Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

RIPiOŚ 6220.1.2019 JK Obwieszczenie /Zawiadomienie Nowy termin załatwienia sprawy wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji inwestycji instalacji odzysku odpadów drewnopochodnych na działce nr 311/1 w Nadziejewie.

Czarne, dnia 31 grudnia 2020 roku

 

RIPiOŚ 6220.1.2019 JK

Zawiadomienie /Obwieszczenie

dotyczy: wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji inwestycji instalacji odzysku odpadów drewnopochodnych na działce nr 311/1 w Nadziejewie.

        Na podstawie art. 10 § 1 i 36 § 1 w trybie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256, z późn. zm. – dalej k.p.a.) w związku art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 253, z późn. zm.), Burmistrz Czarnego zawiadamia strony postępowania, że sprawa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji inwestycji instalacji odzysku odpadów drewnopochodnych na działce nr 311/1 w Nadziejewie, nie mogła zostać załatwiona w terminie. Przyczyną opóźnienia jest skomplikowany charakter sprawy, jak również konieczności zapewniania Stronom możliwości zapoznania się ze zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym w okresie trwającej epidemii wirusa SARS-CoV-2 (choroby COVID-19).

Nowy termin załatwienia sprawy został wyznaczony do 31 marca 2021 r.

Burmistrz Czarnego informuje, iż w przypadku niezałatwienia sprawy w terminie określonym w art. 35 k.p.a. lub w przepisach szczególnych, ani w terminie wskazanym zgodnie z art. 36 § 1 k.p.a. lub gdy postępowanie jest prowadzone dłużej, niż jest to niezbędne do załatwienia sprawy, Stronie przysługuje prawo do wniesienia ponaglenia zgodnie z art. 37 § 1 k.p.a. Ponaglenie musi zawierać uzasadnienie zgodnie z art. 37 § 2 k.p.a.

Niniejsze obwieszczenie zamieszcza się na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Czarne oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Czarne, na okres 14 dni. Zgodnie z art. 49 k.p.a., zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

 

 

Otrzymują:

  1. Inwestor,

  2. Strony postępowania zgodnie z art. 49 k.p.a.,

  3. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gdańsku,

2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Człuchowie,

3. Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarząd Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy.

 

 

 

 

 

 

 

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 obwieszczenie.pdf (PDF, 70.17Kb) 2021-01-20 07:22:02 33 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Rulski 20-01-2021 07:22:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Joanna Kosowska 31-12-2020
Ostatnia aktualizacja: Michał Rulski 20-01-2021 07:22:02