2015 rok

Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Sprawozdania finansowe za 2015r 2016-06-24 08:07:35
Sprawozdania budżetowe za 2015r. 2016-03-08 10:05:35
Uchwała Nr 134/g313/F/IV/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 listopada 2015r. dotycząca opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Czarne na lata: 2016-2024 2016-01-11 12:49:54
Uchwała Nr 133/g313/P/IV/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Miasta i Gminy Czarne na 2016 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu budżetu. 2016-01-11 12:47:34
Uchwała Nr 176/g313/B/II/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o przedłożeniu przez Burmistrza Miasta i Gminy Czarne informacji o przebiegu wykonania budżetu za I pórocze 2015 roku. 2015-12-04 08:57:54
Uchwała Nr 020/g313/R/IV/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Czarne za 2014 rok. 2015-12-04 08:53:37
Uchwała Nr 047/g313/D/II/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o rawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Czarne na lata: 2015-2024 2015-12-04 08:51:43
Uchwała Nr 0007.35.2015r. Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 23 czerwca 2015r w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Czarne za 2014r 2015-12-04 07:37:56
Uchwała Nr 0007.34.2015r. Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 23 czerwca 2015r w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014r 2015-12-04 07:37:26
Uchwały Nr 0007.53.2015 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 16.09.2015r.w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2015-2025 2015-12-04 07:37:03
Uchwała Nr 0007.23.2015r. Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 24 marca 2015r.w sprawie wprowadzenia zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2015- 2024 2015-12-04 07:35:46
Zarządzenie Nr 0050.194.2015 z dnia z dnia 12 listopada 2015r. w sprawie sporządzenia i przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Czarne na 2016 rok 2015-12-04 07:33:54
Uchwała Nr 087/g313/K/IV/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 29 czerwca 2015r. w sprawie opinii o mozliwości spłaty kredytu w wysokości 880.000 zł. 2015-07-01 09:11:21
Uchwała Nr 020/g313/R/IV/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 30 marca 2015r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta i Gminy Czarne za 2014 rok. 2015-07-01 09:09:26
Uchwała Nr 047/g313/DII/15 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 6 lutego 2015r. w sprawie opinii o prawidłowości prognozy kwoty długu Miasta i Gminy Czarne na lata: 2015-2024 2015-07-01 09:07:10
Uchwała Nr 0007.2.2015 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2015-2024 2015-02-04 15:27:57
Uchwała Nr 0007.1.2015 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015r 2015-02-04 15:26:44