Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji. 2018-11-21 12:46:25
dokument Wyniki Wyboru Burmistrza Gminy Czarne 2018-10-25 11:53:16
dokument Wyniki Wyboru do Rady Miejskiej w Czarnem 2018-10-25 11:52:11
dokument Postanowienie KW III z dnia 16 października 2018 r. sprostowanie omyłki pisarskiej gm. Czarne 2018-10-17 08:39:28
dokument Zmiana w składzie Oręgowej Komisji Wyborczej Nr 3 Czarne 2018-10-16 09:08:15
dokument Zmiana w składzie Oręgowej Komisji Wyborczej Nr 10 Czarne 2018-10-16 09:06:54
dokument Zmiana w składzie Oręgowej Komisji Wyborczej Nr 7 Czarne 2018-10-11 07:51:39
dokument Uwaga ważna INFORMACJA 2018-10-10 08:34:56
dokument Wybory Samorządowe - OKW_ Komisja dzienna -+ slajd 83_poprawna2-1 2018-10-09 12:33:06
dokument Wybory Samorządowe - OKW_ Komisja wieczorna + slajd nr 27_poprawna2 2018-10-09 12:32:10
dokument Wybory Samorządowe - Przykłady znaku X_poprawka 2018-10-09 12:31:20
dokument Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 5 października 2018 r. w sprawie sprostowania omyłki pisarskiej gm. Czarne 2018-10-08 15:24:41
dokument Postanowienie KW w Słupsku II z dnia 3 października 2018 r. sprostowanie omyłki pisarskiej OKW gm. Czarnea 2018-10-08 15:24:04
dokument POSTANOWIENIE Komisarza Wyboczego w Słupsku z dnia 1 października 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Czarne 2018-10-01 12:50:56
dokument INFORMACJA Komisarza Wyborczego w Słupsku III z dnia 24 września 2018r. 2018-09-25 09:08:25
dokument INFORMACJA GMINNEJ KOMISJI W CZARNEM 2018-09-13 14:38:24
katalog Uchwały Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnem 2018-09-12 13:41:26
dokument Postanowienie KW III z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnem 2018-09-11 11:02:09
dokument Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 2018-08-28 11:34:04
dokument Delegatura Krajowego Biura Wyborczego w Słupsku 2018-08-28 10:27:53
dokument OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnem z dnia 2 października 2018r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Miejskiej w Czarnem zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-05 12:25:37
dokument OBWIESZCZENIE Gminnej Komisji Wyborczej w Czarnem z dnia 4 października 2018r. o zarejestrowanych kandydatach na burmistrza w wyborach Burmistrza Czarnego zarzadzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-10-05 12:01:09
dokument OBWIESZCZENIE Burmistrza Czarnego z dnia 10 września 2018 roku 2018-09-17 13:21:13
dokument O B W I E S Z C Z E N I E BURMISTRZA CZARNEGO Z DNIA 23 SIERPNIA 2018 ROKU Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. - Kodeks wyborczy (Dz.U.2018.754) w związku z uchwałą Rady Miejskiej w Czarnem Nr 0007.22.2018 z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału Gminy Czarne na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu (Dz. Urzęd. Woj. Pom. poz.1611) oraz o wyznaczonej siedzibie gminnej komisji wyborczej 2018-08-24 11:45:37
dokument Obwieszczecnie Starosty Czluchowskiego z dnia 24.08.2018 2018-08-27 12:38:17
dokument OBWIESZCZENIE Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-24 10:05:44
dokument KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 14 kwietnia 2018r. w sprawie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków tetytorialnych komisji wyborczych do rad gmin, rad powiatów i sejmików wojewódzkich oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarzadzonych na dzień 21 października 2018 r. 2018-08-20 13:59:57
dokument KOMUNIKAT Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 14 kwietnia 2018r. w sprawie przyjmowania zawiadomień o utworzeniu komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018r. 2018-08-20 13:54:31
dokument Zarządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018-2023. 2018-04-24 10:18:21
dokument Zarządzenie Nr 0050.149.2018 Burmistrza Czarnego z dnia 23 sierpnia 2018r. w sprawie: wyznaczenia miejsc na terenie gminy Czarne przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborow wójtow, burmistrzów i przezydentów miast. 2018-08-24 14:05:28
dokument Uchwała Nr 0007.31.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 25 kwietnia 2018r. w sprawie podziału Gminy Czarne na stałe obwody głosowania 2018-08-20 13:42:00
dokument Uchwała Nr 0007.22.2018 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 28 marca 2018r. w sprawie podziału Gminy Czarne na okręgi wyborcze, określenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu 2018-04-24 10:14:20