Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Ogłoszenie w formie zapytania ofertowego do 130.000 zł pn. Przebudowa drogi gminnej nr 232092G poprzez budowę zatoki autobusowej i peronu w m. Domisław.

Czarne, dnia 03.03.2023 rok

ID.271.2.7.2023

                                                    O G Ł O S Z E N I E

 

 1. Gmina Czarne informuje, że przyjmowane są oferty na:

Przebudowa drogi gminnej nr 232092G poprzez budowę zatoki autobusowej i peronu w m. Domisław.

 1. Termin składania ofert do 10 marca 2023r. do godz. godz. 13:30.
 2. Miejsce składania ofert  : Urząd Miasta i Gminy w Czarnem,  ul.   Moniuszki 12, 77-330   Czarne, Sekretariat – pokój Nr- 12.
 3. Forma składania ofert : Oferta w formie pisemnej w zaklejonej kopercie , oznakowana napisem : Oferta na : Przebudowę drogi gminnej nr 232092G poprzez budowę zatoki autobusowej i peronu  w m. Domisław.
 4. Kryterium oceny ofert : Cena 100%
 5. Informacje szczegółowe na temat zamówienia dostępne są :

Urząd Miasta i Gminy w Czarnem, ul. Moniuszki 12, 77-330 Czarne,  – pokój Nr- 28, osoba do   kontaktu : P. Marek Szoska- Tel.  59-8332079.

 1. Termin wykonania zamówienia do 31 maja 2023 roku.
 2. Wybór oferty  nastąpi  zgodnie  z Regulaminem udzielania  zamówień publicznych o  wartości poniżej 130.000,00 zł netto,  wprowadzonym Zarządzeniem  nr 0050.1.2021 Burmistrza  Czarnego  z dnia  04 stycznia 2021 roku.

 

W   z a ł ą c z e n i u:

 1. Przedmiar robót.
 2. Formularz ofertowy.
 3. Wzór umowy
 4. Opis przedmiotu zamówienia
 5. Dokumentacja projektowa
 6. STWiOR
 7. Załącznik RODO

 

                                                                  Czarne, dnia 13.03.2023 rok

ID.271.2.7.2023

                                                                                                                                                                                                             Wszyscy uczestnicy postępowania

Informacja z sesji otwarcia ofert na :

,, Przebudowa drogi gminnej nr 232092G poprzez budowę zatoki autobusowej i peronu  w m. Domisław

 

Gmina Czarne informuje, że w wyniku przeprowadzonego postępowania o  udzielenie  zamówienia  o wartości  poniżej 130.000,00 zł. netto  na realizację inwestycji pn.:  ,, Przebudowa drogi gminnej nr 232092G poprzez budowę zatoki autobusowej i peronu  w m. Domisławwpłynęły n/w oferty:

 

Lp.

Firma (nazwa) oraz adres wykonawcy

Cena oferty brutto

Liczba punktów w kryterium cena

1.

NOR-BUD Sp. z o.o., Biskupnica 43, 77-300 Człuchów

74.911,21

62,39

2.

Usługi Melioracyjne DREN BUD Stanisław Dudek, Debrzno Wieś 23, 77-420 Lipka

99.015,00

47,20

3.

Usługi Komunalne EKSPRES S.C. Jerzy Skotarczak, Robert Brodecki, ul. Kościuszki 42, 77-330 Czarne

46.740,00

100

                                                                  Czarne, dnia 13.03.2023 rok

ID.271.2.7.2023

                                  Unieważnienie postępowania

w sprawie ogłoszonego w dniu 03 marca 2023 roku zaproszenia do złożenia oferty cenowej na : Przebudowę drogi gminnej nr 232092G poprzez budowę zatoki autobusowej i peronu  w m. Domisław

                                                                                                                                          Uzasadnienie

Cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Biorąc pod uwagę powyższe, w toczącym się postępowaniu prowadzonym na podstawie  regulaminu  udzielania zamówień publicznych do równowartości kwoty 130.000,00 zł, wprowadzonym Zarządzeniem  Burmistrza Czarnego postępowanie należało unieważnić.

 

Załączniki do pobrania

Ogłoszenie do pobrania
1 Ogłoszenie z załącznikami.pdf (PDF, 393KB) 2023-03-03 11:35:46 393KB 118 razy
2 Załączniki do ogłoszenia.zip (ZIP, 2.7MB) 2023-03-03 11:36:01 2.7MB 124 razy
Informacja z otwarcia ofert
1 Informacja z sesji otwarcia ofert.pdf (PDF, 58.KB) 2023-03-13 13:41:54 58.KB 105 razy
Udzielenie zamówienia
1 Unieważnienie postępowania.pdf (PDF, 47.KB) 2023-03-13 13:41:54 47.KB 106 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Renata Skiera 03-03-2023 11:35:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Marek Szoska 03-03-2023
Ostatnia aktualizacja: Renata Skiera 13-03-2023 13:41:54