015-01-22 08:52:23
dokument Zarządzenie Nr 0050.2.2015 z dnia 4 stycznia 2016 r. w sprawie powołania członków Miejskiej Rady Seniorów w Czarnem 2016-01-05 14:12:26
dokument Zarządzenie Nr 0050.2.2015 z dnia 14 stycznia 2015r. w sprawie nieruchomości przeznaczonych do zbycia 2015-01-22 08:51:27
dokument Zarządzenie Nr 0050.1.2015 z dnia 7 stycznia 2015r. w sprawie nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy 2015-01-22 08:50:30
dokument Zarządzenie nr 0050.215.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 31 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Czarneńskiego Centrum Kultury w Czarnem. 2019-01-02 14:43:13
dokument Zarządzenie Nr 0050.210.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 20 grudnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu OC 2018-12-21 11:12:17
dokument Zarzadzenia Nr 0050.209.2017.Burmistrza Czarnego z dnia 20 grudnia 2018r. w spraw przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na tereni Gminy Czarne 2018-12-20 14:12:29
dokument Zarządzenie Nr 0050.208.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie zmian w budzecie Gminy Czarne na 2018 rok. 2018-12-28 12:13:00
dokument Zarządzenie nr 0050. 207.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem. 2018-12-20 10:28:58
dokument Zarządzenie Nr 0050.206.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 18 grudnia 2018r. w sprawie przyznania prawa do lokalu 2018-12-20 10:18:01
dokument Zarządzenie Nr 0050.205.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019" 2018-12-18 10:07:38
dokument Zarządzenie Nr 0050.204.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 14 grudnia 2018r. w sprawie przyznania prawa do lokalu 2018-12-20 10:24:32
dokument Zarzadzenia Nr 0050.203.2018.Burmistrza Czarnego z dnia 12 grudnia 2018r. w spraw przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących koncepcji zagospodarowania zieleni na działce nr 25 miejscowość Czarne przy ul. Zamkowej i na działce nr 2/27 w miejscowości Czarne przy al. Św. Józefa 2018-12-12 14:37:12
dokument Zarządzenie nr 0050.202.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2018-12-10 12:18:26
dokument Zarządzenie nr 0050.200.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 05 grudnia 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2018-12-06 13:54:50
dokument Zarządzenie nr 0050.199.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 04 grudnia 2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Wyczechach. 2018-12-11 11:14:07
dokument Zarządzenie Nr 0050.198.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 30 listopada 2018r. w sprawie przyznania prawa do lokalu. 2018-12-04 12:44:03
dokument Zarządzenie nr 0050.197.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 30 listopada 2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia dla Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie. 2018-12-11 11:13:06
dokument Zarządzenie nr 0050.196.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości. 2018-12-05 09:08:56
dokument Zarządzenie nr 0050.194.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 28 listopada 2018 w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej w Krzemieniewie. 2018-12-11 11:11:55
dokument Zarządzenie nr 0050.193.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 28 listopada 2018r. w sprawie nieodpłatnego przekazania wyposażenia i pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej im. Danuty Siedzikówny ps. Inka w Czarnem. 2018-12-11 11:20:39
dokument Zarządzenie Nr 0050.192.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 26 listopada 2018r. w sprawie przyznania prawa do lokalu. 2018-11-27 14:42:45
dokument Zarządzenie nr 0050.191.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie zbycia nieruchomości. 2018-11-28 13:38:59
dokument Zarządzenie nr 0050.190.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2018-11-27 11:50:55
dokument Zarządzenie nr 0050.189.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do zbycia. 2018-11-27 11:49:03