Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument RIPiOŚ.6733.18.2018.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie domu opieki społecznej pn. "Dom Spokojnej Starości" dla ok. 30 pensjonariuszy na działce nr 326, położonej w miejscowości Wronkowo, obręb 0006 Nadziejewo, Gmina Czarne. 2018-12-20 13:11:19
dokument RIPiOŚ.6733.17.2018.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV na terenie działek nr: 108/2, 91/11, 90/4 w m. Sierpowo, gmina Czarne. 2018-12-20 13:09:10
dokument Obwieszczenie z dnia 14 grudnia 2018 roku Burmistrz Czarnego podaje do publicznej wiadomości, że na terenie obwodu łowieckiego nr 313/317 w sezonie łowieckim 2019 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie nr 229 "ŻUBR" - SZCZECINEK. 2018-12-18 14:04:53
dokument Obwieszczenie z dnia 18 grudnia 2018 roku Burmistrz Czarnego podaje do publicznej wiadomości, że na terenie obwodu łowieckiego nr 304 w sezonie łowieckim 2019 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie "DZIK". 2018-12-18 14:02:08
dokument Obwieszczenie ul Cicha 2018-11-30 11:51:30
dokument RIPiOŚ.6733.16.2018.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na modernizacji punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Czarne w Nadziejewie. 2018-10-31 09:27:57
dokument RIPiOŚ.6733.15.2018.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego w m. Wyczechy, dz. nr 4/12, 4/24 Obręb Wyczechy, gmina Czarne. 2018-10-29 12:17:57
dokument RIPiOŚ.6733.14.2018.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 232107G w m. Sierpowo, na działkach o nr ewidencyjnym: 91/13, 92, 149/10 w Obrębie Sierpowo. 2018-10-29 12:16:06
dokument O B W I ES ZCZ EN I E BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 26 października 2018r. 2018-10-26 12:22:00
dokument Obwieszczenie z dnia 25 października 2018r. Burmistrza Czarnego podaje do publicznej wiadomości, że na terenie obwodu łowieckiego nr 313/317 w sezonie łowieckim 2018/2019 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie nr 229 "ŻUBR" - SZCZECINEK. 2018-10-25 14:21:29
dokument Obwieszczenie z dnia 25 października 2018r. Burmistrza Czarnego podaje do publicznej wiadomości, że na terenie obwodu łowieckiego nr 306 Dzików w sezonie łowieckim 2018/2019 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Wojskowe Koło Łowieckie nr 329 "CIS". 2018-10-25 14:19:58
dokument RIPiOŚ.6733.13.2018.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV w m. Wyczechy, dz. nr 1/11, 4/21, 3/3, 4/39, Obręb Wyczechy. 2018-10-16 12:26:56
dokument RIPiOŚ.6733.12.2018.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 232076G łączącej drogę wojewódzką nr 201 z miejscowością Nadziejewo, na działkach nr: 235, 237/1, 238, 219/1, 234/1, 231/5 Obręb Nadziejewo, gmina Czarne. 2018-10-16 12:25:53
dokument Obwieszczenie Burmistrza Czarnego z dnia 9.10.2018r. o umorzeniu postępowania w sprawie wydania zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 72, 78,79 w obrębie geodezyjnym Czarne, miasto Czarne. 2018-10-09 14:39:09
dokument Obwieszczenie Burmistrza Czarnego informujące o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu Planu Odnowy Miejscowości Nadziejewo na lata 2018-2024. 2018-08-29 08:09:24
dokument RIPiOŚ 6220.2.2017JK Obwieszczenie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających o opinie oraz o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych postępowania w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr RIPiOŚ 6220.2.2017 JK z dnia 31 maja 2017r zmienianą decyzją z dnia 15 czerwca 2018r. dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 3 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczna na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 72, 78 w obrębie geodezyjnym Czarne, miasto Czarne 2018-08-14 11:21:33
dokument RIPiOŚ.6733.10.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV na terenie działek nr: 68/1, 68/3, 68/4, 88, 428, 5084/6 - gmina Czarne - 220302_5-Czarne-Obszar Wiejski, 0001 Biernatka. 2018-07-30 14:28:35
dokument RIPiOŚ.6733.9.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w zakresie doświetlenia oraz doświetlenia placu przy świetlicy w m. Nadziejewo, na działkach ewidencyjnych gruntu: 100, 239 Obręb Nadziejewo, gmina Czarne. 2018-07-06 14:04:31
dokument RIPiOŚ.6733.8.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w zakresie doświetlenia w m. Raciniewo, na działkach ewidencyjnych gruntu: 27/2, 82, 413 Obręb Raciniewo, gmina Czarne. 2018-07-06 14:03:49
dokument RIPiOŚ.6733.7.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w zakresie doświetlenia w m. Biernatka, na działkach ewidencyjnych gruntu: 92, 94/3, 94/6, 94/7 Obręb Biernatka, gmina Czarne. 2018-07-06 14:02:39
dokument RIPiOŚ.6733.6.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w zakresie doświetlenia oraz doświetlenia placu przy świetlicy w m. Sierpowo, na działkach ewidencyjnych gruntu: 1/3, 36/3 Obręb Sierpowo, gmina Czarne. 2018-07-06 14:01:34
dokument RIPiOŚ.6733.5.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w zakresie doświetlenia w m. Nadziejewo, na działkach ewidencyjnych gruntu: 13/1, 74, 235 Obręb Nadziejewo, gmina Czarne. 2018-07-06 14:00:29
dokument RIPiOŚ.6733.4.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w zakresie doświetlenia w m. Bińcze, na działkach ewidencyjnych gruntu: 145/4, 241/6, 356/23 Obręb Bińcze. 2018-07-06 13:58:45
dokument RIPiOŚ.6733.3.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi w zakresie doświetlenia w m. Nadziejewo, na działkach ewidencyjnych gruntu: 59, 61, 62/1, 235, 236 Obręb Nadziejewo, gmina Czarne. 2018-07-06 13:56:58
dokument RIPiOŚ.6733.2.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi, zlokalizowanej na działce nr 9/8 obręb 0001 Czarne, na odcinku od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 do granicy działki nr 1 obręb 0001 Czarne na działce nr 9/8, obręb nr 0001, j. ewid. 220302_4, m. Czarne, gm. Czarne - Miasto, pow. człuchowski, woj. pomorskie, w ramach zadania: Budowa miejsc postojowych dla jednostek ciężkiego sprzętu oraz przebudowa budynków nr 45 i 37 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz zagospodarowaniem terenu w obrębie obiektów. 2018-06-27 08:11:57
dokument RIPiOŚ.6733.1.2018.RS Obwieszczenie w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV nn-0,4 kV polegająca na budowie linii kablowej nn-0,4 kV w m. Bińcze, Obręb Bińcze, dz. nr 121/1 i 121/2, gmina Czarne. 2018-03-19 15:14:54
dokument Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 2018-02-23 08:08:06
dokument RIPiOŚ.6733.9.2017.RS Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej sieci nn-0,4 kV polegająca na budowie linii kablowej nn-0,4 kV oraz budowie złącza kablowo-pomiarowego typu KRSN-P2/2F-NH2/2R-NH00/F w m. Biernatka, Obręb Biernatka, dz. nr 5/4, gmina Czarne. 2018-01-19 13:02:43