Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument RIPiOŚ 6220.1.2019 JK Obwieszczenie /Zawiadomienie Nowy termin załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji inwestycji instalacji odzysku odpadów drewnopochodnych na działce nr 311/1 w Nadziejewie. 2021-01-20 07:22:02
dokument RIPiOŚ 6220.4.2019JK Obwieszczenie - raport "Budowa w obrębie Sokola oraz obrębie Sierpowa, w gminie Czarne elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzysząca w tym przyłączami energetycznymi, stacjami transformatorowymi oraz rozdzielnicami SN/SN". 2020-12-21 12:40:41
dokument OŚ 6220.10. 2020JK postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: powierzchniowym wydobywaniu kopaliny- kruszywa naturalnego zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem 65,-obręb Raciniewo, w miejscowości Raciniewo 2020-12-16 13:27:02
dokument RIPiOŚ 6220.4.2019JK obwieszczenie o wydaniu postanowienia o podjęciu zawieszonego postępowania w sprawie uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach po przedłożeniu przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia realizacje przedsięwzięcia pn.:?Budowa w obrębie Sokola oraz obrębie Sierpowa, w gminie Czarne elektrowni fotowoltaicznej składającej się z wolnostojących paneli fotowoltaicznych wraz z infrastrukturą towarzysząca w tym przyłączami energetycznymi, stacjami transformatorowymi oraz rozdzielnicami SN/SN?. 2020-12-16 13:15:28
dokument PPiZP.6733.8.2020.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na wykonaniu i przebudowie istniejących urządzeń melioracji wodnych w celu odprowadzenia wód gruntowych z terenu Parku Historycznego w m. Bińcze, na dz. nr 169/1 w obrębie 0002-Bińcze, gmina Czarne, powiat Człuchowski, województwo Pomorskie. 2020-10-27 11:05:17
dokument PPiZP.6733.7.2020.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym - projekt zamienny, na działkach nr: 265/2, 264, 228 - Obręb Czarne, Gmina Czarne. 2020-10-23 09:25:01
dokument RIPiOŚ.6733.5.2020.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia z rur PE100RC w miejscowości Czarne, ul. Leśna, na terenie działek nr: 226/2, 109/1, 109/2, 109/3, 109/5, 109/6, 109/7, 109/8, 109/9, 109/10, 225, 110, 111/2, 111/3, 111/4, 111/5, 111/6 - Obręb geodezyjny 0001-49, Czarne - Miasto, gmina Czarne. 2020-08-26 12:59:12
dokument RIPiOŚ.6733.4.2020.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej sieci (linii) elektroenergetycznej 0,4 kV na dz. 109/1 do zasilania budynku na dz. nr 109/9 w m. Czarne, ul. Leśna, gmina Czarne, Obręb 0001-49, Czarne - Miasto. 2020-07-28 09:22:11
dokument RIPiOŚ.6733.3.2020.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetleniowej 0,4 kV na działkach o nr: 31/1, 267/1 - Obręb 0003-Domisław, gmina Czarne. 2020-07-01 14:00:44
dokument OBWIESZCZENIA Burmistrza Czarnego w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czarne uchwalonego uchwałą Nr 0007.49.2013 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 24 października 2013 roku. 2020-06-26 07:29:00
dokument Obwieszczenie Burmistrza Czarnego z dnia 20 marca 2020 w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego 2020-04-01 13:11:53
dokument RIPiOŚ.6733.2.2020.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej SN-15 kV i elektroenergetycznej sieci napowietrznej SN-15 kV, na terenie działek nr: 88, 92, 459, 5158, 5159/1, 5162/2, 5162/7, Obręb 0007 Raciniewo, gmina Czarne. 2020-03-12 13:59:48
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2020 r. 2020-01-23 13:38:24
dokument RIPiOŚ.6733.1.2020.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kanalizacji sanitarnej w m. Kijno, Sokole i Sierpowo wraz z przepompowniami ścieków i przewodem tłocznym, na działkach nr: - Obręb 0001-49 Czarne-Miasto: 265/2, 228, 227; - Obręb Sokole: 86, 87, 190, 192, 32/6, 32/1, 39, 36, 11, 45, 48, 49/5, 49/6, 49/7, 107/1, 107/2, 49/4, 57/1, 136, 12/2, 40/2, 47/2, 194/42, 194/44, 194/34, 194/8, 194/1, 194/3, 194/4, 194/5, 194/21, 194/23, 194/13, 194/14, 194/6, 194/7, 196; - Obręb Domisław: 302; - Obręb Sierpowo: 7, 33/7, 1/2, 1/3, 13, 23/3, 36/1, 39, 36/3, 36/4, 33/11, 33/12, 91/11, 94/1, 107, 91/13, 172/6, 172/7, 92, 149/10, 148/15. 2020-01-08 12:24:20