Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr 007.18.2023 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 27 kwietnia 2023 r. w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czarne.

Uchwała nr 007.18.2023

Rady Miejskiej w Czarnem
z dnia 27 kwietnia 2023 r.

 

w sprawie uchwalenia zmiany
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czarne.

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40), art. 12 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503 z późn. zm.), w związku z Uchwałą Rady Miejskiej w Czarnem Nr 0007.19.2020 z dnia 11 maja 2020 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czarne, Rada Miejska w Czarnem uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czarne przyjętego uchwałą Nr 0007.49.2013 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 24 października 2013 roku w sprawie uchwalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czarne Zmiana Nr 1, zwaną dalej „Studium”.

2. Studium obejmuje obszar całości gminy Czarne, w granicach administracyjnych.

3. Załącznikami do niniejszej uchwały są:

  1. Część tekstowa – ujednolicony tekst zmiany Studium, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały;
  2. Część graficzna, ujednolicone rysunki Studium w skali 1:10 000:
  1. Rysunek 1 - Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały,
  2. Rysunek 2 – Kierunki zagospodarowania przestrzennego, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszej uchwały;
  1. Rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag wniesionych do projektu zmiany Studium, stanowiący załącznik nr 4 do niniejszej uchwały;
  2. Dane przestrzenne stanowiące załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Czarnego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Załącznik nr 1 do Uchawły nr 0007.18.2023.pdf (PDF, 15.55Mb) 2023-05-22 12:26:03 30 razy
2 Uchwała nr 007.18.2023 Rady Miejskiej w Czarnem.pdf (PDF, 1.08Mb) 2023-05-22 12:25:13 32 razy
3 STUDIUM CZARNE KIERUNKI LEGENDA.pdf (PDF, 788.67Kb) 2023-04-28 13:38:10 51 razy
4 STUDIUM CZARNE KIERUNKI zał 3.pdf (PDF, 81.83Mb) 2023-04-28 13:37:52 45 razy
5 STUDIUM CALE UWARUNKOWANIA zal2.pdf (PDF, 76.06Mb) 2023-04-28 13:36:50 40 razy
6 STUDIUM CZARNE tekst zał 1.pdf (PDF, 10.40Mb) 2023-04-28 13:35:37 48 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Skiera 28-04-2023 13:35:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Renata Skiera 28-04-2023
Ostatnia aktualizacja: Renata Skiera 22-05-2023 12:26:03