Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Burmistrza Czarnego informujące o odstąpieniu od przeprowadzenia strategiczej oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany "Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czarne na lata 206-2023". 2019-12-31 09:46:44
dokument RIPiOŚ.6733.13.2019.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dla zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. Nr 93/2 w m. Domisław, gmina Czarne, na dz. nr 103, 261 Obręb Domisław. 2019-12-19 14:49:48
dokument RIPiOŚ.6733.12.2019.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kablowej średniego napicia (SN-15 kV), w tym budowa linii kablowych SN-15 kV i złącza SN-15kV, na terenie działek: - 0005 Łoża, gmina Czarne: 3351/2, 57/3, 60, 59, 61, 3343/1, 3335/1, 3326/1, 3311/2; - 0006 Nadziejewo, gmina Czarne: 3351/2, 266, 339, 3343/2, 3335/2, 3326/2, 3311/3, 3299/2, 3287/2, 3312, 3300/1, 3288, 3275/3, 3276/1, 3264/4, 401, 3264/1, 3254/1, 3242/2, 3230/2, 3231, 3219/1, 3207/2. 2019-11-13 13:13:27
dokument RIPiOŚ.6733.11.2019.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV dla zasilenia budynku mieszkalnego jednorodzinnego na dz. Nr 109/6 w m. Czarne, ul. Leśna, gmina Czarne, na działkach o nr ew.: 226/2, 109/1, 109/2, 109/3, 109/5, 109/6, Obręb Czarne 0001, położonych w m. Czarne, ul. Leśna, gmina Czarne. 2019-11-07 13:39:25
dokument Obwieszczenie z dnia 18 października 2019r. Burmistrz Czarnego podaje do publicznej wiadomości, że na terenie obwodu łowieckiego nr 312, 311 i 305 w sezonie łowieckim 2019/2020 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie "Jeleń" 2019-10-23 14:21:37
dokument Obwieszczenie z dnia 22 października 2019r. Burmistrz Czarnego podaje do publicznej wiadomości, że na terenie obwodu łowieckiego nr 122 w sezonie łowieckim 2019/2020 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie "Gryf w Słupsku. 2019-10-23 14:19:26
dokument Obwieszczenie z dnia 17 października 2019r. Burmistrz Czarnego podaje do publicznej wiadomości, że na terenie obwodu łowieckiego nr 313/317 w sezonie łowieckim 2019/2020 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie nr 229 "ŻUBR" - SZCZECINEK. 2019-10-17 13:39:27
dokument Obwieszczenie z dnia 16 października 2019r. Burmistrz Czarnego podaje do publicznej wiadomości, że na terenie obwodu łowieckiego nr 306 Dzików w sezonie łowieckim 2019 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Wojskowe Koło Łowieckie "Cis". 2019-10-17 13:37:16
dokument Obwieszczenie z dnia 14 października 2019r. Burmistrz Czarnego podaje do publicznej wiadomości, że na terenie obwodu łowieckiego nr 313/317 w sezonie łowieckim 2019/2020 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie nr 229 "ŻUBR" - SZCZECINEK. 2019-10-14 14:52:18
dokument Obwieszczenie z dnia 11 października 2019r. Burmistrz Czarnego podaje do publicznej wiadomości, że na terenie obwodu łowieckiego nr 304 w sezonie łowieckim 2019/2020 odbędą się polowania zbiorowe organizowane przez Koło Łowieckie "DZIK". 2019-10-11 08:17:19
dokument RIPiOŚ.6733.10.2019.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci elektroenergetycznej SN 15 kV w zamian istniejącej sieci napowietrznej SN-15kV, w tym budowę linii kablowej SN 15 kV oraz złącza kablowego SN na terenie działek nr: 5/1, 5/4, 5/5, 5/8, 14/4, 296, Obręb 0049 Czarne, gmina Czarne Miasto. 2019-10-01 09:20:39
dokument Obwieszczenie Starosty Człuchowskiego o wszczęciu postepowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej 2019-07-03 14:53:02
dokument RIPiOŚ.6733.1.2019.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 15kV od GPZ Czarne do Zielonego Parku Przemysłowego Cierznie, projektowanej na terenie działek: 226/2 Obręb 049 Czarne, dz. 36, 196 Obręb Sokole, dz. nr 1/2, 1/3 Obręb Sierpowo, dz. nr 123/1, 174/1, 174/2, 177 Obręb Krzemieniewo, dz. 5, 68, 94, 100/3, 100/4, 243/3, 243/8, 243/9, 474, 502, 507, 3237/2, Obręb Cierznie. 2019-06-11 13:03:40
dokument RIPiOŚ.6733.9.2019.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków wraz z przyłączami w miejscowości Bińcze, gmina Czarne na terenie działek nr: 241/6, 356/3, 158/1, Jednostka ewidencyjna: 220302_5 Czarne, Obręb ewidencyjny Bińcze 0002, powiat Człuchów. 2019-06-06 13:46:15
dokument RIPiOŚ.6733.8.2019.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Biernatka, gmina Czarne na terenie działek nr: 428, 66/1, 68/3, Jednostka ewidencyjna: 220302_5 Czarne, Obręb ewidencyjny Biernatka 0001, powiat Człuchów. 2019-06-06 13:44:55
dokument RIPiOŚ.6733.7.2019.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej sieci kablowej 0,4 kV, w m. Łoża, gmina Czarne, na działkach nr: 10/2, 10/1, 15/3, 46, 88/1, Obręb Łoża. 2019-05-15 10:46:45
dokument Ogłoszenie Burmistrza Czarnego z dnia 10.05.2019r.: zainteresowane osoby mogą składać wnioski w sprawie zmiany "Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części obrębu miasta Czarne i części obrębu geodezyjnego Nadziejewo". 2019-05-10 11:09:06
dokument RIPiOŚ.6733.5.2019.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie drogi gminnej nr 232108G na odcinku Sierpowo - Domyśl, zlokalizowanej na działkach o nr ewidencyjnym: 1/3, 23/3, 247, 248 położonych w Obrębie 0008 Sierpowo oraz na działkach o nr ewidencyjnym: 209, 3180/3, 3179/1 położonych w obrębie 0009 Sokole. 2019-04-08 10:19:57
dokument RIPiOŚ.6733.4.2019.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działkach nr 40/3, 427 Obręb Biernatka, gmina Czarne do zasilania budynku mieszkalnego w m. Biernatka dz. nr 35 i 39, Obręb Biernatka, Gmina Czarne. 2019-03-28 12:49:08
dokument RIPiOŚ.6733.3.2019.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na rozbudowie kablowej sieci elektroenergetycznej 0,4 kV na działce nr 9/9 do zasilania budynku mieszkalnego w m. Wyczechy dz. nr 9/8, gmina Czarne Obręb Wyczechy. 2019-03-28 12:47:52
dokument RIPiOŚ.6733.2.2019.RS Obwieszczenia w sprawie o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi gminnej nr 232056G - dz. nr 413, w m. Raciniewo, Obr. ew. Raciniewo 0007, jednostka ewidencyjna Czarne 220302_5 oraz utwardzenie terenu części działki nr 14/1 - teren cmentarza, w m. Raciniewo, Obr. ew. Raciniewo 0007, jednostka ewidencyjna Czarne 220302_5 i połączenie z drogą gminną nr 232056G poprzez wykonane zjazdu na działkę nr 14/1. 2019-03-27 12:45:17
dokument Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Czarne z 08 lutego 2019 roku. Dla ułatwienia spełnienia przez podatników dotychczasowych nieuiszczonych podatków i opłat za rok 2018 i lata wcześniejsze 2019-02-11 07:30:48