Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Miasta i Gminy Czarne
System Rada

System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.

System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 0050.30.2015 z dnia 16 luty 2015r. w sprawie powierzenia obowiązków zastępcy Skarbnika Gminy 2015-02-16 14:55:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.29.2015 z dnia 16 luty 2015r. w sprawie oddania w użyczenie nieruchomości 2015-02-16 14:10:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.28.2015 z dnia 13 luty 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2015-02-16 14:10:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.27.2015 z dnia 13 luty 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2015-02-16 14:09:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.26.2015 z dnia 13 luty 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2015-02-16 14:08:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.25.2015 z dnia 13 luty 2015r. w sprawie wykazu nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy 2015-02-16 14:08:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 0050.24.2015 z dnia 13 luty 2015r. w sprawie sprzedaży nieruchomości 2015-02-16 14:07:16 dodanie dokumentu
Aktywne formularze - Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2015-02-13 12:09:06 edycja dokumentu
Aktywne formularze - Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej 2015-02-13 12:08:27 dodanie dokumentu
Piotr Zabrocki - kadencja 2014-2018 2015-02-13 11:31:02 edycja dokumentu
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (Dziennik Ustaw z dnia 7 lutego 2015 r. poz. 188) 2015-02-13 09:56:28 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy sortowacza odpadów komunalnych w Zakładzie Zagospodarowania Odpadów Nowy Dwór Sp. z o.o. 2015-02-12 13:51:41 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy sekretarka w Szkole Podstawowej w Krzemieniewie 2015-02-12 13:43:33 edycja dokumentu
Wystąpienie pokontrolne do Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku - Wydział Finansów i Budżetu 14.11.2013 2015-02-06 13:45:36 dodanie dokumentu
Protokół z kontroli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Człuchowie wraz z uwagami i zastrzeżeniami. - 12.07.2012r. 2015-02-06 13:41:07 dodanie dokumentu
RIO Gdańsk - protokół z kontroli problemowej 2013r oraz zalecenia pokontrolne 2015-02-06 13:39:03 dodanie dokumentu
Pomorski Urząd Wojewódzki w Gdańsku Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców - wystąpienie pokontrolne z 16 lipca 2013r. 2015-02-06 13:37:25 dodanie dokumentu
Archiwum Państwowe w Koszalinie Oddział w Słupsku (Protokół O-S.421.11.2014) 2015-02-06 13:33:28 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy sekretarka w Szkole Podstawowej w Krzemieniewie 2015-02-05 12:26:56 edycja dokumentu
Struktura organizacyjna Urzędu Miasta i Gminy Czarne 2015-02-05 09:04:43 dodanie dokumentu
Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta i Gminy Czarne 2015-02-05 08:39:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.2.2015 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czarne na lata 2015-2024 2015-02-04 15:27:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.1.2015 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015r 2015-02-04 15:26:44 dodanie dokumentu
Wykaz osób którym udzielono pomocy publicznej w 2013 roku 2015-02-04 15:23:28 dodanie dokumentu
Wykaz osób którym udzielono ulg w 2013 roku 2015-02-04 15:22:40 dodanie dokumentu
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 2015-02-04 15:16:29 dodanie dokumentu
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta i gminy Czarne 2015-02-04 15:15:30 dodanie dokumentu
Strategia Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Miasta i Gminy Czarne na lata 2005-2015 2015-02-04 15:13:43 dodanie dokumentu
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Czarne za 2013r. 2015-02-04 15:12:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.23.2015 z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2015r. 2015-02-04 15:00:16 dodanie dokumentu
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok 2015-02-04 09:14:57 dodanie dokumentu
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2015 rok 2015-02-04 09:13:19 dodanie dokumentu
Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Czarne na lata 2014-2032 2015-02-04 09:08:17 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Czarne realizowanych w 2015r. 2015-02-03 12:54:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 0050.22.2015 Burmistrza Czarnego z dnia 3 lutego 2015r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań określonych w "Programie współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015" 2015-02-03 12:51:47 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o konkursie ofert na realizację zadań publicznych z zakresu zadań własnych Gminy Czarne realizowanych w 2015r. 2015-02-03 12:38:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 0007.1.2015 z dnia 27 stycznia 2015r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015r 2015-02-03 10:34:49 edycja dokumentu
Uchwała Nr 0007.87.2014 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad przyznawania pomocy materialnej dla studentów. 2015-02-03 10:31:05 edycja dokumentu
Uchwały Nr 0007.86.2014 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie programu współpracy Gminy Czarne z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2015. 2015-02-03 10:30:50 edycja dokumentu
Uchwały Nr 0007.85.2014 Rady Miejskiej w Czarnem z dnia 30 grudnia 2014r. w sprawie zmian budżetu gminy na 2014r. 2015-02-03 10:30:23 edycja dokumentu