Konsultacje społeczne

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Komunikat Burmistrza Czarnego z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie konsultacji 2018-01-05 11:54:59
Komunikat w sprawie konsultacji społecznych dot programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi 2017-10-19 13:12:41
Konsultacje społeczne dotyczących zagospodarowania pasa drogowego w planowanej do przebudowy ul. Wojska Polskiego i ul. Sobieskiego w Czarnem. 2017-08-08 10:19:42
Konsultacje społeczne w sprawie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Czarne na lata 2016-2023 2017-06-01 09:43:28
Konsultacje społeczne mające na cele poinformowanie i uzgodnienie koncepcji przebudowy drogi wewnętrznej w miejscowości Nadziejewo 2017-03-06 14:32:52
Konsultacje społeczne mające na cele poinformowanie i uzgodnienie koncepcji przebudowy drogi wewnętrznej ul. Świerczewskiego w Czarnem 2017-03-06 14:31:56
Komunikat Burmistrza Czarnego z dnia 21 lutego 2017r. w sprawie konsultacji dot. projektu uchwały w sprawie uchwalenia Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień dla Gminy Czarne na rok 2017 2017-02-23 08:18:43
Konsultacje społeczne w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rewitalizacji Miasta Czarne 2017 - 2030 2017-02-15 21:55:00
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwały Rady Miejskiej Czarne w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji w Mieście Czarne. 2017-02-15 21:44:10
Komunikat Burmistrza Czarnego z dnia 11 stycznia 2017 r. w sprawie konsultacji 2017-01-16 09:16:35
Komunikat Burmistrza Czarnego z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie konsultacji 2016-12-20 10:43:27
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu "Strategi Rozwoju Miasta i Gminy Czarne na lata 2016-2022" 2016-01-26 14:04:10
Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych dotyczących projektu dokumentu "Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czarne" 2016-01-26 07:33:11
Komunikat Burmistrza Czarnego w sprawie konsultacji z dnia 20.11.2015r. dotyczące projektu uchwały Programu Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Czarne na rok 2016 2015-11-23 08:33:15
Komunikat Burmistrza Czarnego w sprawie konsultacji z dnia 20.11.2015r. dotyczące projektu uchwały programu Profilaktyki i rozwiazywania Problemów Alkoholowy dla Gminy Czarne na rok 2016 2015-11-23 08:31:46
Konsultacje społeczne mające na uwadze zebranie od mieszkańców miejscowości Bińcze, uwag, opinii dotyczących zagospodarowania parku historycznego oraz zmiany inkasenta podatków i opłat lokalnych 2015-10-15 20:00:17
Konsultacje społeczne dotyczące projektu uchwała w sprawie programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2016 2015-10-07 14:17:56
Konsultacje społeczne mające na uwadze zebranie od mieszkańców miejscowości Bińcze, uwag i opinii dotyczących zagospodarowania działki Nr 356/27 (boisko) 2015-10-01 13:55:47
Informacja z przebiegu konsultacji społecznych dotyczących uwag i opinii do uwzglednienia przy sprzedaży lub zagospodarowaniu działek 47/1 i 176/11. 2015-09-21 08:36:12
Konsultacje społecznych mające na uwadze zbieranie od mieszkańców miejscowości Krzemieniewo, uwag i opinii do uwzględnienia przy sprzedaży lub zagospodarowaniu działek 47/1 i 176/11. 2015-09-03 11:41:03
Uchwała Nr 0007.30.2015 z dnia 01 czerwca 2015 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu Konsultacji Społecznych Miasta i Gminy Czarne 2015-09-03 11:41:37