Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument OBWIESZCZENIEBurmistrza Gminy Czarne z dnia 15 września 2023 roku Na podstawie art. 16 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. ? Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 i 2418 oraz z 2023 r. poz. 497) Burmistrz Gminy Czarne podaje do wiadomości wyborców informację o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r.: 2023-09-18 08:42:25
dokument OBWIESZCZENIE PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 14 sierpnia 2023 r. o okręgach wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 15 października 2023 r. (wyciąg) 2023-08-21 14:36:16
dokument Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego. O zezwoleniu na realizację inwestycji pn: Budowa Małej Obwodnicy - etap 1 2023-06-27 21:41:22
dokument PPiZP.6733.5.2023.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi zlokalizowanej na działce nr 9/8 obręb 0001-49 Czarne, na odcinku od zjazdu z drogi wojewódzkiej nr 201 do granicy działki nr 1, obręb 0001-49 Czarne, gmina Czarne. 2023-05-23 09:45:22
dokument PPiZP.6733.4.2023.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV dla zasilania gospodarstwa rolnego - obiekt gospodarczy na dz. nr 70/12 w m. Wyczechy, gmina Czarne, obręb ewidencyjny 0010-Wyczechy. 2023-05-16 09:23:06
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2023 r. na obszarze województwa pomorskiego. 2023-03-31 12:26:07
dokument PPiZP.6733.3.2023.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej nn-0,4 kV do zasilania budynku mieszkalnego jednorodzinnego w m. Sokole, dz. nr 10/10, gmina Czarne, obręb ewidencyjny 0009-Sokole. 2023-03-17 12:40:59
dokument PPiZP.6733.2.2023.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi wraz z rozbiórką i budową mostu na rzece Szczyra w miejscowości Prądy na działkach ewidencyjnych nr 204, 3312/2, obręb Krzemieniewo, gmina Czarne, powiat Człuchowski. 2023-03-15 14:06:42
dokument PPiZP.6733.1.2023.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dla zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. nr 190/3 w m. Malinowo, gmina Czarne, na działkach nr: 190/8, 191, 190/11, 190/3, 190/2 Obręb ewidencyjny 0004?Krzemieniewo, Gmina Czarne. 2023-02-02 09:53:56
dokument OBWIESZCZENIE BURMISTRZA CZARNEGO z dnia 20.01.2023r. o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Czarne 2023-01-27 08:38:45